Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego


Na mapach: 50°40′43″N 17°56′31″E/50,678611 17,941944

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego (WE UO) – jeden z 9 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego w Opolu powstały w 1992 roku w wyniku przekształcenia dotychczasowego Instytutu Nauk Ekonomicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i podniesienia go do rangi samodzielnego wydziału[1]. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[2].

W ramach Wydziału Ekonomicznego znajdują się 4 katedry oraz 4 zakładów[3]. Aktualnie zatrudnionych jest 54 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 5 na stanowisku profesora zwyczajnego, 7 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze stopniem doktora habilitowanego, 1 na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego, 34 na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora, na stanowisku 6 asystenta ze stopniem magistra)[4].

Liczną grupę nauczycieli akademickich stanowią adiunkci. Poza tym wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową. Pracownicy naukowi instytutu zajmowali też często najważniejsze stanowiska w hierarchii uniwersyteckiej, w tym prorektorów: Janusz Słodczyk (2002-2005, 2012-2019), Stanisława Sokołowska (2008-2012) i Rafał Matwiejczuk (od 2019).

Według stanu na 2015 rok na wydziale studiuje łącznie 1103 studentów (w tym 910 na studiach dziennych, 193 na studiach zaocznych oraz kilkunastu doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego[5].

Wydział dysponuje też samodzielną biblioteką wydziałową z ok. 71 tys. jednostek inwentarzowych, w tym m.in. 32 tys. woluminów czasopism i 92 tys. woluminów druków zwartych. Zbiór czasopism liczy 7 tys. tytułów[6]. Siedzibą wydziału jest Collegium Oeconomicum, budynek położony przy ulicy Ozimskiej 46 a, należący dawniej do Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)[7].

Spis treści

Historia | edytuj kod

Wydział powstał w 1992 roku z przekształcenia Instytutu Nauk Ekonomicznych ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu w samodzielny wydział. W ten sposób opolska uczelnia pedagogiczna zyskała trzecią jednostkę organizacyjną o statusie samodzielnego wydziału. Początki wydziału sięgają jednak znacznie dalej, bo 1975 roku, kiedy to powołano Instytut Nauk Ekonomicznych. Twórcą i pierwszym dyrektorem INE WSP był prof. dr hab. Janusz Kroszel. Instytut ten funkcjonował początkowo w ramach Wydziału Filologiczno-Historycznego . Ważnym wydarzeniem było uzyskanie w 1993 roku przez Wydział Ekonomiczny prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie ekonomii[1].

Władze Wydziału | edytuj kod

W kadencji 2016-2020[8]:

Poczet dziekanów | edytuj kod

Dyrektorzy Instytutu Nauk Ekonomicznych WSP | edytuj kod

 • 1975-1978 prof. dr hab. Janusz Kroszel - ekonomista (finanse, polityka ekonomiczna i społeczna)
 • 1978-1981 prof. dr hab. Piotr Blaik - ekonomista (ekonomika obrotu towarowego, logistyka, marketing)
 • 1982-1987 dr Zbigniew Kołaczkowski - ekonomista (ekonomia polityczna)
 • 1987-1992 prof dr hab. Zbigniew Mikołajewicz - ekonomista (ekonomika i organizacja przemysłu)

Dziekani Wydziału Ekonomicznego UO | edytuj kod

 • 1992-1999 prof. dr hab. Janusz Słodczyk - architekt i urbanista (geografia ekonomiczna)
 • 1999-2005 dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak - ekonomistka (badanie rynku, ekonomika konsumpcji)
 • 2005-2012 prof. dr hab. Janusz Słodczyk - architekt i urbanista (geografia ekonomiczna)
 • 2012-2019 prof. dr hab. Stanisława Sokołowska - ekonomistka (ekonomika rolnictwa, organizacja i zarządzanie)
 • od 2019 r dr Bartosz Chorkowy - ekonomista (ekonomika, zarządzanie)

Kierunki kształcenia | edytuj kod

Wydział Ekonomiczny prowadzi następujące kierunki i specjalności studiów:

 • magisterskie uzupełniające (drugiego stopnia)[9]:
  • ekonomia:
   • analityka gospodarcza
   • systemy i procesy logistyczne
   • ekonomia menedżerska
   • polityka społeczna
   • zarządzanie gospodarką miejską i regionalną
   • zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza
  • zarządzanie
   • zarządzanie w sektorze rolnym
   • zarządzanie w sektorze publicznym

Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe[10]:

 • rachunkowość sektora finansów publicznych
 • realizacja projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
 • wycena nieruchomości
 • pośrednik i zarządca nieruchomości
 • kompetencje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w następujących dziedzinach[11]:

 • ekonomia

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[12]:

 • doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii

Struktura organizacyjna | edytuj kod

Główne wejście do wydziału

Katedra Finansów i Rachunkowości | edytuj kod

Główne kierunki działalności Katedry Finansów i Rachunkowości związane są z finansami samorządów terytorialnych, zarządzaniem finansami, controllingiem w przedsiębiorstwie, funkcjonowaniem rynku pieniężno-kapitałowego, ogólnej teorii rachunkowości oraz dostosowaniu rachunkowości do wymogów gospodarki rynkowej[13].

Samodzielni pracownicy naukowi:[14]

Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej | edytuj kod

Główne kierunki działalności Katedry Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej związane są z tematyką: migracji ludności, percepcji przestrzeni geograficznej, ekologicznych aspektach przekształceń gospodarki, roli planowania przestrzennego w działalności samorządów lokalnych i turystyce[15].

Samodzielni pracownicy naukowi:[16]

Katedra Organizacji i Zarządzania | edytuj kod

Katedra Organizacji i Zarządzania powstała w 2000 roku na bazie Zakładu o tej samej nazwie działającego w ramach Wydziału Ekonomicznego od lat 90. XX wieku. Twórcą i pierwszym kierownikiem katedry jest prof. dr hab. Stanisława Sokołowska. Pracownicy naukowi katedry zajmują się problematyką związaną ze zmianami w organizacji i produktywności rolnictwa województwa opolskiego w procesie integracji z Unią Europejską, możliwościami wykorzystania metod zarządzania w rozwiązywaniu problemów zarządzania, przedsiębiorczością na obszarach wiejskich, kształtowaniem strategii produkcyjnej w przedsiębiorstwie, zmianach stanu i struktury podmiotów sektora MSP, determinantach procesów innowacyjnych w organizacji, wspomaganiu działalności małych i średnich przedsiębiorstw[17].

Samodzielni pracownicy naukowi:

Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych | edytuj kod

Główne kierunki działalności Zakładu Ekonometrii i Metod Ilościowych związane są z zagadnieniami takimi jak: modelowanie przemian konsumpcji, ilościowe badania zjawisk gospodarczych, zastosowanie informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem[18].

Samodzielni pracownicy naukowi:[19]

Zakład Ekonomiki Informacji | edytuj kod

Samodzielni pracownicy naukowi:

Zakład Logistyki i Marketingu | edytuj kod

Katedra powstała w 1992 roku, początkowo funkcjonując pod nazwą Katedry Marketingu, a następnie jako Katedra Marketingu i Logistyki. Organizatorem i pierwszym kierownikiem katedry był prof. dr hab. Piotr Blaik. Od początku lat 70. XX wieku najważniejszym kierunkiem badań prowadzonych w katedrze jest problematyka wielowymiarowego oraz wieloaspektowego zarządzania logistycznego rozpatrywanego w kontekście podejścia systemowego, procesowego, efektywnościowego, a także w aspekcie integracji z zarządzaniem marketingowym. Dorobek i doświadczenia naukowo-dydaktyczne katedry przyczyniły się do uruchomienie kierunku studiów logistyka od roku akademickiego 2009/2010[20].

Samodzielni pracownicy naukowi:

Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej | edytuj kod

Główne kierunki działalności Zakładu Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej związane są z tematyką: rozwoju i przekształceń strukturalnych gospodarki i przemysłu, ekonomicznymi problemami sterowania jakością i postępem naukowo-technicznym, restrukturyzacją produktowa w przemyśle, ekonomiką i polityka inwestycyjną, gospodarką zasobami majątku trwałego, funkcjonowania i rozwoju gospodarki regionalnej, polityki osiedleńczej, procesach urbanizacyjnych, gospodarczych aspektach funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także rozwoju i funkcjonowania infrastruktury gospodarczej[21].

Samodzielni pracownicy naukowi:

Zakład Teorii Ekonomii | edytuj kod

Główne kierunki działalności Zakładu Teorii Ekonomii związane są z zagadnieniami takimi jak: teoria wzrostu i systemy rynkowe[22].

Samodzielni pracownicy naukowi:

Wydawnictwa wydawane przez WE UO | edytuj kod

 • Zeszyty Naukowe UO, Seria Ekonomia - ukazuje się od 1975 r.
 • Economical and Environmental Studies - publikowana od 2000 r w języku angielskim.

Współpraca z innymi uczelniami | edytuj kod

Wydział Ekonomiczny utrzymuje kontakty naukowo-dydaktyczne z wieloma ośrodkami akademickimi w kraju takimi jak: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Politechnika Opolska (Wydział Ekonomii i Zarządzania) oraz zagranicą, szczególnie z Uniwersytetem w Poczdamie i Uniwersytetem w Trewirze[23].

Wydział Ekonomiczny prowadzi wymianę studentów między uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Taką wymianę umożliwia Program Europejskiego Transferu Punktów (ECTS). Studenci, którzy chcą poznać i poszerzyć swoją wiedzę na innych uczelniach krajowych mogą skorzystać z programu MOST oraz podjąć studia za granicą w ramach programu Sokrates i DAAD[23].

Działalność studencka | edytuj kod

Studenci działają w kołach naukowych: Kole Naukowym Ekonomistów oraz Studenckim Kole Zrównoważonego Rozwoju, dzięki czemu rozwijają swoje talenty oraz pasje badawcze. Od lat aktywnie uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, przygotowują publikacje pod okiem opiekunów kół. Organizują spotkania i konferencje na wydziale, warsztaty dla studentów z udziałem renomowanych firm konsultingowych[24].

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Jubileusz 20-lecia WE UO 22.05.2012 r. [on-line] [dostęp: 21.04.2012]
 2. a b Oferta studiów I stopnia na WE UO na rok akademicki 2012/2013 [on-line] [dostęp: 21.04.2012]
 3. Aktualna struktura organizacyjna WE UO na stronie wydziału [on-line] [dostęp: 11.09.2016]
 4. Wykaz pracowników WE UO, stan na 21.04.2012 roku [on-line] [dostęp: 21.04.2012]
 5. Dane z 31.12.2015 roku za BIP UO [on-line] [dostęp: 11.09.2016]
 6. Informacje dotyczące Biblioteki WE UO [on-line] [dostęp: 21.04.2012]
 7. S. Nicieja, Alma Mater Opoliensis. Ludzie, fakty, wydarzenia, Opole 2004, s. 171.
 8. z dniem 1.10.2019 r. nastąpiła zmiana na stanowiskach kierowniczych wydziału w związku z wprowadzeniem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 9. Studia II stopnia oferowane przez WE UO na rok akademicki 2016/2017 [on-line] [dostęp: 11.09.2016]
 10. Wykaz studiów podyplomowych organizowanych przez WE UO [on-line] [dostęp: 07.09.2016]
 11. Wydział Ekonomiczny w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-04-21].
 12. Wydział Ekonomiczny w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-04-21].
 13. Katedra Finansów i Rachunkowości w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-04-21].
 14. Katedra Finansów i Rachunkowości w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2018-11-14].
 15. Informacje dotyczące KGEiGP UO na stronie WE UO [on-line] [dostęp: 21.04.2012]
 16. Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2018-11-14].
 17. Informacje o KOiZ UO na stronie WE UO [on-line] [dostęp: 21.04.2012]
 18. Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-04-22].
 19. Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2018-11-14].
 20. Informacje o KLiM UO na stronie WE UO [on-line] [dostęp: 21.04.2012]
 21. Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Ekonomiczno-Społecznej w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-04-22].
 22. Zakład Teorii Ekonomii w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-04-22].
 23. a b Współpraca podejmowana przez WE UO [on-line] [dostęp: 23.04.2012]
 24. Koła naukowe studentów WE UO [on-line] [dostęp: 21.04.2012]

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy