Zgromadzenie Regionów Europy


Zgromadzenie Regionów Europy w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zgromadzenie Regionów Europy (ang. Assembly of European Regions (AER)) jest największą niezależną siecią współpracy regionów w różnorodnej Europie. Łącząc ponad 270 regionów z 33 krajów oraz 16 międzyregionalnych organizacji, AER jest politycznym głosem swoich członków i forum międzyregionalnej współpracy.

Spis treści

Historyczne tło | edytuj kod

15 czerwca 1985 roku w Louvain-la-Neuve (Brabancja Walońska) 47 Regionów i 9 międzyregionalnych organizacji ustanowiło Redę Regionów Europy (ang. Council of the Regions of Europe (CRE)), która przekształciła się w listopadzie 1987 roku na drugim Generalnym Spotkaniu Regionów Europy w Brukseli w Zgromadzenie Regionów Europy.

Definicja „Regionu” | edytuj kod

Zgodnie ze statusem AER, termin „Region” odnosi się do terytorialnych władz funkcjonujących na poziomie bezpośrednio podległym centralnemu rządowi, ze swą własną polityczną reprezentacją na forum wybranego zgromadzenia regionalnego.

Priorytety AER na lata 2007-2012 | edytuj kod

  • Promowanie modernizacji i internacjonalizacji zarządzania regionalnego
  • Promowanie innowacji, wzrostu i zatrudnienia w Europejskich Regionach
  • Poświęcanie się wyzwaniom przemian demograficznych, migracji, zdrowia i społecznego włączenia
  • Zapewnianie zrównoważonego rozwoju i zwalczanie degradacji środowiska
  • Rozwijanie demokracji poprzez różnorodność oraz promowanie różnorodności w kulturze, mediach i edukacji
  • Budowanie bezpiecznego środowiska dla obywateli

Ośrodki rządzenia | edytuj kod

Zgromadzenie Generalne | edytuj kod

Zgromadzenie Generalne składa się z politycznych reprezentantów członków regionów AER. Decyduje o strategii politycznej AER, głosuje nad budżetem, podejmuje decyzje o tworzeniu komitetów czy podjęciu szczególnych zadań, ratyfikuje przyjęcie członków, etc. Zgromadzenie Generalne wybiera Prezydenta AER, członków Biura i Sekretarza Generalnego.

Biuro | edytuj kod

Biuro podejmuje wszystkie konieczne decyzje niezbędne dla utrzymywania płynnych stosunków ze Zgromadzeniem Generalnym oraz koordynuje współpracę różnych komitetów. Jego spotkania odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Członkowie biura wybierani są na dwa lata przez Zgromadzenie Generalne za sugestią Regionów członkowskich. W Biurze znajduje się przynajmniej jeden regionalny przedstawiciel z jednego kraju. Dwie stałe komisje kierują raporty bezpośrednio do Biura:

  • Stała Komisja ds. Spraw Instytucjonalnych, która skupia się na popieraniu rdzennych zasad subsydiarności, dobrego zarządzania i regionalnej demokracji;
  • Stała Komisja ds. Monitoringu i Ewaluacji, która skupia się na podtrzymywaniu priorytetów określonych w planie strategicznym.

Prezydium | edytuj kod

Prezydium składa się z Prezydenta AER (obecnie Michèle Sabban, Wiceprezydent regionu Île-de-France), dwóch Wiceprezydentów, Wiceprezydenta Skarbnika oraz Prezydentów poszczególnych komitetów AER. W okresie przejściowym między spotkaniami Biura, przez delegację, Prezydium może się spotkać i podjąć decyzje, które są następnie przedkładane Biuru.

Struktura komisji | edytuj kod

Komisja 1 : Ekonomia i Rozwój Regionalny | edytuj kod

Regionalny rozwój ekonomiczny, zatrudnienie, społeczeństwo wiedzy, środowisko, energia, rozwój terenów wiejskich/ rolnictwa oraz infrastruktury, turystyka.

Komisja 2 : Polityka Społeczna i Zdrowie Publiczne | edytuj kod

Polityka społeczna, równe szanse, demografia, zdrowie publiczne oraz planowanie w sytuacjach wyjątkowych.

Komisja 3 : Kultura, Edukacja i Młodzież | edytuj kod

Kultura, edukacja, szkolenia, młodzież, media, technologie informacyjne, międzynarodowa i międzyregionalna współpraca.

Podkomisje | edytuj kod

Prezydenci Komisji/Stałych Komisji są odpowiedzialni za ustanawianie podkomisji uznanych za niezbędne dla realizowania pracy komisji.

Grupy robocze | edytuj kod

Są to ciała tymczasowe utworzone na zasadzie ad hoc dla nowych zagadnień powstających w kontekście pracy komisji.

Programy AER | edytuj kod

Euroodyseja | edytuj kod

Euroodyseja jest międzyregionalnym programem promującym szkolenie zawodowe i mobilność młodych ludzi w Europie.

Szkoła Letnia | edytuj kod

Coroczne forum poświęcone odpowiednim tematom z zakresu współpracy regionalnej.

Szkoła Letnia dla Młodzieży | edytuj kod

Coroczne forum, którego celem jest wspieranie i umożliwianie młodym ludziom zaangażowania w regionalne polityki i życie publiczne.

Ruch AER „Subsydiarność jest słowem” | edytuj kod

Przedsięwzięcie „Subsydiarność jest słowem” zostało zainicjowane przez Zgromadzenie Regionów Europy w maju 2008 roku i ma na celu dodanie pojęcia „subsydiarność” do każdego słownika w każdym języku na świecie. Pierwsze listy otwarte zostały wysłane do 71 wydawnictw, które w swoich wydaniach słowników językowych pominęły pojęcie „subsydiarność” . Zgromadzenie zaapelowało również do Microsoftu żądając dodania tego pojęcia do słownika oprogramowania Microsoft Office, a tym samym usunięcia „czerwonej linii” jak pojawia się w niektórych wersjach MS Word . Mimo iż definicja pojęcia “subsydiarność” może różnić się nieco w różnych słownikach i językach, słowo to powinno być definiowane jako „zasada polegająca na podejmowaniu decyzji jak najbliżej obywateli”. Zasada ta jest fundamentem wizji “Europy Regionów”. Europy, która szanuje ideę silnych władz lokalnych i podejmowanie decyzji przez te władze właśnie.

„Subsydiarność jest słowem” – grupa dostępna na Facebook. Aby dołączyć do grupy wejdź na stronę http://groups.to/subsidiarity. Więcej informacji na temat akcji na profilu EdgarMangos w serwisie YouTube.

Zobacz też | edytuj kod

Młodzieżowa Sieć Regionalna

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Zgromadzenie Regionów Europy (www.aer.eu)

Na podstawie artykułu: "Zgromadzenie Regionów Europy" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy