Hello world


Hello world w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Skrypt Hello, world! w Scratch

Hello world (ang. Witaj świecie) – program, którego jedynym celem jest wypisanie na standardowym wyjściu napisu "Hello World!" lub innego prostego komunikatu.

Program taki ma na celu jedynie demonstrację języka, środowiska bądź biblioteki, w której był napisany. Nazwą tą określa się też wszystkie inne trywialne programy, dla których jedynym celem istnienia jest demonstrowanie sposobów programowania.

Programiści, ucząc się danego języka lub zaczynając naukę programowania, często piszą samodzielnie Hello world jako swój pierwszy program. Aktualnie w środowiskach informatycznych oraz w wielu kursach jest on swego rodzaju tradycyjnym elementem.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Pierwszy program tego typu prawdopodobnie został opublikowany w roku 1967 i był napisany w języku BCPL[1].

W roku 1972 Brian Kernighan i Stephen Johnson w publikacji A Tutorial Introduction to the Language B przedstawili, jako przykład wykorzystania zmiennych zewnętrznych, kod wypisujący komunikat hello world[2]:

 main(){ extrn a,b,c; putchar(a); putchar(b); putchar(c); putchar('!*n'); } a 'hell'; b 'o, w'; c 'orld'; 

Ten przykład został zaadaptowany do języka C i opublikowany w 1974 roku w publikacji Programming in C: A Tutorial. Kod wypisuje komunikat hello world[3] (bez wielkich liter i wykrzyknika):

main() { printf("hello, world"); } 

Przykłady | edytuj kod

Poniżej przedstawiono przykładową implementację programu Hello world! w:

#include <stdio.h> void main(void) { printf("Hello world!"); } 
public class HelloWorld { public static void Main () { System.Console.Write("Hello World!"); } } 
#include <iostream> int main() { std::cout << "Hello world!"; return 0; } 
IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. HELLO-WORLD. * ENVIRONMENT DIVISION. * DATA DIVISION. * PROCEDURE DIVISION. PARA-1. DISPLAY "Hello world!". * EXIT PROGRAM. END PROGRAM HELLO-WORLD. 
import std.stdio; void main() { writeln("Hello world!"); } 
print("Hello world!") 
program HelloWorld PRINT *,"Hello world!" end program HelloWorld 
printfn "Hello world!" 
public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello world!"); } } 
public class HelloWorld { public static void main() { System.out.println("Hello world!"); } } 
Class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello world!"); } } 
procedure main() { write ("Hello world!"); end 
void main() { print("Hello world!"); } 
begin writeln('Hello world!'); end. 
say Hello world! 
<?php echo('Hello world!'); ?> 
document.write("Hello world!"); 
puts 'Hello world!' 
echo Hello world! 
WScript.Echo "Hello world!" 
fun main(args: Array<String>) { println("Hello world!") } 
 (=<`:9876Z4321UT.-Q+*)M'&%$H"!~}|Bzy?=|{z]KwZY44Eq0/{mlk** hKs_dG5[m_BA{?-Y;;Vb'rR5431M}/.zHGwEDCBA@98\6543W10/.R,+O< 
print('Hello world!') 
SELECT "Hello World!"; 
print("Hello world!") 
Public Class HelloWorld Public Shared Sub Main() Console.WriteLine("Hello world!") End Sub End Class 
section .data msg db "Hello world!",0xa len equ $ – msg section .text global _start _start: mov edx,len mov ecx,msg mov ebx,1 mov eax,4 int 0x80 
  • Można również spotkać się z użyciem Hello World w HTML, mimo że nie jest to język programowania.
<html> <body> <p>Hello World!</p> </body> </html> 

Przypisy | edytuj kod

  1. BCPL (ang.). Jargon File. [dostęp 2013-12-19].
  2. S. C. Johnson and B. W. Kernighan: THE PROGRAMMING LANGUAGE B (ang.). Bell Laboratories. s. 4. [dostęp 2016-08-24].
  3. Brian W. Kernighan: Programming in C: A Tutorial (ang.). Bell Laboratories. [dostęp 2013-12-19].
  4. C Goodbye World Example (ang.). rosettacode.org. [dostęp 2015-02-11].
  5. Hello World in C# (ang.). [dostęp 2016-10-26].
  6. Pascal Goodbye World Example (ang.). rosettacode.org. [dostęp 2015-02-11].
  7. PHP Goodbye World Example (ang.). rosettacode.org. [dostęp 2015-02-11].
  8. JavaScript Goodbye World Example (ang.). rosettacode.org. [dostęp 2015-02-11].

Zobacz też | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Hello world" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy