Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu


Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniutoruńska protestancka wspólnota chrześcijańska, o charakterze ewangelicznym. Zbór znajduje się w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Podgórz, przy ul. Poznańskiej 34.

Toruński zbór baptystów jest częścią Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej. Hasło przewodnie zboru: Posłuszni Bogu.

Spis treści

Historia toruńskiego Zboru Baptystów | edytuj kod

Historia baptystów w Toruniu dzieli się wyraźnie na okres przedwojenny i powojenny.

Okres przedwojenny | edytuj kod

Skutkiem działań misyjnych zboru w Inowrocławiu, z wcześniejszej placówki, w 1899 roku ukonstytuował się w Toruniu samodzielny Zbór Baptystów liczący 153 członków narodowości niemieckiej.

W 1909 roku zbór zakupił budynek przy dzisiejszej ul. Kraszewskiego – na rogu z ul. Matejki. Obecnie na tym miejscu stoi blok mieszkalny, natomiast sama kaplica została wyburzona pod budowę północnej nitki ul. Kraszewskiego. Z okresu przedwojennego pozostało jedynie drzewo (kasztanowiec), zasadzone na zborowym podwórzu.

Tuż przed wybuchem I wojny światowej zbór liczył ponad 300 członków. Po jej zakończeniu – w wyniku strat wojennych, ale i dużej emigracji – w Toruniu pozostało 73 baptystów, z czego jedynie 10 mieszkało w samym mieście. Najsilniejszą częścią zboru była dawna placówka misyjna w Czarnobłotach, z niezmienionym składem 32 członków. Zbór stopniowo uzupełniał swe szeregi. W 1926 roku zaprosił pierwszego pastora, Ryszarda Kretscha pracującego do 1931 r. W tym samym roku po wybudowaniu własnej kaplicy placówka w Czarnobłotach się usamodzielniła. Pracę kontynuował pastor Alfred Frank, który w 1935 roku przeniósł się do zboru w Ostrzeszowie. Jego miejsce zajął pastor Alfred Lueck, prowadząc swą służbę do końca II wojny światowej, łącząc ją z opieką nad zborem w Grudziądzu. Zbór posiadał wtedy trzy placówki misyjne i liczył nieco ponad 100 członków.

Okres powojenny | edytuj kod

Ponieważ członkowie przedwojennego zboru w większości byli narodowości niemieckiej, stąd po 1945 w samym Toruniu pozostało ich niewielu. Działalność zboru zanikła na co wpływ miało także przejęcie i znacjonalizowanie przez władze kaplicy przy ul. Kraszewskiego. Zainstalowano w niej rekwizytornię teatru, a w drugiej połowie lat 60. wyburzono przy poszerzaniu ulicy Kraszewskiego. Nieliczni toruńscy baptyści uczęszczali na nabożeństwa do kościoła luterańskiego św. Szczepana. Sporadycznie odbywały się nabożeństwa domowe, organizowane przez Aleksandra Gutsze, młodego naukowca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i jego żonę Krystynę. W okresie powojennym – przez ponad 40 lat – w zborze odbył się tylko jeden chrzest, co miało miejsce na przełomie lat 60. i 70. – w kaplicy zboru warszawskiego ochrzczeni zostali dwaj mężczyźni z Torunia, ojciec i syn, którzy nawiązali kontakt z Kościołem Baptystów dzięki nabożeństwom radiowym. Najbliższymi zborami, które otaczały opieką wiernych z Torunia i okolic, były zbory: w Bydgoszczy i Warszawie. Z końcem lat 80. rodzina Gutsze przeniosła się z Torunia do Bydgoszczy i wsparła tamtejszy zbór.

Z rodziny Gutsze pochodził młody absolwent magisterskich studiów teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, pastor Adam Gutsche, który w 1988 wraz z żoną Teresą przeprowadził się do Torunia i rozpoczął prace misyjne mające na celu odnowienie zboru. Zborem – matką dla nowo powstałej społeczności był Zbór Baptystów w Gdańsku. 11 września tego roku odbył się pierwszy chrzest 2 osób.

Przez ponad 10 lat nabożeństwa odbywały się w Domu Organizatora TNOiK. W 1995 stan członkowski placówki wynosił 20 osób. Dnia 21 stycznia 1998 mocą uchwały Rady Kościoła placówka Zboru Gdańskiego w Toruniu ukonstytuowała się w samodzielny Zbór ze stanem 25 członków. Erygowanie zboru przez uroczyste nabożeństwo odbyło się 22 marca 1998.

W rok 2000 miały zakupiona została przez zbór nieruchomość przy ul. Poznańskiej 34 z myślą o wykorzystaniu jej na siedzibę zboru. W 2002 r. odbyło się pierwsze nabożeństwo w nowo powstałej kaplicy pobudowanej na miejscu dawnej oficyny.

W 2003 roku na drugiego pastora ordynowany został Mateusz Wichary (obecny przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów). Jego miejsce w zajął ordynowany na pastora w 2014 Michał Prończuk.

Kult | edytuj kod

Podstawą elementem są niedzielne nabożeństwa, odbywające się o godzinie 10.00. Są one oszczędne w formie, centralnym punktem jest kazanie z Pisma Świętego, które trwa około 30 minut.

Nabożeństwa chrzcielne odbywają się rzadko i jest to zawsze zborowe święto. W toruńskim zborze miejscem chrztów jest zwykle Smogorzewiec, gdzie zbór posiada nieruchomość.

Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Wszyscy wierzący pojednani z Bogiem i ludźmi zachęceni są do udziału w niej przez spożywanie chleba i wina.

Ważną częścią nabożeństwa jest modlitwa. Praktykuje się modlitwę spontaniczną (słowa modlitwy nie są przygotowane), powszechną (każdy wierny ma prawo do modlitwy na głos) i uporządkowaną (inaczej niż w kościołach charyzmatycznych modli się na głos zawsze tylko jeden wierny, który prowadzi w tym momencie w modlitwie cały wspierający go zbór). Modlitwy są zarówno dziękczynne jak i wstawiennicze.

Oprawa muzyczna nabożeństw utrzymana jest we współczesnym stylu. Uczestnicy nabożeństwa śpiewają zwykle w przy akompaniamencie gitar. Repertuar pieśni jest zróżnicowany – śpiewa się zarówno stare hymny, jak i współczesne pieśni uwielbieniowe.

W trakcie nabożeństwa wierni mogą się również podzielić świadectwem Bożego działania w życiu bądź poprosić zbór o modlitwę w konkretnej intencji. Zwykle nabożeństwo trwa około półtorej godziny. Po zakończeniu społeczność kontynuowana jest w nieformalny sposób przy kawie, herbacie w pomieszczeniu klubowym w suterenie. Nabożeństwa posiadają formułę otwartą na gości.

Poza nabożeństwami spotykają się na grupach biblijne. W każdym tygodniu odbywa się ich kilka, w mniejszym gronie (zazwyczaj od 3 do 10 osób), niemal zawsze w domach członków bądź sympatyków Zboru. Ośrodkiem zainteresowania jest na nich studium określonego fragmentu Biblii, pod kierownictwem przygotowanego przez pastora świeckiego prowadzącego. Jest to jednak również okazja do modlitwy oraz zacieśniania więzi. Spotkanie grupy biblijnej trwa od półtorej godziny do nawet 2 czy 3 godzin.

Teologia | edytuj kod

Wśród członków zboru toruńskiego obecne są różne nurty teologii baptystycznej. Obecni pastorzy kładą jednak silny nacisk na nauczanie w nurcie teologii reformowanej (kalwińskiej).

Działalność | edytuj kod

Zbór toruński prowadzi działalność kulturalną poprzez organizację koncertów, angażuje się również w działalność naukową, poprzez organizację konferencji dotyczących apologetyki chrześcijańskiej.

Zbór należy do Toruńskiego Przymierza Protestanckiego.

Zobacz też | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Toruniu" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy