Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy


Na mapach: 51°12′20,005″N 16°09′58,266″E/51,205557 16,166185

Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicypolska niepaństwowa uczelnia akademicka w likwidacji[1] z siedzibą w Legnicy, wpisana do rejestru szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem 125 dnia 31 lipca 1997.

Od 2011 roku kontrole prowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazywały liczne nieprawidłowości związane z dyplomowaniem studentów oraz finansowe. Likwidacja WSM w Legnicy została potwierdzona w lutym 2018 r. po odrzuceniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi kierownictwa uczelni na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego[2],

Spis treści

Podstawowe statystyki | edytuj kod

W grudniu 2009 z WSM współpracowało 300 nauczycieli akademickich z Polski, Anglii, Francji, Ukrainy, Włoch Niemiec i USA z czego 155 było zatrudnionych na stałe (w tym 16 profesorów zwyczajnych, 22 doktorów habilitowanych i 67 doktorów)[potrzebny przypis].

Program dydaktyczny | edytuj kod

W szkole prowadzone były studia licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie, uzupełniające magisterskie oraz podyplomowe w systemie dziennym i zaocznym.

Uczelnia posiadała zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej Nr 125/97 i akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

W przeszłości studenci mieli możliwość zdobycia dodatkowego francuskiego dyplomu (Uniwersytet du Littoral w Dunkierce) w dziedzinie zarządzania.

Edukacja na odległość | edytuj kod

Uczelnia prowadziła też kursy kształcenia na odległość za pośrednictwem internetu (na wybranych kierunkach), a także rozpoczęła nauczanie teleedukacyjne na studiach licencjackich, inżynierskich i podyplomowych.

Wydziały | edytuj kod

Wydział Architektury i Urbanistyki | edytuj kod

Wydział Architektury i Urbanistyki powstał zgodnie z Uchwałą Nr 9/7/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Zespołu Kierunków Studiów Technicznych z dnia 23 września 2004 r.

Na Wydziale prowadzone były 4-letnie studia inżynierskie, na kierunku Architektura i Urbanistyka, po ukończeniu którego absolwenci uzyskiwali tytuł zawodowy inżyniera architektury.

Wydział Ekonomii | edytuj kod

Wydział kształcił na kierunku Ekonomia w zakresie studiów licencjackich.

Absolwenci ekonomii mieli możliwość kontynuowania nauk na zaocznych uzupełniających studiach magisterskich na Wydziale Zarządzania i Marketingu.

Wydział Filologiczny | edytuj kod

Na Wydziale Filologicznym były prowadzone trzyletnie studia pierwszego stopnia (licencjat), kończące się złożeniem pracy dyplomowej w języku obcym.

Studia filologiczne prowadzone były na kierunku filologia, w specjalnościach:

 • filologia angielska
 • filologia niemiecka
 • filologia rosyjska
 • filologia francuska
 • filologia włoska
 • filologia hiszpańska.

W ramach Studium Języków Obcych studenci mieli możliwość nauki języków obcych:

W zależności od stopnia zaawansowania wiedzy studenta nauka języka obcego były prowadzona na trzech poziomach zaawansowania:

 • podstawowy
 • średni
 • zaawansowany.

Wydział Informatyki | edytuj kod

Wydział Informatyki powstał po uzyskaniu zezwolenia z dnia 25 lipca 2001 r. przez Ministra Edukacji Narodowej.

Nauka na inżynierskich studiach informatycznych w systemie dziennym i zaocznym trwała osiem semestrów, prowadzona na trzech specjalizacjach:

 • korporacyjne sieci komputerowe
 • systemy informatyczne w administracji
 • inżynieria bezpieczeństwa komputerowego.

Wydział Pedagogiki | edytuj kod

Na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Menedżerskiej prowadzone były studia pierwszego stopnia w zakresie:

 • pedagogika opiekuńczo prewencyjna
 • pedagogika opiekuńcza i praca socjalna
 • poradnictwo szkolne i zawodowe
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna

Na Wydziale Pedagogiki funkcjonowało Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne, oferujące studentom ostatnich semestrów i absolwentom szkoły z kierunków innych niż pedagogika trzysemestralny kurs pedagogiczny, który zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (z dnia 10 września 2002 r. -Dz. U. Nr 155, poz. 1288) nadawał pełne kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkołach przedmiotów (prowadzenia zajęć) zgodnych ze swoim kierunkiem lub specjalnością.

Wydział Prawa | edytuj kod

Był jedynym na Dolnym Śląsku niepublicznym ośrodkiem kształcącym prawników, otwartym w październiku 2005 roku. Przy Wydziale Prawa działało Koło Naukowe Młodego Prawnika.

Jednolite studia magisterskie trwały 10 semestrów. Nauka prowadzona była w systemie dziennym i zaocznym. Na Wydziale Prawa kształcili się także komornicy z terenu całej Polski, dla których została stworzona odrębna grupa. Absolwenci uzyskiwali tytuł magistra prawa, co dawało uprawnienia do rozpoczęcia wszystkich rodzajów aplikacji prawniczych.

Wydział Socjologii | edytuj kod

Na Wydziale Socjologii prowadzone były studia licencjackie na trzech specjalnościach:

 • socjologia bezpieczeństwa publicznego
 • socjologia pracy socjalnej
 • socjologia zachowań rynkowych.

Wydział Transportu | edytuj kod

Wydział Transportu powstał po uzyskaniu zezwolenia z dnia 25 lipca 2001 r. przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wydział prowadził 4-letnie studia inżynierskie w dwóch specjalnościach:

 • logistyka i technologia transportu
 • eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych.

Wydział Zarządzania i Marketingu | edytuj kod

Wydział Zarządzania i Marketingu był najstarszym w Legnicy kierunkiem kształcenia, istniejącym od dnia powstania WSM, co stawiało legnicką uczelnię w gronie krajowych pionierów kształcących kadrę menedżerską. Zarządzanie i Marketing był jednocześnie pierwszym kierunkiem kształcącym na poziomie magisterskim.

Na Wydziale Zarządzania i Marketingu prowadzone były studia:

 • licencjackie (6 semestralne)
 • magisterskie (2 semestralne).

Specjalności na studiach Wydziału Zarządzania i Marketingu:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie w administracji publicznej
 • zarządzanie jakością i środowiskiem
 • zarządzanie finansami i rachunkowością
 • zarządzanie systemami transportowymi
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe | edytuj kod

 • Ośrodek zamiejscowy (filia WSM) w Jeleniej Górze-Sobieszowie - Od października 2006 WSM z Legnicy była dostępna także dla studentów z Jeleniej Góry. Oddział powstał oficjalnie 14 czerwca 2006 w wydzierżawianym od władz miasta budynku dawnego Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Jeleniej Górze-Sobieszowie.
 • Nieformalny ośrodek zamiejscowy w Zgorzelcu.
 • Studium Inżynierii Środowiska – Studium Inżynierii Środowiska powołano w maju 2001 roku. Do zadań tego studium należało kształcenie studentów z zakresu ochrony środowiska.
 • Instytut Wschodni WSM w Legnicy – Instytut Wschodni powstał w lutym 2002 roku. Jego głównym celem było przygotowywanie studentów do skutecznego działania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej na Wschodzie. Instytut prowadził Wspólny "Klub Biznesu" – ogólnodostępne forum naukowe, informacyjne i organizatorskie dla podmiotów gospodarczych działających na rynkach wschodnich, którego celem była możliwość stworzenia po studiach atrakcyjnego miejsca pracy. Do udziału w działaniach klubu zaproszono jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze, przedstawicieli nauki i praktyki.
 • Uczelniany dom pracy twórczej w Szklarskiej Porębie
 • Chór Madrygał – WSM w Legnicy sprawował mecenat nad legnickim chórem Madrygał, który powstał w 1949 roku.
 • Biuro Karier WSM w Legnicy – Biuro Karier Wyższej Szkoły Menedżerskiej powstało w październiku 2002 r., uzyskując akceptację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na uruchomienie pierwszego w Legnicy Biura Karier WSM otrzymała grant. Celem Biura było niesienie pomocy młodzieży wchodzącej na rynek pracy i inspirowanie do podejmowania wyzwań stawianych przez gospodarkę rynkową.

Kampusy i budynki uczelniane | edytuj kod

Wejście do budynku w którym mieści się m.in. rektorat uczelni Siedziba uczelni WSM przy ul. Korfantego

Uczelnia dysponowała własną bazą przy ulicy Władysława Reymonta, a jedną z siedzib uczelni był historyczny Zamek Piastowski.

Zamek Piastowski

WSM dzierżawiła także budynek dawnej szkoły rolniczej w Sobieszowie.

Badania naukowe | edytuj kod

 • Nauki prawne: uwarunkowania wymiaru kary, rozstrzyganie spraw cywilnych, postępowanie administracyjne, egzekucja komornicza, prawo europejskie, system finansów publicznych
 • Organizacja i zarządzanie: teoria przywództwa, organizacja, planowanie i ekonomika procesów produkcyjnych, rozwój przedsiębiorstw, marketing, rozpoznawanie obiektów;
 • Informatyka: symulacja komputerowa, systemy informatyczne w nauczaniu na odległość;
 • Pedagogika: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, poradnictwo zawodowe, pedagogika opiekuńczo-prewencyjna

Współpraca międzynarodowa | edytuj kod

Uczelnia prowadziła współpracę zagraniczną w dziedzinie wymiany naukowej i studentów. Utrzymywała kontakty międzynarodowe z placówkami akademickimi w:

Gmach partnerskiego Uniwersytetu we Lwowie
 • Stanach Zjednoczonych (University of Pennsylvania)
 • Mińsku
 • Moskwie
 • Dunkierce (Uniwersytet du Littoral) – dzięki dobrze rozwiniętej współpracy zagranicznej (za pomocą unikatowej aparatury umożliwiającej pobieranie nauki w systemie teleedukacji studenci mają szansę zdobyć zdobywać dodatkowy francuski dyplom w dziedzinie zarządzania który będzie respektowany w krajach unii europejskiej
 • we Lwowie (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
 • Żytomierzu (Instytut Inżynieryjno-Technologiczny, Instytut Biznesu i Nowych Technologii)
 • Kijowie (Uniwersytet Rozwoju Człowieka "Ukraina" z oddziałami w 26 największych miastach Ukrainy).

Władze uczelni | edytuj kod

 • Założyciel: Dr Honoris Causa, inż. Wacław Demecki
 • Kanclerz: mgr Teresa Demecka
 • Rektor: prof. dr hab. Leszek Moczulski
 • Prorektor: prof. dr hab. Jerzy Mączyński
 • Prorektor: mgr Adam Demecki
 • Prorektor ds. Dydaktyki i Rozwoju: prof. dr hab. Zygmunt Kral

Rektorzy uczelni | edytuj kod

Honorowi prezydenci uczelni | edytuj kod

Ryszard Kaczorowski
 • Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. W 2000 roku pomagał Wyższej Szkole Menedżerskiej zorganizować wystawę Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie a suwerenność Polski, przekazując dokumenty, znajdujące się w Londynie, za co otrzymał tytuł honorowego prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. Rok później brał też udział w obchodach 760 rocznicy bitwy pod Legnicą. Na wniosek Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy oraz Zarządu Oddziału Sybiraków Rada Miasta przyznała Ryszardowi Kaczorowskiemu tytuł honorowego obywatela Legnicy (29 marca 2005 r.).
 • Jerzy Ostoja-Koźniewski – minister skarbu ostatniego Rządu RP na uchodźstwie. Od 1945 r. mieszka w Londynie gdzie prowadzi własne przedsiębiorstwo konsultingowe. Od kilku lat związany z Wyższą Szkołą Menedżerską, przyjął godność jej honorowego prezydenta.
 • Kornel Morawiecki - polski polityk, działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, doktor fizyki, nauczyciel akademicki. Kandydat w wyborach prezydenckich w 2010, poseł i marszałek senior Sejmu VIII kadencji, przyjął godność jej honorowego prezydenta 9 września 2017.

Społeczność studencka | edytuj kod

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej działał zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz Statutem Uczelni i Regulaminem Samorządu Studentów. Wspólnie ze studentami innych uczelni WSM organizował Juwenalia w Legnicy. Samorząd studentów WSM podpisał umowę z Fundacją Samorządu Studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu "Oskar", w ramach której odbywały się szkolenia studentów w zakresie organizacji życia kulturalnego i obozów studenckich. Samorząd Studentów WSM zorganizował Studenckie Biuro Pracy, Studenckie Biuro Zakwaterowań i Stancji, Studenckie Biuro Informacji w sprawie praktyk i wyjazdów zagranicznych. Samorząd studentów współpracuje z samorządami i fundacjami studenckimi uczelni wrocławskich.

Przy Uczelni działały Akademicki Związek Sportowy oraz Koło Naukowe Młodego Prawnika. Dyskusje Koła Naukowego Młodego Prawnika prowadzone były we foyer Teatru Modrzejewskiej w Legnicy.

Akademicki Związek Sportowy na WSM został zarejestrowany w 1998 roku. Jego celem było rozwijanie sprawności fizycznej oraz zainteresowań sportowych wśród społeczności studenckiej. W ramach AZS prowadzonych jest siedem sekcji, między innymi piłki nożnej i fitness.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. POLON, polon.nauka.gov.pl [dostęp 2018-07-30] .
 2. KatarzynaK. Żaczkiewicz-Zborska KatarzynaK., WSA: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy musi być zlikwidowana, www.lex.pl, 6 lutego 2018 [dostęp 2018-07-30] .
Na podstawie artykułu: "Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy