Wykształcenie średnie


Wykształcenie średnie w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wykształcenie średnie – wykształcenie, jakie zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe[1], posiada osoba, która:

  • ukończyła liceum ogólnokształcące albo technikum;
  • uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty;
  • ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkół zawodowych, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
  • ukończyła szkołę ponadpodstawową albo szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły ponadpodstawowej działające w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych, szkół zasadniczych lub innych równorzędnych.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. (Dz.U. z 2020 r. poz. 910)
Kontrola autorytatywna (Wykształcenie):
Na podstawie artykułu: "Wykształcenie średnie" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy