Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Na mapach: 51°06′40″N 17°03′50″E/51,111111 17,063889

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (WPT UP we Wrocławiu) - jeden z 5 wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu[1] powstały w 1945 roku jako jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Od 1951 roku wszedł w skład nowo powstałej Wyższej Szkoły Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy)[2][3]. Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk rolniczych, biologicznych oraz ekonomicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych[4].

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdują się 3 instytuty i 8 katedr. Terenową bazę badawczą stanowią: RZD Pawłowice obejmujący gospodarstwa Pawłowice i Swojec o łącznej powierzchni około 600 ha oraz 2 stacje dydaktyczno-badawcze w Piastowie i Samotworze[5]. Aktualnie zatrudnionych jest kilkuset nauczycieli akademickich, w tym profesorowie zwyczajni, doktorzy habilitowani pracujący na stanowisku profesora nadzwyczajnego, doktorzy habilitowani na stanowisku adiunkta, pracownicy naukowo-dydaktyczni ze stopniem naukowym doktora, asystenci. Liczna jest również grupa adiunktów. Wydział współpracuje również z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową[6].

Według stanu na 2013 rok na wydziale studiuje ponad 2700 studentów na studiach dziennych i na studiach zaocznych oraz około 58 doktorantów, odbywających studia doktoranckie w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego[7].

Spis treści

Historia | edytuj kod

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest kontynuatorem tradycji lwowskich nauk rolniczych, których początki sięgają roku 1856. Utworzony został po wojnie w październiku 1945 roku jako jeden z pięciu wydziałów Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Szybki rozwój kadry sprzyjał tworzeniu oddziałów, które dały początek nowym wydziałom utworzonej w 1951 roku odrębnej uczelni – Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Organizacją Wydziału kierował prof. Tadeusz Konopiński, a w jego uruchomieniu brali też udział prof. Bolesław Świętochowski, prof. Franciszek Goc i prof. Stanisław Tołpa. Największy w uczelni Wydział, skupił grono wybitnych uczonych, którzy stworzyli szkoły naukowe, wykształcili kadrę i zbudowali podstawy liczących się w kraju i za granicą wrocławskich nauk rolniczych[3].

Władze (2016-2020) | edytuj kod

Dziekan: prof. dr hab. inż. Bogdan Stępień Prodziekan ds. Kierunków Rolnictwo i Medycyna Roślin: dr hab. inż. Wiesław Wojciechowski, prof. nadzw. Prodziekan ds. Kierunków Technika Rolnicza i Leśna oraz Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami: dr hab. inż. Deta Łuczycka, prof. nadzw. Prodziekan ds. Kierunków Agrobiznes i Ochrona Środowiska: dr inż. Katarzyna Szopka Prodziekan ds. Kierunków Ekonomia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: dr hab. inż. Wojciech Pusz, prof. nadzw. Prodziekan ds. Kierunków Ogrodnictwo i Biotechnologia stosowana roślin: prof. dr hab. Anita Biesiada

Poczet dziekanów | edytuj kod

 1. 1945-1946: prof. dr hab. Tadeusz Konopiński - inżynier rolnictwa (hodowla szczegółowa i żywienie zwierząt)
 2. 1946-1947: prof. dr hab. Bolesław Świętochowski - inżynier rolnictwa (ogólna uprawa roli i roślin)
 3. 1947-1951: prof. dr hab. Stanisław Tołpa - botanik (torfoznawstwo)
 4. 1951-1954: prof. dr hab. Kazimierz Boratyński - chemik (chemia i fizyka gleb)
 5. 1954-1956: doc. dr Stanisław Kowaliński - inżynier rolnictwa (gleboznawstwo)
 6. 1956-1960: prof. dr hab. Antoni Wojtysiak - inżynier rolnictwa (koncepcje organizacji rolnictwa)
 7. 1960-1962: prof. dr hab. Aleksander Tychowski - chemik (technologia rolna)
 8. 1962-1964: prof. dr hab. Szymon Brej - inżynier rolnictwa (jakościowa hodowla zbóż)
 9. 1964-1968: prof. dr hab. Natalia Balicka - biolog (mikrobiologia rolnicza)
 10. 1968-1970: doc. dr hab. Zygmunt Hryncewicz - agronom (łąkarstwo, uprawa roślin)
 11. 1970-1975: doc. dr hab. Antoni Biskupski - agronom (chemia i technologia zbóż)
 12. 1975-1978: doc. dr hab. Teodor Nietupski - ekonomista (ekonomika rolnictwa)
 13. 1978-1981: doc. dr hab. Henryk Skrabka - biolog (fizjologia roślin)
 14. 1981-1984: doc. dr hab. Bronisław Jabłoński - agronom (uprawa roli i roślin)
 15. 1984-1987: doc. dr hab. Adam Pałczyński - biolog (botanika, torfoznawstwo)
 16. 1987-1993: prof. dr hab. Jan Ludwiczak - ekonomista (ekonomika rolnictwa)
 17. 1993-1996: prof. dr hab. Józef Szlachta - technik rolnictwa (inżynieria rolnicza)
 18. 1996-2002: prof. dr hab. Andrzej Kotecki - agronom (rośliny strączkowe i oleiste, uprawa roślin)
 19. 2002-2005: dr hab. Jan Matuła - biolog (algologia, botanika, ekologia roślin)
 20. 2005-2012: prof. dr hab. Danuta Parylak - agronom (agrotechnika, herbologia, uprawa roli i roślin)
 21. od 2012: prof. dr hab. Adam Szewczuk - ogrodnik (sadownictwo, szkółkarstwo)

Kierunki kształcenia | edytuj kod

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prowadzi następujące kierunki studiów w systemie dwustopniowym. Na studiach pierwszego stopnia abiturienci mogą kształcić się na następujących kierunkach, uzyskując po 3 lub 3,5 latach tytuł zawodowy licencjata bądź inżyniera[8]:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, trwających 1,5 roku i kończących się magisterium. Do wyboru są następujące kierunki i specjalności studiów[8]:

 • medycyna roślin
 • ochrona środowiska
  • ekologia i ochrona przyrody
  • ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych
  • ochrona wód
 • ogrodnictwo
  • produkcja ogrodnicza
  • kształtowanie terenów zieleni
 • rolnictwo
 • technika rolnicza i leśna

Ponadto Wydział oferuje następujące studia podyplomowe[9]:

 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami – jeden semestr
 • niemiecko-polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym
 • studia menedżerskie dla inżynierów

Studia doktoranckie (trzeciego stopnia) 4-letnie stacjonarne nauk rolniczych w zakresie[10]:

Wydział ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych[11]:

 • doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, inżynierii rolniczej, ogrodnictwa
 • doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, inżynierii rolniczej

Struktura | edytuj kod

Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej | edytuj kod

Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Kotecki Zastępca dyrektora: dr hab. Janina Zawieja Kontakt: pl. Grunwaldzki 24 A, 53-363 Wrocław www: http://www.wpt.upwr.edu.pl/iaipr

W skład Instytutu wchodzą 4 zakłady i 1 stacja badawczo-dydaktyczna[12]:

 • Zakład Herbologii - Kierownik: prof. dr hab. Danuta Parylak
 • Zakład Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni - Kierownik: prof. dr hab. Karol Wolski
 • Zakład Systemów Uprawy Roli - Kierownik: prof. dr hab. Lesław Zimny
 • Zakład Uprawy Roślin - Kierownik: prof. dr hab. Marcin Kozak
 • Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Swojcu - Kierownik: dr inż. Bernadeta Strochalska

Skład osobowy[13]:

Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska | edytuj kod

 Osobny artykuł: Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dyrektor: prof. dr hab. Cezary Kabała Zastępca ds. dydaktycznych: dr inż. Elżbieta Jamroz Kontakt: ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław www: www.org.up.wroc.pl

W skład Instytutu wchodzą 4 zakłady oraz 1 centrum[14]:

 • Zakład Fizyki i Gospodarki Wodnej Gleb - Kierownik: dr hab. Jarosław Kaszubkiewicz, prof. UPW
 • Zakład Geologii i Gleb Górskich - Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Weber
 • Zakład Ochrony Środowiska - Kierownik: prof. dr hab. Anna Karczewska
 • Zakład Waloryzacji Gleb i Badań Materii Organicznej - Kierownik: dr inż. Elżbieta Jamroz
 • Centrum Analiz Jakości Środowiska

Instytut Inżynierii Rolniczej | edytuj kod

 Osobny artykuł: Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dyrektor: dr hab. inż. Adam Figiel, prof. UPW Zastępca ds. dydaktycznych: dr inż. Krzysztof Lejman Kontakt: ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław www: www.iir.edu.pl

W skład Instytutu wchodzą 4 zakłady[15]:

 • Zakład Inżynierii Systemów Agrotechnicznych i Bezpieczeństwa Pracy - Kierownik: dr inż. Krzysztof Lejman
 • Zakład Inżynierii Produkcji Zwierzęcej i Bioenergetyki - Kierownik: prof. dr hab. inż. Józef Szlachta
 • Zakład Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej - Kierownik: dr hab. inż. Adam Figiel, prof. UPW
 • Zakład Podstaw Techniki - Kierownik: dr hab. inż. Bogdan Stępień, prof. UPW

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych | edytuj kod

 Osobny artykuł: Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dyrektor: prof. dr hab. Barbara Kutkowska Zastępca ds. dydaktycznych: dr inż. Krzysztof Rutkiewicz Kontakt: pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław www: www.up.hostingasp.pl

W skład Instytutu wchodzi 5 zakładów[16]:

 • Zakład Polityki Regionalnej i Agrobiznesu - Kierownik: prof. dr hab. Barbara Kutkowska
 • Zakład Ekonomiki Rolnictwa, Ochrony Roślin i Środowiska - Kierownik: dr inż. Lech Paczkowski
 • Zakład Polityki Gospodarczej i Prawa - Kierownik: dr hab. Bożena Tańska-Hus, prof. nadzw. UPWr
 • Zakład Ekonomii i Nauk o Przedsiębiorstwie - Kierownik: dr hab. Mieczysław Przybyła, prof. nadzw. UPWr
 • Zakład Nauk Humanistycznych - Kierownik: dr Ewa Pustelnik

Katedra Botaniki i Ekologii Roślin | edytuj kod

Kierownik: dr hab. inż. Ludwik Żołnierz Kontakt: pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław

Skład osobowy[17]

Katedra Fizyki i Biofizyki | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Halina Kleszczyńska Kontakt: ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Skład osobowy[18]

Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa | edytuj kod

Kierownik: dr hab. Henryk Bujak, prof. UPW Kontakt: pl. Grunwaldzki 24 A, 53-363 Wrocław

W skład Katedry wchodzą 2 zakłady[19]:

 • Zakład Genetyki i Biotechnologii Roślin - Kierownik: prof. dr hab. Ewa Sawicka-Sienkiewicz
 • Zakład Hodowli Roślin i Biometrii - Kierownik: dr hab. Henryk Bujak, prof. UPW

Katedra Ochrony Roślin | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Michał Hurej Kontakt: pl. Grunwaldzki 24 A, 53-363 Wrocław

Skład osobowy[20]

Katedra Ogrodnictwa | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Adamczewska-Sowińska Kontakt: pl. Grunwaldzki 24 A, 53-363 Wrocław

W skład Katedry wchodzą 4 zakłady i 2 stacje badawcze[21]:

 • Zakład Genetyki i Biotechnologii Roślin
 • Zakład Warzywnictwa
 • Zakład Sadownictwa
 • Zakład Nawożenia Roślin Ogrodniczych i Uprawy Roślin Zielarskich
 • Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
 • Stacja Badawczo-Dydaktyczna Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach
 • Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Samotworze

Katedra Żywienia Roślin | edytuj kod

Kierownik: prof. dr hab. Zofia Spiak Kontakt: ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław

Skład osobowy[22]:

Przypisy | edytuj kod

 1. Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 27.10.2013]
 2. Historia WPT UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 29.10.2013]
 3. a b Akademia Rolnicza we Wrocławiu, [w:] "Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie", pod red. A. Chmielewskiego, wyd. Ossolineum, Wrocław 2007, s. 166.
 4. Kierunki studiów oferowane przez WPT UP we Wrocławiu w roku akademickim 2013/2014 [on-line] [dostęp: 24.10.2013]
 5. Struktura organizacyjna WPT UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 24.10.2013]
 6. Dane uzyskane w Dziekanacie Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
 7. Liczba studentów WPT UP we Wrocławiu, stan na X 2013 [on-line] [dostęp: 23.10.2013]
 8. a b Kierunki studiów oferowane przez WPT UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 28.10.2013]
 9. Studia podyplomowe oferowane przez WPT UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 19.10.2013]
 10. Studia doktoranckie oferowane przez WPT UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 19.10.2013]
 11. Wydział Przyrodniczo-Technologiczny w bazie instytucji naukowych portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2013-10-19].
 12. Struktura organizacyjna IAiPR UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 31.01.2018]
 13. http://www.rol.up.wroc.pl/kka/?s=4 [on-line] [dostęp: 31.01.2018]
 14. Struktura organizacyjna INoGiOŚ UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 27.10.2013]
 15. Struktura organizacyjna IIR UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 27.10.2013]
 16. Struktura organizacyjna INEiS UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 27.10.2013]
 17. Struktura organizacyjna KBiER UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 27.10.2013]
 18. Struktura organizacyjna KFiB UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 27.10.2013]
 19. Struktura organizacyjna KGHRiN UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 27.10.2013]
 20. Struktura organizacyjna KOR UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 27.10.2013]
 21. Struktura organizacyjna KO UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 27.10.2013]
 22. Struktura organizacyjna KŻR UP we Wrocławiu [on-line] [dostęp: 27.10.2013]

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Na podstawie artykułu: "Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy