Biblioteka Politechniki Lubelskiej


Na mapach: 51°14′07,800″N 22°33′01,102″E/51,235500 22,550306

Biblioteka Politechniki Lubelskiej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Centrum Informacji Naukowo-Technicznej PL – realizuje misję poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, ich przechowywanie i ochronę oraz zapewnienie dostępu do najnowszych krajowych i światowych źródeł informacji naukowej, zgodnie z dyscyplinami naukowymi i programem studiów Politechniki Lubelskiej. CINT prowadzi również działalność dydaktyczną, informacyjną i dokumentacyjną przy umiejętnym i pełnym wykorzystaniu możliwości technologicznych.

Spis treści

Kalendarium | edytuj kod

 • 1953 – wraz z powstaniem Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie rozpoczyna się gromadzenie zbiorów, początkowo w sekretariacie rektora (budynek Technikum Budowlanego przy Al. Racławickich)
 • 1956 – pierwsze samodzielne pomieszczenie biblioteki, pieczę nad księgozbiorem obejmuje Anna Ziemecka
 • 1962 – biblioteka przenosi się do budynku przy ulicy Dąbrowskiego 13 (obecna ul. Bernardyńska)
 • 1966 – biblioteka otrzymuje pierwszą dotacji na zakup książek i czasopism
 • 1968 – oficjalne mianowanie Anny Ziemeckiej na kierownika biblioteki
 • 1969 – biblioteka przenosi się do gmachu przy ulicy Nowotki 11
 • 1972 – biblioteka rozpoczyna działalność informacyjno-dydaktyczną, powstaje Biblioteka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
 • 1973 – powstaje Biblioteka Instytutu Organizacji i Zarządzania przy ulicy Okopowej
 • 1974 – Anna Ziemecka odchodzi na emeryturę, stanowisko Dyrektora obejmuje dr Irena Pawelec
 • 1975/77 – powstaje biblioteka wydziałowa w nowym gmachu Instytutu Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Biblioteka Instytutu Organizacji i Zarządzania przenosi się do nowego gmachu Wydziału Mechanicznego przy ulicy Nadbystrzyckiej, okres intensywnego rozwoju biblioteki zarówno pod względem księgozbioru, jak i kadry bibliotecznej (wiąże się to z przekształceniem Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, najpierw w Wyższą Szkołę Inżynierską w Lublinie – 1965 r., a następnie w Politechnikę Lubelską – oficjalne Rozporządzenie RM z dnia 1.08.1977 r.), wydawane są wykazy nabytków
 • 1979 – Oddział Informacji Naukowej wraz z Wypożyczalną Międzybiblioteczną oraz Sekcją Norm z ulicy Nowotki zostaje przeniesiony do budynku Wydziału Mechanicznego przy ul. Nadbystrzyckiej 36
 • 1983 – wydzielona zostaje część księgozbioru dla studentów (podręczniki, skrypty) i umieszczona w tymczasowym budynku przy ulicy Nadbystrzyckiej 36
 • 1985 – Biblioteka Instytutu Organizacji i Zarządzania zostaje połączona z Biblioteką Wydziału Mechanicznego
 • 1988 – początek publikowania Bibliografii Pracowników Politechniki Lubelskiej
 • 1990 – Biblioteka Wydziału Zarządzania otrzymuje własne pomieszczenia w budynku wydziału
 • 1992 – rozpoczyna się proces komputeryzacji – zakup SOB (System Obsługi Biblioteki)
 • 1994 – Biblioteka PL wspólnie z innymi bibliotekami uczelni lubelskich przystępuje do Konsorcjum VTLS, prace nad wdrażaniem tego systemu
 • 1995 – powstaje Informatorium – czytelnia informacyjna wyposażona w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci lokalnej i Internetu
 • 1997 – dr Irena Pawelec przechodzi na emeryturę
 • 1998 – obowiązki Dyrektora pełni mgr Ryszard Bania
 • 1999 – zamknięcie katalogów kartkowych, Biblioteka PL całkowicie przechodzi na system komputerowego zamawiania książek
 • 2001 – w nowym budynku Wydziału Ochrony Środowiska powstaje kolejna biblioteka wydziałowa
 • 2003 – księgozbiór studencki z tymczasowego budynku zostaje przeniesiony na pierwsze piętro gmachu Stołówki Politechniki Lubelskiej przy ulicy Nadbystrzyckiej 40A
 • 2004 – obowiązki Dyrektora pełni mgr inż. Stefan Wójtowicz. Biblioteka PL przenosi się z ulicy Radziszewskiego 11 do nowego budynku CoE ASPPECT przy ulicy Nadbystrzyckiej 36A
 • 2006 – stanowisko Dyrektora obejmuje dr Henryk Hollender
 • 2008 – na stanowisko Dyrektora zostaję powołana mgr Dorota Tkaczyk. Utworzenie Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej
 • 2009 – utworzony zostaje Ośrodek Informacji Patentowej i Normalizacyjnej. Zostają połączone dwa oddziały: Oddział Gromadzenia i Oddział Opracowania Zbiorów
 • 2010 – powołany zostaje Ośrodek ds. Wydawnictw i Biblioteki Cyfrowej
 • 2012 – Biblioteka Cyfrowa PL zajmuje 4 miejsce w Polsce w Ranking Web of Repositories Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 • 2013 – Biblioteka Wydziału Budownictwa i Architektury zostaje przeniesiona do nowego budynku Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury
 • 2014 – kolejne połączenie oddziałów: Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów zostaje połączony z Oddziałem Czasopism
 • 2015 – Biblioteka PL otrzymuje pomieszczenia w nowym budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii przy ulicy Nadbystrzyckiej 36C, z połączenia Oddziału Informacji Naukowej oraz Ośrodka Informacji Patentowej i Normalizacyjnej powstaję Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej
 • 2016 – z połączenia Oddziału Udostępniania i Zespołu Bibliotek Specjalistycznych powstaje Oddział Obsługi Użytkowników
 • 2019 - Biblioteka PL przekształca się w Centrum Informacji Naukowo-Technicznej. CINT PL składa się z: Biblioteki PL, Ośrodka Analiz Bibliometrycznych (dawnego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej) oraz Wydawnictwa PL.

Struktura CINT PL | edytuj kod

Dyrektor CINT PL – mgr Dorota Tkaczyk, kustosz dyplomowany

Z-ca Dyrektora CINT PL – mgr Hanna Celoch, kustosz dyplomowany


Biblioteka:
 • Zespół ds. Administracyjno-Finansowych


 • Zespół ds. Promocji i Dydaktyki


Zbiory CINT PL | edytuj kod

Księgozbiór CINT PL odpowiada tematyce prowadzonych na Politechnice Lubelskiej badań i kierunkom studiów. Obejmuje przede wszystkim nauki techniczne i pokrewne. Zbiory są systematycznie selekcjonowane i odnawiane. Biblioteka zapewnia swoim użytkownikom dostęp do licencjonowanych baz wiedzy.

Rodzaje zbiorów:

 • książki (ok. 150 tys. wol.)
 • czasopisma (prenumerata 147 polskich oraz 12 zagranicznych)
 • jedyny w regionie zbiór Polskich Norm, ISO, IEC (aktualne w formie elektronicznej pełnotekstowej dostępne z terminali w Ośrodku Informacji Naukowo-Technicznej, archiwalne w wersji papierowej) i Norm Branżowych

Najważniejsze usługi CINT PL | edytuj kod

 • wypożyczanie książek
 • udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelniach
 • wypożyczanie książek w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych
 • udostępnianie źródeł elektronicznych w uczelnianej sieci komputerowej oraz przez www (serwer Proxy)
 • usługi informacyjne: katalogowe, bibliograficzne, faktograficzne
 • udostępnianie norm i obsługa w zakresie informacji normalizacyjnej
 • dokumentowanie dorobku piśmienniczego Uczelni
 • analizy bibliometryczne i naukometryczne
 • tworzenie i współtworzenie bibliograficzno-informacyjnych baz danych
 • szkolenia: Przysposobienie biblioteczne, Informacja naukowa, Vademecum pisania rozprawy doktorskiej, grup seminaryjnych w zakresie poszukiwania i wykorzystywania źródeł
 • organizacja wystaw, pokazów, prezentacji
 • organizacja i koordynowanie druku publikacji naukowych i dydaktycznych Politechniki Lubelskiej

Biblioteka Cyfrowa PL | edytuj kod

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej – została utworzona 1-10-2008 r., należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych zrzeszających 124 instytucje udostępniające swoje zbiory nie odpłatnie i w formie elektronicznej.

Podstawowym jej celem jest udostępnianie zasobów edukacyjnych i naukowych Politechniki Lubelskiej oraz dokumentów związanych z historią uczelni, nauką i techniką.

BCPL jest stroną internetową udostępniającą publikacje w formacie DjVu oraz PDF, takie jak: monografie, podręczniki, konferencje, rozprawy, periodyki, prace zbiorowe, dokumenty elektroniczne i inne.

Większość jej zbiorów udostępniona jest w otwartym dostępie (Open Access), w tym Publikacje Politechniki Lubelskiej na licencji Creative Commons. W 2012 roku Biblioteka Cyfrowa PL zajęła 4 miejsce w Polsce w Ranking Web of Repositories The Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

W Bibliotece Cyfrowej dostępnych jest obecnie ponad 13 000 publikacji zgromadzonych w 10 kolekcjach:

 • Podręczniki
 • Publikacje naukowe
 • Normy Branżowe
 • Opisy patentowe PL
 • Kolekcje tematyczne: Historia techniki oraz Politechniki Lubelskiej
 • Czasopisma
 • Dysertacje PL
 • Pomoce dydaktyczne
 • Materiały konferencyjne
 • Studencka półka

Bazy własne | edytuj kod

 • Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej – baza rejestruje i dokumentuje dorobek naukowy pracowników Politechniki Lubelskiej, zarówno w formie opisów bibliograficznych opublikowanych prac jak i pełnych tekstów publikacji.
 • Wyszukiwarka InfonaNET – zawiera informacje o czasopismach polskich i zagranicznych w wersji elektronicznej i drukowanej dostępnych dla Politechniki Lubelskiej.

Bibliografia | edytuj kod

 • Politechnika Lubelska 1953-2003/ [kol. red. Andrzej Wac-Włodarczyk et al.]. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003, s.303-305. ​ISBN 83-89246-85-6
 • Strona biblioteki

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Biblioteka Politechniki Lubelskiej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy