Energetyka wiatrowa w Danii


Energetyka wiatrowa w Danii w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Farma wiatrowa Sprogø

Energetyka wiatrowa w Danii – jedno ze źródeł wytwarzania energii elektrycznej w Danii. Z energii wiatrowej pochodzi 39% wytwarzanej w Danii energii elektrycznej i 42% energii konsumowanej przez ten kraj[1].

Spis treści

Historia | edytuj kod

Pierwsze projekty wykorzystywania energii wiatru do wytwarzania energii elektrycznej na świecie wykonał duński wynalazca Poul la Cour. Około roku 1900 skonstruował on pierwszą turbinę wiatrową[2].

W latach 80. Dania borykała się z problemem wysokiej emisji dwutlenku węgla na mieszkańca, głównie ze względu na oparcie energetyki na elektrowniach węglowych. W obliczu globalnego ocieplenia oraz kryzysów paliwowych w 1973 i 1979 roku postanowiono o rozbudowie w Danii energetyki odnawialnej[3]. W latach 70. i 80. XX wieku wiele państw eksperymentowało z wykorzystaniem energii wiatru do wytwarzania energii elektrycznej na dużą skalę, jednak w większości przypadków wydajność elektrowni była zbyt niska, a koszty inwestycji wysokie. Wyjątkiem była Dania, gdzie energetyka wiatrowa miała wyższe dotacje państwowe w stosunku do innych odnawialnych źródeł energii[4]. Dzięki temu inwestowano tu w energetykę wiatrową, a co za tym idzie prowadzono badania na szeroką skalę nad udoskonaleniem tej technologii, głównie w Teknologisk Institut w Kopenhadze[5].

W 1985 roku, na rok przed katastrofą w Czarnobylu, w Danii przyjęto ustawę o zaprzestaniu budowy elektrowni jądrowych. Taka decyzja została podjęta głównie dzięki naciskom różnych stowarzyszeń pozarządowych, Duńskiej Organizacji Odnawialnych Źródeł Energii (OVE) oraz Duńskiego Ruchu Antynuklearnego (OOA). W 1988 roku Dania przyjęła za cel ograniczenie emisji CO2 o 22% do 2005 roku[6]. W realizacji tego celu w dużej mierze pomogła energetyka wiatrowa[7].

Warunki geograficzne | edytuj kod

Dania jest dobrze zlokalizowana geograficznie dla energetyki wiatrowej. Na wysokości 10 m średnia prędkość wiatru wynosi ok. 4,9 – 5,6 m/s. Najlepsze lokalizacje do budowy farm wiatrowych znajdują się na zachodzie kraju oraz na wybrzeżach na wschodzie Danii. Ponadto w wodach terytorialnych Danii znajduje się wiele płycizn o głębokości 5–10 m, gdzie na wysokości 50 m wiatry mają nawet 8,5 – 9 km/h. Tereny te stanowią świetne tereny do budowy farm wiatrowych na morzu[8].

Produkcja energii elektrycznej | edytuj kod

Wykres przedstawiający wielkość produkcji energii elektrycznej z wiatru w Danii Wykres przedstawiający wielkość produkcji energii elektrycznej z wiatru w Danii

Dania ma najwyższy na świecie udział energii wiatrowej w ogólnej produkcji energii elektrycznej. W 2015 roku 42% energii elektrycznej konsumowanej przez ten kraj pochodziło z farm wiatrowych[1]. Rok wcześniej udział ten wyniósł 39%[9]. 21 grudnia 2013 roku udział energii wiatrowej w energii konsumowanej przez Danię wyniósł 102%, a przez jedną godzinę 135%, co oznacza, że z samej energetyki wiatrowej zaspokojone były potrzeby energetyczne kraju i występował jeszcze nadmiar energii. Był to pierwszy dzień w historii duńskiej energetyki, kiedy wartość ta przekroczyła 100%[10]. 9 lipca 2015 roku padł kolejny rekord, kiedy energia wiatrowa wytworzyła 116% energii konsumowanej przez Danię, a między 3:00 a 4:00 wytworzyła aż 141% energii[11].

Według planów w 2020 roku udział energii elektrycznej pochodzącej z energetyki wiatrowej ma wynieść 50%[12], a w 2035 roku ma zostać zwiększony do 84%[13].

Sytuacja ekonomiczna | edytuj kod

Koszty produkcji | edytuj kod

Tabela przedstawia minimalną gwarantowaną cenę za 1 kWh energii elektrycznej w godzinach pełnego obciążenia[14][15][16][17][18].

Dopłaty państwowe do energii wiatrowej wynoszą średnio 25 øre/kWh, jednak są one podnoszone, jeśli koszt wyprodukowania 1 kWh wynosi ponad 58 øre. Łącznie dopłaty do energetyki odnawialnej w Danii wynoszą 5,8 mld DKK, przy czym 3,2 mld DKK trafiło do energetyki wiatrowej[19].

Cena energii elektrycznej | edytuj kod

Koszty produkcji energii elektrycznej są w Danii na średnim europejskim poziomie[20], jednak wysokie podatki od energii elektrycznej sprawiają, że cena energii elektrycznej w Danii jest jedną z najwyższych w Europie[21]. Na cenę energii elektrycznej w Danii jedynie w 32% składają się koszty produkcji, w 9% opłaty na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii, a pozostałe 59% to podatki i inne opłaty[22].

Eksport i import energii elektrycznej | edytuj kod

Specyfika zależności energetyki Danii opartej głównie na wietrze od warunków atmosferycznych sprawia, że w różnych okresach czasu energia jest importowana lub eksportowana, głównie z/do Szwecji i Norwegii, gdzie system energetyczny jest oparty na elektrowniach wodnych. Dania importuje energię w dzień, a eksportuje w nocy. Ponadto w lecie jest większy import energii, natomiast w zimie następuje większy eksport. Cena importu energii elektrycznej wynosi średnio 212 DKK/MWh, a eksportu średnio 157 DKK/MWh. Cena rynkowa się waha, a przy niskim zużyciu i silnym wietrze spada czasem niemal do zera[23].

Produkcja turbin wiatrowych | edytuj kod

Dania jest światowym liderem w dziedzinie produkcji turbin wiatrowych. Około 90% krajowej produkcji jest eksportowana, co zaspokaja 38% światowego rynku turbin wiatrowych. W przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją turbin zatrudnienie znajduje ok. 20 tys. osób. W 2014 roku duński rynek turbin wiatrowych odnotował przychód w wysokości 84 mld DKK[24].

Przypisy | edytuj kod

 1. a b New record-breaking year for Danish wind power, energinet.dk [dostęp 2018-08-29] [zarchiwizowane z adresu 2016-01-25]  (duń.).
 2. Hans ChristianH.Ch. Hansen Hans ChristianH.Ch., Poul la Cour, grundtvigianer, opfinder og folkeoplyser, 1985 .
 3. SorenS. Krohn SorenS., Wind Energy Policy in Denmark: Status 2002 [zarchiwizowane z adresu 2007-09-27] .
 4. Møller løber med støtten, „Ingeniøren”, 6 września 1985 .
 5. Opfind noget til en vindmølle, „Ingeniøren”, 6 września 1985 .
 6. SorenS. Krohn SorenS., Wind Energy Policy in Denmark: Status 2002, Danish Wind Industry Association [zarchiwizowane z adresu 2007-09-27] .
 7. Streamline Renewable Energy Policy and make Australia a World Leader, Energy Matters, 11 sierpnia 2010 .
 8. Case Study: Wind energy in Denmark, Managenergy.com .
 9. http://energinet.dk/DA/El/Nyheder/Sider/Vindmoeller-slog-rekord-i-2014.aspx.
 10. CarstenC. Vittrup CarstenC., 2013 was a record-setting year for Danish wind power, energinet.dk [zarchiwizowane z adresu 2014-03-24] .
 11. New record-breaking year for Danish wind power, Energinet.dk, 15 stycznia 2016 [zarchiwizowane z adresu 2016-01-25] .
 12. Denmark aims to get 50% of all electricity from wind power, „The Guardian”, 26 marca 2012 .
 13. Lindboe 2014 ↓, s. 3.
 14. Nearshore wind farms, Energinet.dk .
 15. Nearshore Wind Tender, Energistyrelsen .
 16. Kriegers Flak, [w:] Energistyrelsen [online], ENS.dk .
 17. http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/public-sector/megaprojects/Horns-Rev3-and-Kriegers-Flak-Peter-Sehestedt.pdf.
 18. WilliamW. Steel WilliamW., Vattenfall wins Kriegers Flak with record €49.90/MWh, Recharge [zarchiwizowane z adresu 2016-11-10] .
 19. Fremskrivning af PSO-udgifter, ENS.dk, 19 marca 2014 .
 20. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv, ENS.dk .
 21. Electricity and natural gas price statistics, Eurostat .
 22. Afgiftsstruktur gør el langt dyrere end olie, CSR.dk, 26 lutego 2016 .
 23. HanneleH. Holttinen HanneleH. i inni, Wind and load variability in the Nordic countries, VTT.fi, s. 20, 25, 53 .
 24. <Vindmøllebranchen tilbage på sporet efter krisen, Ingeniøren .

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Energetyka wiatrowa w Danii" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy