Dorzecze Odry


Dorzecze Odry w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Dorzecze Odry

Dorzecze Odry – obszar, z którego do rzeki głównej Odry spływają wszystkie jej dopływy. Granicę pomiędzy dorzeczami nazywa się działem wód dorzeczy. Powierzchnia dorzecza Odry wynosi 118 861 km², z czego 106 056 km² obszaru Polski[1].

W podziale hydrograficznym Polski dokonanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dorzecze Odry jest podstawową jednostką hydrograficzną[2][3].

Gospodarka wodna | edytuj kod

W systemie administrowania wodami do obszaru dorzecza Odry na obszarze Polski zalicza się oprócz samego dorzecza Odry również dorzecza wszystkich cieków wpadających do Morza Bałtyckiego na zachód od Słupi, łącznie z przyległymi morskimi wodami przybrzeżnymi i przejściowymi[4]. Teren dorzecza na terenie Polski jest podzielony na 4 regiony wodne, którymi administrują 4 regionalne zarządy gospodarki wodnej[5].

Obszary gospodarowania wodami dorzecza Odry w Polsce[6][7]:

 • region wodny dolnej Odry i Przymorza Zachodniego – zarządzany przez RZGW w Szczecinie
 • region wodny Warty – zarządzany przez RZGW w Poznaniu
 • region wodny środkowej Odry – zarządzany przez RZGW we Wrocławiu
 • region wodny Górnej Odry – zarządzany przez RZGW w Gliwicach

Obszary gospodarowania wodami dorzecza Odry w Czechach:

W gospodarce wodnej na poziomie międzynarodowym stosowane jest również pojęcie Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry (MODO), który obejmuje oprócz właściwego dorzecza tej rzeki również Zalew Szczeciński i jego zlewnię. Tak definiowany obszar zajmuje 124 049 km², z czego 107 169 km² na terytorium Polski, 9602 km² Niemiec i 7278 km² Czech[11].

Dopływy Odry | edytuj kod

Lista nazwanych cieków wodnych w dorzeczu Odry:

 Odra (ujście do Roztoki Odrzańskiej) ├───L───Gunica │ └───P───Jasienica │ └───P───Rów Wołczkowski │ └───P───Mała Gunica ├───P───Krępa │ └───L───Żabi Rów ├───L───Kanał Policki ├───P───Raduń │ ├>>─P──────────┘ ├───L───Łarpia │ ├───L───Grzybnica │ └───L───Przęsocińska Struga ├───P───Szczucznik ├───L───Wietlina ├>>─L──────┘ ├───P───Ina │ ├───P───Wiśniówka │ ├───P───Wisełka │ ├───P───Małka │ ├───P───Młynówka │ ├───P───Krępiel │ │ ├───L───Pęzinka │ │ ├───P───Giełdnica │ │ ├───L───Krępa │ │ │ ├───P───Dołżnica │ │ │ └───L───Reczyca │ │ ├───P───Sokola (Kłodna) │ │ ├───P───Kania │ │ └───P───Okra │ ├───L───Mała Ina │ ├───P───Reczyca │ ├───L───Stobnica │ └───P───Kanał Iny ├───P───Kanał Skolwinki ├───P───Iński Nurt │ └───────────────────────────────┐ │ ├───P───Kanał Komorowski ├───P───Babina │ │ ├───────────────────────────────┤ │ Czapina │ │ └───────────────────────────────┤ ├>>─P───Kanał Skolwiński │ │ └───L───Skolwinka │ ├>>─P───Święta────────────────────────────┤ ├───P───Przekop Mieleński │ ├───L───Gręziniec │ │ │ │ ├───P───Chełszcząca │ │ │ └───L──Żołnierska Struga │ │ ├───P───Płonia │ │ │ ├───L───Rudzianka │ │ │ ├───L───Niedźwiedzianka │ │ │ ├───P───Gowienica Miedwiańska │ │ │ ├───P───Miedwinka │ │ │ ├───L───Ostrowica │ │ │ Kanał Płoński │ │ │ ├───L───Kanał Młyński │ │ │ ├───L───Stróżewski Rów │ │ │ Płonia │ │ │ └───P───Strzelica │ │ └───P───Regalica ├>>─P───Parnica─────┴────────────────────────────L───┤ ├───L───Bukowa │ │ │ ├───P───ChojnówkaStobnica │ ├───L───Kanał Kurowski │ ├>>─P────────────────────────────Kanał Leśny─────L───┤ Odra Obnica────L───┤ ├───P───Skośnica │ │ └───L────────────────Odra Wschodnia─>>─P───┘ │ ├───P───Kanał Klucki │ ├>>─P──────┘ │ ├───P───Omulna │ ├───L───Kanał Szeroki │ │ └───L───Kanał Gryfiński │ ├───P───Tywa │ ├───P───Stara Regalica │ │ └───L───Kanał Marwicki │ ├───L───Pniewa │ ├───L───Marwicka Struga Odra Zachodnia │ ├───P───Kanał Moczydłowski │ │ └───L───Kanał Czarny │ ├───L───Salveybach │ │ │ │ │ Landgraben │ ├───L───Höftgraben │ ├───P───Kanał Krzyżowy │ │ │ │ │ Kanał Węzłowy │ ├───L───Alte Oder (Stara Odra) │ │ ├───L───Welse │ │ ├───P───Letschiner Hauptgraben │ │ └───L───Kanał Finow │ ├>>─P─────────────────────────────────────┘ Odra ├───P───Rurzyca │ ├───L───Kalica │ └───P───Kołbica ├───P───Kanał Cedyński ├───P───Słubia ├───P───Kurzyca ├───P───Myśla │ ├───P───Sienica │ │ └───P───Kanał Sienicy │ ├───P───Kosa │ ├───L───Ścieniawica │ ├───P───Olchowy Rów │ ├───L───Myślański Kanał │ ├───L───Pręga │ │ ├───L───Łączyna │ │ Kozi Rów │ ├───L───Gniłka │ └───L───Kanał Głęboki ├───P───Warta │ ├───P───Stara Warta │ │ │ │ │ Maszówek │ │ ├───L───Racza Struga │ │ └───P───Bogdanka │ │ └───P───Witna │ ├───L───Kanał Postomski │ │ ├───P───Racza Struga │ │ ├───L───Łęcza │ │ ├───P───Kanał Krępiński │ │ Postomia │ │ └───P───Kanał Bema │ │ ├───L───Rudzianka │ │ ├───L───Lubniewka │ │ └───P───Kanał Roszkowicki │ ├───P───Kłodawka │ │ ├───L───Srebrna │ │ └───P───Marwica │ ├───P───Noteć │ │ ├───P───Otok │ │ │ ├───P───Łączna │ │ │ ├───P───Santoczna │ │ │ └───P───Pełcz │ │ ├───P───Stara Noteć │ │ ├───L───Kanał Goszczanowski │ │ ├───L───Gościmka │ │ ├───L───Lubiatka │ │ ├───L───Miała │ │ ├───P───Drawa │ │ │ ├───L───Człopica │ │ │ │ └───L───Rzeczka │ │ │ │ └───P───Modrza │ │ │ ├───P───Pokrętna │ │ │ ├───L───Szczuczna │ │ │ │ └───L───Kanał Szczuczarz │ │ │ ├───P───Mierzęcka Struga │ │ │ │ ├───L───Koczynka │ │ │ │ Ogardna │ │ │ ├───L───Płociczna │ │ │ │ ├───L───Cieszynka │ │ │ │ └───L───Runica │ │ │ ├───P───Sucha │ │ │ ├───P───Moczel │ │ │ ├───L───Korytnica │ │ │ │ ├───P───Kamionka │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Stawica │ │ │ │ └───L───Zgnilec │ │ │ ├───L───Słopica │ │ │ ├───P───Bagnica │ │ │ ├───P───Sitna │ │ │ ├───L───Mąkowarka │ │ │ │ │ │ │ │ │ Drawica │ │ │ ├───L─────────────────────Prostynia │ │ │ │ ├───P───Borowiak │ │ │ Stara Drawa │ │ │ │ ├───P───Głęboka │ │ │ │ ├───P───Pełknica │ │ │ │ ├───P───Radówka │ │ │ │ │ └───P───Leniwka │ │ │ │ ├>>─L───────────────────────────┘ │ │ │ Drawa │ │ │ ├───P───Drawka │ │ │ │ └───P───Trzciniak │ │ │ ├───L───Studzienica │ │ │ ├───P───Wilżnica │ │ │ │ │ │ │ │ │ Łącznik │ │ │ ├───P───Kokna │ │ │ │ ├───L───Rakoń │ │ │ │ │ └───L───Parpla │ │ │ │ Rakowiec │ │ │ ├───L───Wąsowa │ │ │ ├───P───Drawisko │ │ │ └───P───Miedznik │ │ ├───L───Gulczanka │ │ ├───P───Rudnica │ │ │ └───L───Rudawka │ │ ├───P───Łaga │ │ │ └───L───Trzcianka │ │ ├───P───Łomnica │ │ ├───P───Gwda │ │ │ ├───P───Ruda │ │ │ ├───L───Głomia │ │ │ │ ├───L───Kocunia │ │ │ │ └───L───Strużnica │ │ │ ├───P───Piława │ │ │ │ └───P───Dobrzyca │ │ │ │ ├───L───Zdbica │ │ │ │ ├───P───Piławka │ │ │ │ │ └───P───Żydówka │ │ │ │ ├───P───Kłębowianka │ │ │ │ ├───P───Świniarka │ │ │ │ ├───P───Świerczyniec │ │ │ │ └───P───Nieciecza │ │ │ ├───L───Pękawnica │ │ │ ├───P───Rurzyca │ │ │ ├───P───Plitnica │ │ │ │ ├───L───Kanał Sypniewski │ │ │ │ ├───L───Kamionka │ │ │ │ ├───L───Samborka │ │ │ ├───P───Młynówka │ │ │ │ ├───P───Ptusza │ │ │ │ ├───P───Oska │ │ │ │ └───P───Trzęsa │ │ │ ├───P───Czarna │ │ │ ├───P───Debrzynka │ │ │ ├───L───Szczyra │ │ │ │ └───L───Chrząstowa │ │ │ ├───L───Mokrzenica │ │ │ ├───L───Czernica │ │ │ │ ├───P───Gnilec │ │ │ │ └───P───Biała │ │ │ ├───P───Osoka │ │ │ │ └───P───Siedlicka Struga │ │ │ ├───L───Dołga │ │ │ ├───P───Nizica │ │ │ │ └───────Kanał Radacki │ │ │ │ └───P───Kanał Mosiński │ │ │ ├───────Bielec │ │ │ └───────Strużka │ │ ├───L───Bolemka │ │ ├───L───Margoninka │ │ ├───P───Białośliwka │ │ ├───L───Młynówka Borowska │ │ ├───L───Kcynka │ │ ├───P───Łobżonka │ │ │ └───L───Orla │ │ ├───P───Rokitka │ │ ├───P───Kanał Bydgoski │ │ │ └───L───Górny Kanał Noteci │ │ └───L───Gąsawka │ ├───L───Obra │ │ │ │ │ Kanał Bledzewski │ │ └───L───Jordanka │ ├───L───Męcinka │ ├───L───Kamionka │ │ └───L───Bielina │ ├───P───Kłosowska Struga │ ├───L───Śremska Struga │ ├───P───Lichwińska Struga │ ├───L───Jaroszewska Struga │ ├───L───Osiecznica │ ├───L───Ostroroga │ ├───P───Rów Rzeciński │ ├───P───Smolnica │ ├───L───Sama │ ├───P───Kończak │ │ ├───P───Kanał Połajewski │ │ ├───P───Kanał Godoski │ │ ├───L───Kanał Ludomicki │ │ └───────Kanał Orłowski │ ├───L───Samica Kierska │ ├───P───Wełna │ │ ├───P───Nielba │ │ ├───P───Struga Gołaniecka │ │ ├───P───Struga Potulicka │ │ ├───P───Flinta │ │ ├───L───Wełnianka │ │ └───L───Mała Wełna │ ├───P───Trojanka │ │ ├───L───Goślinka │ │ ├───P───Kanał Kąty │ │ └───P───Kanał Wojnowski │ ├───L───Różany Potok │ ├───P───Koźlanka │ ├───P───Główna │ ├───P───Cybina │ │ ├───L───Piaśnica │ │ │ └───P───Pokrzywka │ │ ├───P───Szklarka │ │ ├───L───Chartynia │ │ ├───P───Kaczeniec │ │ ├───L───Struga │ │ ├───P───Zielinka │ │ ├───L───Mielcuch │ │ ├───P───Kanał Czachurski │ │ └───P───Szkudelniak │ ├───L───Bogdanka │ │ ├───L───Wierzbak │ │ ├───L───Golęcinka │ │ └───L───Strzeszyński Strumień │ ├───P───Starynka │ ├───L───Junikowski Strumień │ │ └───L───Ceglanka │ ├───P───Czapnica │ ├───P───Kopel │ │ ├───L───Głuszynka │ │ ├───P───Michałówka │ │ │ ├───P───Świątnica │ │ │ ├───L───Krzesinka │ │ │ ├───P───Spławka │ │ │ │ └───L───Dworski Rów │ │ │ ├───P───Łężynka │ │ │ ├───P───Polny Rów │ │ │ └───P───Leśny Potok │ │ ├───L───Średzka Struga │ │ └───L───Męcina │ ├───L───Wirynka │ ├───L───Kanał Mosiński │ │ ├───L───Samica Stęszewska │ │ ├───P───Olszynka │ │ ├───L───Żydowski Rów │ │ ├───P───Rów Dunaja │ │ ├───L───Kanał Prut │ │ └───────Kanał Kościański │ ├───L───Kanał Szymanowo-Grzybno │ ├───P───Młynisko │ ├───L───Pysząca │ ├───L───Graniczny Kanał │ ├───L───Kanał Książ │ ├───P───Moskawa │ ├───P───Kanał Borowski │ ├───L───Kanał Roguski │ ├───P───Baba │ ├───L───Lutynia │ ├───L───Prosna │ │ ├───P───Bartosz │ │ ├───L───Grabówka │ │ ├───P───Kanał Oborski │ │ ├───L───Garbacz │ │ ├───L───Pleszewski Potok │ │ ├───L───Błotnia │ │ ├───L───Ner │ │ ├───L───Giszka │ │ ├───L───Trzemna │ │ ├───L───Pomianka │ │ ├───L───Niesób │ │ ├───P───Struga Węglewska │ │ ├───P───Łużyca │ │ ├───L───Lipówka │ │ ├───L───Ołobok │ │ │ ├───P───Struga Ostrowska │ │ │ ├───L───Niedźwiada │ │ │ ├───L───Ciemna │ │ │ └───P───Gniła Barycz │ │ ├───P───Pokrzywnica │ │ ├───P───Swędrnia │ │ ├───P───Bernardynka │ │ └───P───Bartosz │ ├───P───Ner │ ├───P───Wiercica │ │ ├───L───Jaźwiniec │ │ └───L───Biechówka │ ├───P───Rgilewka │ ├───P───Widawka │ │ ├───L───Krasówka │ │ ├───L───Nieciecz │ │ ├───L───Świętojanka │ │ ├───P───Grabia │ │ ├───P───Pilsia │ │ ├───P───Ścichawka │ │ └───P───Rakówka │ ├───L───Liswarta │ │ ├───────Młynówka │ │ ├───────Pankówka │ │ ├───────Piskara │ │ ├───────Opatówka │ │ ├───────Biała Oksza │ │ └───────Czarna Oksza (Kocinka) │ ├───L───Kiełbaska │ ├───L───Postomia │ │ ├───L───Lenka │ │ ├───L───Ośnianka │ │ └───P───Kanał Bema │ ├───P───Radomka │ └───L───Stradomka ├───P───Ilanka ├───P───Pliszka ├───L───Nysa Łużycka │ ├───P───Miedzianka │ ├───P───Witka │ │ ├───P───Bílý potok (na terenie Czech) │ │ └───P───Koci Potok (na terenie Czech) │ ├───P───Czerwona Woda │ ├───P───Jędrzychowicki Potok │ ├───P───Skróda │ ├───P───Lubsza │ ├───L───Mandau (na terenie Niemiec) │ └───L───Plißnitz (na terenie Niemiec) ├───L───Bóbr │ ├───P───Szprotawa │ │ ├───P───Zielenica │ │ ├───P───Kalinka │ │ ├───P───Szprotawica │ │ ├───L───Kamienny Potok │ │ ├───P───Kanał Północny │ │ ├───L───Młot│ │ │ ├>>─P───────┘ │ │ ├───P───Skłoba │ │ │ └───P───Kłębanówka │ │ ├───L───Kanał Nowodworski │ │ ├───P───Błotna │ │ ├───L───Leszczynka │ │ ├───P───Kalina │ │ ├───L───Chocianowska Woda │ │ │ └───P───Równik) │ │ ├───P───Mokrzyca │ │ ├───P───Dopływ z Nowego Dworu │ │ ├───P───Zielenica │ │ │ ├───P───Dopływ z Jędrzychowa │ │ │ └───L───Glibiel │ │ └───L───Trzebnicka Woda │ ├───L───Kwisa │ ├───L───Czerna Wielka │ │ └───P───Czerna Mała │ ├───L───Kamienna │ │ └───P───Wrzosówka │ │ └───P───Podgórna │ ├───P───Lesk │ │ ├───L───Grzędzi Potok │ │ ├───P───Czerwony Strumień │ │ └───P───Leśna woda │ └———P———Zadrna │ ├———P———Łężec │ ├———L———Cedron │ ├———P———Kochanówka │ ├———P———Jawiszówka │ ├———L———Olszanica │ └———P———Meta ├───P───Barycz │ ├───P───Kuroch │ ├───L───Polska Woda │ ├───L───Brzeźnica │ ├───L───Sąsiecznica │ ├───P───Orla │ │ ├───L───Czarna Woda │ │ ├───L───Żydowski Potok │ │ ├───L───Borownica │ │ ├───P───Rdęca │ │ ├───P───Dąbroczna │ │ └───P───Masłówka │ ├───L───Tynica │ ├───L───Kanał Świernia │ ├───P───Śląski Rów │ └───P───Kanał Polski ├───P───Jezierzyca │ └───────Mojęcka Struga │ └───────Juszka ├───L───Zimnica ├───L───Kaczawa │ ├───P───Wierzbiak │ ├───L───Czarna Woda │ │ └───P───Skora │ │ ├───L───Młynówka │ │ └───P───Czermnica │ ├───P───Nysa Szalona │ │ ├───L───Błotnia │ │ ├───L───Męcinka │ │ ├───L───Starucha │ │ ├───L───Księginka │ │ ├───L───Jawornik │ │ ├───L───Nysa Mała │ │ │ ├───P───Przyłęcznica │ │ │ ├───P───Świekotka │ │ │ └───P───Lipnica │ │ ├───P───Sadówka │ │ ├───L───Rochowicka Woda │ │ └───P───Ochodnik │ ├───P───Drążnica │ ├───P───Wilcza │ ├───L───Koziniec │ ├───L───Młynka │ │ └───P───Dolina Głęboka │ ├───P───Kamiennik │ │ └───P───Czerwieniec │ ├───L───Świerzawa │ │ └───L───Radzynka │ ├───P───Bukownica │ │ └───P───Sarnka │ ├───P───Olszanka │ └───L───Bełczek ├───L───Kanał Rogowski (Suszka) ├───L───Cicha Woda │ ├───P───Drążnik │ └───L───Czerniec │ └───L───Jarosławiec ├───P───Widawa │ ├───L───Graniczna │ ├───P───Oleśnica │ └───P───Dobra ├───L───Bystrzyca │ ├───P───Czarna Woda │ │ └───P───Sulistrowicki Potok │ ├───P───Piława │ │ ├───L───Bojanicka Woda │ │ │ └───P───Węglówka │ │ ├───L───Kłomnica │ │ │ ├───L───Miła │ │ │ └───L───Graniczny Potok │ │ ├───L───Pieszycki Potok │ │ ├───L───Brzęczek │ │ ├───P───Koguci Potok │ │ └───L───Bielawica │ │ └───P───Czerwony Potok │ ├───L───Strzegomka │ │ └───P───Pełcznica │ ├───L───Witoszówka │ ├───L───Młynówka │ ├───L───Złoty Potok │ ├───P───Młynówka │ │ └───P───Michałkowski Potok │ ├───P───Walimka │ │ ├───P───Sowi Spław │ │ │ └───L───Gontowy Spław │ │ ├───P───Barani Dół │ │ └───P───Srebrna Woda │ ├───P───Jaworzynik │ │ └───P───Jaworzynka │ ├───L───Rybna │ ├───L───Złota Woda │ ├───L───Otłuczyna │ ├───P───Kłobia ├───L───Ślęza │ ├───P───Żurawka │ │ └───P───Mszana │ ├───P───Mała Ślęza │ ├───L───Oleszna │ ├───────Grabiszynka │ ├───────Kasina │ ├───────Ługowina │ ├───────Olszówka Krzycka │ ├───────Oporówka │ └───────Piaskówka ├───L───Oława │ ├───L───Brochówka │ ├───L───Zielona │ │ └───L───Krzywy Potok │ ├───P───Psarski Potok │ ├───P───Gojna │ └───P───Krynka ├───P───Stobrawa │ ├───L───Budkowiczanka │ │ └───L───Brynica ├───L───Nysa Kłodzka │ ├───P───Biała Głuchołaska │ │ ├───L───Stařic (na terenie Czech) │ │ └───L───Mora │ ├───P───Widna │ ├───P───Płocha │ ├───P───Raczyna │ │ ├───P───Świdna │ ├───P───Tarnawka │ ├───P───Kamienica │ ├───P───Trująca │ ├───L───Budzówka │ │ └───L───Jadkowa │ │ └───P───Zamkowy Potok │ ├───L───Ścinawka │ │ ├───L───Sokołowiec │ │ ├───L───Marcowski Potok │ │ ├───L───Włodzica │ │ │ ├───L───Sowi Potok │ │ │ ├───L───Jugowski Potok │ │ │ ├───L───Piekielnica │ │ │ └───L───Woliborka │ │ ├───L───Szczyp │ │ ├───L───Dzik │ │ ├───L───Bożkowski Potok │ │ ├───L───Czerwionek │ │ ├───P───Piekło │ │ ├───P───Pośna │ │ └───P───Roszycki Spław │ ├───P───Jaszkówka │ │ │ ├───P───Biała Lądecka │ │ ├───L───Piotrówka │ │ ├───P───Skrzynczana │ │ │ └───P───Brodek │ │ ├───L───Konradka │ │ ├───P───Orliczka │ │ ├───P───Borówkowy Potok │ │ ├───L───Morawka │ │ │ └───L───Kleśnica │ │ │ └───L───Gołogórski Potok │ │ ├───L───Kobylica │ │ ├───P───Jesionowy Spław │ │ ├───L───Kopcowy Potok │ │ ├───L───Bierawka │ │ ├───L───Morawski Potok │ │ ├───L───Czarny Potok │ │ └───L───Działowy Spław │ ├───L───Bystrzyca Łomnicka │ ├───L───Bystrzyca Dusznicka │ │ ├───P───Jastrzębnik │ │ ├───P───Biały Potok │ │ └───P───Wapienny Potok │ ├───L───Łomnica │ │ ├───P───Hubka │ │ ├───P───Jastrząb │ │ └───P───Kamieniec │ ├───P───Waliszowska Woda │ │ ├───L───Pławienka │ │ ├───P───Panna │ │ ├───L───dopływ koło góry Łazek │ │ ├───P───Równica │ │ ├───P───dopływ z Marcinkowa │ │ └───P───dopływ z Suchonia │ │ │ ├───P───Pławna │ ├───P───Wilczka │ │ └───P───Bogoryja │ ├───P───Polna │ └───L───Kamieńczyk │ └───P───Kamionka ├───P───Mała Panew │ ├───────Stoła │ │ ├───────Pniowiec │ │ ├───────Brzeźnica │ │ ├───────Graniczna Woda │ │ └───────Dębnica │ └───────Ligancja ├───L───Osobłoga │ └───L───Biała │ ├───L───Lubrzanka │ ├───L───Prudnik │ │ └───L───Złoty Potok │ │ └───P───Bystry Potok │ │ │ ├───L───Młynówka │ ├───L───Lesný potok │ ├───P───Hrozová (potok Grozowy/Ciekłec/Wielki potok) │ │ └───P───Matějovický potok (Maciejowicki potok) │ │ └───L───Trója (Troja/Wielki potok) │ ├───L───Karlovský potok │ ├───P───Lužná │ ├───P───Povelický potok │ ├───P───Liptaňský potok │ ├───P───Mušlov │ ├───P───Svinný potok ├───L───Stradunia ├───P───Kłodnica ├───L───Cisek ├───P───Bierawka ├───P───Ruda │ ├───L───Nacyna │ └───L───Sumina ├───P───Łęgoń │ ├───P───Suminka │ └───P───Żabnica │ └───P───Nędza ├─────────P──────────┐ ├───L───Psinka │ ├─────────P───────Kanał Ulga │ └───P───Plęśnica │ └───P───Kamieniok ├───L───Psina │ ├───P───Troja │ └───P───Biała Woda (oficjalnie potok Krzanówka[12]) ├───P───Olza │ ├───L───Łomna │ ├───P───Głuchówka │ ├───P───Puńcówka │ ├───P───Bobrówka │ ├───L───Stonawka │ ├───P───Pietrówka │ └───P───Lesznica | ├───P───Jedłownicki Potok │ ├───P───Potok Radliński │ ├───L───Marklówka │ ├───L───Potok Sakandrzok │ ├───L───Potok Kokoszycki │ └───P───Szotkówka | └───P───Kolejówka | └───P───Mszanka ├───P───Ostrawica │ ├───L───Čeladenka │ ├───P───Morawka │ └───P───Łucyna ├───L───Opawa │ └───P───Děhylovský potok │ └───P───Hrabyňka │ ├───L───Štěpánka │ └───P───Ohrozima │ └───P───Sedlinka │ └───P───Hoštata │ ├───L───Kateřinský potok │ └───P───Morawica │ ├───L───Ostra (Pilšťský potok) │ ├───P───Velká (Jaktarka) │ ├───P───Heraltický potok │ ├───P───Lipinka │ ├───P───Hořina │ ├───P───Čižina │ ├───L───Wilżyna │ ├───P───Černý potok │ ├───P───Hájnický potok │ ├───L───Obecní potok │ ├───L───Potok Ciermięcicki (Trmantický potok) │ ├───L───Opawica │ ├───L───Mohla (Radynka/Potok Mokry) │ ├───P───Ježnický potok │ ├───P───Hůrka │ ├───P───Kobylí potok │ ├───P───Burkvízský potok │ ├───L───Láč │ ├───L───Valštejnský potok │ ├───L───Solný potok │ ├───L───Komorský potok │ ├───P───Tisová │ ├───P───Ptáčník │ ├───L───Kostelecký potok (Jelení potok) │ ├───P───Guntramovický potok │ ├───L───Krasovka │ ├───P───Zátoráček │ ├───L───Čakovský potok │ ├───P───Milotický potok │ ├───P───Oborenský potok │ ├───P───Smrčinský potok │ ├───L───Popel │ ├───L───Zelený potok │ ├───L───Jelení potok │ ├───P───Skrbovický potok │ ├───L───Kamenný potok │ ├───L───Kobylí potok │ ├───P───Uhlířský potok ├───L───Porubka ├───P───Ondřejnice ├───P───Lubina ├───P───Jičínka ├───P───Luha Odra (źródło) 

Przypisy | edytuj kod

 1. Zbigniew W. Kundzewicz: Summer 1997 Flood in Poland in perspective. W: Oleg Fedorovich Vasiliev: Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security. Dordrecht, London: Springer, 2007, s. 98, seria: NATO science series, Series IV, Earth and environmental sciences ; v. 78. ISBN 978-1402057403.
 2. Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych: Podstawowe jednostki hydrograficzne Polski (pol.). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. [dostęp 2009-06-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-06-26)].
 3. Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych: Hydrografia, Podział Polski na jednostki hydrograficzne najwyższego rzędu – obszary (pol.). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. [dostęp 2009-06-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-04-26)].
 4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne Dz.U. z 2017 r. poz. 1566
 5. Ogólna charakterystyka. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. [dostęp 2011-01-27].
 6. Hydrograficzny obszar działania. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. [dostęp 2011-01-27].
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. ws. przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. z 2006 r. nr 126, poz. 878)
 8. Povodí Odry, státní podnik
 9. Mapa územního uspořádání, Povodí Labe, státní podnik
 10. Stavy a průtoky, Povodí Ohře, státní podnik
 11. Stan wdrażania programów działań na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry. Wrocław: Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sierpień 2013, s. 6.
 12. Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. s. 128. [dostęp 2020-01-22].
Na podstawie artykułu: "Dorzecze Odry" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy