Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Jeleniej Górze


Na mapach: 50°53′44,99″N 15°45′10,11″E/50,895831 15,752808

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Jeleniej Górze w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Jeleniej Górze) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Jeleniej Górze – jeden z 4 wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze[2], powstały w 1982 roku jako pierwszy wydział zamiejscowy ówczesnej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, z przekształcenia dotychczasowej filii tej uczelni w tym mieście[3]. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[4].

W ramach Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki znajduje się 11 katedr, a także Studium Wychowania Fizycznego oraz Studium Języków Obcych[5]. Aktualnie zatrudnionych jest 119 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 10 profesorów tytularnych, 7 doktorów habilitowanych, 82 doktorów, 20 magistrów). Ponadto Wydział zatrudnia 12 pracowników dydaktycznych w Studium Języków Obcych oraz w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Cała kadra nauczycieli akademickich zamieszkuje Kotlinę Jeleniogórską tworząc w ten sposób młode, aktywne i innowacyjne środowisko naukowe[6].

Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową[7].

Według stanu na 2008 rok na wydziale studiuje łącznie studentów (w tym na studiach dziennych, na studiach zaocznych oraz kilkudziesięciu doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego).

Spis treści

Historia | edytuj kod

Początki obecnego wydziału związane są z powołaniem do życia w 1959 roku w Jeleniej Górze Punktu Konsultacyjnego Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, który został w 1969 roku przekształcony w filię tej uczelni, noszącej od 1974 roku nazwę Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. Ważnym wydarzeniem było podniesienie filii w 1982 roku do rangi pełnoprawnego wydziału, który otrzymał pełną nazwę – Zamiejscowy Wydział Gospodarki Miejskiej i Usług. W 1991 roku władze wrocławskiej uczelni ekonomicznej przemianowały go na Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, a w 2011 roku na Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki[8].

Władze | edytuj kod

 • Dziekan: prof. dr hab. Elżbieta Sobczak
 • Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych: dr Artur Zaborski
 • Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju: dr hab. Mieczysław Morawski, prof. UE
 • Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych: dr Grażyna Węgrzyn
 • Prodziekan ds. Nauki: dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UE
 • Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą: dr Franciszek Adamczuk

Poczet dziekanów | edytuj kod

Prorektorzy ds. filii AE w Jeleniej Górze

Zamiejscowy Wydział Gospodarki Miejskiej i Usług

Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki

 • 1991–1993: prof. dr hab. Tadeusz Borys
 • 1993–1996: prof. dr hab. Grażyna Borys
 • 1996–2002: prof. dr hab. Marek Walesiak – ekonomista (badania marketingowe, ekonometria)
 • 2002–2008: dr hab. Ryszard Brol – ekonomista (gospodarka lokalna, polityka regionalna)
 • 2008–2011: prof. dr hab. Marek Walesiak – ekonomista (badania marketingowe, ekonometria)

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

 • od 2011 r.: prof. dr hab. Marek Walesiak – ekonomista (badania marketingowe, ekonometria)

Kierunki kształcenia | edytuj kod

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki prowadzi studia licencjackie (pierwszego stopnia, 3-letnie) i magisterskie (drugiego stopnia, 2-letnie) na trzech kierunkach[6]:

Ponadto Wydział oferuje studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w następującej dziedzinie[9]:

 • ekonomia.

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[10]:

 • doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
 • doktora habilitwanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii
 • przygotowywania wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora przez Prezydenta Polski[6].

Struktura organizacyjna | edytuj kod

Katedra Ekonometrii i Informatyki | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Marek Walesiak Kontakt: ul. Nowowiejska 3, budynek B, 58-500 Jelenia Góra www: www.wgrit.ae.jgora.pl/keii.

W Katedrze Ekonometrii i Informatyki pracują[11]:

 • prof. dr hab. Marek Walesiak
 • dr hab. Andrzej Bąk, prof. UE
 • dr Zbigniew Panasiewicz
 • dr Roman Pawlukowicz
 • dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa
 • dr inż. Tomasz Bartłomowicz
 • dr Marta Dziechciarz-Duda
 • dr Anna Piwecka-Staryszak
 • dr Aneta Rybicka, Adiunkt
 • dr Mirosława Sztemberg-Lewandowska
 • dr Justyna Wilk
 • dr Andrzej Dudek
 • dr Bartłomiej Jefmański
 • dr Marcin Pełka
 • dr Artur Zaborski
 • mgr inż. Jerzy Kisiel.

Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Sokołowski Kontakt: ul. Nowowiejska 3, budynek H, 58-500 Jelenia Góra www: www.ezit.ue.wroc.pl

W Katedrze Ekonomii i Polityki Ekonomicznej pracują[12]:

 • prof. dr hab. Jerzy Sokołowski
 • dr Michał Sosnowski
 • dr Grażyna Węgrzyn
 • dr Artur Więznowski
 • dr Arkadiusz Żabiński
 • dr Magdalena Rękas

Katedra Finansów i Rachunkowości | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Borys Kontakt: ul. Nowowiejska 3, budynek A, 58-500 Jelenia Góra www: www.wgrit.ae.jgora.pl/kfir.

W Katedrze Finansów i Rachunkowości pracują[13]:

 • prof. dr hab. Grażyna Borys
 • dr hab. Jacek Adamek, prof. UE
 • dr Alicja Janusz
 • dr hab.Teresa Orzeszko, prof. nadzw. UE we Wrocławiu
 • dr Arkadiusz Babczuk
 • dr Robert Kurek
 • dr Melania Bąk
 • dr Joanna Zuchewicz
 • dr Andrzej Koza
 • dr Małgorzata Solarz
 • dr Elżbieta Hajduga
 • dr Joanna Kogut
 • dr Jarosław Dziuba
 • dr Agnieszka Ostalecka
 • dr Magdalena Swacha-Lech
 • mgr Wojciech Krawiec
 • mgr Damian Kubiak.

Katedra Gospodarki Przestrzennej | edytuj kod

Kierownik: dr hab. Jacek Potocki, prof. UE Kontakt: ul. Nowowiejska 3, budynek H, 58-500 Jelenia Góra www: www.wgrit.ae.jgora.pl/kgp

Katedra Gospodarki Przestrzennej została utworzona w 1991 roku na bazie istniejącego od 1988 roku Zakładu Gospodarki Regionalnej, który wchodził w skład Instytutu Ekonomiczno-Społecznego. Założeniem dydaktyczno-naukowym było objęcie tak określonym pojęciem problematyki procesów gospodarczych w szerokim aspekcie przestrzennym i środowiskowym, nie tylko instrumentalnych i decyzyjnych zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym[14]. W Katedrze Gospodarki Przestrzennej pracują[15]:

 • dr hab. Jacek Potocki, prof. UE
 • dr hab. Zbigniew Przybyła, prof. UE
 • dr hab. Marian Kachniarz, prof. UE
 • dr inż. Jerzy Ładysz
 • dr Urszula Markowska-Przybyła.

Katedra Gospodarki Regionalnej | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Danuta Strahl Kontakt: ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra www: www.ezit.ue.wroc.pl

Działalność Katedry. W podstawowym składzie i profilu badawczym i dydaktycznym działała od 1973 roku jako Zakład Gospodarki Miejskiej, od 1979 roku zaś jako Katedra Gospodarki Miejskiej. W 1991 roku uzyskała obecny status, nazwę i profil badawczy jako Katedra Gospodarki Regionalnej. Kierownikiem Katedry do 1984 roku był prof. dr hab. Adam Ginsbert-Gebert. Od 1984 roku funkcje kierownika Katedry pełni prof. dr hab. Danuta Strahl[16].

W skład Katedry Gospodarki Regionalnej wchodzą[17]:

 • Zakład Gospodarki Lokalnej
  • Kierownik: dr hab. Ryszard Brol, prof. UE
  • Pracownicy:
   • dr Andrzej Sztando
   • dr Marian Maciejuk
   • dr Marek Obrębalski
   • dr Dariusz Głuszczuk
   • dr Andrzej Raszkowski
 • Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych

Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Rapacz Kontakt: ul. Nowowiejska 3, budynek C, 58-500 Jelenia Góra www: www.wgrit.ae.jgora.pl/kmizgt/

Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną powstała w 1973 roku, kiedy to powołano pierwszą w historii filii Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Jeleniej Górze jednostkę naukowo-dydaktyczną pod nazwą Zakładu Ekonomiki i Organizacji Turystyki w ramach resortowo-uczelnianego Instytutu Handlu i Usług. Na początku lat 80. XX wieku nastąpiło przekształcenie Zakładu Ekonomiki i Organizacji Turystyki w Katedrę o tej samej nazwie. Pod obecną nawą katedra działa od 1993 roku[18].

Funkcję jej kierownika pełnili[18]:

W Katedrze Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną pracują[19]:

 • prof. dr hab. Andrzej Rapacz
 • dr Maja Jedlińska
 • dr Małgorzata Januszewska
 • dr Elżbieta Nawrocka
 • dr Daria Elżbieta Jaremen
 • dr Renata Przeorek-Smyka
 • dr Piotr Gryszel
 • dr Izabela Michalska-Dudek
 • dr Piotr Zawadzki
 • mgr Jolanta Argalska.

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Henryk Jagoda Kontakt: ul. Jana Kochanowskiego 9, budynek H, 58-500 Jelenia Góra www: www.knop.ae.jgora.pl

W Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie pracują[20]:

 • prof. dr hab. Henryk Jagoda
 • dr hab. Mieczysław Morawski, prof. UE
 • dr Grzegorz Kobyłko
 • dr inż. Edyta Tabaszewska-Zajbert
 • dr hab. Agnieszka Sokołowska, prof. nadzw.UE
 • dr Maja Prudzienica
 • dr Agnieszka Połomska-Jasienowska
 • mgr Katarzyna Huk.

Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Borys Kontakt: ul. Nowowiejska 3 58-500 Jelenia Góra www: www.wgrit.ae.jgora.pl

W Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem pracują[21]:

 • prof. dr hab. Tadeusz Borys
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki (chemik)Tomasz Winnicki
 • dr Zygmunt Bobowski
 • dr Anetta Zielińska
 • dr Piotr Białowąs
 • dr Piotr Rogala
 • dr Sabina Zaremba-Warnke
 • dr Agnieszka Panasiewicz
 • dr Marta Kusterka-Jefmańska
 • dr Bartosz Bartniczak
 • dr Michał Ptak
 • dr Tomasz Brzozowski
 • dr Paweł Skowron
 • mgr Ewa Starczewska.

Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Witkowski Kontakt: ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra www: www.wgrit.ae.jgora.pl/kzsil/

Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki została powołana w 1998 roku[22]. W Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki pracują[23]:

Katedra Mikroekonomii | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Matysiak Kontakt: ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra www: www.ezit.ue.wroc.pl

W Katedrze Mikroekonomii pracują[24]:

 • prof. dr hab. Andrzej Matysiak
 • dr hab. Waldemar Tyc, prof. UE
 • dr Małgorzata Gasz
 • dr Elżbieta Pohulak-Żołędowska
 • dr Adriana Politaj
 • dr Sławomir Czetwertyński.

Katedra Nauk Społecznych | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Jan Kurowicki Kontakt: ul. Nowowiejska 3, budynek C, 58-500 Jelenia Góra www: www.ezit.ue.wroc.pl

W Katedrze Nauk Społecznych pracują[25]:

Studium Języków Obcych | edytuj kod

Kierownik: mgr Katarzyna Pogorzała Kontakt: ul. Nowowiejska 39, 58-500 Jelenia Góra www: www.ezit.ue.wroc.pl

W skład Studium Języków Obcych wchodzą[26]:

 • Zespół języka angielskiego
 • Zespół języka niemieckiego
 • Zespół języka rosyjskiego
 • Zespół języków romańskich.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu | edytuj kod

Kierownik: dr Mariusz Kotarba Kontakt: ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra www: www.ezit.ue.wroc.pl

W Studium Wychowania Fizycznego i Sportu pracują[27]:

 • mgr Andrzej Dwilewicz
 • mgr Jerzy Szyda.

ZOD w Bolesławcu | edytuj kod

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bolesławcu Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze prowadzi studia niestacjonarne stopnia pierwszego na kierunku ekonomia. Ma on swoją siedzibę w Bolesławcu, przy ul. Jana Pawła II 38c w budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 2[28]. 13 października 2007 roku przy bolesławieckim ośrodku utworzono Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego głównym zadaniem jest propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się przez całe życie, zmiana stereotypów dotyczących miejsce i ról społecznych ludzi w wieku starszym[29].

Domy studenckie | edytuj kod

 • DS „Depozyt” – ul. Wyczółkowskiego 63
 • DS „Pensjonat” – ul. Sudecka 55
 • Hotel Asystenta – ul. Nowowiejska 39

Adres | edytuj kod

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Jeleniej Górze ul. Nowowiejska 3 58-500 Jelenia Góra

Przypisy | edytuj kod

 1. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r.”, s. 209, 2012. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163 (pol.). 
 2. Struktura UE we Wrocławiu [on-line] [dostęp 2012-12-11].
 3. Historia UE we Wrocławiu [on-line] [dostęp 2012-12-10].
 4. Oferta edukacyjna WGRiT UE we Wrocławiu na rok akademicki 2012/2013 [on-line] [dostęp 2012-12-11].
 5. Struktura WGRiT UE we Wrocławiu [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 6. a b c Informacje o wydziale [on-line] [dostęp 2012-12-11].
 7. Informacja uzyskana w dziekanacie WGRiT UE we Wrocławiu w Jeleniej Górze.
 8. Historia wydziału w jego strategii rozwoju [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 9. Informacja o studiach III stopnia na WEZiT UE we Wrocławiu [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 10. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-12-01].
 11. Informacje o pracownikach Katedry Ekonometrii i Informatyki [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 12. Informacje o pracownikach Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 13. Informacje o pracownikach Katedry Finansów i Rachunkowości [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 14. Historia Gospodarki Przestrzennej [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 15. Informacje o pracownikach Katedry Gospodarki Przestrzennej [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 16. Historia Katedra Gospodarki Regionalnej [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 17. Informacje o pracownikach Katedry Gospodarki Regionalnej [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 18. a b Historia Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 19. Wykaz pracowników Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 20. Wykaz pracowników Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 21. Wykaz pracowników Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 22. Historia Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 23. Wykaz pracowników Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 24. Wykaz pracowników Katedry Mikroekonomii [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 25. Wykaz pracowników Katedry Nauk Społecznych [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 26. Wykaz pracowników Studium Języków Obcych [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 27. Wykaz pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 28. Informacja o ZOD w Bolesławcu [on-line] [dostęp 2012-12-01].
 29. Informacja dotycząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku [on-line] [dostęp 2012-12-01].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (podstawowa jednostka organizacyjna uczelni):
Na podstawie artykułu: "Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w Jeleniej Górze" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy