Wybory powszechne w Bośni i Hercegowinie w 2014 roku


Wybory powszechne w Bośni i Hercegowinie w 2014 roku w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wybory powszechne w Bośni i Hercegowinie w 2014 rokuwybory przeprowadzone 12 października 2014, w których uprawnieni do głosowania obywatele Bośni i Hercegowiny dokonali elekcji na 4-letnią kadencję członków Prezydium oraz Izby Reprezentantów, a także przedstawicieli organów władzy na szczeblu federacyjnym i kantonalnym.

Centralna Komisja Wyborcza Bośni i Hercegowiny ogłosiła oficjalne wyniki głosowania 15 dni po przeprowadzeniu wyborów, tj. 27 października[1], a 6 dni później, po powtórnym przeliczeniu głosów zmieniła rezultaty w 17 okręgach wyborczych[2]. Ostatecznie potwierdzone wyniki zostały opublikowane w dniu 10 listopada[3].

Spis treści

Informacje ogólne | edytuj kod

Uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu było 3 278 908 osób, w tym 42 139 za granicą. Utworzonych zostało łącznie 5 401 stałych obwodów głosowania oraz 270 zespołów umożliwiających oddanie głosu poza obwodem[4].

Mieszkańcy Dystryktu Brczko wyrażający chęć uczestnictwa w wyborach mieli obowiązek uprzedniej rejestracji w spisie wyborców jednej z dwóch federacji. Spośród 45 317 osób, 24 789 (54,70%) zarejestrowano w Federacji Bośni i Hercegowiny, a 20 528 (45,30%) – w Republice Serbskiej[5]. Ostatecznie w spisie wyborców ujęto 2 037 076 osób zarejestrowanych w Federacji BiH (tj. 62,13% ogółu) oraz 1 241 832 w Republice Serbskiej (37,87%)[6].

Głosujący wybrali 518 przedstawicieli – 3 członków Prezydium, 42 posłów Izby Reprezentantów (30 mandatów bezpośrednich i 12 kompensacyjnych), 98 posłów Izby Reprezentantów Federacji BiH (73 mandaty bezpośrednie i 25 kompensacyjnych), Prezydenta i 2 Wiceprezydentów Republiki Serbskiej, 83 posłów Zgromadzenia Narodowego (63 mandaty bezpośrednie i 20 kompensacyjnych) oraz 289 członków parlamentów kantonalnych[4]. Łącznie, spośród 518 mandatów do obsadzenia, 47 zostało przyznanych z zastosowaniem metody kompensacyjnej. W podziale mandatów bezpośrednich uczestniczyły komitety, które przekroczyły próg 3% głosów w danym okręgu wyborczym, zaś w dystrybucji mandatów kompensacyjnych – komitety z wynikiem przynajmniej 3% w skali federacji.

Do startu w wyborach zarejestrowanych zostało 7 748 kandydatów – 4 472 mężczyzn (58%) i 3 276 kobiet (42%) – reprezentowanych przez 50 partii politycznych, 24 koalicje i 24 komitety kandydatów niezależnych[4][7].

Wybory do Prezydium Bośni i Hercegowiny | edytuj kod

 Zobacz też: Prezydium Bośni i Hercegowiny.

Obywatele głosujący na terytorium Federacji Bośni i Hercegowiny (okręg wyborczy nr 701/702) wybierają boszniackiego i chorwackiego przedstawiciela Prezydium (każdy uczestniczący w wyborach może oddać tylko jeden głos w obrębie boszniacko-chorwackiej karty do głosowania), zaś mieszkańcy Republiki Serbskiej (okręg wyborczy nr 703) – członka serbskiego. Wyborcy w Dystrykcie Brczko głosują natomiast na kandydatów z Federacji Bośni i Hercegowiny bądź Republiki Serbskiej, po uprzedniej rejestracji na liście wyborców.

Boszniak, Chorwat i Serb z największą liczbą głosów zostają reprezentantami swoich konstytucyjnych grup etnicznych w trzyosobowym organie pełniącym funkcję głowy państwa. Trzej zaprzysiężeni członkowie Prezydium wybierają następnie spośród siebie Przewodniczącego, który piastuje to stanowisko przez 8 miesięcy, po czym przekazuje je kolejnemu przedstawicielowi tego gremium.

Kandydaci | edytuj kod

Wyniki | edytuj kod

Do Prezydium Bośni i Hercegowiny wybrani zostali:

 • Bakir Izetbegović (Boszniak),
 • Dragan Čović (Chorwat),
 • Mladen Ivanić (Serb).

Wybory do Zgromadzenia Parlamentarnego Bośni i Hercegowiny | edytuj kod

 Zobacz też: Zgromadzenie Parlamentarne Bośni i Hercegowiny.

Izba Reprezentantów | edytuj kod

 Zobacz też: Izba Reprezentantów Bośni i Hercegowiny.

Do 42-osobowej izby parlamentu wybranych zostaje 28 przedstawicieli z Federacji Bośni i Hercegowiny oraz 14 z Republiki Serbskiej. W podziale mandatów uczestniczą jedynie komitety, które przekroczyły próg 3% głosów (w danym okręgu lub w całej federacji). Na całkowitą liczbę mandatów składają się mandaty bezpośrednie uzyskane w poszczególnych okręgach wyborczych – pięciu w Federacji BiH (21 mandatów bezpośrednich) oraz trzech w Republice Serbskiej (9 mandatów bezpośrednich), a także mandaty kompensacyjne, przyznawane na podstawie zbiorczych wyników w skali federacji (7 w Federacji BiH i 5 w Republice Serbskiej).

Okręgi wyborcze | edytuj kod

Podział administracyjny Bośni i Hercegowiny na kantony Federacji Bośni i Hercegowiny (I–X) oraz regiony Republiki Serbskiej (1–7), z wyszczególnieniem Dystryktu Brczko (a)

Federacja Bośni i Hercegowiny

Republika Serbska

Dystrykt Brczko
Wyborcy w Dystrykcie Brczko oddają głos na kandydatów z Federacji Bośni i Hercegowiny (okręg nr 515) bądź Republiki Serbskiej (okręg nr 522), po uprzedniej rejestracji na liście wyborców.

Wyniki | edytuj kod

Po zakończeniu wyborów Prezydium mianuje Prezesa Rady Ministrów, którego rząd zostaje zaprzysiężony po otrzymaniu wotum zaufania ze strony parlamentu.

Izba Narodów | edytuj kod

 Zobacz też: Izba Narodów Bośni i Hercegowiny.

Wyboru 15 reprezentantów Izby Narodów dokonują przedstawiciele nowo uformowanych parlamentów na szczeblu federacyjnym, w identycznych proporcjach jak w przypadku Izby Reprezentantów – 2/3 delegatów desygnuje Izba Narodów Federacji Bośni i Hercegowiny (5 Boszniaków i 5 Chorwatów), a 1/3 Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbskiej (5 Serbów).

Wybory na szczeblu federacyjnym | edytuj kod

Federacja Bośni i Hercegowiny | edytuj kod

 Zobacz też: Federacja Bośni i Hercegowiny.

Izba Reprezentantów | edytuj kod

 Zobacz też: Izba Reprezentantów Federacji Bośni i Hercegowiny.

W dwunastu okręgach wyborczych utworzonych na terytorium Federacji Bośni i Hercegowiny wybranych zostaje 98 przedstawicieli Izby Reprezentantów. W podziale mandatów uczestniczą jedynie komitety, które przekroczyły próg 3% głosów (w danym okręgu lub w całej federacji). Na całkowitą liczbę mandatów składają się mandaty bezpośrednie uzyskane w poszczególnych okręgach wyborczych (łącznie 73 mandaty bezpośrednie), a także mandaty kompensacyjne, przyznawane na podstawie zbiorczych wyników w skali federacji (łącznie 25 mandatów kompensacyjnych).

Okręgi wyborcze | edytuj kod
Podział administracyjny Federacji Bośni i Hercegowiny na kantony i gminy
Wyniki | edytuj kod

Po zakończeniu wyborów Izba Reprezentantów wyznacza Prezydenta Federacji oraz mianuje Premiera, którego rząd zostaje zaprzysiężony po otrzymaniu wotum zaufania ze strony parlamentu.

Izba Narodów | edytuj kod

 Zobacz też: Izba Narodów Federacji Bośni i Hercegowiny.

Wyboru 58 reprezentantów Izby Narodów dokonują przedstawiciele nowo uformowanych parlamentów na szczeblu kantonalnym – Boszniacy, Chorwaci i Serbowie otrzymają po 17 mandatów, a pozostałe 7 trafi do przedstawicieli mniejszości narodowych.

Republika Serbska | edytuj kod

 Zobacz też: Republika Serbska.

Prezydent i Wiceprezydenci Republiki | edytuj kod

 Zobacz też: Prezydenci Republiki Serbskiej.

Kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów (okręg wyborczy nr 600) zostaje mianowany Prezydentem Republiki Serbskiej. Kandydaci narodowości boszniackiej i chorwackiej z największą liczbą głosów obejmują urząd Wiceprezydenta Republiki.

Kandydaci | edytuj kod
Wyniki | edytuj kod

Prezydentem Republiki Serbskiej został:

 • Milorad Dodik (Serb)

Wiceprezydentami Republiki Serbskiej zostali:

 • Ramiz Salkić (Boszniak),
 • Josip Jerković (Chorwat).

Zgromadzenie Narodowe | edytuj kod

 Zobacz też: Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbskiej.

W dziewięciu okręgach wyborczych utworzonych na terytorium Republiki Serbskiej wybranych zostaje 83 przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego. W podziale mandatów uczestniczą jedynie komitety, które przekroczyły próg 3% głosów (w danym okręgu lub w całej federacji). Na całkowitą liczbę mandatów składają się mandaty bezpośrednie uzyskane w poszczególnych okręgach wyborczych (łącznie 63 mandaty bezpośrednie), a także mandaty kompensacyjne, przyznawane na podstawie zbiorczych wyników w skali federacji (łącznie 20 mandatów kompensacyjnych).

Okręgi wyborcze | edytuj kod
Okręgi wyborcze w wyborach do Zgromadzenia Narodowego Republiki Serbskiej
Wyniki | edytuj kod

Po zakończeniu wyborów Prezydent mianuje Premiera, którego rząd zostaje zaprzysiężony po otrzymaniu wotum zaufania ze strony parlamentu, a także 55-osobowy Senat pełniący rolę doradczą.

Wybory na szczeblu kantonalnym | edytuj kod

 Zobacz też: Kantony Federacji Bośni i Hercegowiny.

W każdym z dziesięciu kantonów tworzących Federację Bośni i Hercegowiny wybranych zostanie od 21 do 35 przedstawicieli (tylko mandaty bezpośrednie), którzy wejdą w skład zgromadzenia poszczególnego kantonu.

Ponadto, w każdym z kantonów przez poszczególne parlamenty zatwierdzony zostanie kantonalny rząd z Premierem na czele.

Kanton uńsko-sański | edytuj kod

 Zobacz też: Kanton uńsko-sański.

Kanton posawski | edytuj kod

 Zobacz też: Kanton posawski.

Kanton tuzlański | edytuj kod

 Zobacz też: Kanton tuzlański.

Kanton zenicko-dobojski | edytuj kod

 Zobacz też: Kanton zenicko-dobojski.

Kanton bośniacko-podriński | edytuj kod

 Zobacz też: Kanton bośniacko-podriński.

Kanton środkowobośniacki | edytuj kod

 Zobacz też: Kanton środkowobośniacki.

Kanton hercegowińsko-neretwiański | edytuj kod

 Zobacz też: Kanton hercegowińsko-neretwiański.

Kanton zachodniohercegowiński | edytuj kod

 Zobacz też: Kanton zachodniohercegowiński.

Kanton sarajewski | edytuj kod

 Zobacz też: Kanton sarajewski.

Kanton dziesiąty | edytuj kod

 Zobacz też: Kanton dziesiąty.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Odluka o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Općih izbora u Bosni i Hercegovini 2014. godini (bośn.). Izbori.ba, 2014-10-27. [dostęp 2014-11-06].
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Oćih izbora u BiH 2014. godine (bośn.). Izbori.ba, 2014-11-02. [dostęp 2014-11-06].
 3. ODLUKA O POTVRĐIVANJU REZULTATA OPĆIH IZBORA U BOSNI I HERCEGOVINI 2014. GODINE (bośn.). Izbori.ba, 2014-11-10. [dostęp 2014-11-11].
 4. a b c Opći Izbori 2014, Osnovne informacije (bośn.). Izbori.ba, 2014-10-10. [dostęp 2014-11-06].
 5. Brčko: 24.789 birača za FBiH, a 20.528 za RS (bośn.). InfoBrčko.com, 2014-09-02. [dostęp 2014-11-09].
 6. Odluka o zaključivanju i potvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 28.08.2014. godine u 24:00 sata (bośn.). Izbori.ba, 2014-09-02. [dostęp 2014-11-06].
 7. UTVRĐENI REDOSLIJED POLITIČKIH SUBJEKATA ZA POZICIJU NA GLASAČKOM LISTIĆU - OPĆI IZBORI 2014. GODINE (bośn.). Izbori.ba, 2014-07-31. [dostęp 2014-11-07].
 8. a b Koalicja chorwackich ugrupowań: Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ BiH), Chorwacka Partia Chłopska (HSS BiH), Chorwacka Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (HDKU BiH), Chorwacka Partia Prawa dr Ante Starčevića (HSP dr. Ante Starčević BiH), Chorwacka Partia Prawa Herceg-Bośni (HSP Herceg-Bosne).
 9. Koalicja serbskich ugrupowań: Partia Demokratycznego Postępu (PDP), Narodowy Ruch Demokratyczny (NDP).
 10. a b Koalicja serbskich ugrupowań: Demokratyczny Sojusz Narodowy (DNS), Partia „Nowa Serbska” (NS), Serbska Partia Radykalna (SRS-Budućnost Srpske).
 11. 9 komitetów startujących wyłącznie w Federacji Bośni i Hercegowiny (w tym 1 koalicja dwóch ugrupowań), 4 komitety startujące wyłącznie w Republice Serbskiej oraz 3 komitety startujące na terenie całego kraju (w tym 1 koalicja trzech ugrupowań).
 12. W tym 1 koalicja pięciu ugrupowań, 1 koalicja trzech ugrupowań i 1 koalicja dwóch ugrupowań.
 13. Koalicja serbskich ugrupowań: Serbska Partia Demokratyczna (SDS), Partia Zjednoczonych Emerytów (PUP), Serbska Partia Radykalna Republiki Serbskiej (SRS RS).
 14. Koalicja Domovina: Partia dla Bośni i Hercegowiny (SBiH), Partia Akcji Demokratycznej (SDA), Chorwacka Partia Prawa (HSP BiH), Sojusz dla Lepszej Przyszłości (SBB BiH), Front Demokratyczny (DF).
 15. W tym 1 koalicja czterech ugrupowań, 1 koalicja trzech ugrupowań i 1 koalicja dwóch ugrupowań.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Wybory powszechne w Bośni i Hercegowinie w 2014 roku" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy