Replikacja (metoda naukowa)


Replikacja (metoda naukowa) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Replikacja to pojęcie z zakresu metodologii nauk oraz statystyki opisujące powtarzanie badań w celu zweryfikowania ich wyników jako część ustawicznego procesu autokorekcyjnego w metodzie naukowej. Słowami filozofa nauki Karla Poppera „niepowtarzalne, jednostkowe wydarzenia nie mają dla nauki żadnego znaczenia”[1]. Statystyk Ronald Fisher dodaje: „możemy uznać, że zjawisko jest udowodnione eksperymentalnie wówczas, gdy wiemy, jak przeprowadzić eksperyment, który rzadko zawiedzie w wykazaniu istotnych statystycznie rezultatów.”[2]

Przekonująca replikacja powinna w miarę możliwości maksymalnie wiernie odtwarzać warunki i narzędzia, jakie zastosowano w oryginalnym badaniu. Dodatkowo, powinna cechować się wysoką mocą statystyczną i transparentnością. W przypadku gdy projekt pierwotnego badania jest uznany za wadliwy, można również przeprowadzić replikację konceptualną, rozszerzającą oryginalny cel i wyniki, przy użyciu lepszych narzędzi[3][4].

W standardowej procedurze weryfikacji hipotez statystycznych w podejściu częstościowym, z samej definicji progu istotności 5% wynika, że 5% wyników przekracza go przez przypadek. W praktyce założenia modeli statystycznych i metodologii badań mogą nie być dokładnie przestrzegane, w związku z czym liczba „fałszywych alarmów” może być wyższa, niż sugeruje ta nominalna wartość. Z tego powodu wartość dowodowa niezreplikowanych badań jest silnie ograniczona.

Narzędziem, które służy agregacji danych i wyników ze zbioru replikacji jest metaanaliza. Pozwala ona na zbiorcze rozpatrzenie wartości dowodowej badań, oraz wykrycie tendencyjności publikacji[5].

Kryzys replikacji | edytuj kod

Presja instytucjonalna wywierana na badaczy, gdy ocena ich pracy uzależniona jest od powierzchownych kryteriów, takich jak ilości publikacji i istotnych statytycznie wyników, zachęca naukowców do nadużywania metod weryfikacji hipotez statystycznych. Obserwuje się, że wskutek niezrozumienia lub celowego naruszania zasad metodologii, badacze i wydawcy czasopism naukowych przywiązywali w praktyce nadmierną wagę do uzyskiwania wyników istotnych statystycznie, niezależnie od tego czy są one prawdziwe, czy nie[6]. Badania które przekroczyły ten próg są publikowane kilkukrotnie częściej[7]. Parafrazując prawo Goodharta, ocena pracy naukowej skupiona na prostych wskaźnikach, takich jak istotność statystyczna, sprawia że zaczynają być one traktowane jak cel sam w sobie, i podważa wiarygodność i rzetelność nauki[8]. Jak udowodnił zespół statystyków, przy pomocy zbioru różnego rodzaju drobnych nadużyć metodologicznych, można uzyskać istotność statystyczną na nominalnym poziomie 5%, przy realnym prawdopodobieństwu błędu I rodzaju ponad 50%[9].

W latach 2010-tych opublikowano szereg badań i raportów, sugerujących że zjawisko to ma poważną skalę, i wymaga ściślejszego traktowania. W ankiecie obejmującej ok. 1500 naukowców z różnych dziedzin, 90% respondentów stwierdziło, że nauki są dotknięte kryzysem replikacji, w którym większość wyników nie jest ponownie testowana, a jeśli do tego dochodzi, rezultatów często nie udaje się powtórzyć[10]. Przykładowo, zależnie od dziedziny, większość naukowców deklarowała, że przynajmniej raz nie powiodła im się replikacja cudzej pracy, w:

 • chemii: 90%,
 • biologii: 80%,
 • fizyce i inżynierii: 70%,
 • medycynie: 70%,
 • naukach o Ziemi i środowisku: 60%.

W meta-analizie ankiet z 2009 r., ok. 14% badaczy przyznało, że osobiście dopuściło się dowolnych drobnych nadużyć metodologicznych w karierze, a 72% wie, że dopuścił się ich inny znajomy badacz. Do dosłownego fabrykowania danych i wyników przyznało się 2% respondentów[11].

Pod wpływem tych dyskusji, zespoły naukowców z różnych dziedzin psychologii, koordynowane w ramach Open Science Collaboration, przeprowadziły i opublikowały w 2015 r. wyniki replikacji 100 badań psychologicznych opublikowanych w 2008 r. w prestiżowych czasopismach naukowych. Udało się im powtórzyć oryginalne wnioski w 36% przypadków, uzyskując z reguły mniejsze oszacowania wielkości efektu[12]. Grupa ta rekomenduje szereg środków zaradczych w obliczu debatowanego kryzysu, między innymi prerejestrację planów badań, udostępnianie pełnych danych o narzędziach, procedurach i wynikach, dbałość o wystarczającą moc statystyczną, i dalsze, częstsze wykonywanie i publikowanie replikacji[13][14]. Zwraca się uwagę, że replikacje były niedoceniane i publikowane bardzo rzadko (w jednym z przeglądów w psychologii, stanowiły 1% publikacji[15]), w związku z czym proponuje się również systemy premiowania za wykonywanie takich badań[16].

Statystycy, którzy wspólnie z Ronaldem Fisherem stworzyli fundamenty podejścia częstościowego weryfikacji hipotez statystycznych, Neyman i Pearson, zaznaczyli już w 1928 r.: „metody statystyczne powinny być używane z rozwagą i zrozumieniem, a nie jako narzędzia które same w sobie udzielają ostatecznych odpowiedzi[17]”.

Replikacja a moc statystyczna | edytuj kod

Nawet przy mocy 80%, szansa na trzy udane replikacje badań istniejącego zjawiska to jedynie 51%

Efektywności replikacji i procesu naukowego może przeciwdziałać zaniedbywanie mocy statystycznej badań (w szczególności, stosowanie zbyt małych prób badawczych)[18]. Nawet przy stosowaniu mocy na rekomendowanym poziomie 80%, prawdopodobieństwo że na trzy próby powtórzenia badania, każde się powiedzie, wynosi zaledwie 51%. W praktyce częściej spotykane są jednak niższe wartości mocy testów. W związku z tym, naturalne jest że nawet w przypadku badania rzeczywiście istniejących zjawisk, w literaturze występować będą nieudane replikacje. Według statystyków, ocena wartości dowodowej zbioru badań nie powinna w związku z tym polegać na prostym „liczeniu głosów” badań za i przeciwko hipotezie – do wyciągania ogólnych wniosków z wielu badań służą techniki metaanalityczne[19].

Przypisy | edytuj kod

 1. KarlK. Popper KarlK., Logika odkrycia naukowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1972, rozdział 4, §22, s. 74, ISBN 83-01-13870-X, OCLC 749339838 .1 stycznia
 2. Fisher, R.R. A. R.R., The design of experiments., Hafner Press, 1974, s. 14, ISBN 978-0-02-844690-5, OCLC 471778573 .1 stycznia
 3. Mark J.M.J. Brandt Mark J.M.J. i inni, The Replication Recipe: What makes for a convincing replication?, „Journal of Experimental Social Psychology”, 50, 2014, s. 217–224, DOI10.1016/j.jesp.2013.10.005 [dostęp 2017-01-09] .1 stycznia
 4. D.G.D.G. Bonett D.G.D.G., Replication-Extension Studies, „Current Directions in Psychological Science”, 6, 2012, s. 409–412, DOI10.1177/0963721412459512 [dostęp 2017-01-09]  (ang.).
 5. DaniëlD. Lakens DaniëlD., JoeJ. Hilgard JoeJ., JannekeJ. Staaks JannekeJ., On the reproducibility of meta-analyses: six practical recommendations, „BMC Psychology”, 4, 2016, s. 24, DOI10.1186/s40359-016-0126-3, ISSN 2050-7283, PMID27241618, PMCIDPMC4886411 [dostęp 2017-01-08] .1 stycznia
 6. Gelman, Andrew. "Statistics and the crisis of scientific replication." Significance 12.3 (2015): 39-41.
 7. K.K. Dickersin K.K. i inni, Publication bias and clinical trials, „Controlled Clinical Trials”, 4, 1987, s. 343–353, DOI10.1016/0197-2456(87)90155-3 [dostęp 2017-01-08] .
 8. MarioM. Biagioli MarioM., Watch out for cheats in citation game, „Nature”, 7611, 2016, s. 201–201, DOI10.1038/535201a [dostęp 2017-01-08] .c?
 9. J.P.J.P. Simmons J.P.J.P., L.D.L.D. Nelson L.D.L.D., U.U. Simonsohn U.U., False-Positive Psychology: Undisclosed Flexibility in Data Collection and Analysis Allows Presenting Anything as Significant, „Psychological Science”, 11, 2011, s. 1359–1366, DOI10.1177/0956797611417632 [dostęp 2017-01-08]  (ang.).
 10. MonyaM. Baker MonyaM., 1,500 scientists lift the lid on reproducibility, „Nature”, 7604, 2016, s. 452–454, DOI10.1038/533452a [dostęp 2017-01-08] .c?
 11. DanieleD. Fanelli DanieleD., How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and Meta-Analysis of Survey Data, „PLOS ONE”, 5, 2009, e5738, DOI10.1371/journal.pone.0005738, ISSN 1932-6203, PMID19478950, PMCIDPMC2685008 [dostęp 2017-01-08] .c?
 12. Open ScienceO.S. Collaboration Open ScienceO.S., Estimating the reproducibility of psychological science, „Science”, 6251, 2015, aac4716, DOI10.1126/science.aac4716, ISSN 0036-8075, PMID26315443 [dostęp 2017-01-08]  (ang.).c?
 13. Aarts i inni, OSF | Maximizing the Reproducibility of Your Research, „Open Science Framework”, osf.io, 2014 [dostęp 2017-01-08] .i inni
 14. B.A.B.A. Nosek B.A.B.A. i inni, Promoting an open research culture, „Science”, 6242, 2015, s. 1422–1425, DOI10.1126/science.aab2374, ISSN 0036-8075, PMID26113702, PMCIDPMC4550299 [dostęp 2017-01-08]  (ang.).c?
 15. M.C.M.C. Makel M.C.M.C., J.A.J.A. Plucker J.A.J.A., B.B. Hegarty B.B., Replications in Psychology Research: How Often Do They Really Occur?, „Perspectives on Psychological Science”, 6, 2012, s. 537–542, DOI10.1177/1745691612460688 [dostęp 2017-01-09]  (ang.).
 16. S.L.S.L. Koole S.L.S.L., D.D. Lakens D.D., Rewarding Replications: A Sure and Simple Way to Improve Psychological Science, „Perspectives on Psychological Science”, 6, 2012, s. 608–614, DOI10.1177/1745691612462586 [dostęp 2017-01-08]  (ang.).
 17. J.J. Neyman J.J., E.S.E.S. Pearson E.S.E.S., On the Use and Interpretation of Certain Test Criteria for Purposes of Statistical Inference: Part I, „Biometrika”, 1/2, 1928, s. 175–240, DOI10.2307/2331945, JSTOR2331945 [dostęp 2017-01-08] .1 stycznia
 18. Katherine S.K.S. Button Katherine S.K.S. i inni, Power failure: why small sample size undermines the reliability of neuroscience, „Nature Reviews Neuroscience”, 5, 2013, s. 365–376, DOI10.1038/nrn3475, ISSN 1471-003X [dostęp 2017-01-08]  (ang.).
 19. MichaelM. Borenstein MichaelM. i inni, Vote Counting – A New Name for an Old Problem, „Introduction to Meta-Analysis”, John Wiley & Sons, Ltd, 2009, s. 251–255, DOI10.1002/9780470743386.ch28, ISBN 978-0-470-74338-6 [dostęp 2017-01-08]  (ang.).???, 1 stycznia
Na podstawie artykułu: "Replikacja (metoda naukowa)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy