Franczyza


Franczyza w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Franczyza (fr. franchise) – system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Franczyza zakłada też przepływ know-how od franczyzodawcy do franczyzobiorcy przez cały czas obowiązywania umowy franczyzowej. Istotą jest udzielenie praw (i przyjęcie obowiązków) poprzez zawarcie umowy franczyzy.

Franczyza daje możliwość korzystania między innymi z:

Spis treści

Podmioty franczyzy | edytuj kod

Umowa franczyzy (ang. franchise agreement) jest to umowa pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą.

Stronami franczyzy są:

 • Franczyzodawca to strona umowy udzielająca praw (i nakładająca obowiązki) franczyzy. Upoważnia biorcę do korzystania z pakietu franczyzowego. Franczyzodawca jest pojęciem analogicznym do kredytodawcy (od kredyt).
 • Franczyzobiorca to strona umowy uzyskująca prawa (i przyjmująca obowiązki) składające się na franczyzę, takie jak płacenie franczyzodawcy wynagrodzenia, udostępnianie do kontroli oraz prowadzenie działalności na własny rachunek i we własnym imieniu. Franczyzobiorca jest pojęciem analogicznym do kredytobiorcy (od kredyt).

Cechy franczyzy | edytuj kod

Istota systemu polega na tym, że franczyzodawca nadaje swoim poszczególnym franczyzobiorcom prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. W ramach umowy sporządzonej na piśmie oraz w zamian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia finansowe uprawnienie to upoważnia indywidualnego franczyzobiorcę do korzystania z nazwy handlowej franczyzodawcy, jego znaku towarowego lub usługowego, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, systemów postępowania i innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej franczyzodawcy.

Pakiet franczyzowy | edytuj kod

Zawiera on sposób prowadzenia danej działalności gospodarczej. Udostępnia go franczyzodawca w ramach zawieranej z franczyzobiorcą umowy. Zawiera on szereg uprawnień i obowiązków. Ponadto upoważnia do działalności franczyzobiorcę na określonym terytorium. Pakiet franczyzowy składa się z:

 • koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej w określony sposób;
 • obowiązku zaopatrywania się u dawcy lub konkretnego dostawcy;
 • praw ochronnych;
 • usług franczyzodawcy na rzecz franczyzobiorcy takie jak szkolenia zatrudnionych w punkcie franczyzobiorcy, pomoc;
 • zobowiązania do prowadzenia akcji reklamowych;
 • zobowiązania do dostarczania jednolitych materiałów promocyjnych;
 • uprawnień do kontroli;
 • obowiązku zachowania tajemnicy, co mają ułatwiać klauzule zabezpieczające.

Opłaty | edytuj kod

Wśród obowiązku franczyzobiorcy jest konieczność ponoszenia opłat na rzecz franczyzodawcy. Opłata podstawowa uiszczana jest za przyłączenie już istniejącego punktu do sieci franczyzodawcy. W związku z działalnością bieżącą, franczyzobiorca wnosi opłaty bieżące. Są nimi części z zysku, którym dzieli się z franczyzodawcą. Ponadto ponoszone są opłaty dodatkowe.

Rodzaje franczyzy | edytuj kod

 • Indywidualny – franczyzodawca zawiera umowę z kilkoma franczyzobiorcami.
 • Sieciowy – po stronie franczyzobiorców występuje wiele podmiotów.
 • Subordynacyjny – sam franczyzodawca nie prowadzi placówki, posiada tylko koncepcję. Jest ona rozwijana przez franczyzobiorców.
 • Partnerski – franczyzodawca część placówek prowadzi sam a resztę prowadzą franczyzobiorcy.
 • Master franchising – franczyzodawca w umowie upoważnia franczyzobiorcę do działalności, dając mu przy tym wyłączność. Zaś franczyzobiorca może działać poprzez swoich sub-franczyzobiorców. Powstały tu schemat cechuje się dwustronnością.

Franczyza w Polsce | edytuj kod

Od 2000 roku działa Polska Organizacja Franczyzodawców (POF) zrzeszająca franczyzodawców działających w Polsce, którzy zobowiązali się przestrzegać Europejskiego Kodeksu Etyki Franczyzy. Od 2010 POF należy do Europejskiej Federacji Franczyzy[2], a od 2011 do Światowej Rady Franczyzy[3].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Co to jest i na czym polega franczyza? | 6krokow.pl, „Własna działalność gospodarcza krok po kroku | 6krokow.pl” [dostęp 2017-10-26]  (pol.).
 2. Strona Europejskiej Federacji Franczyzy. [dostęp 2013-06-12].
 3. Opis Polskiej Organizacji Franczyzodawców, [dostęp 2013-01-25].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Franczyza" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy