Agnieszka Lekka-Kowalik


Agnieszka Lekka-Kowalik w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Agnieszka Lekka-Kowalik[1] - polska filozof, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Spis treści

Zainteresowania naukowe | edytuj kod

 • filozofia nauki,
 • filozofia techniki
 • logika praktyczna,
 • etyka badań naukowych,
 • etyka informatyczna,
 • nauka-społeczeństwo-wartości

Publikacje | edytuj kod

Książki | edytuj kod

 • A. Lekka-Kowalik, Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.
 • A. Lekka-Kowalik, K. Wiak (red.), Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki św. Jana Pawła II "Evangelium Vitae", Instytut Papieża Jana Pawła II I Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017.
 • A. Lekka-Kowalik (red.), Ekonomia a chrześcijaństwo. Świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II "Centesimus annus" i "Laborem exercens", Instytut Papieża Jana Pawła II-Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017
 • A. Lekka-Kowalik, K. Zaborowski SDS (red.), Logika-filozofia-człowiek. Wybór tekstów Stanisława Kamińskiego i Jerzego Kalinowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.
 • G. Beyer, A. Lekka-Kowalik, ks. A Wierzbicki, red. naukowa: Karol Wojtyła, Katolicka etyka społeczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.
 • A. Lekka-Kowalik, P. Gondek (red.), Lubelska Szkoła Filozoficzna. Historia – koncepcje – spory, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.

Wybrane publikacje | edytuj kod

 • The Reticulated Model of Scientific Dynamism, Kontroversen, 8, 1995, s. 19-36.
 • Racjonalność jako relacja: próba charakterystyki esencjalnej, w: J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), Byt, Logos, Matematyka, Toruń: Wydawnictwo UMK, 1997, s. 47-62.
 • O wolności i granicach badań naukowych, w: Z. Zdybicka, et al. (red.), Wolność we współczesnej kulturze, Lublin: RW KUL, 1997, s. 575-590. Wersja ang: "On Freedom and Limits of Scientific Inquiry, w: Z. Zdybicka et al. (red.), Freedom in Contemporary Culture, Lublin: RW KUL, 1999, s. 547-561.
 • O potrzebie uprawiania etyki badań naukowych w ramach filozofii klasycznej, Zeszyty Naukowe KUL, nr 40, 1997, s. 111-131. Wersja ang: "On the Need of Developing Research Ethics as a Domain of Classical Philosophy, w: S. Kiczuk, J. Herbut, A.B. Stępień (eds.), Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 6, 2006, s. 235-255.
 • Natura jako naturalna granica naturalizmu, Roczniki Filozoficzne KUL, t. 51, z. 3, 2002, s. 187-195.
 • Nauka a wartości: niektóre próby rozwiązania problemu, w: K. Krzyszowski, M. Nowak, S. Sieczka (red.), Z potrzeby serca..., Lublin: IWKRKUL, 2004, s. 71-87.
 • Realistyczny zwrot w filozofii współczesnej - możliwość powrotu do analogii? w: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień (red.), Analogia w filozofii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005, s. 379-390.
 • Problem obowiązywalności prawa naturalnego, w: A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek (red.), Substancja-natura-prawo naturalne, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2006, s. 467-471.
 • The vocation of philosophy and philosophy as a vocation, w: E. Szczurko, T. Guz, H. Seidl (red.), Logos et Musica. In Honorem Summi Romani Pontificis Benedicti XVI, Frankfurt a. Main, Peter Lang, 2012, s. 277-291. Filozoficzny kontekst nauki, Roczniki filozoficzne, 60 (4), 2012, s. 261-281.
 • Filozofia, humanistyka i nauki społeczne - wezwanie do ofensywy, Człowiek i społeczeństwo, tom XXXIX 2015, s. 87-102.[2]
 • Komodytyzacja prawdy – komodytyzacja nauki – komodytyzacja człowieka, w: A. Lekka-Kowalik (red.), Ekonomia a chrześcijaństwo. Świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II "Centesimus annus" i "Laborem exercens", Instytut Papieża Jana Pawła II-Instytut Jana Pawła II KUL, Warszawa 2017, s. 193-205.
 • Ulepszanie moralne środkami technonauki – contradictio in adiecto?, w: P. Duchliński, G. Hołub (red.), Ulepszanie moralne człowieka. Perspektywa filozoficzna, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, s. 55-71.

Przypisy | edytuj kod

 1. KUL - Wydział Filozofii - dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL, www.kul.pl [dostęp 2019-10-29] .
 2. AgnieszkaA. Lekka-Kowalik AgnieszkaA., Filozofia, humanistyka i nauki społeczne - wezwanie do ofensywy, „Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych”, 39 Nauki humanistyczne i społeczne w defensywie czy w ofensywie?, 2015, s. 87–102, ISSN 0239-3271 [dostęp 2019-10-29]  (pol.).
Na podstawie artykułu: "Agnieszka Lekka-Kowalik" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy