Periodyzacja sztuki


Periodyzacja sztuki w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spis treści

Sztuka prehistoryczna (pradziejowa) | edytuj kod

 Osobny artykuł: sztuka prehistoryczna.

Jej początki datuje się na około 50 tys. lat p.n.e. Wyróżniamy sztukę kultur paleolitu, mezolitu, neolitu, epoki brązu, epoki żelaza.

Sztuka starożytna | edytuj kod

V/III tys. p.n.e. – ok. 300 r. n.e.

W starożytnym okresie dziejów stosuje się podziały geograficzne w ramach krajów Bliskiego Wschodu i basenu Morza Śródziemnego.

Sztuka średniowiecza | edytuj kod

V w. – XV w.

Sztuka nowożytna | edytuj kod

XV–XIX w. | edytuj kod

Wiek XV jest okresem przełomu sztuki średniowiecznej i nowożytnej. W okresie kultury nowożytnej stosujemy w dalszym ciągu podział na kolejne style historyczne, zapoczątkowane w Średniowieczu, umiejscowione w Europie. Druga połowa XIX w. jest okresem przełomu ze sztuką nowoczesną.

sztuka drugiej połowy XIX w. | edytuj kod

Modernizm | edytuj kod

Ramy czasowe: 2. połowa XIX w. – 1. połowy XX w.

 Osobny artykuł: modernizm (sztuka).

Sztuka nowoczesna otwiera nowy etap, w którym kończą się wielkie style, stosuje się tu podział na kierunki, tendencje, ugrupowania artystyczne (manifesty).

Sztuka współczesna | edytuj kod

od 2. połowy XX w.

 Osobny artykuł: sztuka współczesna.

Sztuka drugiej połowy XX wieku, umownie nazywana współczesną, kształtująca się po II wojnie światowej, nie podlega jeszcze ustalonym czasowym podziałom. Ruchy artystyczne, tendencje, manifesty składają się na skomplikowany obraz tej sztuki.

Przypisy | edytuj kod

  1. Bardzo różnie traktowana przez badaczy. Czasem włączana do sztuki okresu archaicznego jako faza protogeometryczna.
  2. Sztukę tego okresu dzieli się ze względu na style w ceramice
  3. Zaznaczyć trzeba, że Koptowie tworzą do dziś.
  4. We Włoszech gotyk trwał do wieku XV. W Anglii tradycje sztuki gotyckiej nie zanikły jeszcze w XVII i XVIII w. (tzw gothic survival)
  5. niektórzy datują koniec tej fazy w Niemczech na 1400 r.
  6. Wymienione państwa dotyczą raczej początków powstawania kierunków. Często nurty rozwijające się w danym kraju oddziaływały poza jego granicami i znajdowały tam swoich kontynuatorów.
  7. Termin realizm istniał, rzecz jasna, wcześniej, ale ten właśnie artysta użył go do określenia tego nurtu artystycznego

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Periodyzacja sztuki" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy