Arkadiusz Morawiec


Arkadiusz Morawiec w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Arkadiusz Morawiec (ur. 6 marca 1969 w Gałkowie Dużym) – polski literaturoznawca i krytyk literacki, profesor nauk humanistycznych, zatrudniony w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego[1].

Spis treści

Życiorys | edytuj kod

W latach 1989–1994 studiował filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską Konstrukcja i znaczenie przestrzeni przedstawionej w powieściach Franza Kafki napisał pod kierunkiem Teresy Cieślikowskiej. Także pod jej opieką obronił w 1999 roku pracę doktorską Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W latach 1999–2010 pracował jako adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej (przemianowanej w 2005 roku na Katedrę Literaturoznawstwa) Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (obecnie Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi). Od 2003 roku pełnił obowiązki jej kierownika. W 2010 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał, na podstawie monografii Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. W tym samym roku podjął pracę na Uniwersytecie Łódzkim[2]. W 2019 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych[3].

W kręgu jego zainteresowań badawczych mieszczą się: historia literatury polskiej XX i XXI wieku, w szczególności pisarstwo obrazujące totalitaryzm i ludobójstwo (w tym literatura obozowa i literatura Holokaustu) oraz pisarstwo jako forma pamięci. Ponadto zajmują go: recepcja literatury i bibliografia, teoria literatury (zagadnienia literackości i reprezentacji, genologia, paraliteratura, aksjologia), metodologia badań literackich (zwłaszcza najnowsze postawy badawcze) oraz krytyka literacka (w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym).

W latach 2005–2010 był redaktorem naczelnym rocznika „Literaturoznawstwo. Historia, teoria, metodologia, krytyka”. Jest członkiem rady naukowej czasopism „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, „Fraza”[4] i „Narracje o Zagładzie” oraz serii Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego „Projekt: Egzystencja i Literatura”[5]. W latach 2012–2014 należał do (nieistniejącego już) Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady Żydów w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Jest członkiem Komisji Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą[6], funkcjonującej przy łódzkim oddziale Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje z Forschungskreis Holocaustliteratur und -kultur im mittleren und östlichen Europa, działającym w ramach instytutu slawistyki (Institut für Slavistik) Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen.

Jest autorem sześciu książek. Ponadto zredagował, samodzielnie lub we współpracy, jedenaście tomów, wśród nich: Język, literatura, dydaktyka, Nic nie jest pewne. O twórczości Ewy Lipskiej, Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce, Lager, łagier, obóz – zapis. Obszary, The literature in/after concentration and death camps, Lager, łagier, obóz – zapis. Lektury.

Wypowiedzi krytycznoliterackie publikował na łamach: „Akcentu”, „Dekady Literackiej”, „FA-artu”, „Frazy[7], „Kresów[7], „Kwartalnika Artystycznego”, „Nowych Książek”, „Przeglądu Artystyczno-Literackiego”, „Twórczości[7] i „Znaku[7].

Prowadził wykłady na uniwersytetach w Gießen, Lublanie, Wilnie i Zagrzebiu[8].

W 2016 roku jego monografia Zofia Romanowiczowa. Pisarka nie tylko emigracyjna uzyskała wyróżnienie w zorganizowanym w ramach 20. Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej „Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką” – jako jedna z trzech pozycji współtworzących realizowaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego serię „Literaturoznawstwo. Sylwetki”[9].

W 2019 roku uzyskał nominację do Nagrody imienia Jana Długosza za książkę Literatura polska wobec ludobójstwa[10].

Publikacje | edytuj kod

Książki autorskie | edytuj kod

 • Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Autentyzm – dyskursywność – paraboliczność, Universitas, Kraków 2000, 268, [2] s. ​ISBN 83-7052-705-1
 • Seweryna Szmaglewska (1916–1992). Bibliografia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2007, 82, [2] s. ​ISBN 978-83-7405-241-2
 • Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009, 455, [1] s. ​ISBN 978-83-7405-465-2
 • Polityczne, prywatne, metafizyczne. Szkice o literaturze polskiej ostatnich dziesięcioleci, Adam Marszałek, Toruń 2014, 301 s. ​ISBN 978-83-7780-873-3
 • Zofia Romanowiczowa. Pisarka nie tylko emigracyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 505 s. ​ISBN 978-83-7969-537-9
 • Literatura polska wobec ludobójstwa. Rekonesans, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, 413, [2] s. ​ISBN 978-83-8142-003-7

Redakcja książek i czasopism naukowych | edytuj kod

 • Idee, słowa, obrazy, [t.] 2, red. Arkadiusz Morawiec [i in.], Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego, Łódź 1993, 51, [1] s.
 • Język, literatura, dydaktyka, t. 2, red. Renata Jagodzińska i Arkadiusz Morawiec, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2003, 295, [1] s.
 • „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi” 2003, seria 1: „Nauki Filologiczne”, z. 2: „Literaturoznawstwo”, red. Renata Jagodzińska, Arkadiusz Morawiec, 178, [2] s.
 • Nic nie jest pewne. O twórczości Ewy Lipskiej, pod red. Arkadiusza Morawca i Barbary Wolskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2005, 248 s.
 • Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w literaturze i dydaktyce, pod red. Arkadiusza Morawca, Renaty Jagodzińskiej i Anny Klepaczko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2006, 391, [1] s.
 • „Literaturoznawstwo”, nr 3 (2009), red. Arkadiusz Morawiec, 265, [3] s.
 • „Literaturoznawstwo”, nr 4 (2010), red. Arkadiusz Morawiec przy współudz. Przemysława Dakowicza, 217, [3] s.
 • „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, nr 8: The literature in/after concentration and death camps, red. Arkadiusz Morawiec, 241 s.
 • „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, nr 4: Lager, łagier, obóz – zapis. Obszary, red. Arkadiusz Morawiec, 233 s.
 • „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2018, nr 1: Lager, łagier, obóz – zapis. Lektury, red. Arkadiusz Morawiec, 178 s.
 • „Narracje o Zagładzie”, nr 6 (2020): Zagłada wobec innych ludobójstw, red. Anita Jarzyna, Arkadiusz Morawiec, Marta Tomczok, 457 s.

Przypisy | edytuj kod

 1. Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ. [dostęp 2019-06-26].
 2. Prof. Arkadiusz Paweł Morawiec, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2019-06-26] .
 3. Oficjalna Strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 12 grudnia 2019 .
 4. O „Frazie”. fraza.univ.rzeszow.pl. [dostęp 2020-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2020-01-11)].
 5. Projekt: Egzystencja i Literatura | Wydawnictwo UŁ. [dostęp 2019-06-26].
 6. Komisja badań genetycznych i dokumentacyjnych nad literaturą. lodz.pan.pl. [dostęp 2019-06-26].
 7. a b c d Arkadiusz Morawiec. Rodowody inteligencji (Eseistyczne błyski). „Znak”. 562, s. 140–145 (142–147), marzec 2002. Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”. ISSN 0044-488X
 8. S. B. Arkadiusz Morawiec. „Nowe Książki”. 2018, nr 11. s. 4. 
 9. Wyniki konkursów 20. PDKN .
 10. Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza .

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (osoba):Identyfikatory zewnętrzne:
Na podstawie artykułu: "Arkadiusz Morawiec" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy