Agencja Wywiadu


Na mapach: 52°11′56,99″N 20°59′37,76″E/52,199164 20,993822

Agencja Wywiadu w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Agencja Wywiadu (AW) (JW 3164) – polska służba specjalna, której zadanie polega na pozyskiwaniu informacji jawnych, pozyskiwaniu informacji niejawnych (wywiad), analizie informacji, i ich przetwarzaniu oraz udostępnianiu uprawnionym osobom, głównie w strefie pozawojskowej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa i żywotnych interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Agencja Wywiadu prowadzi wywiad z pozycji legalnej (pod przykryciem dyplomacji), nielegalnej (funkcjonariusze bez immunitetu dyplomatycznego) oraz z użyciem urządzeń np. SIGINT.

Agencja Wywiadu powstała 29 czerwca 2002, w wyniku rozwiązania Urzędu Ochrony Państwa (na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2002 o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu)[2]. Po rozwiązaniu Urzędu Ochrony Państwa (UOP) utworzono dwie odrębne agencje: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu, które przejęły jego dotychczasowe zadania.

Szef AW jest centralnym organem administracji rządowej, działającym przy pomocy AW, która jest urzędem administracji rządowej. Zgodnie z art. 3 ustawy podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.

Spis treści

Struktura | edytuj kod

Zgodnie ze zmianami z 2018[3]:

 1. Departament Operacyjny
 2. Departament Informacyjny
 3. Departament Techniczny
 4. Biuro Bezpieczeństwa
 5. Biuro Finansowo-Administracyjne
 6. Biuro Kadr i Szkoleń
 7. Biuro Prawne
 8. Gabinet Szefa
 9. Samodzielny Wydział do Spraw Zarządzania Kryzysowego

Kierownictwo | edytuj kod

Kierownictwo Agencji Wywiadu[4]:

 • Szef AW – ppłk Piotr Krawczyk od 28 grudnia 2016 (od 27 września 2016 p.o.)
 • Zastępca Szefa AW– płk Dominik Duda od października 2016
 • Zastępca Szefa AW - płk Anetta Maciejewska od września 2018

Zadania | edytuj kod

Zadania przejęte przez Agencję Wywiadu od Zarządu Wywiadu byłego Urzędu Ochrony Państwa przedstawiają się następująco:

 • uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego,
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracowników przed działaniami obcych służb specjalnych i innymi działaniami mogącymi przynieść szkodę interesom Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnienie ochrony kryptograficznej łączności z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz poczty kurierskiej,
 • rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej,
 • rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia,
 • rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń,
 • prowadzenie wywiadu elektronicznego,
 • podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych.

Stopnie służbowe | edytuj kod

W Agencji Wywiadu obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe:

Szefowie Agencji | edytuj kod

 • Zbigniew Siemiątkowski – od 28 czerwca 2002 do 11 maja 2004
  • wakat na urzędzie od 11 maja 2004 do 11 sierpnia 2004, obowiązki szefa AW pełnił płk Andrzej Derlatka
 • Andrzej Ananicz – od 11 sierpnia 2004 do 24 listopada 2005
 • gen. bryg. Zbigniew Nowek – od 24 listopada 2005 do 5 marca 2008
  • wakat na urzędzie od 5 marca 2008 do 7 czerwca 2008, obowiązki szefa AW pełnił Andrzej Ananicz
 • gen. bryg. Maciej Hunia – od 11 sierpnia 2008 do 19 listopada 2015 (od 7 czerwca 2008 do 11 sierpnia 2008 pełniący obowiązki)
 • płk Grzegorz Małecki – od 19 lutego 2016 do 27 września 2016 (od 19 listopada 2015 do 19 lutego 2016 pełniący obowiązki)
 • ppłk Piotr Krawczyk – od 28 grudnia 2016 (od 27 września 2016 do 28 grudnia 2016 pełniący obowiązki)[5].

Budżet | edytuj kod

Wydatki i dochody Agencji Wywiadu są realizowane w części 59 budżetu państwa[6].

W 2017 wydatki Agencji wyniosły 191,53 mln zł, a dochody 0,24 mln zł[1]. W ustawie budżetowej na 2018 jej wydatki zaplanowano w wysokości 188,65 mln zł, a dochody 0,06 mln zł[7].

Wyniki kontroli wykonania budżetu przez Agencję Wywiadu przeprowadzanej co roku przez Najwyższą Izbę Kontroli są tajne[8].

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2018. s. 1/11, 2/94. [dostęp 2018-09-29].
 2. a b Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2020 r. poz. 27)
 3. Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M.P. z 2016 r. poz. 493)
 4. Personalia. aw.gov.pl. [dostęp 2015-04-24].
 5. Premier Beata Szydło powołała nowego Szefa Agencji Wywiadu. premier.gov.pl, 2016-12-29. [dostęp 2016-12-29].
 6. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1026)
 7. Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.. W: Dz. U. poz. 291 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 1 lutego 2018. s. 24, 66. [dostęp 2018-09-05].
 8. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. – kontrole cząstkowe. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl. [dostęp 2014-09-06].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (instytucja państwowa):
Na podstawie artykułu: "Agencja Wywiadu" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy