Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego


Na mapach: 51°06′25″N 17°02′14″E/51,106944 17,037222

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNB UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 2006 roku w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych na trzy mniejsze jednostki organizacyjne[1]. Kształci studentów na kierunkach: biologia, biologia człowieka, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia, ochrona środowiska, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[2].

Wydział Nauk Biologicznych jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajduje się 5 instytutów, 4 katedry i 3 pracownie naukowe[3]. Poza tym wydział współtworzy wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska[4]. Wg stanu na 2009 zatrudnionych jest 270 pracowników, z czego 134 z nich to pracownicy naukowo-dydaktyczni, w tym 41 z nich jest samodzielnymi pracownikami naukowymi (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni, a także doktorzy habilitowani)[5]. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

W 2011 roku na wydziale studiowało łącznie 1001 studentów (w tym 802 na studiach dziennych, 40 na studiach zaocznych i 159 na międzywydziałowym kierunku ochrona środowiska)[6] oraz 77 doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego[7].

Spis treści

Historia | edytuj kod

Kształcenie we Wrocławiu na kierunkach związanych z naukami przyrodniczymi rozpoczęło się w 1945 roku wraz z powołaniem do życia Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, który był wspólny dla Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. W 1947 roku jednostka ta uległa reorganizacji i podziałowi na dwa wydziały: Matematyki, Fizyki i Chemii, który nadal był wspólny dla obu wrocławskich uczelni oraz Wydział Nauk Przyrodniczych, wchodzący wyłącznie w struktury Uniwersytetu Wrocławskiego[1].

Dynamiczny rozwój jednostek naukowo-dydaktycznych wchodzących w skład wyżej wymienionego wydziału spowodował dokonanie jego podziału na trzy mniejsze wydziały: Wydział Biotechnologii, Nauk Biologicznych oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, co miało miejsce 1 września 2006 roku[1].

Władze (2016-2020) | edytuj kod

 • Dziekan: prof. dr hab. Dariusz Skarżyński
 • Prodziekan ds. dydaktycznych: dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, prof. Uwr.
 • Prodziekan ds. ogólnych: prof. dr hab. Małgorzata Daczewska
 • Kierownik Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych: dr hab. Izabela Jędrzejewska
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Finansowo-Administracyjnych: mgr Anna Granat
 • Pełnomocnik Dziekana ds. działań edukacyjnych i promocji: dr Józef Krawczyk
 • Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki: dr Joanna Łubocka
 • Pełnomocnik Dziekana ds. zarządzania ryzykiem: dr hab. Piotr Kosiba
 • Pełnomocnik Dziekana ds. oferty wdrożeniowej: dr Rafał Ruta
 • Pełnomocnik Dziekana ds. ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych: dr Beata Rozenblut - Kościsty
 • Pełnomocnik Dziekana ds. informatycznych: dr Arnold Garbiec

Poczet dziekanów | edytuj kod

Kierunki kształcenia | edytuj kod

Wydział Nauk Biologicznych kształci studentów na następujących kierunkach i specjalnościach na studiach I stopnia (licencjackich – 3-letnie) i II stopnia (magisterskich uzupełniających 2-letnich)[2]:

Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe[8]:

 • Zarządzenie Środowiskiem Przyrodniczym "Ekoznawca"

Możliwe jest również podjęcie studiów III stopnia (doktoranckich) na kierunku[9]:

 • nauki biologiczne

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[10]:

Struktura organizacyjna | edytuj kod

Dziedziniec Collegium Anthropologicum, siedziby m.in. dziekanatu wydziału i Katedry Biologii Człowieka

Instytut Biologii Eksperymentalnej | edytuj kod

 Osobny artykuł: Instytut Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyrektor: prof. dr hab. Robert Wysocki, Zastępca ds. dydaktycznych: dr hab. Elżbieta Myśkow Kontakt: ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław www: www.ibe.biol.uni.wroc.pl

Instytut Biologii Eksperymentalnej UWr dzieli się na 4 zakłady i 1 pracownię[11]:

 • Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin
  • Kierownik: dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UWr
 • Zakład Biologii Rozwoju Roślin
  • Kierownik: prof. dr hab. Edyta Gola, prof. UWr
 • Zakład Genetyki i Fizjologii Komórki
 • Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt (mieści się w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław)

Instytut Biologii Środowiskowej | edytuj kod

 Osobny artykuł: Instytut Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Tarnawski Zastępca ds. dydaktycznych: dr Aleksandra Kilian Kontakt: ul. H. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław www: www.ibs.biol.uni.wroc.pl

Instytut Biologii Środowiskowej UWr dzieli się na 5 zakładów i 9 pracowni[12]:

 • Zakład Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców
  • p.o kierownika: dr Łukasz Paśko
  • Pracownia Biologii Płazów
   • Kierownik: dr Magdalena Chmielewska
 • Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców (mieści się w budynku przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław)
  • Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Tarnawski
   • Pracownia Biologii i Systematyki Mikrostawonogów
   • Pracownia Biologii Konserwatorskiej i Ochrony Bezkręgowców
   • Pracownia Protistologii Ewolucyjnej
   • Pracownia Biologii i Entomologii Sądowej
    • Kierownik: dr hab. inż. Marcin Kadej
 • Zakład Botaniki (mieści się w budynku przy ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław)
 • Zakład Ekologii Behawioralnej
 • Zakład Paleozoologii
 • Pracownia Analiz DNA

Instytut Genetyki i Mikrobiologii | edytuj kod

 Osobny artykuł: Instytut Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyrektor: prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa Zastępca ds. dydaktycznych: dr Bożena Futoma-Kołoch Kontakt: ul. S. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław www: www.microb.uni.wroc.pl

Instytut Genetyki i Mikrobiologii UWr dzieli się na 6 zakładów i 1 pracownię[13]:

 • Zakład Biologii Patogenów i Immunologii
 • Zakład Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska
  • Kierownik: dr hab. Dorota Kiewra, prof. UWr
 • Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów
  • Kierownik: dr hab. Ewa Obłąk prof. UWr
 • Zakład Mykologii i Genetyki
  • Kierownik: dr hab. inż. Rafał Ogórek
 • Zakład Mikrobiologii
 • Zakład Parazytologii
  • Kierownik: dr hab. Marcin Popiołek prof. UWr

Instytut Specjalizacyjny – Muzeum Przyrodnicze | edytuj kod

Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu  Osobny artykuł: Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu. Dyrektor: prof. dr hab. Tadeusz Stawarczyk Zastępca: dr hab. Jan Kotusz Kontakt: ul. H. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław www: www.muzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl

W skład Instytutu Specjalizacyjnego wchodzą ponadto[14]:

 • Biblioteka Muzeum Przyrodniczego (ul. H. Sienkiewicza 5,
  • Kierownik: dr Jolanta Jurkowska

Instytut Specjalizacyjny – Ogród Botaniczny | edytuj kod

Fragment Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, przedstawiający profil geologiczny Wałbrzycha Staw przy wejściu do Arboretum w Wojsławicach  Osobny artykuł: Ogród Botaniczny we Wrocławiu. Dyrektor: dr hab. prof. Zygmunt Kącki Kontakt: ul. H. Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław www: www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl

W skład Instytutu Specjalizacyjnego wchodzą ponadto[15]:

Katedra Biologii Człowieka | edytuj kod

 Osobny artykuł: Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Pawłowski Kontakt: ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław www: www.antropo.uni.wroc.pl

W skład Katedry Biologii Człowieka wchodzi ponadto[16]:

 • Muzeum Człowieka

Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Lech Borowiec Kontakt: ul. S. Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław www: www.kbite.biol.uni.wroc.pl

Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman Kontakt: ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław www: www.biosfera.biol.uni.wroc.pl

Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska UWr dzieli się na 2 pracownie[17]:

Pracownia Biologii Lasu | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Wesołowski Kontakt: ul. H. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław www: www.las.biol.uni.wroc.pl

Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii | edytuj kod

Kierownik: dr Józef Krawczyk Kontakt: ul. S.Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław www: www.biologia.uni.wroc.pl

Pracownia Technik Mikroskopowych | edytuj kod

Kierownik: dr Marta Mazurkiewicz-Kania Kontakt: ul. H. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław ul. S.Przybyszewskiego 63/77, 51-148 Wrocław www: www.biologia.uni.wroc.pl

Adres | edytuj kod

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie, pod red. A. Chmielewskiego, Wrocław 2007, s. 26.
 2. a b Oferta kształceniowa WNB UWr na rok akademicki 2011/2012 [on-line] [dostęp: 16.05.2012]
 3. Struktura organizacyjna WNB UWr [on-line] [dostęp: 16.05.2012]
 4. Informacja na oficjalnej stronie MSOŚ UWr [on-line] [dostęp: 16.05.2012]
 5. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, Nr 1 (154), styczeń 2009, s. 3.
 6. Liczba studentów według kierunków i rodzajów studiów; źródło: BIP UWr, stan na 31.12.2011 r.
 7. Przegląd Uniwersytecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 15, Nr 1 (154), styczeń 2009, s. 4.
 8. Studia podyplomowe oferowane przez WNB UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 9. Oferta studiów III stopnia na WNB UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 10. Wydział Nauk Biologicznych w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-05-12].
 11. Struktura IBE UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 12. Struktura IBŚ UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 13. Struktura IGiM UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 14. Struktura IS MP UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 15. Struktura IS OB UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 16. Struktura KBC UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]
 17. Struktura KEBiOŚ UWr [on-line] [dostęp: 12.05.2012]

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy