Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Na mapach: 52°24′35″N 16°56′54″E/52,409722 16,948333

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WT UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcący studentów w dwóch kierunkach:

W roku akademickim 2010/2011 na wydziale kształciło się 980 studentów[2][3], co dawało mu trzynaste miejsce wśród wydziałów uczelni.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Pierwsze starania o powołanie wydziału teologicznego przy powstającym Uniwersytecie Poznańskim podejmowano w latach 1919–1922[4]. W 1969 przy poznańskim seminarium duchownym, na mocy dekretu Kongregacji Nauczania Katolickiego, ustanowiona została samodzielna uczelnia kościelna – Akademickie Studium Teologiczne, z prawami do nadawania stopni naukowych (kościelnych) bakalaureatu i licencjatu teologii. Od 1971 uczelnia używała nazwy „Wydział Teologiczny” (łac. Facultas Theologica), w związku z zastosowaniem takiego określenia w jednym z pism ww. Kongregacji[5]. W 1974 papież Paweł VI wydał dekret erekcyjny ustanawiający Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, z prawem do nadawania stopni naukowych (kościelnych) bakalaureatu, licencjatu i doktoratu teologii. W 1989 uczelnia uzyskała państwowe uprawnienia uczelni państwowej, jednocześnie też państwo nostryfikowało stopnie kościelne przyznane przez uczelnię we wcześniejszym okresie[6]. W 1998 wydział został zintegrowany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza jako Wydział Teologiczny UAM. W obrębie uniwersytetu wydział zachował znaczną autonomię. Jako wydział teologiczny działający w uczelni państwowej w zakresie nauczania teologii katolickiej, nadzór nad nim zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym. Funkcję reprezentującego Stolicę Apostolską Wielkiego Kanclerza, nadzorującego program nauczania teologii katolickiej oraz udzielającego osobom nauczającym misji kanonicznej, pełni arcybiskup poznański (obecnie abp Stanisław Gądecki).

Wykładowcy | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Władze | edytuj kod

Kadencja 2016–2020 | edytuj kod

Poczet dziekanów | edytuj kod

Papieski Wydział Teologiczny | edytuj kod

Wydział Teologiczny UAM | edytuj kod

Struktura organizacyjna | edytuj kod

Wydział Teologiczny UAM nie dzieli się na instytuty, lecz bezpośrednio na zakłady wyspecjalizowane w poszczególnych dziedzinach teologii katolickiej.

Kierunki | edytuj kod

Na Wydziale Teologicznym prowadzone są studia na dwóch kierunkach:

 • Teologia – studia jednolite magisterskie prowadzone w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), na trzech specjalnościach:
  • kapłańska – studia 6-letnie, studenci są klerykami seminarium duchownego diecezjalnego i zakonnego. Przygotowywani są do działalności katechetyczno-pedagogicznej i służby w Kościele.
  • katechetyczno-pastoralna – studia 5-letnie, obejmują zakres kształcenia w dziedzinie filozofii i teologii, przygotowanie do pracy nauczycielskiej, praktyki katechetyczne i pedagogiczne.
  • dialog społeczny – studia 5-letnie, obejmują zakres wiedzy teologicznej, filozoficznej, historycznej i społecznej, przygotowują do pracy w różnych instytucjach. Specjalność ta funkcjonowała do 2013 roku[11].
 • Dialog i doradztwo społeczne – studia pierwszego stopnia prowadzone w typie stacjonarnym. Studenci tego kierunku posiadają podstawową wiedzę z zakresu nauk teologicznych, metodologii, psychologii, filozofii i pedagogiki. Są uwrażliwieni na dialog człowieka z Bogiem, a także dialog międzyosobowy. Kierunek został powołany w roku 2013 i obejmuje dwie specjalności:
  • mediacja społeczna i aktywizacja potencjału ludzkiego,
  • nauki o rodzinie[12].

Filie Wydziału Teologicznego UAM | edytuj kod

Sekcja w Bydgoszczy (Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) | edytuj kod

Geneza | edytuj kod

8 września 1982 prymas Polski Józef Glemp ustanowił Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Archidiecezji Gnieźnieńskiej z siedzibami w Gnieźnie i Bydgoszczy jako trzyletnie studium filozoficzno-teologiczne z elementami kultury chrześcijańskiej. Pierwszą siedzibą części bydgoskiej zostały pomieszczenia parafii farnej przy ul. Grodzkiej 1. W roku akademickim 1984/85 słuchacze zdecydowali o przekształceniu studium w pięcioletnie studia magisterskie. Wówczas nowy dyrektor, ks. dr Lech Bilicki, podjął starania o włączenie PIKCH do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu i zapoczątkował niezbędne do tego przekształcenia. W 1988 instytut uzyskał status wyższej uczelni na prawach państwowych, osobowość prawną i pełnię praw akademickich. W 1990 instytut został afiliowany do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (decyzją Kongregacji do Spraw Nauczania Katolickiego na 5 lat; w 1995 afiliację prolongowano o kolejne 6 lat). Wobec przyłączenia Papieskiego Wydziału Teologicznego do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, od 1 grudnia 1998 instytut kontynuuje działalność w ramach Wydziału Teologicznego UAM jako jego sekcja zamiejscowa.

Współczesność | edytuj kod

Sekcja WT UAM w Bydgoszczy jest filią wydziału. Studiują na niej zarówno klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej, jak i studenci świeccy. Jednostka oferuje studia stacjonarne jednolite magisterskie na specjalności kapłańskiej oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie na specjalności katechetyczno-pastoralnej. Od 2007 zajęcia odbywają się w pomieszczeniach Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej przy ul. Grodzkiej 22.

Władze | edytuj kod

 • Dyrektor Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej i pełnomocnik dziekana ds. organizacji studiów: ks. dr hab. Mirosław Gogolik[13].

Sekcja w Gnieźnie | edytuj kod

Sekcja zamiejscowa WT UAM w Gnieźnie jest filią wydziału. Odbywają w niej studia teologiczne zarówno klerycy Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, jak i osoby świeckie. Siedziba jednostki mieści się przy ul. Seminaryjnej 2.

Pełnomocnik dziekana ds. organizacji studiów: ks. dr hab. Maciej Olczyk[14]

Sekcja w Kaliszu | edytuj kod

Sekcja zamiejscowa WT UAM w Kaliszu jest filią wydziału. Odbywają w niej studia teologiczne zarówno klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej, jak i osoby świeckie. Siedziba sekcji mieści się przy ul. Złotej 144.

Pełnomocnik dziekana ds. organizacji studiów: ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski[15]

Sekcja w Kazimierzu Biskupim | edytuj kod

Sekcja zamiejscowa WT UAM w Kazimierzu Biskupim prowadzona jest przy miejscowym Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Pełnomocnik dziekana ds. organizacji studiów: ks. dr hab. Andrzej Pryba[16]

Sekcja w Obrze | edytuj kod

Sekcja zamiejscowa WT UAM w Obrze prowadzona jest przy tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów M.N. Jednostka zatrudnia 35 wykładowców.

Pełnomocnik dziekana ds. organizacji studiów: o. dr hab. Paweł Zając[17]

Sekcja we Wronkach | edytuj kod

Sekcja zamiejscowa WT UAM we Wronkach prowadzona jest przy miejscowym Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych. Swoją siedzibę sekcja ma przy ul. Mickiewicza 1.

Pełnomocnik dziekana ds. organizacji studiów: o. dr hab. Jacek Soiński[18]

Przypisy | edytuj kod

 1. http://teologia.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/studia-stacjonarne
 2. Badanie jakości kształcenia na UAM 2010/2011 – STUDIA STACJONARNE
 3. Badanie jakości kształcenia na UAM 2010/2011 – STUDIA NIESTACJONARNE
 4. M.M. Szczepaniak M.M., Wydział Teologiczny w Poznaniu (1919–1922) w świetle archiwaliów watykańskich, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, 9, 2014, s. 223-236 .
 5. Wydział Teologiczny UAM, topus.nazwa.pl [dostęp 2017-11-14] .
 6. Monitor Polski z 1989, nr 22, poz. 174. 
 7. Zakład Liturgiki i Homiletyki UAM. [dostęp 2018-10-22].
 8. Zakład Nauk Biblijnych UAM. [dostęp 2018-10-22].
 9. Zakład Teologii Dogmatycznej, Fundamentalnej i Ekumenizmu UAM. [dostęp 2018-10-22].
 10. Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła UAM. [dostęp 2018-10-22].
 11. http://teologia.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/studia-stacjonarne/studia-stacjonarne
 12. Wydział Teologiczny – Kierunek: Dialog i doradztwo społeczne I stopnia, teologia.amu.edu.pl [dostęp 2017-11-27] .
 13. Historia studiów teologicznych w Bydgoszczy. [dostęp 3.04.2014].
 14. Sekcja w Gnieźnie. [dostęp 2017-06-22].
 15. Sekcja w Kaliszu. [dostęp 2017-06-22].
 16. Sekcja w Kazimierzu Biskupim. [dostęp 2017-06-22].
 17. Sekcja w Obrze. [dostęp 2017-06-22].
 18. Sekcja we Wronkach. [dostęp 2017-06-22].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy