Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej


Na mapach: 51°45′10″N 19°27′00″E/51,752778 19,450000

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów – jeden z wydziałów Politechniki Łódzkiej. Został powołany w roku 1947 jako Wydział Włókienniczy. W roku 2001 nastąpiła zmiana nazwy na Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów.

Spis treści

Historia Wydziału | edytuj kod

Na podstawie uchwały Rady Wydziału Mechanicznego PŁ z dnia 22 sierpnia 1945 roku początkowo utworzono Oddział Włókienniczy przy Wydziale Mechanicznym, którego praca miała opierać się na Katedrze Włókiennictwa, kierowaną przez prof. Władysława Bratkowskiego. Starania przemysłu o utworzenie oddzielnego wydziału poparł ówczesny rektor Politechniki Łódzkiej prof. Bohdan Stefanowski, z inicjatywy którego Rada Wydziału Mechanicznego powzięła na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 1947 r. uchwałę głoszącą za celowe wyodrębnienie dotychczasowego oddziału włókienniczego w osobny Wydział.

W pierwszej połowie 1947 roku w ramach nowo powstałego wydziału zostały utworzone następujące katedry:

 • Katedra Włókiennictwa I, przeniesiona z Wydziału Mechanicznego wraz z jej kierownikiem prof. Władysławem Bratkowskim,
 • Katedra Włókiennictwa II, której kierownictwo objął inż. Paweł Prindisz,
 • Katedra Urządzeń Przemysłowych Zakładów Włókienniczych, przeniesiona z Wydziału Mechanicznego wraz z kierownikiem inż. Mieczysławem Klimkiem,
 • Katedra Surowców Włókienniczych Naturalnych, przeniesiona z Wydziału Mechanicznego wraz z kierownikiem inż. Tadeuszem Żylińskim.

W 1950 roku utworzono Katedrę Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, a jej kierownictwo objął dr Jerzy Leyko.

Wydział Włókienniczy rozpoczął działalność z początkiem roku akademickiego 1947/48, będąc przez pierwszy rok istnienia pod opieką Wydziału Mechanicznego. Z ramienia Wydziału Mechanicznego obowiązki urzędującego prodziekana organizującego się Wydziału Włókienniczego objął inż. Tadeusz Żyliński, który w początkach roku akademickiego 1948/49 został powołany na stanowisko pierwszego dziekana. 7 września 1948 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Włókienniczego, na którym postanowiono wystąpić do Ministerstwa Oświaty o przyznanie praw habilitowania z następujących dziedzin: surowce włókiennicze, technologia mechaniczna włókna, chemiczna technologia włókna oraz konstrukcja maszyn i urządzeń włókienniczych.

W roku akademickim 1949/50 powołano dalsze jednostki, były to:

 • Katedra Technologii Włókien Sztucznych i Syntetycznych pod kierownictwem dra Atanazego Boryńca,
 • Katedra Wykończalnictwa Przędzy i Tkanin, której kierownikiem został inż. Józef Meissner,
 • Katedra Części Maszyn Włókienniczych pod kierownictwem inż. Juliana Hunki,
 • Katedra Tkactwa kierowana przez inż. Józefa Grosmana,
 • Zakład Dziewiarstwa kierowany przez inż. Leona Pfeifera.

Powyższa struktura organizacyjna Wydziału trwała do roku akademickiego 1956/57.

W roku akademickim 1957/58 nastąpiły zmiany nazw istniejących katedr. Katedra Części Maszyn i Konstrukcji Maszyn Włókienniczych została podzielona na dwie samodzielne katedry, a Zakład Dziewiarstwa został przekształcony w Katedrę Dziewiarstwa. Równocześnie utworzono Katedrę Chemii Fizycznej Polimerów, którą objęła doc. dr Eligia Turska oraz włączono do wydziału Katedrę Międzywydziałową Ekonomiki Przemysłu, którą początkowo kierował mgr W. Holtzman, a następnie od roku akademickiego 1959/60 doc. dr Jerzy Rachwalski. Po reorganizacji w skład Wydziału wchodziło 13 katedr z 17 przynależnymi do nich zakładami:

 • Katedra i Zakład Mechaniki Technicznej;
 • Katedra i Zakład Części Maszyn Włókienniczych,
 • Katedra i Zakład Konstrukcji Maszyn Włókienniczych,
 • Katedra i Zakład Urządzeń Przemysłowych Zakładów Włókienniczych,
 • Katedra Surowców Włókienniczych i Metrologii z Zakładem Surowców Włókienniczych i Metrologii oraz Zakładem Technologii Produkcji Surowców Włókienniczych Naturalnych,
 • Katedra Przędzalnictwa z Zakładem Podstaw przędzalnictwa, Zakładem Przędzalnictwa Bawełny oraz Zakładem Przędzalnictwa Wełny,
 • Katedra Przędzalnictwa Włókien Łykowych z Zakładem Przędzalnictwa Włókien Łykowych i Zakładem Roszarnictwa.
 • Katedra i Zakład Tkactwa,
 • Katedra i Zakład Dziewiarstwa,
 • Katedra i Zakład Wykończalnictwa Przędzy i Tkanin,
 • Katedra i Zakład Technologii Włókien Sztucznych,
 • Katedra i Zakład Chemii Fizycznej i Polimerów,
 • Katedra i Zakład Ekonomiki Przemysłu.

W 1970 roku na skutek zmiany struktury organizacyjnej w Politechnice Łódzkiej w miejsce istniejących katedr i zakładów powstało sześć instytutów:

 • Instytut Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa,
 • Instytut Mechanicznej Technologii Włókna,
 • Instytut Włókien Sztucznych (w styczniu 1994 podzielił się na Katedrę Chemii Fizycznej i Polimerów oraz Katedrę Technologii Włókien Sztucznych),
 • Instytut Fizyki Włókna i Chemicznej Obróbki Włókna,
 • Instytut Maszyn i Urządzeń Włókienniczych,
 • Instytut Organizacji i Zarządzania (w 1991 roku oddzielił się i przekształcił w Wydział Organizacji i Zarządzania),
 • Instytut Włókienniczy Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej (w 1992 roku przekształcił się w samodzielny Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony środowiska)

Dziekani Wydziału | edytuj kod

Struktura Wydziału | edytuj kod

Obecnie w skład Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów wchodzą następujące jednostki:

Władze Wydziału (2012 – 2016) | edytuj kod

Kierunki kształcenia [1] | edytuj kod

Wydział prowadzi pięć kierunków studiów w trybie stacjonarnym:

 • Edukacja Techniczno-Informatyczna – studia I i II stopnia
 • Inżynieria Materiałowa – studia I i II stopnia
 • Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy – studia I stopnia
 • Włókiennictwo – studia I i II stopnia
 • Wzornictwo – studia I i II stopnia
 • Towaroznawstwo – studia I stopnia, kierunek międzywydziałowy

Ofertę Wydziału wzbogacają również studia podyplomowe na kierunkach:[2]:

 • 2 – semestralne Studia Podyplomowe „Konstrukcja Ubioru”
 • 2 – semestralne Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
 • 4 – semestralne Studia Podyplomowe z Zakresu Odzieżownictwa dla Nauczycieli

oraz 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie w zakresie włókienniczej inżynierii mechanicznej oraz włókienniczej inżynierii chemicznej.

Przypisy | edytuj kod

 1. Oferta kształcenia. style.p.lodz.pl. [dostęp 2015-03-03].
 2. http://www.style.p.lodz.pl/tresc/21/ | tytuł = Studia podyplomowe | język = pl

Bibliografia | edytuj kod

 • Praca zbiorowa, red. Ryszard Przybylski: Politechnika Łódzka 1945-1995. Łódź: nakł. Politechniki Łódzkiej, 1995, s. 184-201. ISBN 83-902081-9-9.
 • Ewa Chojnacka, Hanna Morawska, Ryszard Przybylski (red.): Politechnika Łódzka 1995-2005. Łódź: 2005, s. 89-96.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (podstawowa jednostka organizacyjna uczelni):
Na podstawie artykułu: "Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy