Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – niezależna i samofinansująca się polska instytucja pozarządowa typu non-profit z siedzibą w Warszawie. Została założona w lutym 1991 r. i od tamtego czasu realizuje misję wspierania nauki w Polsce. Jako fundusz założycielski otrzymała kwotę 95 mln zł, z części likwidowanego wówczas Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Spis treści

Działalność statutowa | edytuj kod

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych,
 • wspomaganie innowacyjnych projektów, komercjalizacji odkryć i wynalazków naukowych.

Obszary działań Fundacji:

 • przyznawanie indywidualnych nagród, stypendiów i subwencji naukowcom wszystkich dziedzin (w tym co roku przyznawanie ok. 100 stypendiów dla wybitnych naukowców poniżej trzydziestego roku życia oraz Nagrody Fundacji zwanej „polskim Noblem”),
 • finansowanie przełomowych badań realizowanych w instytucjach naukowych i firmach,
 • wspieranie wczesnego uzyskiwania samodzielności naukowej przez młodych badaczy i zakładania przez nich zespołów badawczych,
 • umożliwianie powstawania nowych miejsc pracy dla studentów, doktorantów i młodych doktorów,
 • promowanie współpracy międzynarodowej polskich uczonych oraz mobilności naukowej,
 • wspieranie innowacyjnych projektów badawczych mających potencjał komercyjny,
 • zachęcanie polskich i zagranicznych badaczy do pracy w Polsce,
 • wspieranie oryginalnych projektów wydawniczych,
 • inspirowanie dyskusji poświęconych nauce,
 • organizowanie szkoleń pomagających w rozwoju kariery naukowej,
 • prowadzenie bieżącej ewaluacji działalności programowej.

Sposób działania Fundacji:

 • kierowanie finansowego wsparcia bezpośrednio do naukowców i zespołów badawczych,
 • przyznawanie wszystkich subwencji, stypendiów i nagród na zasadach konkursu,
 • najważniejszym kryterium decydującym o przyznaniu finansowania jest doskonałość naukowa projektu,
 • stosowanie systemu peer-review w ocenie projektów,
 • udzielanie finansowania zgodnie z zasada "trudnego pieniądza" (wysoka konkurencyjność przy wyborze laureatów).

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej | edytuj kod

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwana potocznie „polskim Noblem”, została ustanowiona w 1992 r. Nagroda jest przyznawana w czterech obszarach nauki za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego państwa oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

Prezesi | edytuj kod

Przewodniczącym Rady Fundacji w kadencji 2016 – 2020 jest prof. dr hab. inż. Leon Gradoń[1].

Siedziba | edytuj kod

Od 26 maja 2014 roku siedzibą fundacji jest budynek znajdujący się przy ul. Krasickiego 20/22 na warszawskim Mokotowie. Budynek ten pochodzi z 1933 r., w czasie II wojny światowej uległ częściowemu zniszczeniu. W celu przystosowania go na potrzeby biurowe dokonano (od 2012 r.) kompletnej modernizacji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i budownictwa ekologicznego. Wykorzystano po części stare ściany, obiekt posiada system ponownego wykorzystywania wody z umywalek i deszczówki do spłukiwania toalet. Fasadę budynku stanowi pionowy ogród, gdzie posadzono ponad 20 gatunków roślin. Jest to jedna z pierwszych tego typu konstrukcji w Polsce[2][3].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Fundacja Nauki Polskiej, Nowy skład Rady Fundacji
 2. Agnieszka Sural: Rok 2013 w architekturze: domy z betonu (pol.). culture.pl, 2014-10-23. [dostęp 2015-07-17].
 3. Nowa siedziba (pol.). fnp.org.pl. [dostęp 2015-07-17].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (organizacja non-profit):
Na podstawie artykułu: "Fundacja na rzecz Nauki Polskiej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy