Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej


Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii To jest najnowsza wersja przejrzana, która została oznaczona 17 kwi 2019. Od tego czasu wykonano 1 zmianę, która oczekuje na przejrzenie. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – ogólnopolskie, samorządne stowarzyszenie, zrzeszające Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.

Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Został powołany 28 grudnia 1956. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620, z późn. zm.), oraz własnego statutu.

Spis treści

Wybrane cele Związku | edytuj kod

 • działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
 • rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
 • współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska,
 • informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
 • rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
 • rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
 • organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Struktura Związku | edytuj kod

Władze Związku (w sensie ogólnym) | edytuj kod

Główny | edytuj kod

Oddział wojewódzki | edytuj kod

Oddział powiatowy | edytuj kod

Oddział gminny | edytuj kod

Straż OSP | edytuj kod

Zarys historii, początki | edytuj kod

W Galicji | edytuj kod

W Królestwie Polskim | edytuj kod

W Prusach | edytuj kod

 • 1858 – Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Raciborzu
 • 1860 – Powstaje Ochotnicze Straże Pożarne w Gliwicach i Głogówku
 • 1862 – Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu
 • 1863 – Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach Opolskich
 • 1864 – Powstają Ochotnicze Straże Pożarne w Mysłowicach i Chorzowie
 • 1867 – Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Śremie
 • 1873 – Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Nysie
 • 1874 – Powstają Ochotnicze Straże Pożarne w Bytomiu i Pszczynie
 • 1876 – Utworzenie Górnośląskiego Podzwiązku Straży Pożarnych skupiającego 41 ochotniczych i 5 zakładowych straży pożarnych z Regencji Opolskiej.
 • 1863 – powstaje Prowincjonalny Śląsko-Poznański Związek Strażacki, który w 1893 r. Przekształca się w:

Prusy Zachodnie | edytuj kod

   • 1862 – Powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Brodnicy

We wrześniu 1921 r. Związki działające pod zaborami łączą się w jeden – Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Prusy Zachodnie | edytuj kod

We wrześniu 1921 r. Związki działające pod zaborami łączą się w jeden – Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualne władze | edytuj kod

Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego

Zarząd Główny[1] | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, www.zosprp.pl [dostęp 2018-01-07] .
Na podstawie artykułu: "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy