Zysk inflacyjny


Zysk inflacyjny w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zysk inflacyjny (ang. inflationary profit) – część zysku przedsiębiorstwa, która jest wynikiem wyłącznie procesów inflacyjnych w gospodarce, a nie procesu realizacji rentownej ekonomicznie działalności (produkcyjnej, handlowej czy usługowej).

Zysk inflacyjny jest rezultatem wzrostu w środowisku inflacyjnym wartości nominalnej składników majątkowych przedsiębiorstwa przy niezmienionej ich wartości realnej, a następnie odnotowywania tego wzrostu, przy stosowaniu obowiązujących przedsiębiorstwo procedur księgowych, jako zysku. Powstawanie zysku inflacyjnego dla przedsiębiorstwa działającego w środowisku inflacyjnym jest zjawiskiem obiektywnym tak, jak obiektywne są dla niego oba czynniki jego powstawania: inflacja w gospodarce oraz posiadany majątek.

Do powstawania zysku inflacyjnego w przedsiębiorstwie przyczyniają się zarówno tzw. aktywa niepieniężneśrodki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zapasy (np. zysk inflacyjny równa się niedoszacowaniu ewidencyjnemu kosztów amortyzacji lub zużywanych zapasów) jak również aktywa pieniężne (np. w należnościach zysk inflacyjny stanowi uwzględnioną przez sprzedawcę w cenie wyrobu lub usługi utratę jej wartości realnej w środowisku inflacyjnym w okresie odroczenia terminu zapłaty. W przypadku zaś lokat pieniężnych zysk inflacyjny równy jest wzrostowi wartości uzyskanych odsetek, jaki wystąpi w środowisku inflacyjnym w stosunku do środowiska bezinflacyjnego - tzw. „efekt Fishera”).

Zysk inflacyjny wywołuje w przedsiębiorstwie dwa negatywne skutki:

  1. zawyża sztucznie rentowność prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, co powoduje zawyżenie jego obciążeń podatkowych,
  2. zniekształca wyniki analizy ekonomicznej, co deformuje efektywność zarządzania przedsiębiorstwem.

Bibliografia | edytuj kod

  • Aldona Kamela-Sowińska: Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji, Poznań, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1993.
  • Zbigniew Luty: Rachunkowość inflacyjna, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego, 1996.
  • Robert Sobków: Zysk inflacyjny a wartość poznawcza wyników analizy finansowej przedsiębiorstw, Poznań, Wydawnictwo Prawne IURIS, 2008, ​ISBN 978-83-89363-68-8​.
  • Sławomir Sojak: Rachunkowość w warunkach inflacji, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996, ​ISBN 83-86850-65-5​.
Na podstawie artykułu: "Zysk inflacyjny" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy