Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie


Na mapach: 50°48′36″N 19°06′59″E/50,810000 19,116389

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) – polska państwowa szkoła wyższa w Częstochowie utworzona w 1971 jako Wyższa Szkoła Nauczycielska w Częstochowie. Od 2004 nosi imię Jana Długosza.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Początki uczelni sięgają 1957 roku, gdy w dawnych koszarach przy ul. Dąbrowskiego powstało Studium Nauczycielskie oferujące dwuletnią naukę w zakresie matematyki, biologii i ekonomiki gospodarstwa domowego i żywienia zbiorowego. W następnej kolejności uruchomiono filologię i fizykę. Pod koniec lat 60. szkołę przeniesiono do nowego budynku przy al. Armii Krajowej[3].

W 1971 roku decyzją Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska w Częstochowie. Początkowo istniały dwa wydziały: matematyczno-przyrodniczy i humanistyczno-pedagogiczny. Pracowało w niej 12 docentów i 10 doktorów.

W 1974 uruchomiono czteroletnie studia magisterskie na wydziałach matematyczno-przyrodniczym, filologiczno-historycznym i wychowania artystycznego oraz zmieniono nazwę na Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie[3]. Pierwsze dyplomy magisterskie zostały wydane już przez władze WSP w 1977 roku.

29 stycznia 2001 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała WSP pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, otrzymał je Wydział Filologiczno-Historyczny w dyscyplinie historia. W tym samym roku w sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży przepadł projekt utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego na bazie WSP i Instytutu Teologicznego. Powodem jego odrzucenia był brak wykwalifikowanej kadry. Rok później Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważało utworzenie uniwersytetu z połączenia WSP i Politechniki Częstochowskiej, jednak wobec braku jednoznacznej deklaracji ze strony PCz projekt został zaniechany[3].

Po licznych debatach w środowisku akademickim uznano, że najlepszym kandydatem na patrona uczelni w momencie przekształcenia WSP w AJD[4] będzie Jan Długosz. Postać kronikarza jest związana z ziemią częstochowską, gdzie się urodził, a później pełnił posługę kapłana. Po przedstawieniu tej propozycji, Senat WSP podjął 26 marca 2003 roku decyzję o wyborze Jana Długosza na patrona uczelni.

1 października 2004 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie została przekształcona w Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie[3]. 1 marca 2016 roku nastąpiła zmiana w strukturze Uczelni. Wydział Nauk Społecznych połączył się z Wydziałem Filologiczno-Historycznym[5]. Nowa jednostka nosiła nazwę Wydział Filologiczno-Historyczny. Władze AJD tłumaczyły ten krok koniecznością stworzenia silnego wydziału, który wkrótce wystąpi o nowe uprawnienia do doktoryzowania[6].

Starania o zmianę nazwy Uczelni w uniwersytet przypieczętowane zostały 7 maja 2018 podpisaniem rozporządzenia o zmianie nazwy uczelni przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego[7]. Z dniem 1 czerwca 2018 roku uczelnia zmieniła nazwę na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie[8]. 1 października 2019 roku nastąpiła zmiana struktury Uczelni. W miejsce 4 Wydziałów, utworzono 6 nowych jednostek. Kompetencje związane z kształceniem doktorów przejęła Szkoła Doktorska.

Podstawowe statystyki | edytuj kod

Uczelnia posiada wydziały filologiczno-historyczny, matematyczno-przyrodniczy, pedagogiczny i sztuki, obejmuje 15 instytutów i 64 zakłady oraz katedry. Zatrudnia ponad 650 osób, w tym około 450 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 155 samodzielnych pracowników naukowych oraz 35 profesorów. W Uczelni kształci się ponad 5 tys. studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne oraz podyplomowe) na ponad 40 kierunkach studiów i 34 kierunkach podyplomowych[3]. Grono to uzupełnia blisko 200 doktorantów.

Na przestrzeni blisko 50 lat funkcjonowania Uczelni jej dyplom ukończenia uzyskało około 65 tysięcy absolwentów. W ich gronie znajdą się m.in.: ks. Andrzej Przybylski[9], Jadwiga Wiśniewska, Andrzej Szewiński, Jakub Błaszczykowski[10], Ryszard Majer, Wioletta Grzegorzewska, Artur Warzocha, Agata Ślazyk, Andrzej Biernat, Tadeusz Budzik, Robert Dorosławski, Konrad Ludwicki, Tomasz Lubaszka, Tomasz Sętowski, Beata Grzanka, Ireneusz Kozera, Janusz Jadczyk, Jacek Magiera, Tomasz Jaskóła, Piotr Bauć, Krzysztof Kopeć[11], Ryszard Stefaniak[12], Krzysztof Smela[13]

Program dydaktyczny | edytuj kod

Uniwersytet kształci na ponad 40 kierunkach kształcenia[14] oraz kilkudziesięciu kierunkach studiów podyplomowych. Ma prawo do wydawania dyplomów ukończenia studiów I, II i III stopnia. Od kwietnia 2007, decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Wydział Filologiczno-Historyczny ma prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

W latach 2012−2016 uczelnia otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora z językoznawstwa, literaturoznawstwa i chemii. 29 stycznia 2018 roku uczelnia uzyskała szóste uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie sztuk pięknych., c up[15]

Uniwersytet prowadzi studia III stopnia z: chemii, fizyki, historii, literaturoznawstwa i językoznawstwa; a także studia podyplomowe[16] (na kilkudziesięciu kierunkach) oraz kursy i szkolenia[17].

Uczelnia systemowo wprowadza nowoczesne metody dydaktyczne w formach kształcenia on-line[18], tutoringu[19] oraz kształcenia lingwistycznego[20]. W ramach realizacji programu tutoringu Uczelnia współpracuje z Instytutem Tutoringu Szkolnego[21] i jest współrealizatorem projektu Wychować człowieka mądrego - Wydział Pedagogiczny prowadzi ewaluację projektu[22].

Wieloletnią tradycję ma kształcenie dualne na kierunku fizyka z Uniwersytetem Le Main we Francji, a także na kierunku praca socjalna, specjalność „Case Management” z Hochschule der Bundesagentur für Arbeit w Mannheim w Niemczech[23]. Doktoranci Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego mogą realizować doktoraty w systemie co-tutelle pod opieką dwóch współpromotorów: pracownika naukowego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz pracownika uczelni zewnętrznej, otrzymując podwójny dyplom, polski i zagraniczny.


Wydział Humanistyczny  

Dziekan: prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska   

dziekanat: al. Armii Krajowej 36a

struktura:

- Instytut Historii

- Instytut Literaturoznawstwa

- Instytut Językoznawstwa

- Katedra Filozofii                      

kierunki studiów:

- dziennikarstwo i kultura mediów

- filologia polska

- filologie obce

- filozofia

- historia

- iberoznawstwo

- język niemiecki w obrocie gospodarczym

- kultura w mediach i komunikacji


Wydział Nauk Społecznych

Dziekan: dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD

dziekanat: ul. Waszyngtona 4/8,


struktura:

- Katedra Badań nad Edukacją

- Katedra Pedagogiki          

- Katedra Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej i Turystyki

- Katedra Nauk o Bezpieczeństwie

- Zakład Psychologii

kierunki studiów:

- analityka i kreatywność społeczna

- bezpieczeństwo narodowe

- pedagogika

- pedagogika międzykulturowa z mediacją

- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

- pedagogika specjalna

- politologia

- praca socjalna

- psychoprofilaktyka

- turystyka i rekreacja


Wydział Prawa i Ekonomii

p.o. dziekana: dr Ewelina Żelasko-Makowska

dziekanat: ul. Zbierskiego 2/4

struktura:

- Katedra Ekonomii i Finansów

- Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego

- Katedra Prawa Sądowego

- Katedra Prawa Ustrojowego i Porównawczego

kierunki studiów:

- administracja

- ekonomia

- prawo

- rachunkowość i podatki

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

p.o. dziekana: dr inż. Marcin Sosnowski, prof. UJD

dziekanat: al. Armii Krajowej 13/15,

struktura:

- Instytut Chemii

- Katedra Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii

- katedra Dietetyki i Badań Żywności

- Katedra Fizyki Teoretycznej

- Katedra Fizyki Doświadczalnej i Stosowanej

- Katedra Matematyki i Informatyki

- Katedra Zjawisk Fotoindukowanych

- Zakład Współczesnych Problemów Bezpieczeństwa

- Zakład Zaawansowanych Metod Obliczeniowych

kierunki studiów:

- biotechnologia

- chemia

- dietetyka

- fizyka

- informatyka

- innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

- inżynieria bezpieczeństwa

- inżynieria multimediów

- kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

- matematyka

- żywienie człowieka i dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekan: prof. dr hab. Wiesław Pilis

dziekanat: al. Armii Krajowej 13/15

struktura:

- Katedra Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii

- Katedra Nauk o Kulturze Fizycznej

- Katedra Kinezjologii i Profilaktyki Zdrowia

- Zakład Kosmetologii i Biologii Medycznej

- Zakład Pielęgniarstwa

kierunki studiów:

- fizjoterapia

- kosmetologia

- pielęgniarstwo

- wychowanie fizyczne


Wydział Sztuki

Dziekan: dr hab. Katarzyna Winczek, prof. UJD

dziekanat: ul. Waszyngtona 4/8

Struktura:

- Katedra Malarstwa

- Katedra Grafiki

- Katedra Muzyki

kierunki studiów:

- edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

- fotografia i kreacja przekazu wizualnego

- grafika

- malarstwo

- muzyka w przestrzeni publicznej

Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe | edytuj kod

Akademickie Centrum Sportowe Planetarium
 • Biblioteka Główna, której zbiory składają się z ponad 354 tysięcy jednostek[24].
 • Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego[25]
 • Studium Nauki Języków Obcych[26]
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki UJD[27]
 • Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • Centrum Kształcenia na Odległość
 • Planetarium – wybudowane w latach 1990–2000, uruchomione w 2007. Wyposażone jest w nowoczesny cyfrowy system DIGISTAR III SP[28]
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku (corocznie ponad 600 słuchaczy)[29].

Kampusy i budynki uczelniane | edytuj kod

Położenie ośrodków dydaktyczno-naukowych w centrum Częstochowy:

 1. Rektorat, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Sztuki (ul. Waszyngtona 4/8);
 2. Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych; Wydział Nauk o Zdrowiu; Planetarium (al. Armii Krajowej 13/15);
 3. Wydział Humanistyczny, Biblioteka Główna (al. Armii Krajowej 36a);
 4. Wydział Prawa i Ekonomii, Wydział Sztuki (ul. Zbierskiego 2/4);
 5. Wydział Sztuki (ul. Dąbrowskiego 14);
 6. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (ul. Zbierskiego 6);
 7. Dom Studencki „Skrzat” (ul. Dąbrowskiego 76/78)[30]

Działalność naukowa, badawcza i artystyczna | edytuj kod

Uniwersytet prowadzi działalność naukową, badawczą i artystyczną przede wszystkim w następujących dziedzinach nauki i sztuki: nauki humanistyczne (historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, filozofia), nauki przyrodnicze i ścisłe (fizyka, chemia), nauki społeczne (nauki o bezpieczeństwie, pedagogika), nauki o kulturze fizycznej i sporcie, sztuki plastyczne, sztuki muzyczne, a także nauki techniczne (inżynieria materiałowa), nauki rolnicze (technologia żywności) oraz nauki prawne.

W wymienionych wyższej dziedzinach i dyscyplinach od 2011 roku w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie były i są realizowane projekty naukowe, badawcze lub artystyczne, pod kierunkiem pracowników lub doktorantów Uniwersytetu, finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i innych instytucji. Łączna kwota pozyskanych środków finansowych na realizację w latach 2011−2017 projektów (zakończonych lub będących w trakcie realizacji) wynosi na ponad 9 mln zł. Efektem realizowanych projektów jest rozwój naukowy pracowników, w tym uzyskanie kolejnych stopni lub tytułów naukowych, nawiązanie współpracy naukowej lub artystycznej z wiodącymi ośrodkami w kraju i za granicą, a także zgłoszenia patentowe.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie jest wydawcą 20 czasopism naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na liście B. Liczba punktów uzyskanych przez periodyki Uczelni w wyniku ewaluacji ministerialnej systematycznie wzrasta. Najwyżej punktowane to: „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika”, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias”, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna”[31].

Projekty | edytuj kod

Uczelnia realizuje projekty o charakterze dydaktycznym, finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 1. „Wykorzystaj szansę – zajęcia wyrównawcze, kursy, szkolenia i staże kluczem do sukcesu na rynku pracy”. - zrealizowane
 2. "Wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie poprzez zastosowanie systemu klasy ERP z elektronicznym obiegiem dokumentów i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej". - zrealizowane
 3. „Biotechnologia szansą na lepszą pozycję na rynku pracy.”- zrealizowane
 4. „Rozwój kompetencji filozoficznych”.
 5. „Nauczyciel – Zawodowiec. Rozwój kadry dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”.
 6. „Profesjonalni fizjoterapeuci na rynku pracy”.
 7. „Staż - startem do kariery studenta AJD w Częstochowie”.
 8. „Dietetyka w praktyce - drogą do sukcesu”.
 9. „Inżynier przyszłości w branży motoryzacyjnej.”
 10. „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”.

Współpraca krajowa i zagraniczna | edytuj kod

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie współpracuje z uczelniami i ośrodkami naukowymi z całej Polski w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych w ramach krótko i długoterminowych staży naukowych lub w ramach realizowanych projektów naukowo-badawczych finansowanych np. przez Narodowe Centrum Nauki. Wydziały Uniwersytetu są członkami konsorcjów naukowych, w skład których wchodzą ośrodki akademickie z całego kraju oraz przedstawiciele przemysłu.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzi współpracę z ok. 100 ośrodkami naukowymi za granicą w ramach umów bilateralnych oraz w związku z realizacją programu ERASMUS+. Umowy bilateralne o współpracy naukowej, dydaktycznej i kulturalnej zawarte zostały m.in. z następującymi jednostkami:

Akademia Młodych Wynalazców | edytuj kod

Akademia Młodych Wynalazców[32] zainaugurowała działalność jesienią 2015 roku (pierwszy wykład  odbył się 18 października) przy Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Jej pomysłodawcą jest prof. dr hab. inż. Janusz Boratyński. AMW – to propozycja dla młodych, którzy interesują się nauką, techniką, innowacjami[33]. Tematykę w 2015 roku zdominowały wykłady poświęcone kosmosowi, konstrukcji maszyny parowej, lekom, dźwiękom, kryminologii czy drukarkom 3D. Jednorazowo brało w nich udział do 50 słuchaczy w wieku od 10 do 18 lat.

Laboratorium Biofeedback | edytuj kod

Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback powstało 1 marca 2013 roku jako ośrodek naukowo-badawczy skategoryzowany jako Centrum Doskonałości. Celem prac ośrodka jest prowadzenie badań nad ludzkim mózgiem, w szczególności w ramach dziedziny Biofeedback. Laboratorium podlega dziekanowi Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJD. Laboratorium współpracuje z licznymi instytucjami, klubami sportowymi i innymi podmiotami z całego regionu częstochowskiego i województwa śląskiego[34].

2015 – rokiem Jana Długosza | edytuj kod

W podjętej przez Sejm RP 5 grudnia 2014 roku uchwale uznano rok 2015 rokiem Jana Długosza. W dokumencie podkreślono, że Jan Długosz jest uważany za ojca polskiej historiografii i heraldyki, twórcę największego dzieła opisującego dzieje państwa polskiego – „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego". Zaznaczono też szczególne znaczenie jego dzieł dla polskiego dziedzictwa kulturowego. By uczcić patrona, akademicy opracowali program, który przez 2015 rok miał za zadanie promować i przypominać Polakom oraz innym Europejczykom o dokonaniach Jana Długosza. Rok 2015 zbiegł się z uroczystościami obchodów 600-lecia urodzin sławnego kronikarza.

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Uczelnie w Częstochowie w ramach obchodów Roku Patrona:

 • Prawykonanie oratorium Juliusza Łuciuka zatytułowanego "Jan Długosz – Dziejopisarz Polski"[35] w ramach Święta Uczelni wraz z koncertem Instytutu Muzyki UJD, Filharmonia Częstochowska, 11 grudnia 2015 roku,
 • Wystawa ze zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu: „Szlakiem Jana Długosza w 600. rocznicę urodzin", czynna w okresie październik-listopad 2015 roku, organizator: Biblioteka Główna,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Recepcja twórczości Jana Długosza w historiografii krajów europejskich", 22-24 października 2015, organizator: Instytut Historii,
 • Odsłonięcie pomnika Jana Długosza w Kłobucku[36] 20 września 2015 roku, współudział w uroczystościach pracowników Akademii,
 • Wystawa ze zbiorów Biblioteki Śląskiej: „Jan Długosz (1415-1480) Chorograf. Historiograf. Heraldyk", 16 września – 2 października 2015 roku,
 • Konferencja naukowa "Od-czytywanie Długosza"[37], 16-17 września 2015 roku, organizator: Instytut Filologii Polskiej AJD,
 • Konkurs na opowieści słowne i graficzne pod hasłem "Gry wyobraźni i fantazji inspirowane fragmentami z Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza", organizator: Instytut Filologii Polskiej, rozstrzygnięcie czerwiec 2015 roku,
 • 24 czerwca, w imieniny Jana Długosza, uroczysta inauguracja "Roku Jana Długosza"[38]. Uroczystości odbywały się w miejscowościach związanych z naszym Patronem lub jego rodem: Nowej Brzeźnicy i Wieluniu.

Rektorzy | edytuj kod

Rektorzy Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii im. Jana Długosza, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie[39]:

Obecne władze | edytuj kod

Osoby związane z Uniwersytetem | edytuj kod

Doktorzy honoris causa UJD | edytuj kod

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza ma prawa do nadawania tytułu doktora honoris causa od 2007. Do roku 2017 nadano go następującym naukowcom[40]:

 • prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (uchwała Senatu AJD z 22 września 2010) – historyk, minister edukacji narodowej,
 • prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk  (uchwała Senatu AJD z  23 maja 2012) – historyk-mediewista
 • prof. dr hab. Gerhard Fieguth  (uchwała Senatu AJD  z 24 września 2014) – germanista
 • prof. dr hab. Marian Kisiel (uchwała Senatu AJD z 23 września 2015) – polski poeta, krytyk literacki, badacz literatury polskiej XX wieku[41]
 • prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (uchwała Senatu AJD z 26 października 2016) – historyk, regionalista, specjalista w zakresie historii XVI-XVIII wieku[42]
 • prof. dr hab. Stanisław Gajda (uchwała Senatu UJD z 6 czerwca 2018) - filolog polski, specjalizujący się w językoznawstwie polskim i słowiańskim, leksykologii, socjolingwistyce, stylistyce i teorii tekstu, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Opolskim[43]

Profesorowie honorowi UJD | edytuj kod

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie nadaje tytuł profesora honorowego[44] osobom wybitnie zasłużonym dla nauki lub edukacji. Otrzymują ją również osoby niezwiązane z nauką, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju UJD i jej dobrego imienia; tytuł ten otrzymali[45]:

Wykładowcy | edytuj kod

 Z tym tematem związane są kategorie: Wykładowcy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Wykładowcy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Herb | edytuj kod

Autorem herbu jest prof. Andrzej Desperak, pracownik Wydziału Sztuki Uczelni. Wyboru senatorowie dokonali podczas posiedzenia Senatu AJD 30 maja 2018 roku. Projekt był konsultowany z mediewistą i heraldykiem dr. hab. Marcelim Antoniewiczem (pracownik Instytutu Historii Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD/UJD)[potrzebny przypis][51].

Przypisy | edytuj kod

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie (Dz.U. z 1971 r. nr 21, poz. 196).
 2. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r.”, s. 242, 2015. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163 (pol.). 
 3. a b c d e DorotaD. Steinhagen DorotaD., AJD Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym. Rektor: Kolejny etap to uniwersytet klasyczny, już bez przymiotników, czestochowa.wyborcza.pl, 2 czerwca 2018 [dostęp 2018-06-03] .
 4. Nasz Patron Jan Długosz, www.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24] .
 5. Informacje o Wydziale (do 30 września 2019), whum.ujd.edu.pl [dostęp 2019-10-31] .
 6. AJD Częstochowa uniwersytetem – za rok, dwa, czestochowa.wyborcza.pl [dostęp 2016-03-01] .
 7. Dz.U. z 2018 r. poz. 922
 8. Jesteśmy uniwersytetem!, www.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24]  (pol.).
 9. Rektorzy Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, www.seminarium.czest.pl [dostęp 2016-11-15] .
 10. AJD. Jakub Błaszczykowski przed świętami obronił pracę dyplomową, czestochowa.wyborcza.pl [dostęp 2019-06-13] .
 11. Krzysztof Kopeć Biografia - GALERIA OBRAZÓW, kopec.netgaleria.eu [dostęp 2017-02-08] .
 12. Ryszard Stefaniak, www.czestochowa.pl [dostęp 2018-05-09]  (pol.).
 13. Wyborcza.pl, czestochowa.wyborcza.pl [dostęp 2018-05-10] .
 14. Kierunki studiów, ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24] .
 15. Jednostki z prawem do nadawania stopnia naukowego, Pozycja nr 222 na 9 stronie przy wybraniu 15 wierszy na stronie, polon.nauka.gov.pl [dostęp 2019-06-18]  (pol.).
 16. Studia podyplomowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – Ostatnie wydarzenia, www.studiapodyplomowe.ujd.edu.pl [dostęp 2020-01-08] .
 17. Kursy i szkolenia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie – Ostatnie wydarzenia, www.kursyiszkolenia.ujd.edu.pl [dostęp 2020-01-09] .
 18. Platforma e-learningowa, enauka.ujd.edu.pl [dostęp 2019-08-05]  (pol.).
 19. Tutoring, www.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24]  (pol.).
 20. Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie - ''Znajomość jednego języka stawia cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają wszystkie drzwi na twojej drodze.'' - Frank Smith, www.ucku.ujd.edu.pl [dostęp 2020-01-09] .
 21. Instytut Tutoringu Szkolnego, tutoring.org.pl [dostęp 2018-05-09]  (pol.).
 22. Tutoring szkolny - Wychować CzłowiekaT.- W.C. Mądrego Tutoring szkolny - Wychować CzłowiekaT.- W.C., Tutoring szkolny - Wychować człowieka mądrego, www.tutoringszkolny.pl [dostęp 2018-05-09]  (pol.).
 23. Start | HdBA, www.hdba.de [dostęp 2018-05-09]  (niem.).
 24. INFORMACJE OGÓLNE, www.bg.ajd.czest.pl [dostęp 2017-11-13] .
 25. O wydawnictwie, www.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24]  (pol.).
 26. Studium Nauki Języków Obcych Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, sjo.ujd.edu.pl [dostęp 2019-08-26] .
 27. Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki, www.ctwions.ujd.edu.pl [dostęp 2020-11-13] .
 28. Planetarium Instytutu Fizyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – Historia. kinosferyczne.ajd.czest.pl. [dostęp 2017-10-23].
 29. WandaW. Kasprzak WandaW., Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu, www.utw.ajd.czest.pl [dostęp 2017-11-17] .
 30. Dom Studencki "Skrzat", www.skrzat.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24] .
 31. CZĘŚĆ B WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH, nauka.gov.pl, pozycje o LP: 1960, 1965 i 1969 [zarchiwizowane z adresu 2018-04-10] .
 32. MarekM. Makowski MarekM., Akademia Młodych Wynalazców w AJD, „Res Academicae”, listopad 2015, ISSN 1428-3107 .
 33. Akademia Młodych Wynalazców, www.ich.ujd.edu.pl [dostęp 2019-08-05] .
 34. Biofeedback, biofeedback.ajd.czest.pl [dostęp 2020-11-13] .
 35. Zapraszamy do udziału w Święcie Uczelni, www.ifp.ajd.czest.pl, 4 grudnia 2015 [dostęp 2019-11-29] .
 36. PiotrP. Kieraciński PiotrP., Pomniki Jana Długosza, „Forum Akademickie”, grudzień 2015, ISSN 1233-0930 .
 37. ElżbietaE. Hak ElżbietaE., "Od-czytywanie Długosza", „Res Academicae”, listopad 2015, ISSN 1428-3107 .
 38. MarekM. Makowski MarekM., Rozpoczął się "rok Jana Długosza", „Res Academicae”, listopad 2015, ISSN 1428-3107 .
 39. Ryszard Szwed (red.): Droga do Akademii WNS-WSP-AJD 1071-1974-2004. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego AJD, 2006.
 40. Doktorzy honoris causa, www.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24] .
 41. MariaM. Sztuka MariaM., Renesansowy humanista, „Gazeta uniwersytecka UŚ”, ISSN 1505-6317 .
 42. TadeuszT. Srogosz TadeuszT., ANDRZEJ JAN ZAKRZEWSKI DOCTOR HONORIS CAUSA AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE LAUDACJA, www.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24] .
 43. Święto Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, www.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24]  (pol.).
 44. Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, www.bip.ajd.czest.pl [dostęp 2019-11-21] .
 45. Profesorowie honorowi UJD, www.ujd.edu.pl [dostęp 2021-02-24] .
 46. MarekM. Makowski MarekM., Cieszę się z tytułu profesora honorowego, „Res Academicae”, styczeń 2012, ISSN 1428-3107 .
 47. MarekM. Makowski MarekM., Zygmunt Rolat honorowym profesorem AJD, „Res Academicae”, listopad 2014, ISSN 1428-3107 .
 48. Seminaria rok akadem. 2013/2014 » prof. Charles JM Stirling, www.wnspt.ujd.edu.pl [dostęp 2019-10-31] .
 49. Zbliża się 46. Inauguracja Roku Akademickiego, www.whum.ujd.edu.pl [dostęp 2019-10-31] .
 50. AJD ma nowego profesora honorowego. To Zbigniew Florjańczyk. czestochowa.wyborcza.pl. [dostęp 2019-06-11].
 51. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, www.ujd.edu.pl [dostęp 2018-06-21]  (pol.).

Bibliografia | edytuj kod

 • AZS Częstochowa w obiektywie w latach 1945-2015, Wiesław Pięta, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015, ​ISBN 978-83-7455-468-8​,
 • Droga do Akademii WSN-WSP-AJD 1971-1974-2004, red. Ryszard Szwed, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2006, ​ISBN 83-7098-793-1​,
 • Res Academicae Biuletyn Informacyjny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ISSN 1428-3107,

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (uczelnia publiczna):
Na podstawie artykułu: "Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy