Wybory samorządowe w Polsce w 2010 roku


Wybory samorządowe w Polsce w 2010 roku w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wybory samorządowe w Polsce w 2010 – odbyły się 21 listopada (I tura). II tura (ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) odbyła się 5 i 19 grudnia 2010[3].

Spis treści

Koniec V kadencji | edytuj kod

V kadencja organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego upłynęła w dniu 12 listopada 2010.

Kalendarz wyborczy | edytuj kod

 • 16 listopada 2009 – informacja Państwowej Komisji Wyborczej o terminie przeprowadzenia w 2010 roku wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • 15 września 2010 – ogłoszenie przez Prezesa Rady Ministrów terminu wyborów. Początek kampanii wyborczej
 • 2 października 2010 – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej
 • 4 października 2010 – składanie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
 • 4 października 2010 – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • 7 października 2010 – powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych
 • 22 października 2010 – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych
 • 27 października 2010 – przyznanie przez PKW jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw i zarejestrowały je w każdym województwie. Numery list wyborczych dla komitetów, które spełniły ten warunek, to[4]:
1 – Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 – Polskie Stronnictwo Ludowe 3 – Polska Partia Pracy – Sierpień 80 4 – Platforma Obywatelska 5 – Prawo i Sprawiedliwość
 • 27 października 2010 – zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Kampania wyborcza
 • 29 października 2010 – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
 • 31 października 2010 – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim
 • 31 października 2010 – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 • 6 listopada 2010 – rozplakatowanie obwieszczeń właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
 • 6 listopada 2010 – rozplakatowanie obwieszczeń gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
 • 6 listopada 2010 – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
 • 7 listopada 2010 – powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
 • 11 listopada 2010 – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • 16 listopada 2010 – składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
 • 19 listopada 2010, godz. 24:00 – koniec kampanii wyborczej, początek ciszy wyborczej
 • 20 listopada 2010 – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
 • 21 listopada 2010 – głosowanie (lokale wyborcze czynne w godzinach 8.–22.)
 • 5 grudnia 2010 – II tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • 19 grudnia 2010 – II tura wyborów w kilku gminach

Wyniki wyborów | edytuj kod

Frekwencja | edytuj kod

I tura wyborów, frekwencja w kraju:

 • do 10:00 wyniosła 5,29%
 • do 15:00 wyniosła 27,55%
 • do 19:00 wyniosła 43,23%
 • ostateczna – 47,32%

II tura wyborów, frekwencja w kraju:

 • do 10:00 wyniosła 3,50%
 • do 15:00 wyniosła 20,45%
 • ostateczna – 35,31%

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | edytuj kod

 Osobny artykuł: Prezydenci miast w Polsce (kadencja 2010–2014).

Spośród kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy zwyciężyli już w pierwszej turze, największą przewagę nad konkurentami w I turze uzyskali kandydaci w gminach: Budzyń, Puńsk i Szczytna; w każdej z nich uzyskali oni ponad 95% głosów[5]. W miastach wojewódzkich w pierwszej turze wynik został rozstrzygnięty w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze, przy czym największą przewagę nad konkurentami w spośród tych miast uzyskał Rafał Dutkiewicz we Wrocławiu, uzyskując ponad 71% głosów[5] (spośród miast niebędących siedzibami województw najwyższy wynik zanotowano w Gdyni, gdzie Wojciech Szczurek wygrał uzyskując ponad 87% głosów[6]). Druga tura wyborów na prezydentów miast wojewódzkich potrzebna była w: Krakowie (Jacek MajchrowskiStanisław Kracik), Łodzi (Hanna ZdanowskaDariusz Joński, Poznaniu (Ryszard GrobelnyGrzegorz Ganowicz), Olsztynie (Czesław MałkowskiPiotr Grzymowicz), Bydgoszczy (Rafał BruskiKonstanty Dombrowicz), Opolu (Ryszard ZembaczyńskiTomasz Garbowski), Szczecinie (Piotr KrzystekArkadiusz Litwiński) i Lublinie (Lech SprawkaKrzysztof Żuk).

Druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyła się – tam, gdzie rozstrzygnięcia nie uzyskano w I turze – w większości[7] w dwa tygodnie po pierwszej turze, tzn. 5 grudnia. Podczas tych wyborów, w których frekwencja wyniosła 35,31%, w jednej z gmin (gmina Siemkowice, woj. łódzkie) zanotowano rzadki przypadek: dwóch kandydatów uzyskało identyczną liczbę głosów: po 1107. Pomimo to, zgodnie z ordynacją, zwyciężył ten z kandydatów, który zwyciężył w większej liczbie obwodów głosowania (gdyby i tu nastąpił remis, to o wyniku zdecydowałoby losowanie)[8].

Przeniesiona na 19 grudnia druga tura wyborów odbyła się w gminach: m. Piechowice (woj. dolnośląskie), Jeziora Wielkie (woj. kujawsko-pomorskie), Janowiec (woj. lubelskie), Jerzmanowice-Przeginia (woj. małopolskie), Jasionówka, Rajgród i Wiżajny (woj. podlaskie), m. Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Marianów (woj. zachodniopomorskie)[9].

Sejmiki województw | edytuj kod

Koalicje w sejmikach

W wyborach do sejmików województw frekwencja wyniosła 47,26% uprawnionych do głosowania. Oddano 12,06% głosów nieważnych. Ważnych głosów oddano 12 721 376[10].

Wyniki głosowania | edytuj kod

Wszystkie dane wyrażono w procentach.

Objaśnienia:
1 KWW Rafała Dutkiewicza,
2 KW Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,
3 KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa,
4 Ruch Autonomii Śląska,
5 KWW Porozumienie Samorządowe.

Podział mandatów | edytuj kod

 Osobny artykuł: Radni sejmików województw IV kadencji.  Osobny artykuł: Zarządy województw IV kadencji.

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza [dostęp 18 czerwca 2015].

Rady powiatów | edytuj kod

Rady gmin | edytuj kod

Rady dzielnic Warszawy | edytuj kod

W warszawskich dzielnicach przeprowadzono wybory rad dzielnic, których wyniki przedstawiają się następująco[27]:

Statystyka głosów nieważnych | edytuj kod

% głosów nieważnych w wyborach do sejmików województw w 2002, 2006, 2010 i 2014 roku

W porównaniu z poprzednimi wyborami samorządowymi w wyborach w 2010 spadła liczba głosów nieważnych. Jednocześnie, podobnie jak w poprzednich wyborach, zauważalny jest wzrost odsetka liczby głosów nieważnych wraz ze wzrostem szczebla jednostki samorządu terytorialnego. Najniższy odsetek wystąpił w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz wyborach do rad gmin. Znacznie wyższy był odsetek głosów nieważnych w wyborach do rad powiatów, zaś najwyższy – w wyborach do sejmików województw (12,06%; w 2006 – 12,7%, a w 2002 – 14,43%). Stosunkowo wysoka liczba głosów nieważnych w wyborach do rad powiatów i sejmików województw tłumaczona jest z jednej strony świadomym działaniem niektórych wyborców (manifestacja niezadowolenia ze wszystkich kandydatów), a z drugiej strony skomplikowaniem wyborów samorządowych (duża liczba kart wyborczych).

W wyborach do sejmików w województwie mazowieckim wystąpił znaczący nadmiar głosów nieważnych z podwójnymi skreśleniami, w porównaniu z innymi województwami. Przyczyną tego był najprawdopodobniej fakt, iż tylko w województwie mazowieckim karta do głosowania w wyborach do sejmiku była przygotowana w formie broszury, a nie pojedynczej kartki jak w innych województwach, co prawdopodobnie zmyliło niektórych wyborców[28].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. pkw.gov.pl. [dostęp 4 marca 2016].
 2. Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. pkw.gov.pl. [dostęp 21 lipca 2016].
 3. Dz.U. z 2010 r. nr 171, poz. 1151
 4. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2010 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r..
 5. a b Wykaz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w dniu 21 listopada 2010 r.
 6. Wyniki wyborów na prezydenta miasta w Gdyni
 7. W części gmin, w związku rezygnacją kandydatów, znalazły zastosowanie przepisy szczególne ordynacji wyborczej, zgodnie z którymi II turę wyborów przeniesiono tam na 19 grudnia.
 8. Remis w drugiej turze i co dalej?. tvn24.pl, 6 grudnia 2010.
 9. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz w dniu 5 grudnia 2010 r..
 10. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r..
 11. Sejmik Województwa Dolnośląskiego - wyniki wyborów. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 17 czerwca 2014].
 12. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego - wyniki wyborów. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 13. Sejmik Województwa Lubelskiego - wyniki wyborów. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 14. Sejmik Województwa Lubuskiego - wyniki wyborów. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 15. Sejmik Województwa Łódzkiego - wyniki wyborów. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 16. Sejmik Województwa Małopolskiego - wyniki wyborów. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 17. Sejmik Województwa Mazowieckiego - wyniki wyborów. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 18. Sejmik Województwa Opolskiego - wyniki wyborów. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 19. Sejmik Województwa Podkarpackiego - wyniki wyborów. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 20. Sejmik Województwa Podlaskiego - wyniki wyborów. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 21. Sejmik Województwa Pomorskiego - wyniki wyborów. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 22. Sejmik Województwa Śląskiego - wyniki wyborów. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 23. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego - wyniki wyborów. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 24. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego - wyniki wyborów. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 25. Sejmik Województwa Wielkopolskiego - wyniki wyborów. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 26. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego - wyniki wyborów. wybory2010.pkw.gov.pl. [dostęp 28 czerwca 2015].
 27. Wyniki wyborów w Warszawie.
 28. Europoseł z PiS: Wybory mogły być sfałszowane. Pyta o nieważne głosy. gazeta.pl, 26 listopada 2010.
 29. Państwowa Komisja Wyborcza: Przyczyny nieważności głosów oddanych 12 listopada 2006 r. według kategorii jednostek samorządu terytorialnego.
 30. Państwowa Komisja Wyborcza: Przyczyny nieważności głosów oddanych 21 listopada 2010 r. według kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Wybory, referenda i plebiscyty w Polsce od 1918

 1. W latach 1922–1933 i w 1989 wyborów dokonywało Zgromadzenie Narodowe, w 1947 dokonał Sejm Ustawodawczy.
Na podstawie artykułu: "Wybory samorządowe w Polsce w 2010 roku" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy