Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Na mapach: 51°06′40″N 17°03′50″E/51,111111 17,063889

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WBiNoŻ UP we Wrocławiu), dawniej Wydział Nauk o ŻywnościWNoŻ) – jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu[1] powstały w 1977 roku jako najmłodszy z wydziałów wrocławskiej Akademii Rolniczej[2]. Kształci studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolno-biologicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[3].

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajduje się 6 katedr[4]. Aktualnie zatrudnionych jest kilkudziesięciu nauczycieli akademickich, w tym profesorowie zwyczajni, doktorzy habilitowani pracujący na stanowisku profesora nadzwyczajnego, doktorzy habilitowani na stanowisku adiunkta, pracownicy naukowo-dydaktyczni ze stopniem naukowym doktora, asystenci. Liczna jest również grupa adiunktów. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową[5].

Według stanu na 2013 rok na wydziale studiuje kilka tysięcy studentów na studiach dziennych i na studiach zaocznych oraz kilkudziesięciu doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego[5].

Spis treści

Historia | edytuj kod

Historia Wydziału Nauk o Żywności wywodzi się z osiągnięć i tradycji Katedry Technologii Rolniczej Wydziału Rolno-Lasowego Politechniki Lwowskiej z siedzibą w Dublanach. W 1946 roku na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej powołana została Katedra Technologii Rolnej i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, która w 1970 roku weszła w skład Instytutu Technologii Rolno-Spożywczej, a od 1972 roku Oddziału, przekształconego następnie w 1973 roku w Oddział Technologii Żywności, a w 1977 roku w Wydział Technologii Żywności. W 2001 roku wydział ten zmienił nazwę na Wydział Nauk o Żywności. Jest tym samym najmłodszy z wydziałów uczelni[2].

Władze (2012-2016) | edytuj kod

Dziekan: prof. dr hab. Józefa Chrzanowska Prodziekan ds. Naukowych: dr hab. inż. Agnieszka Kita, prof. UPW Prodziekan ds. Studenckich: dr hab. inż. Anna Czubaszek Prodziekan ds. Studenckich: dr hab. inż. Barbara Żarowska

Poczet dziekanów | edytuj kod

 1. 1977-1981: prof. dr hab. Gustaw Sobkowicz - technolog żywienia i żywności (technologia fermentacji)
 2. 1981-1987: prof. dr hab. Wacław Leszczyński - technolog żywienia i żywności (technologia żywności pochodzenia roślinnego)
 3. 1987-1993: prof. dr hab. Irena Górska - technolog żywienia i żywności (technologia mięsa i przetworów mięsnych)
 4. 1993-1999: prof. dr hab. Wacław Leszczyński - technolog żywienia i żywności (technologia żywności pochodzenia roślinnego)
 5. 1999-2005: prof. dr hab. Józefa Chrzanowska - biolog (biotechnologia żywności, technologia mleka)
 6. 2005-2012: prof. dr hab. Antoni Golachowski - technolog żywienia i żywności (technologia skrobi, technologia węglowodanów)
 7. od 2012: prof. dr hab. Józefa Chrzanowska - biolog (biotechnologia żywności, technologia mleka)

Kierunki kształcenia | edytuj kod

Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prowadzi następujące kierunki studiów w systemie dwustopniowym. Na studiach pierwszego stopnia abiturienci mogą kształcić się na następujących kierunkach i specjalnościach, uzyskując po 3,5 latach tytuł zawodowy inżyniera[3]:

 • biotechnologia
  • biotechnologia żywności
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • towaroznawstwo
  • towaroznawstwo artykułów spożywczych
 • żywienie człowieka

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, trwających 1,5 roku i kończących się magisterium. Do wyboru są następujące kierunki i specjalności studiów[3]:

 • biotechnologia
  • biotechnologia żywności
 • technologia żywności i żywienie człowieka
  • technologia żywności
  • żywienie człowieka
  • zarządzanie jakością i towaroznawstwo

Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe[6]:

 • wiedza o Unii Europejskiej AGRO-UNIA (studia międzywydziałowe)
 • systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej
 • nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa
 • technologia winiarstwa

Studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w następującej dziedzinie[7]:

 • biotechnologia
 • technologia żywności i żywienia

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[8]:

 • doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
 • doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologii
 • doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
 • doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii

Struktura Wydziału | edytuj kod

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności | edytuj kod

 Osobny artykuł: Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. Waldemar Rymowicz Kontakt: ul. Chełmońskiego 37-41, 51-630 Wrocław Pozostali profesorowie:prof. dr hab. Ewa Wojtatowicz; prof. dr hab. Danuta Witkowska; prof. dr hab. Małgorz ata Robak

Chemii | edytuj kod

 Osobny artykuł: Katedra Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kierownik: dr hab. inż. Antoni Szumny, prof. UP Kontakt: ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Katedra Chemii UP we Wrocławiu dzieli się na 4 zakłady[9]:

 • Zakład Chemii Bioorganicznej
 • Zakład Syntezy Organicznej
 • Zakład Biotransformacji
 • Zakład Chemii Żywności
  • Kierownik: dr hab. inż Witold Gładkowski

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż | edytuj kod

 Osobny artykuł: Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil Kontakt: ul. Chełmońskiego 37-41, 51-630 Wrocław

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż UP we Wrocławiu dzieli się na 2 zakłady[10]:

 • Zakład Technologii Owoców i Warzyw
 • Zakład Technologii Zbóż
  • Kierownik: prof. dr hab. inż. Zygmunt Gil

Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa | edytuj kod

 Osobny artykuł: Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. inż. Antoni Golachowski Kontakt: ul. Chełmońskiego 37-41, 51-630 Wrocław

Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa UP we Wrocławiu dzieli się na 3 zakłady, 2 pracownie i laboratorium[11]:

 • Zakład Technologii Fermentacji
 • Zakład Technologii Przetworów Ziemniaczanych
 • Zakład Technologii Węglowodanów
 • Laboratorium Badawcze Spektrometrii Absorpcji Atomowej
 • Pracownia Analizy Produktów Żywnościowych
  • Kierownik: mgr inż. Karol Aniołowski
 • Pracownia Zastosowań Informatyki w Technologii Żywności
  • Kierownik: dr inż. Tomasz Boruczkowski

Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością | edytuj kod

 Osobny artykuł: Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka Kontakt: ul. Chełmońskiego 37-41, 51-630 Wrocław

Katedra Żywienia Człowieka | edytuj kod

 Osobny artykuł: Katedra Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Kazimiera Biernat Kontakt: ul. Chełmońskiego 37-41, 51-630 Wrocław

Doktorzy Honoris Causa promowani przez wydział | edytuj kod

Adres | edytuj kod

Wydział Nauk o Żywności
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 37-41
51-630 Wrocław

Przypisy | edytuj kod

 1. Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 27.10.2013]
 2. a b Akademia Rolnicza we Wrocławiu, [w:] "Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie", pod red. A. Chmielewskiego, wyd. Ossolineum, Wrocław 2007, s. 164.
 3. a b c Kierunki studiów oferowane przez WBiNoŻ UP we Wrocławiu w roku akademickim 2013/2014 [on-line] [dostęp: 24.10.2013]
 4. Struktura organizacyjna WBiNoŻ UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 19.10.2013]
 5. a b Dane uzyskane w Dziekanacie Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 6. Studia podyplomowe oferowane przez WNŻ UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 19.10.2013]
 7. Studia doktoranckie oferowane przez WNŻ UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 19.10.2013]
 8. Wydział Nauk o Żywności w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2013-10-19].
 9. Struktura KCh UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 19.11.2013]
 10. Struktura KTOWiZ UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 19.11.2013]
 11. Struktura KTRiP UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 19.11.2013]

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy