Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie


Na mapach: 50°03′58″N 19°55′08″E/50,066111 19,918889

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (skrót: IMiR lub WIMiR) – jest jednym z 16 wydziałów wchodzących w skład Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W rankingu kategoryzacji z 2013 roku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydział ten został uznany za najlepszy w kraju[1].

Siedziba wydziału znajduje się w Kampusie Głównym AGH w Pawilonie B-2.

Spis treści

Władze | edytuj kod

 • Dziekan: prof. dr hab. inż Antoni Kalukiewicz
 • Prodziekan ds. Nauki: prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak
 • Prodziekan ds. Kształcenia: prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz
 • Prodziekan ds. Ogólnych: dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk
 • Prodziekan ds. Studenckich: dr hab. inż. Sławomir Zimowski
 • Rada Wydziału
 • Komisje RW

Kierunki i specjalizacje | edytuj kod

 • Mechanika i budowa maszyn[2]
  • Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów[3]
  • Systemy, Maszyny i urządzenia energetyczne[4]
  • Informatyka w inżynierii mechanicznej[5]
  • Inżynieria systemów wytwarzania[6]
  • Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki[7]
  • Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego[8]
  • Maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych[9]
  • Komputerowe wspomaganie projektowania[10]
  • Transport linowy[11]
  • Wibroakustyka i inżynieria dźwięku[12]
 • Automatyka i robotyka[13]
  • Automatyka i metrologia[14]
  • Automatyka w górniczych systemach maszynowych[15]
  • Automatyka w systemach transportowych[16]
  • Robotyka[17]
 • Mechatronika[18]
  • Projektowanie mechatroniczne[19]
  • Wytwarzanie mechatroniczne[20]

Struktura organizacyjna | edytuj kod

W skład Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki wchodzi 9 katedr:

 1. Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu
 2. Katedra Systemów Wytwarzania[21]
 3. Katedra Automatyzacji Procesów[22]
 4. Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska[23]
 5. Katedra Transportu Linowego (zlikwidowana w 2019 roku)[24]
 6. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki[25]
 7. Katedra Robotyki i Mechatroniki[26]
 8. Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji[27]
 9. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn[28]

Historia wydziału | edytuj kod

Dziekani wydziału | edytuj kod

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jest jednym z najstarszych i największych Wydziałów Akademii Górniczo−Hutniczej w Krakowie. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną, kształcąc badaczy, inżynierów, nauczycieli akademickich i ludzi biznesu.

Początek funkcjonowania Wydziału datuje się na rok 1952, jednak idea jego utworzenia pojawiła się w Akademii Górniczej wcześniej, bo w 1922 roku, kiedy to prof. Jan Krauze skierował do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego postulat utworzenia osobnego wydziału mechanicznego z dwoma oddziałami: konstrukcyjnym i mechanicznym.
Następnie, w roku 1926, Ogólne Zebranie Profesorów Akademii Górniczej wypowiedziało się za utworzeniem na uczelni Wydziału Mechanicznego lub Elektromechanicznego.

Rozwój nauk mechanicznych nastąpił w Akademii Górniczo−Hutniczej po II Wojnie Światowej.
8 stycznia 1946 roku, na uczelni rozpoczęły działalność nowe wydziały, a wśród nich Wydział Elektromechaniczny, którego organizatorem i pierwszym dziekanem został prof. Jan Krauze.

W skład Wydziału weszły zakłady:

Maszynoznawstwa; Mechaniki Teoretycznej; Obróbki Mechanicznej Materiałów, Silników Cieplnych oraz Pomp i Wentylatorów.

Wśród pracowników nie zabrakło uczonych reprezentujących dyscypliny mechaniczne:

Jan Krauze, Wacław Olszak, Witold Biernawski, Stefan Ziemba, Kazimierz Szawłowski.

Dla prof. Maksymiliana Tytusa Hubera utworzono Zakład Wyższych Zagadnień Mechaniki.
Ówcześni absolwenci Wydziału, w zależności od wybranego profilu kształcenia, otrzymywali tytuł magistra inżyniera mechanika lub magistra inżyniera elektryka.

W 1952 roku doszło do podziału Wydziału Elektromechanicznego na Wydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa, od którego zaczyna się właściwa historia naszego Wydziału.

Pierwszym dziekanem został prof. Maksymilian Szawłowski.

W skład nowego Wydziału weszły:

 1. Katedra i Zakład Maszyn Hutniczych (kierownik prof. Stanisław Zygmuntowicz),
 2. Katedra Maszyn i Urządzeń Górniczych z trzema zakładami (kierownik prof. Wacław Lesiecki),
 3. Katedra Maszynoznawstwa z dwoma zakładami (kierownik prof. Edmund Chromiński),
 4. Katedra i Zakład Mechaniki Technicznej (kierownik prof. Mieczysław Damasiewicz),
 5. Katedra i Zakład Technologii Mechanicznej (kierownik prof. Witold Biernawski),
 6. Katedra i Zakład Wytrzymałości Materiałów (kierownik prof. Aleksander Lisowski).

Główną bazą dydaktyczną i naukową Wydziału został, oddany do użytku w 1953 roku, pawilon B−2 wraz z halą maszyn, a także przedwojenny budynek Laboratorium Maszynowego tzw. PKS.
W pierwszym roku działalności na Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa studiowały 403 osoby.

Rok akademicki 1957/1958 przyniósł szereg zmian organizacyjnych na uczelni.
Wydział otrzymał nową nazwę – Maszyn Górniczych i Hutniczych, utworzono także nowe jednostki:

 • Katedrę i Zakład Historii Techniki i Nauk Technicznych
 • Katedrę Maszyn Przeróbki Kopalin.

Powstały także dwa punkty konsultacyjne: w Olkuszu i w Kielcach.
Drugi z nich przemieniono potem w Wyższą Szkołę Inżynierską, a następnie w Politechnikę Świętokrzyską.
W tym czasie wzrosła również liczba studentów na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych.
W roku akademickim 1964/1965 było ich 1355 (w tym 471 na studiach zaocznych i wieczorowych). W 1965 roku Wydział uzyskał uprawnienia nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie mechaniki i budowy maszyn.

Rok 1969 przyniósł kolejne zmiany organizacyjne na wszystkich uczelniach w Polsce.
Na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych w miejsce katedr powstały instytuty:

 1. Instytut Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki (dyrektor prof. T. Kubiczek),
 2. Instytut Maszyn Hutniczych i Automatyki (dyrektor prof. Jan Anioła),
 3. Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn (dyrektor doc. M. Warszyński).

W 1974 roku na bazie Środowiskowego Laboratorium Drgań i Szumów (utworzonego w 1971 roku) oraz Zakładu Mechaniki Technicznej i Teorii Sterowania, powstał Instytut Mechaniki i Wibroakustyki.

W 1992 roku doszło do dalszego poszerzenia działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału, który od tego czasu nosi, obowiązującą do dziś, nazwę – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
W kolejnym roku powrócono do struktury katedralnej.
W miejsce czterech instytutów utworzono więc dziewięć katedr i zakładów:

 1. Katedra Wytrzymałości i Technologii Maszyn (kierownik katedry: prof. dr hab. inż Andrzej Skorupa),
 2. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych (kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz),
 3. Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska (kierownik katedry: prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Drzymała),
 4. Katedra Automatyzacji Procesów (kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Janusz Kowal),
 5. Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych (kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła),
 6. Katedra Transportu Linowego (kierownik katedry: dr hab. inż. Marian Wójcik, prof, AGH),
 7. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki (kierownik katedry: dr hab. inż. Jerzy Wiciak, prof. AGH),
 8. Katedra Robotyki i Mechatroniki (kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl),
 9. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji (kierownik katedry: prof. dr hab. inż. Stanisław Wolny),
 10. Pracownia Akustyki Strukturalnej i Materiałów Inteligentnych (kierownik pracowni: prof. dr hab. inż. Ryszard Panuszka),
 11. Zakład Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (kierownik zakładu: dr hab. inż. Józef Salwiński, prof, AGH).

Przypisy | edytuj kod

 1. Kategoryzacja 2013. www.imir.agh.edu.pl, 2013. [dostęp 22 grudnia 2013].
 2. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn
 3. Specjalizacja: Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
 4. Specjalizacja: Systemy, Maszyny i urządzenia energetyczne
 5. Specjalizacja: Informatyka w inżynierii mechanicznej
 6. Specjalizacja: Inżynieria systemów wytwarzania
 7. Specjalizacja: Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
 8. Specjalizacja: Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
 9. Specjalizacja: Maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych
 10. Specjalizacja: Komputerowe wspomaganie projektowania
 11. Specjalizacja: Transport linowy
 12. Specjalizacja: Wibroakustyka i inżynieria dźwięku
 13. Kierunek: Automatyka i robotyka
 14. Specjalizacja: Automatyka i metrologia
 15. Specjalizacja: Automatyka w górniczych systemach maszynowych
 16. Specjalizacja: Automatyka w systemach transportowych
 17. Specjalizacja: Robotyka
 18. Kierunek: Mechatronika
 19. Specjalizacja: Projektowanie mechatroniczne
 20. Specjalizacja: Wytwarzanie mechatroniczne
 21. Katedra Systemów Wytwarzania
 22. Katedra Automatyzacji Procesów
 23. Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska
 24. Katedra Transportu Linowego
 25. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
 26. Katedra Robotyki i Mechatroniki
 27. Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji
 28. Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
 29. Jan Anioła

Bibliografia | edytuj kod

 • Ćwierć wieku Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych 1952-1977. Kraków: Wydawnictwo uczelniane AGH, 1977. (pol.)
 • Julian Sulima-Samujłło: Kronika i spis absolwentów AGH 1919-1979 (3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne). Kraków: Wydawnictwo uczelniane AGH, 1979. (pol.)
 • Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 1997. (pol.)
 • Kto jest kim w Polsce. Edycja 3.. Warszawa: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 1993. (pol.)

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy