Adam Gdacjusz


Adam Gdacjusz w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Książka Gdacjusza "Dyszkurs o dobrych uczynkach", wydana w Oleśnicy w roku 1687. Pierwsze wydanie z Brzegu z roku 1680 książki Przydatek do dyszkursu o pańskim i szlacheckim albo rycerskim stanie.

Adam Gdacjusz (Adam Gdacius, Gdak), zw. Śląskim Rejem (ur. 1609 lub 1610 w Kluczborku, zm. 7 kwietnia[1] lub 18 września 1688 tamże) – polski pisarz religijny, kaznodzieja, duchowny luterański, postyllograf.

Spis treści

Życiorys | edytuj kod

Do szkół uczęszczał prawdopodobnie w Brzegu i Wrocławiu. W roku 1633 zapisał się do gimnazjum toruńskiego. Rok później (1634) pracował już jako kantor i nauczyciel w Podhradie na Spiszu. W roku 1637 uczył się w gimnazjum elbląskim, skąd udał się do Wilna, gdzie ponownie został kantorem, tym razem w szkole ewangelickiej, a następnie jej rektorem. Powróciwszy stamtąd, był od roku 1641 diakonem w rodzinnym Kluczborku. Ściśle związał się z Kluczborkiem, gdzie od roku 1644 był najpierw diakonem, a potem proboszczem (1646) i seniorem. Kształcił się w Brzegu, Wrocławiu i Toruniu, następnie był m.in. rektorem szkoły w Bardiowie w ówczesnych Węgrzech (obecnie Słowacja).

W roku 1642 ożenił się z Marianną, córką Tomasza Scopiusa, pastora w Nagodowicach. Zmarł prawdopodobnie 7 kwietnia 1688 roku w Kluczborku.

Twórczość | edytuj kod

Tworzył po polsku i łacinie głównie literaturę kaznodziejsko-moralizatorską oraz poezję. Jego najważniejszym dziełem jest Postilla popularis, to jest kazania na Ewangelie święte[2] (Leszno 1650 lub 1651). W swych kazaniach ukazywał niedolę ludu śląskiego i rozpasanie moralne po wojnie 30-letniej. Był gorącym propagatorem języka polskiego na Śląsku i przeciwnikiem germanizacji. Jako pierwszy wprowadził gwarę śląską do literatury. Książki Gdacjusza przyczyniły się do umocnienia polskiego środowiska protestanckiego na Śląsku, a pobudzając aktywność czytelniczą służyły też podniesieniu ogólnego poziomu oświaty wśród ludu.

Ważniejsze utwory | edytuj kod

 • Ardens irae Divinae ignis, to jest kilka kazań pokutnych, Toruń 1644-1647, drukarnia M. Karnat, (6 kazań wydanych oddzielnie)[3]
 • Postilla popularis, to jest kazania na Ewangelie święte, Leszno 1651, (Estreicher podaje 1650)

W latach 16741687 wydał drukiem 24 pozycje (głównie w Brzegu i Oleśnicy), m.in.:

Literatura | edytuj kod

 • Henryk Borek i Jan Zaremba, "Wybór pism / Adam Gdacjusz", Pánstwowe Wydawn. Naukowe, Warszawa 1969.
 • Kaczmarzyk Izabela, Adam Gdacjusz. Z dziejów kaznodziejstwa śląskiego. Biblioteka Śląska, Katowice 2003, ​ISBN 83-87849-02-2​.
 • Mendykowa A. Dzieje książki polskiej na Śląsku. Ossolineum, Wrocław 1991.
 • Michalkiewicz S. (red.) Oleśnica. Monografia miasta i okolic. Ossolineum, Wrocław 1981.
 • Kula B. Adam Gdacjusz, "Kwartalnik Powiatu Oleśnickiego" 2003, nr 2 (7), s. 26–28.

Przypisy | edytuj kod

 1. t. 2 Piśmiennictwo Staropolskie. W: Bibliografia Literatury Polskiej - Nowy Korbut. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964, s. 186.
 2. Postilla popvlaris, to jest kazanie na Evanjelije swięte, ktore się przez cały rok w niedziele, w swięta vroczyste y apostolskie w Kościele Bożym ludowi pospolitemu czytają [...] spisane [...] przez X. Jadama Gdacjvsa [...], polona.pl [dostęp 2018-10-04] .
 3. Ardens irae divinae ignis, polona.pl [dostęp 2018-10-04] .
 4. Appendix, tj. Przydatek do dyszkursu o pańskim i szlacheckim albo rycerskim stanie, Brzeg 1680 wersja cyfrowa na PBI
 5. AdamA. Gdacjusz AdamA., Dyszkurs o pijanstwie, w ktorym się z Biblijey S. [...] pokazuje, że opilstwo [...] grzechem jest [...]., polona.pl [dostęp 2020-10-20] .
 6. AdamA. Gdacjusz AdamA., Kwestyja o polygamijey albo wielozenstwie [...] : ze słowa Bożego y z pisem teologow zebrana [...]., polona.pl [dostęp 2020-10-20] .
 7. AdamA. Gdacjusz AdamA., Kwestyja o zmartwychwstaniu, ieśli nie tylko krześcianie po dziś dzień wierzą zmartwychwstanie [...] : przeciw ateistom wieku ninieyszego spisana [...]., polona.pl [dostęp 2020-10-20] .
 8. AdamA. Gdacjusz AdamA., Dyszkurs o dobrych uczynkach, w ktorym się [...] dowodzi, że każdy prawdziwy krześcianin [...] dobre uczynki czynić powinien [...]., polona.pl [dostęp 2020-10-20] .

Bibliografia | edytuj kod

 • Bibliografia Literatury Polskiej – Nowy Korbut, t. 2 Piśmiennictwo Staropolskie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1964, s. 186-187

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (osoba):
Na podstawie artykułu: "Adam Gdacjusz" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy