Zakład budżetowy


Zakład budżetowy w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zakład budżetowy - jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych (rozlicza się z budżetem państwa w trybie tzw. budżetowania netto).

Nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego (art. 6).

Spis treści

Finansowanie zakładów budżetowych | edytuj kod

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący:

  • przychody własne
  • dotacje z budżetu państwa
  • wydatki będące kosztami
  • rozliczenie z budżetem (stan należności i zobowiązań na początek i na koniec okresu rozliczeniowego).

Plan finansowy zakładu określany jest przez kierownika zakładu.

Zakład budżetowy może otrzymywać:

  • dotacje przedmiotowe,
  • dotacje podmiotowe,
  • dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji
  • nowo tworzony zakład może otrzymać jednorazowe dotacje z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

Dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności, z wyłączeniem dotacji inwestycyjnych. Zakład budżetowy wpłaca do budżetu nadwyżki środków obrotowych ustalone na koniec okresu rozliczeniowego.

Samorządowe zakłady budżetowe | edytuj kod

Samorządowe zakłady budżetowe świadczą swoje usługi odpłatnie, zaś koszty ich działalności pokrywane są z przychodów własnych. Przychód może być wykorzystany do pokrycia kosztów np. obiektów sportowych, zakładów utylizacji odpadów, zakładów komunalnych, oczyszczalni ścieków.

Tworzenie i przekształcanie zakładów budżetowych | edytuj kod

Powoływanie, likwidacja, przekształcanie komunalnych zakładów budżetowych następuje decyzją organu stanowiącego j.s.t, przy uwzględnieniu przepisów ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy o finansach publicznych.

Państwowe zakłady budżetowe, a także część samorządowych, zostały zlikwidowane przed 1 stycznia 2011 r.

Zobacz też | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Zakład budżetowy" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy