Względna przenikalność elektryczna


Względna przenikalność elektryczna w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Względna przenikalność elektryczna (daw. stała dielektryczna[1]) – bezwymiarowa wielkość określająca ilokrotnie przenikalność elektryczna danego ośrodka ε jest większa od przenikalności elektrycznej próżni ε0

ε r = ε ε 0 {\displaystyle \varepsilon _{r}={\frac {\varepsilon }{\varepsilon _{0}}}}

Z definicji wynika, że w próżni εr ma wartość 1. W zmiennym polu elektrycznym względna przenikalność elektryczna zależy od częstotliwości zmian tego pola. Przenikalność w stałym polu elektrycznym nazywamy przenikalnością statyczną.

Względna przenikalność elektryczna substancji jest tym większa im większa jest podatność elektryczna tej substancji χe zgodnie z zależnością

ε r = 1 + χ e {\displaystyle \varepsilon _{r}=1+\chi _{e}}

Wartość względnej przenikalności elektrycznej | edytuj kod

Zależność temperaturowa względnej statycznej przenikalności elektrycznej wody (ciecz, ciśnienie 10 MPa)

Dielektryki, w zależności od wewnętrznej budowy (np. polarności cząsteczek) mają przenikalność w zakresie od kilku do kilkudziesięciu. Substancje o anormalnie wysokiej przenikalności nazywamy ferroelektrykami. Wartości względnej przenikalności dla niektórych substancji przedstawia tabela

Sposób pomiaru | edytuj kod

Najprostszym sposobem wyznaczenia przenikalności elektrycznej badanej substancji jest zaobserwowanie jej wpływu na pojemność kondensatora. Wzór na pojemność kondensatora płaskiego ma postać

C d = ε 0 ε r S d {\displaystyle C_{d}={\frac {\varepsilon _{0}\varepsilon _{r}S}{d}}}

gdzie

S - powierzchnia okładek kondensatora, d - odległość między okładkami.

Dla kondensatora próżniowego (~powietrznego) wzór ten zmienia się do postaci

C = ε 0 S d {\displaystyle C={\frac {\varepsilon _{0}S}{d}}}

Dzieląc stronami oba równania otrzymamy

ε r = C d C {\displaystyle \varepsilon _{r}={\frac {C_{d}}{C}}}

Przypisy | edytuj kod

  1. dielektryczna stała, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2013-08-30] .
Na podstawie artykułu: "Względna przenikalność elektryczna" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy