Wybory samorządowe w Polsce w 2006 roku


Wybory samorządowe w Polsce w 2006 roku w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wybory samorządowe w Polsce w 2006 roku – zostały przeprowadzone 12 listopada (I tura). II tura (ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) odbyła się 26 listopada.

Spis treści

Zarządzenie wyborów | edytuj kod

Wydając Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 2006 r. nr 162, poz. 1149 – z dnia 12 września 2006 r.), premier zarządził wybory na dzień 12 listopada 2006.

Kalendarz wyborczy | edytuj kod

Kampania wyborcza
 • 11 września 2006 – premier Jarosław Kaczyński rozpisał wybory samorządowe na 12 listopada 2006, określając jednocześnie kalendarz wyborczy
 • 23 września 2006 – ostatni dzień terminowego rozplakatowania obwieszczeń o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym i siedzibach terytorialnych komisji wyborczych
 • 25 września 2006 – ostatni dzień zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przez partie polityczne, koalicyjne komitety wyborcze, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz wyborców
 • 25 września 2006 – ostatni dzień zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych
 • 28 września 2006 – ostatni dzień powołania przez komisarzy wyborczych terytorialnych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) komisji wyborczych
 • 8 października 2006 – ostatni dzień na utworzenie obwodów głosowania
 • 13 października 2006 – ostatni dzień zgłaszania list kandydatów na radnych; terytorialne komisje wyborcze zarejestrowały ponad 250 tys. kandydatów
 • 13 października 2006 – ostatni dzień zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
 • 18 października 2006 – ostatni dzień zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 • 18 października 2006 – ostatni dzień zgłaszania umów o utworzeniu grupy list kandydatów na radnych
 • 22 października 2006 – ostatni dzień rozplakatowania obwieszczenia o obwodach głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • 22 października 2006 – ostatni dzień do powołania obwodowych komisji wyborczych
 • 11 listopada 2006, godz. 00:00 – koniec kampanii wyborczej, początek ciszy wyborczej
 • 12 listopada 2006 – głosowanie
 • 26 listopada 2006 – II tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Regulacje prawne | edytuj kod

Wybory do rad gmin i powiatów oraz do sejmików wojewódzkich | edytuj kod

Zasady przeprowadzania wyborów do rad regulują przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz. 1547, z późn. zm.).

Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | edytuj kod

Wybory te są regulowane przez ustawę z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 r. nr 113, poz. 984, z późn. zm.).

Uczestnictwo w wyborach obywateli Unii Europejskiej innych niż obywatele RP | edytuj kod

Według dyrektywy Rady Unii Europejskiej 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, art. 1 pkt 3) po raz pierwszy prawo do głosu w wyborach do rad gmin (w Warszawie również dzielnic) oraz w wyborach bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast przysługuje również obywatelowi innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze działania gminy, oraz który został wpisany do prowadzonego w tej gminie stałego rejestru wyborców członkowskich Unii Europejskiej.

Numery list wyborczych | edytuj kod

Lista ogólnopolska | edytuj kod

Wyniki wyborów | edytuj kod

Frekwencja | edytuj kod

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | edytuj kod

 Osobny artykuł: Polscy prezydenci miast (kadencja 2006–2010). Głos w Warszawie oddaje para prezydencka

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza: Wykaz wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Głosowanie 12 listopada 2006 r. oraz 26 listopada 2006 r.

Sejmiki województw | edytuj kod

Koalicje w sejmikach

W wyborach do sejmików województw frekwencja wyniosła 45,91% uprawnionych do głosowania. Oddano 12,70% głosów nieważnych. Wszystkich głosów oddano łącznie 13 851 401[3].

Wyniki głosowania | edytuj kod

Wszystkie dane wyrażono w procentach.

Objaśnienia:
1 KW Mniejszość Niemiecka,
2 KWW Porozumienie Samorządowe W. Lubawski.

Podział mandatów | edytuj kod

 Osobny artykuł: Radni sejmików województw III kadencji.  Osobny artykuł: Zarządy województw III kadencji.

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza [dostęp 18 czerwca 2015].

Rady powiatów | edytuj kod

Rady gmin | edytuj kod

Statystyka obejmuje dane na temat radnych gmin, radnych miast na prawach powiatu oraz radnych dzielnic Warszawy:

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Dz.U. z 2006 r. nr 162, poz. 1149
 2. Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. pkw.gov.pl. [dostęp 21 lipca 2016].
 3. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r..
 4. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 17 czerwca 2014].
 5. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 6. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 7. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 8. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 9. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 10. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 11. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 12. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 13. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 14. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 15. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 16. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 17. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 18. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 19. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. wybory2006.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Wybory, referenda i plebiscyty w Polsce od 1918

 1. W latach 1922–1933 i w 1989 wyborów dokonywało Zgromadzenie Narodowe, w 1947 dokonał Sejm Ustawodawczy.
Na podstawie artykułu: "Wybory samorządowe w Polsce w 2006 roku" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy