Współczynnik urbanizacji


Współczynnik urbanizacji w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Współczynnik urbanizacji – procentowy udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności.

Współczynnik ten jest wskaźnikiem rozwoju społecznego społeczeństw. Wraz z uprzemysłowieniem następuje względnie gwałtowna migracja ludności do miast z obszarów wiejskich.

Spis treści

Wskaźnik urbanizacji | edytuj kod

Wskaźniki urbanizacji określają stopień i zakres procesów urbanizacji danego kraju lub regionu. Do wskaźników stosowanych w opracowaniach statystycznych zalicza się[1]:

 • wskaźnik określający procentowy udział ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności w danym kraju (na danym obszarze);
 • wskaźnik określający liczbę miast na jednostkę powierzchni;
 • wskaźnik określający liczbę miast w stosunku do ich wielkości (klasy);
 • wskaźnik określający rozmieszczenie ludności w miastach, ze względu na ich klasę;
 • wskaźnik określający koncentrację miast na danym obszarze.

Innymi wskaźnikami odnoszącymi się do procesu urbanizacji są także[1][2]:

 • wskaźnik określający liczbę ludności utrzymujących się z pozarolniczych źródeł utrzymania;
 • wskaźnik określający wyposażenie gospodarstw domowych, mieszkań (wskaźnik poziomu życia);
 • wskaźniki odnoszące się do stylu życia i korzystania z instytucji kultury (kino, teatr);
 • w przypadku zmian w układzie przestrzenno-architektonicznym utworzenie wskaźników jest trudne, ze względu na rozmywanie się w granic miast z obszarami wiejskimi, np. w sytuacji rozrastających się przedmieść.

W przypadku obszarów wiejskich obserwowane są także niektóre z procesów urbanizacji. Na określenie tego zjawiska, stosuje się pojęcie semi-urbanizacji lub rurbanizacji[1].

Współczynnik urbanizacji dla wybranych państw | edytuj kod

Dane: Rocznik statystyczny GUS 1997

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c Bohdan Jałowiecki: Płaszczyzny urbanizacji. W: Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Marian Malikowski, Sławomir Solecki (red.). Wyd. tekst źródłowy z opracowania "Charakterystyka procesów urbanizacji Polski", "Studia Socjologiczne", 1987/3. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1999, s. 194–197. ISBN 83-7262-024-5.
 2. Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska: Industrializacja i jej wpływ na urbanizację i przekształcenia miast w Polsce. W: Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Marian Malikowski, Sławomir Solecki (red.). Wyd. tekst źródłowy z opracowania Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce, Ossolineum 1988. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1999, s. 201-202. ISBN 83-7262-024-5.
 3. The World Factbook — Central Intelligence Agency, www.cia.gov [dostęp 2017-12-25]  (ang.).

Zobacz też | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Współczynnik urbanizacji" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy