Zjednoczony Kościół Ewangeliczny (wydawnictwo)


Zjednoczony Kościół Ewangeliczny (wydawnictwo) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wydawnictwo Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego – przedsięwzięcie wydawnicze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w PRL, powołane w 1957 roku, realizowane do roku 1988. Ostatnie książki były datowane na rok 1989.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Decyzję o powołaniu wydawnictwa podjęto na posiedzeniu Rady Kościoła 9 i 10 lutego 1957 roku. Utworzono fundusz wydawniczy, a Józef Prower i Bolesław Winnik rozpoczęli działalność wydawniczą. Na przełomie 1957/1958 roku jako pierwszą pozycję wydano „Pieśni kościelne na chór mieszany” w nakładzie 2 500 egzemplarzy[1]. W 1958 roku ukazała się książka „Droga zbawienia” w nakładzie 10 000 egzemplarzy[2]. Książka z tekstami Charlesa H. Spurgeona pt. Klejnoty obietnic Bożych opublikowana w 1959 nosi na stronie tytułowej nazwę wydawcy: Wydawnictwo „Chrześcijanin”. Najczęściej jednak publikacje były opatrywane napisem: „Wydano staraniem Prezydium Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w PRL”.

Do końca marca 1972 wydano drukiem 34 tytuły o łącznym nakładzie 204 040 egzemplarzy książek, broszur i traktatów. Na powielaczu wydano 8 książek i skryptów o łącznym nakładzie 13 700 egzemplarzy. Według danych z „Kalendarza Chrześcijanina 1977” do lutego 1976 wydano drukiem 65 tytułów o łącznym nakładzie 326 740 książek, broszur i traktatów[2][3]. Na powielaczu wydawano pozycje historyczno-krytyczne[4].

W 1975 wydawnictwo objął Kazimierz Muranty, a od roku 1982 wydawnictwem zarządzała Rada Kościoła. Od 1982 ZKE otrzymywał duży przydział papieru od Departamentu Książki Ministerstwa Kultury i Sztuki. W latach 1983–1987 więcej papieru ofiarowywali współwyznawcy z Zachodu. W rezultacie w owych latach wydawano kilkadziesiąt tytułów rocznie, których łączny nakład przekraczał 100 000 egzemplarzy[5].

Wydawane przez ZKE pozycje Jan Tołwiński podzielił na pięć grup: 1) Nowy Testament i wydawnictwa ewangelizacyjno-misyjne; 2) duchowo-budujące oraz dydaktyczne (m.in. dla dzieci); 3) historyczno-egzegetyczne; 4) śpiewniki; 5) wydawnictwa informacyjne[6]. Dorobek wydawniczy był wynikiem pracy oraz zaangażowania ze strony takich osób jak: Józef Prower, Bolesław Winnik, Zdzisław A. Repsz, Mieczysław Kwiecień, Edward Czajko oraz Jan Tołwiński[5].

Po rozpadzie ZKE, każdy z nowo powstałych Kościołów rozwinął własną działalność wydawniczą[7].

Publikacje książkowe ZKE (lista niepełna) | edytuj kod

1958:

 • Pieśni kościelne na chór mieszany
 • Cztery prawdy, które Bóg chce, abyś znał
 • Droga zbawienia

1959:

1960:

 • Oswald J. Smith, Mąż, którego Bóg używa
 • Oswald J. Smith, Moc z wysokości

1961:

 • John Bunyan, Wędrówka Pielgrzyma
 • Historia Kościoła chrześcijańskiego pierwszych wieków
 • Śpiewnik pielgrzyma
 • Pewność i radość zbawienia
 • Nowy rodzaj miłości
 • Paweł smoluch

1962:

 • Angus I. Kinnear, Normalne życie chrześcijańskie
 • L.B. Cowman, Strumienie na pustyni
 • O. Krenz, Pójdźmy do Jezusa

1963:

 • John Bunyan, Dzieje ludzkiej duszy
 • Oswald J. Smith, Ewangelia, którą głosimy (1963, 1967)
 • Kalendarz jubileuszowy 1963
 • Jak osiągnąć zbawienie* Faryzeusz i celnik

1964:

 • Angus I. Kinnear, Życie w Chrystusie
 • Historia Kościoła chrześcijańskiego pierwszych wieków
 • Frank M. Boyd, I List do Koryntian
 • Frank M. Boyd, II List do Koryntian
 • Frank M. Boyd, List do Kolossan
 • Frank M. Boyd, List do Hebrajczyków
 • Frank M. Boyd, List do Rzymian

1966:

 • Pieśni kościelne na chór mieszany. Wydanie II uzupełnione, komitet redakcyjny: Józef Prower, Bolesław Winnik, Bronisław Stawiński

1967:

 • Edward Czajko, Chrześcijanie ewangeliczni w Polsce
 • William McDonald, Co to znaczy być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa
 • Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa i Psalmy

1969:

1970:

 • Donald Gee, Dary duchowe a służba kościelna
 • W poszukiwaniu prawdziwego szczęścia (praca zbiorowa)
 • Szkice biblijne, tom I, zeszyt I i II
 • Poznaj Biblię, tom I, zeszyt I i V

1971

 • Francis A. Schaeffer, 16 kazań na temat życia chrześcijańskiego czyli prawdziwego uduchowienia (tłum. Józef Prower)
 • Szkice biblijne, tom II, zeszyt I i II
 • Szkice biblijne, tom III, zeszyt I i II
 • Szkice biblijne, tom VI, zeszyt I i II

1972:

 • Aby nas przyprowadzić do Boga
 • Czy możemy być pewni
 • Działanie Ducha Świętego
 • Jak należycie wykładać Słowo Prawdy
 • List do Rzymian
 • Moc przez modlitwę
 • Przewodnik na drodze wzrostu chrześcijańskiego
 • Tylko siedem dni / wiersze
 • Szkice biblijne, tomy IV, V, VII, VIII i IX
 • Poznaj Biblię, tomy II i III (po sześć zeszytów dla każdego tomu)

1973:

 • A. Behrens, Chrześcijańska rodzina
 • Kalendarz Chrześcijanina 1973
 • Francis Schaeffer, Dokąd?

1975:

1976:

 • Kenneth N. Taylor, Biblia w obrazkach dla małych oczu

1977:

 • Edward Czajko, Wprowadzenie do dogmatyki. Skrypt dla słuchaczy Szkoły Biblijnej Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w PRL
 • Kazimierz Muranty, Na górze błogosławieństw (ss. 188)

1978:

1979:

Kalendarz Chrześcijanina 1979
 • Werner de Boor, Pierwszy List do Koryntian
 • Kalendarz Chrześcijanina 1979
 • Kazimierz Muranty, Na drodze wiary (ss. 448)

1980:

 • Fritz Berger, Rozmyślania biblijne (ss. 372)
 • Dieter Boddenberg, Pytam a Bóg odpowiada (ss. 168)
 • Werner de Boor, Dzieje Apostolskie (ss. 562)
 • Edward Czajko, Stare i nowe rzeczy
 • Kazimierz Muranty, W ślady Zbawiciela
 • Pytania i odpowiedzi biblijne (praca zbiorowa) (ss. 135)
 • Śpiewnik Pielgrzyma
 • John Osteen, Moc twego wyznania
 • John Osteen, Burzenie warowni
Książka wydana w 1981 roku

1981:

 • Dennis J. Bennett, Trzecia godzina dnia, tłum. Korneliusz Wojnar (ss. 196)
 • Werner de Boor, List do Rzymian
 • Kalendarz Chrześcijanina 1981
 • Śpiewnik pielgrzyma
 • Kenneth N. Taylor, Biblia w obrazkach dla najmłodszych

1982:

 • Dieter Boddenberg, Pytam a Bóg odpowiada
 • Basilea Schlink, Z miłości do Jezusa (ss. 343)
 • Konkordancja biblijna. Alfabetyczny wykaz wyrazów Pisma Świętego z tłumaczeniem imion (ss. 1630) – publikacja ZWBPŚw („Straż” 1939)

1983:

 • Werner de Boor, Dzieje Apostolskie
 • Werner de Boor, List do Rzymian
 • Edward Czajko, Z życia i czasu
 • Dzieje gór biblijnych (ss. 38)
 • Ruth Frey, Rozdawaj swój chleb w obfitości
 • Otto Heit, Słownik terminów biblijnych
 • Kalendarz Chrześcijanina 1983
 • Fritz Laubach, List do Hebrajczyków
 • J. Oswald Sanders, Duchowe przywództwo
 • David Wilkerson, Krzyż i sztylet (ss. 188)
 • Bruce Yocum, Dar proroctwa, tłum. Włodzimierz Miziołek (ss. 131)

1984:

 • Werner de Boor, Listy Jana
 • James Lee Beall, Duszpasterstwo
 • Ruth Frey, Powiedz mi ciociu (ss. 120)
 • Kwadrans z Biblią. Nowy Testament
 • Kazimierz Muranty, Jezus zna twoją drogę (ss. 300)
 • Pieśni nowego życia. Śpiewnik tekstowy
 • Fritz Ridenour, Jak być chrześcijaninem nie będąc człowiekiem religijnym
 • Harry Rimmer, Zgodność nauki z Pismem Świętym
Poczytne książki, wydane w roku 1983 i 1985

1985:

 • Elias Aslaksen, Jak być chrześcijaninem w mocy języka (ss. 39)
 • Nicky Cruz, Jamie Buckingham, Nicky Cruz opowiada (ss. 239)
 • Paul E. Little, Wiedz, dlaczego wierzysz (ss. 91)
 • Kurt Koch, Bóg wśród Zulusów
 • Kurt Koch, Pomiędzy wiarą a okultyzmem
 • Stephen F. Olford, Efektywne zdobywanie dusz dla Chrystusa (ss. 74)
 • Anton Schulte, W drodze do Boga (ss. 84)
 • Paul B. Smith, Kościół w płomieniach, tłum. Marek Komaszycki (ss. 96)
 • Stephen H. Travis, Jezus jest nadzieją
 • David Watson, Jedno w Duchu (ss. 96)

1986:

 • Sigurt Bratlie, O czasach ostatecznych
 • R. Clements, Bóg i guru
 • Kurt Koch, Jezus uzdrawia
 • Kurt Koch, W raju
 • Kazimierz Muranty, Twoja droga (ss. 388)
 • Ruth Frey, Długi pochód
 • Henrietta Mears, To wszystko, o czym mówi Biblia
 • Derek Prince, Cele Pięćdziesiątnicy. Zeszyt nr 4
 • Derek Prince, Nawróćcie się i wierzcie. Zeszyt nr 2
 • Derek Prince, Od Jordanu do Pięćdziesiątnicy. Zeszyt 3
 • Derek Prince, O wkładaniu rąk. Zborowe studium biblijne cz. I zeszyt 5 (studium 37-39)
 • Derek Prince, Powstanie z martwych. Zeszyt nr 6
 • Derek Prince, Sąd Wieczny. Zeszyt 7 (ss. 45)
 • Anton Schulte, Mąż, którego oczekuje świat (ss. 68)
 • Larry Tomczak, Klaskajcie w dłonie (ss. 97)
 • Warren Wiersbe, Dlaczego? Gdy złe rzeczy zdarzają się ludziom Bożym, tłum. Marek Komaszycki (ss. 128)

1987:

 • Nicky Cruz, Nicky Cruz opowiada
 • Edward Czajko, W przedsionkach Pańskich
 • Fritz Gruenzweig, Objawienie św. Jana
 • William Hendriksen, Co Biblia mówi o życiu przyszłym
 • Paul E. Little, Wiedz, dlaczego wierzysz (ss. 91)
 • Kazimierz Muranty, Droga do szczęścia (ss. 382)
 • Pieśni nowego życia
 • Basilea Schlink, Cuda Boże dzisiaj

1988:

 • H.J. Hegger, Zobaczyłem światło
 • Walter A. Henrichsen, Nikt się nie rodzi uczniem Chrystusa

1989:

 • Kurt Koch, Jezus uzdrawia
 • Kurt Koch, Uzdrowienie i wyzwolenie

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Tomaszewski 2009 ↓, s. 386.
 2. a b Tomaszewski 2009 ↓, s. 387.
 3. Tołwiński 1973 ↓, s. 59.
 4. Tołwiński 1973 ↓, s. 57.
 5. a b Tomaszewski 2009 ↓, s. 388.
 6. Tołwiński 1973 ↓, s. 55.
 7. Tomaszewski 2009 ↓, s. 390.

Bibliografia | edytuj kod

 • Jan Tołwiński: Działalność wydawnicza. W: Kalendarz Chrześcijanina 1973. pod red. E. Czajko. Warszawa: Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 1973, s. 55-60.
 • Henryk Ryszard Tomaszewski: Zjednoczony Kościół Ewangeliczny 1947-1987. Warszawa: KOMPAS II, 2009. ISBN 978-83-925744-5-3.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Zjednoczony Kościół Ewangeliczny (wydawnictwo)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy