CSV (format pliku)


CSV (format pliku) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


CSV (ang. comma-separated values, wartości rozdzielone przecinkiem) – format przechowywania danych w plikach tekstowych i odpowiadający mu typ MIME text/csv.

Spis treści

Specyfikacja formatu | edytuj kod

Istnieje wiele implementacji standardu CSV – wiele z nich nie trzyma się ściśle wszystkich określonych tutaj zasad. Stanowią one jednak dobrze ugruntowaną i potwierdzoną dokumentem RFC 4180 ↓ część wspólną.

Końce linii

 • Poszczególne rekordy rozdzielone są znakami końca linii CRLF.
 • Ostatnia linia w pliku może nie zawierać znaku końca.
 • Znak CRLF może być elementem pola, które musi wtedy być ujęte w cudzysłowy.

Separator

 • Wartości pól zgodnie z nazwą formatu rozdzielone są przecinkami.
 • Jako separator pól bywa także stosowany znak średnika (lub inny zgodnie z ustawieniami regionalnymi systemu) albo tabulator, jednak zgodnie z RFC 4180 ↓ jest to niezalecane. W jednym pliku może być użyty tylko jeden rodzaj separatora.[potrzebny przypis]

Cudzysłów

 • Wartości pól mogą być ujęte w cudzysłowy,
 • Wartości zawierające używany znak separatora (przecinek, średnik, znak tabulacji[potrzebny przypis] lub znaki końca linii) muszą być ujęte w cudzysłowy.
 • Aby w treści pola umieścić cudzysłów należy wpisać znak cudzysłowu dwukrotnie, całą wartość ujmując w cudzysłowy (por. przykłady).

Uwagi

 • Spacje i inne białe znaki (w szczególności te przyległe do separatorów) należą do pól.
 • Pierwsza linia może stanowić nagłówek zawierający nazwy pól rekordów, jednak pierwszy wiersz pliku CSV wg standardu ma takie samo znaczenie jak pozostałe.

Przykłady | edytuj kod

Przykładowe dane w arkuszu kalkulacyjnym:

i te same dane zapisane w postaci dokumentu CSV:

Kowalski,Jan,Kłodzko Nowak,Zenon,Szczecin Brzęczyszczykiewicz,Grzegorz,Chrząszczyżewoszyce 

Znaki specjalne:

imię,opis,ocena Andrzej Nowak,fajny,4 "Jan Wiśniewski","fajny","2" Kowalski,"wiecznie pyta ""która godzina"", ale może być",5 

Obsługa CSV w różnych aplikacjach | edytuj kod

Format CSV, jako prostszy niż format DBF, jest obsługiwany przez większość arkuszy kalkulacyjnych i programów bazodanowych, jednak wspomniana dowolność wyboru separatorów ogranicza jego przenośność. Aby obejść to utrudnienie, tworzy się specjalne makra lub pozwala na konfigurowanie separatorów.

Filtr konwersji CSV z pakietu Microsoft Office pracuje przy założeniu, że plik CSV używa przecinka jako separatora, tymczasem Microsoft Excel i Access wyświetlają i zapisują plik CSV w formacie zgodnym z ustawieniami regionalnymi systemu, czyli w przypadku języka polskiego używa średnika zamiast przecinka do rozdzielania pól. Aby umożliwić automatyczną konwersję, tworzone są dedykowane makra.

Calc z pakietu OpenOffice.org pozwala na konfigurację filtra konwersji, w tym wybór separatorów niezależny od ustawień regionalnych, takie same możliwości oferuje Calc z pakietu LibreOffice.org

Biblioteki programistyczne | edytuj kod

 • Dla języka Perl w archiwum CPAN dostępnych jest wiele bibliotek do obsługi formatu CSV[1].
 • Biblioteka standardowa języka Ruby zawiera klasę CSV[2].
 • Biblioteka standardowa PHP zawiera funkcje fgetcsv i fputcsv[3].
 • Język R posiada w pakiecie utils funkcje do obsługi pliku csv (read.csv i write.csv).
 • Biblioteka standardowa języka Python zawiera moduł csv[4].

Przypisy | edytuj kod

 1. Najważniejsza to Text::CSV (w wersji uproszczonej: Text::CSV::Simple)
 2. CSV
 3. fgetcsv i fputcsv
 4. csv

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "CSV (format pliku)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy