Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


Na mapach: 51,248022°N 22,544931°E/51,248022 22,544931

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – jeden z ośmiu wydziałów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ma siedzibę w Lublinie.

Wydział Filozofii, powołany uchwałą Senatu 17 czerwca 1946 r. jako Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (przewidziany przez Statut KUL z 1938 r.), którego działalność zainaugurowano 10 listopada 1946 r. W latach 1954–1958 zamiennie posługiwano się nazwami Wydział Filozofii lub Wydział Filozoficzny. Mocą uchwały Senatu KUL z 26 stycznia 1991 r. ustalona została obecna nazwa.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Wydział powstał w 1946 r. Wśród wybitnych wykładowców byli: ks. Mieczysław Dybowski, ks. Stanisław Kamiński, o. Mieczysław Albert Krąpiec, ks. Józef Pastuszka, Antoni B. Stępień, ks. Tadeusz Styczeń, Stefan Swieżawski, ks. Karol Wojtyła, s. Zofia Zdybicka[1].

Władze Wydziału Filozofii KUL | edytuj kod

Dziekani Wydziału Filozofii | edytuj kod

Źródło: KUL – Wydział Filozofii[2].

Dziekani w kadencji 2016–2020 | edytuj kod

Struktura Wydziału Filozofii | edytuj kod

Instytut Filozofii | edytuj kod

Instytut Filozofii, jednostka dydaktyczno-naukowa powstała 1 października 2015 r. w wyniku połączenia Instytutu Filozofii Teoretycznej z Instytutem Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, działająca na Wydziale Filozofii KUL, funkcjonująca w latach 1949–2000 jako Sekcja Filozofii Teoretycznej, w 1957-1984 jako Specjalizacja Filozofii Teoretycznej, a 2000-2015 Instytut Filozofii Teoretycznej.

Kierownikami Sekcji (Specjalizacji) Filozofii Teoretycznej byli: ks. S. Kamiński (1957–1974), A.B. Stępień (1974–1980), s. Z.J. Zdybicka (1980–1984), ks. S. Wielgus (1984–1988), o. E.I. Zieliński (1988–1992), ks. A. Maryniarczyk (1992–2000). Funkcję dyrektora Instytutu Filozofii Teoretycznej pełnili: S. Judycki (2000–2008), P. Kawalec (2008–2012), M. Lechniak (2012–2015). Instytutem Filozofii od początku istnienia do 30 września 2019 r. zarządzał M. Lechniak, a dyrektorem od 1 października 2019 r. jest Piotr Kulicki.

Zgodnie z uchwałą Senatu Akademickiego z 31 stycznia 2013 r. w jednostce nastąpiły zmiany organizacyjne. Zarządzeniem rektora KUL ks. A. Dębińskiego z 12 maja 2014 r. zostały zlikwidowane Katedra Etyki Społecznej i Politycznej (założona w 1993 r.) oraz Katedra Filozofii Boga (istniejąca od 2005 r. i kierowana przez W. F. Dłubacza). W Instytucie Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych zniesiono: Katedrę Filozofii Przyrody Nieożywionej, Katedrę Filozofii Kosmologii, Katedrę Relacji między Nauką a Wiarą, Katedrę Biologii Teoretycznej i Katedrę Fizyki Teoretycznej. W skład Instytutu wchodzi 15 katedr.

Katedry Instytutu Filozofii (1 października 2019 r.) | edytuj kod

 • Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa – kierownik: dr hab. Katarzyna Stępień
 • Katedra Etyki – kierownik: ks. dr hab. Alfred Wierzbicki prof. KUL
 • Katedra Etyki Szczegółowej – kierownik: s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
 • Katedra Filozofii Kultury i Sztuki – kierownik: prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
 • Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych (katedra powołana 1 października 2019 r.) – kierownik: dr hab. Zbigniew Wróblewski prof. KUL
 • Katedra Filozofii Religii – kierownik: ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
 • Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej – kierownik: prof. dr hab. Piotr Gutowski
 • Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej – kierownik: prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
 • Katedra Historii Filozofii w Polsce – kierownik: dr hab. Wanda Bajor
 • Katedra Logiki – kierownik: o. dr hab. Marcin Tkaczyk prof. KUL
 • Katedra Metafizyki – kierownik: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
 • Katedra Metodologii Nauk – kierownik: dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik prof. KUL
 • Katedra Podstaw Informatyki – kierownik: dr hab. Piotr Kulicki prof. KUL
 • Katedra Teorii Poznania – kierownik: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
 • Katedra Retoryki (od 15 czerwca 2016 r.) – kierownik: dr hab. Paweł Gondek

Źródło: KUL – Wydział Filozofii[4].

Katedry historyczne | edytuj kod

 • Katedra Historii Kultury Intelektualnej – kierownik: dr hab. Wanda Bajor
 • Katedra Dialogu Kultur i Religii (do 30 września 2019 r.) – kierownik: (p.o.) o. dr Krzysztof Modras
 • Katedra Filozofii Nauk Przyrodniczych (do 30 września 2019 r.) – kierownik: prof. dr hab. Marian Wnuk
 • Katedra Filozofii Przyrody (do 30 września 2019 r.) – kierownik: dr hab. Zbigniew Wróblewski prof. KUL
 • Katedra Teorii Kultury i Sztuki – kierownik: dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
 • Katedra Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych (do 30 września 2019 r.) – kierownik: dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL[5]

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych | edytuj kod

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych[6] (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne) to międzywydziałowa jednostka dydaktyczna powołana 1 grudnia 2000 r. i podległa rektorowi. Do 12 kwietnia 2012 r. Kolegium funkcjonowało pod nazwą Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. 1 października 2019 r. Kolegium zostało włączone do Wydziału Filozofii KUL.

Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II – Instytut Jana Pawła II | edytuj kod

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu | edytuj kod

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu[7], placówka naukowa powstała w 1965 r. jako Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu, w latach 2006–2010 jako Instytut Historii Kultury w Średniowieczu, utworzona w celu prowadzenia badań nad rękopisami z okresu średniowiecza i wczesnego renesansu, zawieszona w 2015 r. decyzją Senatu Akademickiego.

Biblioteka Wydziału Filozofii | edytuj kod

Biblioteka Wydziału Filozofii KUL, Biblioteka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, specjalistyczna biblioteka będąca integralną częścią Biblioteki Uniwersyteckiej KUL[8]. Historia Biblioteki Wydziału Filozofii jest ściśle związana z rozwojem strukturalnym i organizacyjnym Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (Wydział Filozofii), który powołano w maju 1946 r. Uroczyste otwarcie wydziału 10 listopada 1946 r. uznaje się także za początek istnienia biblioteki.

Pracownicy Wydziału Filozofii KUL (dr hab. lub prof. dr hab.) | edytuj kod

Źródło: KUL – Wydział Filozofii[9].

Emerytowani pracownicy Wydziału Filozofii KUL (dr hab. lub prof. dr hab.) | edytuj kod

Źródło: KUL – Wydział Filozofii[10].

Zmarli pracownicy Wydziału Filozofii KUL | edytuj kod

Źródło: KUL – Wydział Filozofii[11].

Kierunki studiów prowadzone na Wydziale Filozofii KUL | edytuj kod

Na Wydziale Filozofii KUL prowadzone są unikatowe w polskim systemie kształcenia wyższego studia na kierunkach:

Od 1 października 2019 r. do Wydziału zostało włączone Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych[13]. W ramach Kolegium prowadzone są Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne[14].

Na Wydziale Filozofii prowadzone są również studia w języku angielskim:

 • Applied Anthropology[15] – studia I stopnia – nowy kierunek od roku akademickiego 2019/2020,
 • Philosophy[16] BA, Ma, PhD – filozofia; studia I, II i III stopnia,
 • John Paul II Philosophical Studies[17] MA – studia filozoficzne Jana Pawła II; studia II stopnia.

Organizacje studenckie | edytuj kod

Na Wydziale Filozofii działają naukowe koła studenckie:

 • Koło Filozoficzne Studentów KUL[18]
 • Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL[19]
 • Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL[20]
 • Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa KUL[21]
 • Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej

Źródło: KUL – Wydział Filozofii[22].

Publikacje | edytuj kod

Serie wydawnicze | edytuj kod

Na wydziale Filozofii wydawana jest m.in. Dydaktyka Filozofii[23] – seria wydawnicza ukazująca się od 2010 r. na WF pod auspicjami Sekcji Filozoficznej Wykładowców Uczelni Katolickich przy Konferencji Episkopatu Polski.

Czasopisma naukowe wydawane na Wydziale Filozofii | edytuj kod

Na Wydziale Filozofii KUL wydawane są czasopisma:

Przypisy | edytuj kod

 1. Historia Wydziału Filozofii. Katolicki Uniwersytet Lubelski. [dostęp 2016-03-21].
 2. KUL – Wydział Filozofii – Dziekani Wydziału Filozofii (od 1946 r.), Katolicki Uniwersytet Lubelski [dostęp 2019-10-29] .
 3. Nowe władze na Wydziale Filozofii!. Katolicki Uniwersytet Lubelski, 8 czerwca 2016. [dostęp 2016-06-17].
 4. KUL – Wydział Filozofii – Katedry Wydziału Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski [dostęp 2019-10-16] .
 5. Katedry Wydziału Filozofii. Katolicki Uniwersytet Lubelski. [dostęp 2016-03-21].
 6. KUL – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski [dostęp 2019-11-26] .
 7. KUL – Wydział Filozofii – Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu, Katolicki Uniwersytet Lubelski [dostęp 2019-11-26] .
 8. KUL – Wydział Filozofii – Biblioteka Wydziału Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski [dostęp 2019-11-26] .
 9. KUL – Wydział Filozofii – Pracownicy, Katolicki Uniwersytet Lubelski [dostęp 2019-10-29] .
 10. KUL – Wydział Filozofii – Emeritus, Katolicki Uniwersytet Lubelski [dostęp 2019-10-29] .
 11. KUL – Wydział Filozofii – In Memoriam, Katolicki Uniwersytet Lubelski [dostęp 2019-10-29] .
 12. retoryka stosowana, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 13. KUL – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych – Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski [dostęp 2019-10-22] .
 14. Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne.
 15. Applied Anthropology, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 16. Philosophy, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 17. John Paul II Philosophical Studies, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 18. KUL – Organizacje studenckie – Koło Filozoficzne Studentów KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski [dostęp 2019-10-22] .
 19. Koło Naukowe Filozofów Przyrody, facebook.com [dostęp 2019-10-22]  (pol.).
 20. Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 21. KUL – Organizacje studenckie – Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski [dostęp 2019-10-22] .
 22. KUL – Wydział Filozofii – Studenckie koła naukowe, Katolicki Uniwersytet Lubelski [dostęp 2019-10-22] .
 23. KUL – Wydział Filozofii – Dydaktyka filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski [dostęp 2019-11-22] .

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy