Wydział Architektury Politechniki Śląskiej


Na mapach: 50°17′22,77″N 18°40′43,60″E/50,289658 18,678778

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Nowa siedziba Wydziału Architektury

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej kontynuuje tradycje Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Obecnie kadra dydaktyczna wydziału liczy ponad 70 pracowników, w tym 24 osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora[2]. Oprócz pracowników stałych na Wydziale zatrudniani są architekci i urbaniści o znaczących w skali kraju osiągnięciach twórczych. Owocnie rozwija się współpraca Wydziału z twórczymi organizacjami zawodowymi: Stowarzyszeniem Architektów Polskich, Towarzystwem Urbanistów Polskich, Izbą Architektów i Izbą Urbanistów, a także samorządami lokalnymi i samorządem Województwa Śląskiego. Wydział realizuje projekty i badania naukowe dotyczące współczesnych problemów projektowania architektonicznego, urbanistycznego, planowania przestrzennego, teorii i historii architektury, problematyki rozwoju zrównoważonego w urbanistyce i architekturze rewitalizacji obszarów miejskich, rewaloryzacji i konserwacji obiektów zabytkowych, estetyki środowiskowej, oceny jakości budynków oraz zarządzania obiektami.

Wydział jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Architektonicznej (EAAE) oraz Stowarzyszenia Europejskich Szkół Architektury Krajobrazu (Le Notre) oraz współpracuje z organizacjami i instytucjami w wielu krajach m.in.: IAPSInternational Association for People Environmental Behaviour Studies, Internationale Bauausstellung (IBA) Fuerst-Pueckler-Land w Niemczech, Fundacja Del Bianco we Włoszech, Narodowy Rezerwat Dziedzictwa Kulturowego Stary Halicz na Ukrainie.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach kontynuuje tradycje Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Założycielami Wydziału Architektury uczelni byli profesorowie-architekci: Tadeusz Teodorowicz-Todorowski, Zygmunt Majerski i Włodzimierz Buć.

W latach 1949-1954 kształcono architektów w ramach Oddziału Architektury, początkowo przy Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym, a od roku 1961 na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego. W 1969 roku powołano Instytut Architektury i Urbanistyki a wydział zmienił nazwę na Wydział Budownictwa i Architektury. Architekt, profesor Zygmunt Majerski został Dziekanem tej nowej wielokierunkowej jednostki, kształcącej architektów i inżynierów budownictwa o różnych specjalnościach.

Samodzielność Wydziału Architektury rozpoczęła się w 1977 roku. Dzisiaj Wydział jest jednym z czternastu wydziałów Politechniki Śląskiej.

Proces budowania własnej kadry pracowników naukowo - dydaktycznych szkoły wyższej jest powolny. Przez wiele lat działalność Wydziału opierała się na pracownikach samodzielnych profesorach, dojeżdżających. Pracowali tu profesorowie: Bohdan Lisowski, Zbigniew Gądek i Tadeusz J. Gawłowski z Krakowa, Julian Duchowicz, Marcin Bukowski, Wiktor Jackiewicz. A także wybitni specjaliści pochodzący ze środowiska śląskiego: Mieczysław Król, Stanisław Tomaszek, Michał Rościszewski, Andrzej Czyżewski, Marek Dziekoński, Marian Dziewoński, Henryk Buszko i Aleksander Franta, Stefan Zemła oraz od początku związani z Gliwicką Szkołą Architektury: Czesław Thullie, Franciszek Maurer, Kazimierz Paprocki, Tadeusz Pfützner i Stanisław Słodowy.

Dopiero w latach 90. wytworzyła się nowa, lokalna kadra profesorska, która dzisiaj stanowi trzon dydaktyczny Wydziału. Chcąc utrzymać pozytywną tożsamość Szkoły, nadal, poza pracownikami "stałymi", na Wydziale zatrudnieni są architekci i urbaniści o znaczących w skali kraju osiągnięciach twórczych, cieszący się uznaniem w regionalnym środowisku profesjonalnym. Owocnie rozwija się współpraca z twórczymi organizacjami zawodowymi: SARP i TUP.

Władze Wydziału | edytuj kod

Wykładowcy | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Struktura Wydziału (w nawiasie podano wewnętrzny symbol jednostki) | edytuj kod

 • Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (RAr-1)
 • Katedra Projektowania Architektonicznego (RAr-2)
 • Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury (RAr-3)
 • Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych (RAr-4)

Kierunki studiów | edytuj kod

 • Architektura
 • Architektura wnętrz

Absolwenci | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Misja Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej | edytuj kod

 • kształcenie wysokiej jakości specjalistów w dziedzinie formowania przestrzeni w różnych zakresach i skalach,
 • prowadzenie interdyscyplinarnej działalności badawczej zorientowanej na podnoszenie konkurencyjności firm, miast i regionów, poprzez kreowanie nowoczesnej architektury i urbanistyki,
 • rozwijanie współpracy z podmiotami z otoczenia społecznego, komercjalizacja wyników badań naukowych oraz upowszechnianie wiedzy,
 • wzmacnianie roli znaczącego ośrodka kultury akademickiej w regionie i jego marki powiązanej z renomą Śląskiej Szkoły Architektury.

Przypisy | edytuj kod

 1. Wykaz kadry dydaktycznej Wydziału Architektury 2012/2013. [dostęp 2013-08-22].
 2. Struktura Wydziału Architektury

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Wydział Architektury Politechniki Śląskiej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy