Znaki informacyjne


Znaki informacyjne w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Znak informacyjny D-18 „parking” z tabliczką T-30i „tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika”

Znaki informacyjneznaki drogowe wyrażające informacje o rodzaju drogi, sposobie korzystania z drogi oraz informujące o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu.

W Polsce znaki informacyjne określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310), a zakres ich stosowania – załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311). Mają kształt prostokąta z granatową obwódką i białym tłem (nawet obrazem gdy tylko jest sama granatowa jest tarcza) lub z białym tłem i czarnym obrazem. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 42).

Pod znakami informacyjnymi mogą być umieszczone różne tabliczki z określonymi informacjami. Informacje te nie mogą być umieszczane bezpośrednio na znaku. Tylko znaki od D-15 do D-17 posiadają swoje kompilacje wskazujące, że przystanek może być dla dwóch bądź trzech różnych rodzajów pojazdów wykonujących odpłatny przewóz na regularnych liniach.

Opisy znaków | edytuj kod

Informacje | edytuj kod

 • na znakach dotyczących komunikacji zbiorowej takich jak D-15: przystanek autobusowy, D-16: przystanek trolejbusowy i D-17: przystanek tramwajowy nie dopuszcza się umieszczania dodatkowych napisów lub symboli:
  • logo lub nazwę przewoźnika, np. MPK, MZK, ZKM, ZTM, MKS, WPK, PKS itp. lub jego symbol;
  • rodzaj przystanku, np. na żądanie, techniczny, tymczasowy, początkowy, końcowy lub krańcowy, nieczynny, szkolny, dla wsiadających, dla wysiadających itp.;
  • nazwę lub numer przystanku;
  • oznaczenia numerów linii na którym się zatrzymują.

Przypisy | edytuj kod

 1. a b

  § 114. 1. Do dnia 31 grudnia 2005 r.:
  1)  tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem określającym nazwę miejscowości ma takie samo znaczenie, jak znak D-42; przepis § 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio;
  2)  tablica, o której mowa w pkt 1, przekreślona ukośnie czerwoną linią, ma takie samo znaczenie, jak znak D-43

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310)
 2. a b c Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1417).
Znaki drogowe w Polsce

Na podstawie artykułu: "Znaki informacyjne" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy