Historia budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej


Historia budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Trwała ruina – stan, w którym znajdowała się po 1945 roku w Gdańsku część infrastruktury dawnej kolei, 2007

Pomorska Kolej Metropolitalna – linia kolejowa wybudowana w latach 2013–2015, odbudowywana w miejscu istniejącej na odcinku WrzeszczKiełpinek w latach 1914–1945 Kolei Kaszubskiej oraz budowana na odcinku Kiełpinek – Rębiechowo.

W marcu 1945 roku wycofujące się z Gdańska niemieckie wojska wysadziły największe z wiaduktów. Był to element obrony. Wysadzając te mosty Niemcy zamierzali tymczasowo zablokować przejście dla atakującej Armii Czerwonej. Wiązało się to z wprowadzeniem parowozów na wiadukty przed wysadzeniem co miało utrudnić wjazd radzieckich czołgów do Wrzeszcza. Tory zaś zostały zdemontowane w 1946 roku. W sierpniu tego samego roku DOKP w Gdańsku ogłosiło przetarg na rozbiórkę linii Wrzeszcz – Kokoszki i odbudowę odzyskanym materiałem odcinka z Łebna (wstępna powojenna nazwa Lęborka[potrzebny przypis]) do Maszewa.

W latach 70. XX wieku pojawiały się pomysły odbudowy dawnej linii ale ówczesne władze uznawały to za bezzasadne.

W sierpniu 2005 roku pojawiło się pierwsze opracowanie dotyczące budowy kolei metropolitalnej w Trójmieście jako alternatywy dla ruchu samochodowego. W maju 2007 roku powstało wstępne studium wykonalności. W lipcu 2008 roku projekt trafił na listę Projektów Kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W grudniu 2009 roku powstało Studium wykonalności projektu[1].

31 maja 2010 roku Sejmik Województwa Pomorskiego powołał spółkę PKM S.A., w celu przygotowania i realizacji projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej[2].

Spis treści

2012 | edytuj kod

14 maja w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W uroczystości wzięli udział: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, poseł PO i członek sejmowej Komisji Infrastruktury Stanisław Lamczyk oraz podpisujący umowę dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Paweł Szaciłło i prezes PKM S.A. Krzysztof Rudziński[3].

29 września miał miejsce ostatni przemarsz trasą PKM – ponad 150 osób wzięło udział w czwartym rajdzie pieszym trasą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, który odbył się w Gdańsku. Był to jednocześnie ostatni taki przemarsz organizowany przed rozpoczęciem realizacji tej największej inwestycji infrastrukturalnej Samorządu Województwa Pomorskiego[4].

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak – po rozpatrzeniu wszystkich odwołań – zdecydował 17 października, iż decyzja wojewody pomorskiego Ryszarda Stachurskiego z dnia 5 stycznia tego roku o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – Rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej” jest ostateczna[5].

W Sali Prezydialnej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się 18 grudnia uroczystość wręczenia pozwoleń na budowę dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej[6].

2013 | edytuj kod

Prace na trasie przyszłej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej rozpoczęły się 3 stycznia wyburzeniami zabudowań na Matarni, Firodze i w Rębiechowie. Wyburzono 22 budynki mieszkalne oraz 40 gospodarczych[7][8]. 9 stycznia natomiast zaczęła się wycinka drzew, wyciętych zostało ok. 20 tys. drzew rosnących w pasie kolejowym PKM[9]. Prace te zakończyły się 28 lutego, a teren został uprzątnięty do 31 maja.

Samorządowa spółka PKM S.A. zakończyła ocenę dziewięciu ofert, jakie wpłynęły w II etapie przetargu na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i oficjalnie ogłosiła 7 marca jego wyniki. Zwycięzcą przetargu zostało polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Budimex i Ferrovial, które zaproponowało najniższą cenę realizacji inwestycji – 716.136.838,06 zł brutto[10]. Od wyników przetargów odwołanie złożyła firma Mostostal, zostało ono jednak oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą 27 marca.

26 marca (organizatorzy Mateusz Czerwiński, Piotr Trzeciak[11][12][13][14]) i 27 kwietnia (organizator Mikołaj Sobczak[15][16][14][17][18][19][20][21][22]) odbyły się pożegnania Wiaduktu Weisera (zwanego również Mostem Weisera), czyli obiektu na przedłużeniu ulicy Ludowej na gdańskiej Strzyży. Pożegnanie obiektu z 27 kwietnia było wsparte przez Pomorską Kolej Metropolitalną z prezesem Krzysztofem Rudzińskim[23] oraz Radę Dzielnicy Strzyża z przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Andrzejem Witkiewiczem[24], a także wspomniane w książce Henryka Jursza pt.: „Koleją z Wrzeszcza na Kaszuby”[25]. Inspiracją do organizacji pożegnań był zamieszczony 14 marca w internecie artykuł pasjonata historii i mieszkańca Strzyży Romualda Szymańskiego pt.: „Pomorska Kolej Metropolitalna: Stulatki do rozbiórki”, w którym opisał smutną konieczność wyburzenia wiaduktów i przyczółków dawnej linii kokoszkowskiej[26][27]. Podczas pożegnania Mostu Weisera 27 kwietnia przedstawiciele PKM zapowiedzieli, że obiekt zostanie wyburzony[21] co nastąpiło 5 czerwca. Wyburzenie wiaduktu z 5 czerwca poprzedziła widowiskowa Bitwa o Mostek Weisera, którą obserwowało ok. 3 tysięcy osób, w tym, m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz pisarz Paweł Huelle, autor książki „Weiser Dawidek” wraz z pierwowzorami bohaterów swojej książki[13][28][29].

1 maja odbyło się pożegnanie, bliźniaczego do Mostu Weisera, wiaduktu na Dolnym Migowie zorganizowane przez Stowarzyszenie Historyczne Prusy[30].

Wyburzanie, czerwiec 2013

7 maja została podpisana umowa pomiędzy samorządową spółką PKM S.A., reprezentowaną przez prezesa Krzysztofa Rudzińskiego i wiceprezesa Tadeusza Heyda oraz polsko-hiszpańskim konsorcjum firm Budimex S.A. (lider, 95 proc. udziałów) i FERROVIAL AGROMAN S.A. (partner), reprezentowanym przez prezesa Dariusza Blochera. W uroczystości wzięli udział również marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wraz z wicemarszałkiem Ryszardem Świlskim – jako przedstawiciele realizującego tę epokową dla regionu inwestycję Samorządu Województwa Pomorskiego oraz poseł Stanisław Lamczyk[31].

W czerwcu prace na budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej prowadzone są już na terenie całego Gdańska i są coraz bardziej widoczne dla mieszkańców miasta[32].

Na przełomie czerwca i lipca, nakładem gdańskiego Wydawnictwa Oskar, ukazała się książka Henryka Jursza „Koleją z Wrzeszcza na Kaszuby” będąca pierwszą kompletną monografią dawnej kolei kokoszkowskiej, której historyczną następczynią jest Pomorska Kolej Metropolitalna[33].

1 lipca odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz wmurowania symbolicznego kamienia węgielnego. W uroczystości wzięli udział, m.in.: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak wraz z wiceministrem Andrzejem Masselem oraz wiceminister Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski. Gościem specjalnym uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej był 88-letni dr inżynier Janusz Kowalski, który już pół wieku temu przekonywał ówczesne władze do konieczności odbudowy dawnej linii kokoszkowskiej. Jego liczne publikacje na ten temat, jakie przez kilkadziesiąt lat ukazywały się w pomorskiej prasie, są doskonale znane wszystkim miłośnikom dawnej kolei[34].

Prace rozbiórkowe na trasie budowy PKM zakończono w sierpniu[35]. Jako ostatni został wyburzony wiadukt przy ul. Wołkowyskiej, co nastąpiło 17 sierpnia.

22 października marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podczas odbywającej się w Urzędzie Marszałkowskim konferencji poświęconej budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej poinformował o rozszerzeniu projektu PKM o trzy dodatkowe przystanki, które znajdą się na istniejącej linii kolejowej łączącej Gdynię z Kościerzyną. Nowe przystanki mają zostać wybudowane do końca 2015. Będą to: Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny, Gdynia Stadion[36].

12 listopada na budynku Lokalnego Centrum Sterowania PKM, obok przyszłego przystanku PKM Gdańsk Matarnia, odbyła się tradycyjna uroczystość zawieszenia wiechy. Wzięli w niej udział, m.in.: prezes PKM S.A. Krzysztof Rudziński, poseł Stanisław Lamczyk oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, firmy Budimex S.A.[37]

13 listopada podsumowanie pierwszego półrocza budowy PKM[37].

10 grudnia rozpoczęło się układanie pierwszego toru PKM na odcinku od Matarni w kierunku Portu lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, dwa dni później na tym odcinku zostały położone pierwsze szyny[38].

2014 | edytuj kod

14 lutego Pomorska Kolej Metropolitalna została uznana czwartym najważniejszym wydarzeniem 25-lecia na Pomorzu w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Wyborczą–Trójmiasto[39].

Na przełomie lutego i marca w nakładzie 500 egzemplarzy ukazał się „Raport PKM”, podsumowujący pierwszych osiem miesięcy budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w 2013[40].

Budowa PKM na Strzyży, maj 2014

29 kwietnia Zarząd PKM S.A. zatwierdził ostateczne nazwy przystanków na linii PKM, co wiąże się bezpośrednio z wkroczeniem w kolejny etap budowy[41].

1 maja odbył się, w miejscu Lokalnego Centrum Sterowania PKM, Dzień Otwarty na budowie PKM[42]. Tego samego dnia PKM została wybrana najciekawszym projektem 10-lecia Polski w UE w województwie pomorskim[43].

8 maja budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej była na półmetku[44].

Na początku maja tygodnik Polityki wybrał najlepsze inwestycje, wśród nich jest PKM[45][46].

Na wiadukcie przy powstającym przystanku PKM Gdańsk Brętowo marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz 28 maja uroczyście podpisali umowę na dofinansowanie budowy węzłów integracyjnych Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Niezbędna infrastruktura przy przystankach Gdańsk Brętowo, Gdańsk Jasień i Gdańsk Kiełpinek powstanie równolegle z linią kolejową w 2015, kosztem 160 milionów złotych[47].

24 czerwca ogłoszono wyniki przetargu na tabor dla linii PKM.

Podczas XV Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2014″ w lipcu Henryk Jursz za swoją książkę „Koleją z Wrzeszcza na Kaszuby” otrzymał Nagrodę Główną w Konkursie Literatury Pomorskiej, w kategorii „Opracowania naukowe i eseje”. Nagrodzona książka to pierwsza kompletna monografia dawnej kolei kokoszkowskiej, której historyczną następczynią jest Pomorska Kolej Metropolitalna[48].

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła 22 lipca wniosek firmy Newag, odwołujący się od rozstrzygnięcia przetargu na dostawę 10 spalinowych zespołów trakcyjnych dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Pociągi, które obsłużą pasażerów na nowej linii, zostaną wyprodukowane przez firmę Pesa za kwotę 114 mln zł[49].

4 sierpnia podpisano kontrakt na kwotę 36 mln zł na infrastrukturę towarzyszącą PKM[50].

18 sierpnia ukazał się drugi numer „Raportu PKM”, podsumowujący budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w pierwszej połowie 2014[51].

25 sierpnia Pomorska Kolej Metropolitalna została jednym z laureatów tegorocznej edycji konkursu MediaKreator, zdobywając nagrodę w kategorii „Działania internetowe”[52].

2 września marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i wicemarszałek Ryszard Świlski podpisali z przedstawicielami firmy Pesa Bydgoszcz S.A. wiceprezesem Robertem Świechowiczem i prokurentem Maciejem Maciejewskim umowę na dostawę 10 sztuk spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Uroczystość odbyła się na terenie budowanego przystanku PKM Gdańsk Niedźwiednik[53].

Budowa PKM w Matarni, wrzesień 2014

6 września odbył się, tuż obok przystanku PKM Gdańsk Strzyża, Dzień Otwarty na budowie PKM[54].

12 września miał miejsce pierwszy przejazd drezyną po torze PKM[55].

13 września odbył się, tuż obok przystanku PKM Gdańsk Niedźwiednik, Dzień Otwarty na budowie PKM[56].

W październiku rozpoczęły się próby obciążeniowe wiaduktów PKM[57].

W listopadzie trwał kolejny etap nasadzeń drzewek leśnych, realizowany w ramach powstawania PKM. Tym razem prace związane z zakładaniem zieleni prowadzone były na Matarni. Pomiędzy linią PKM, a ul. Słowackiego zasadzonych zostanie 16 720 sztuk drzew[58].

19 listopada na 80-metrowym wiadukcie kolejowym WK 11, położonym nad jedną z głównych arterii Gdańska – ul.Słowackiego, odbyły się statyczne próby obciążeniowe. Wynik testów okazał się pozytywny[59].

W listopadzie na całej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej trwały zaawansowane prace torowe. Kolejne obiekty przeszły już próby obciążeniowe, wśród nich wiadukt kolejowy nad ul. Słowackiego oznaczony symbolem WK-11. Linia przejezdna jest już niemal na całej długości[60].

W grudniu Pomorska Kolej Metropolitalna po raz kolejny została wyróżniona za swoje działania promocyjne i reklamowe. Podczas tegorocznej edycji konkursu „W dobrej formie – kreatywnie o transporcie”, organizowanym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, docenione zostały Dni Otwarte na Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz folder multimedialny prezentujący wygląd przystanków PKM. Również działania internetowe spółki zostały docenione statuetką w konkursie MediaKreator 2014[61].

2015 | edytuj kod

12 lutego Komisja Europejska zatwierdziła zwiększenie dofinansowania projektu PKM do 85%[62].

25 lutego ukazał się trzeci numer „Raportu PKM”, podsumowujący budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w drugiej połowie 2014[63].

W lutym rozpoczął się montaż masztów GSM-R wzdłuż linii PKM[64] i zaprezentowano wizualizację przystanku PKM Gdańsk Osowa[65].

16 kwietnia w organizowanym z inicjatywy Grupy PTWP oraz redakcji serwisu portalsamorządowy.pl konkursie Top Inwestycje Komunalne 2015 przyznano prestiżowe nagrody najlepszym inwestycjom komunalnym, realizowanym na terenie całego kraju. Pośród laureatów znalazła się także Pomorska Kolej Metropolitalna, jako inwestycja mająca na celu budowę nowoczesnej infrastruktury kolejowej[66].

Od 20 do 24 kwietnia na całej linii PKM odbywały się testy rozruchowe systemu GSM-R polegające m.in. na sprawdzeniu pokrycia sygnałem radiowym całej linii PKM, przy maksymalnej prędkości 120 km/h. Posłużyła do nich lokomotywa TRAXX F140 DE, wypożyczona przez Lotos Kolej[67].

30 kwietnia finał budowy PKM[68].

19 maja na przystanku PKM Gdańsk Matarnia, przy ul. Budowlanych, odbyła się pierwsza seria ćwiczeń z udziałem służb ratowniczych[69].

Na przełomie maja i czerwca trwały testy oświetlenia przystanków PKM[70].

11 czerwca Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję, że PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście będzie wozić pasażerów na linii PKM[71].

12 czerwca na torach PKM po raz pierwszy pojawił się szynobus Pesy, który obsługiwać będzie pasażerów nowej linii kolejowej[72].

W czasie trwającego od 16 do 17 czerwca VI Forum Marketingowego w Tarczynie wyłoniono zwycięzców w sześciu kategoriach konkursu dedykowanego branży transportowej. W kategorii EVENT/KONFERENCJA kapituła przyznała pierwsze miejsce Pomorskiej Kolei Metropolitalnej za cykl trzech imprez dla mieszkańców organizowanych w 2014 roku, mających przybliżyć realizowaną inwestycję przyszłym pasażerom[73].

23 czerwca, podczas uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie, przedstawiciele PKM S.A., Budimeksu S.A. i Transprojektu Gdańskiego otrzymali statuetkę w konkursie „Budowa Roku”[74].

W lipcu PKM S.A. zmieniła siedzibę z biurowca AmberExpo na Lokalne Centrum Sterowania PKM na gdańskiej Matarni[75]. W tym samym miesiącu linia PKM testowana była przez lokomotywę SM42[76] oraz wagon spalinowy SA103 należące do Przewozów Regionalnych[77]. Między testami lokomotywy SM42 i wagonu spalinowego SA103 prace wykonywała szlifierka torowa Speno, która przygotowywała szyny na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej[78].

Przebudowa stacji Osowa, sierpień 2015

3 sierpnia rozpoczęły się testy linii PKM z udziałem pojazdu Pesy SA 136-018, prowadzonego przez PKP SKM w Trójmieście[79]. W tym samym miesiącu pisarz Paweł Huelle, autor książki „Weiser Dawidek” i autor książki „Koleją z Wrzeszcza na Kaszuby” Henryk Jursz mieli okazje przejechać się jednym z pojazdów na odcinku Strzyża – Gdańsk Port Lotniczy – Strzyża[80]. Również w sierpniu zaprezentowano rozkład jazdy obowiązujący od 1 do 30 września na odcinku Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa – Gdańsk Wrzeszcz z kilkoma kursami do Gdyni Głównej po linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej[81] oraz Pomorska Kolej Metropolitalna otrzymała Świadectwo Bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury kolejowej oficjalnie stając się 11. zarządcą linii kolejowych w Polsce[82]. Na dwa tygodnie przed oficjalną inauguracją możliwości PKM zaprezentowano dziennikarzom, natomiast na stacji Gdańsk Matarnia do szynobusu wsiedli także wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel i prezes PKM S.A. Krzysztof Rudziński[83]. 30 sierpnia odbył się dzień otwarty PKM, połączony z inauguracją linii i przejazdami pociągów Retro oraz PESA na odcinku Gdańsk Strzyża – Gdańsk Port Lotniczy. W uroczystości wzięli udział m.in. premier Ewa Kopacz wraz z członkami rządu, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wraz z wicemarszałkiem Ryszardem Świlskim[84][85].

1 września linia została oddana do użytku[86].

23 września podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku KOW, wydawca „Kuriera Kolejowego”, wręczył nagrody laureatom konkursu MediaKreator. Pomorska Kolej Metropolitalna otrzymała nagrodę w kategorii Event/Jubileusz za zorganizowane w ubiegłym roku dni otwarte na budowie PKM[87].

28 września podczas XII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego marszałek Mieczysław Struk przedstawił informację na temat realizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Była to jednocześnie okazja do uhonorowania osób, które przyczyniły się do realizacji najważniejszej w historii samorządu województwa pomorskiego inwestycji infrastrukturalnej[88].

1 października uruchomiona została trasa z Gdańska do Kartuz. W tym samym miesiącu PKM S.A. została nagrodzona dwiema kolejnymi nagrodami, pierwszą z nich jest Orzeł Pomorski przyznany przez „Magazyn Pomorski” za wybudowaną nową linię Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, zaś drugą nagrodą są Kryształy Przetargów Publicznych.

7 listopada ukazał się czwarty, ostatni już, numer „Raportu PKM”, podsumowujący budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej od stycznia do oficjalnego uruchomienia linii we wrześniu[89].

Wysiłek PKM S.A. doceniła w listopadzie Polska Agencja Przedsiębiorczości, przyznając PKM S.A. statuetkę i tytuł „Lidera Rozwoju Regionalnego 2015”, podczas odbywającego się w Łodzi III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. W tym samym miesiącu PKM S.A. znalazła się w gronie blisko siedemdziesięciu firm i instytucji z całej Polski, uczestniczących w gali wręczenia nagród programu „Symbol 2015”, jaka obyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Kapituła programu „Symbol” nagrodziła spółkę statuetką i tytułem „Siła Skutecznego Zarządzania 2015”.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał 9 grudnia, że Pomorska Kolej Metropolitalna została zbudowana zgodnie z prawem, uchylając przy tym wyrok niższej instancji. Sprawa ciągnęła się dwa lata[90]. Pod koniec tego samego miesiąca PKM S.A. ogłosiło przetarg na budowę dwóch dodatkowych przystanków PKM przy linii kolejowej 201 – Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion, które zostaną oddane do użytku w 2017 roku.

2016 | edytuj kod

W styczniu Pomorska Kolej Metropolitalna najważniejszą inwestycją 2015 roku, według słuchaczy Radia Gdańsk[91].

W marcu Inwestycją Roku 2015 w plebiscycie Pomorskie Sztormy została Pomorska Kolej Metropolitalna[92].

14 lipca po silnych ulewach na linii doszło do kilku osunięć nasypów, w wyniku czego ruch został całkowicie wstrzymany[93] i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową[94]. 19 lipca przywrócono ruch pociągów na odcinku Gdańsk Osowa – Gdańsk Port Lotniczy[95]. 12 sierpnia rozpoczęły się właściwe prace naprawcze[96], a 31 sierpnia testy linii przed jej ponownym uruchomieniem[97], które nastąpiło 4 września (na odcinku od Brętowa do Strzyży ruch odbywał się jednotorowo)[98].

22 września w obecności dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Gdyni Juliana Skrochockiego, wiceprezydenta Gdyni Marka Stępy, prezesa Budimeksu S.A. Dariusza Blochera, prezesa PKM S.A. Grzegorza Mocarskiego, marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka i członka Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszarda Świlskiego podpisano umowę na budowę przystanków PKM Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion[99].

W rok od uruchomienia PKM przewiozła 2 062 000 pasażerów[100].

1 listopada przywrócono dwutorowy ruch na całej długości linii[101].

2017 | edytuj kod

7 marca zdemontowano i przeniesiono na teren, pobliskiej, parafii Św. Wawrzyńca w Gdyni Wielkim Kacku drewniany krzyż stojący od 1947 przy ul. Wielkopolskiej w Gdyni gdyż jego dotychczasowa lokalizacja kolidowała z budowanym w tym miejscu przystankiem PKM Gdynia Karwiny.

Ponad ćwierć miliona pasażerów na linii PKM w marcu![102].

4 maja zostało utworzone Stowarzyszenie Miłośników Kolei Kokoszkowskiej[103][104][105][106][107].

Blisko 1,5 mln pasażerów na linii PKM w pierwszej połowie 2017 r.[108].

We wrześniu przy wiadukcie nad ul. Grunwaldzką, wiadukcie nad ul. Wita Stwosza, wiadukcie nad ul. Polanki, tzw. mostku Weisera na Strzyży oraz wiadukcie nad ul. Słowackiego postawiono tablice opisujące historię ich poprzedników[109][110].

Rekordowy październik kartuskich pociągów na linii PKM[111].

8 grudnia uroczyście oddano do użytku gdyńskie przystanki PKM – Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion[112]. Dwa dni później odbył się dzień otwarty PKM na obu przystankach[113][114].

2018 | edytuj kod

Ponad 3 miliony pasażerów na linii PKM w 2017 roku[115].

Nowe przystanki PKM w Gdyni przyciągają coraz więcej pasażerów[116].

PKM z unijnym dofinansowaniem na elektryfikację i dodatkowy przystanek Gdańsk Firoga[117].

Kolejny rekord na linii PKM – ponad 324 tysiące pasażerów przewiezionych w marcu 2018![118].

13 maja odbył się specjalny przejazd na trasie Gdańsk Kokoszki–Kartuzy. Celem przyjazdu było poparcie rewitalizacji 15-kilometrowego fragmentu linii kolejowej nr 229 (Kartuzy–Glincz) i linii nr 234 na odcinku Gdańsk Kokoszki–Glincz w związku z planowaną modernizacją linii 201 Gdynia–Kościerzyna–Bydgoszcz. W Kartuzach podpisano list intencyjny w sprawie odtworzenia kolejowego połączenia z Gdańskiem przez Starą Piłę: marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski, burmistrzowie Mieczysław Gołuński i Wojciech Kankowski, poseł Stanisław Lamczyk, wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak, sołtys Leźna Grzegorz Rek, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kolei Kokoszkowej Krzysztof Nowotarski, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców Zbigniew Jarecki, kapelan kolejarzy i nauczyciel klasy kolejowej w ZSZiO w Żukowie ksiądz Piotr Wlgaris[119][120].

30 maja p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol i prezes PKM S.A. Grzegorz Mocarski podpisali umowę na unijne dofinansowanie projektu pt. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza III – elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga[121].

W lipcu podjęto decyzję, że w 2019 rozpocznie się remont odcinka Stara Piła–Gdańsk Kokoszki przez PKP PLK oraz odbudowa przez PKM S.A. 1,5 km odcinka Gdańsk Kokoszki–Gdańsk Kiełpinek, dzięki czemu możliwe będzie zachowanie ciągłości połączenia Gdańsk–Kartuzy w czasie remontu linii kolejowej nr 201[122].

Od 3 lat Pomorska Kolej Metropolitalna zmienia komunikację w Trójmieście i na Pomorzu[123].

Cykl „Weekend z PKM” Dziennika Bałtyckiego z nagrodą specjalną za zasługi dla rozwoju turystyki w województwie pomorskim[124].

2019 | edytuj kod

11 stycznia podpisano umowę między PKM a Biurem Projektów Komunikacyjnych na wykonanie projektu elektryfikacji linii PKM i nowego przystanku Gdańsk Firoga[125].

Czas na bajpas kartuski. Ruszają prace przy nowej linii kolejowej[126][127].

Szybsza i wygodniejsza podróż dla setek tysięcy mieszkańców. Jak w ciągu trzech lat PKM zmieniła komunikację na Pomorzu[128].

Już 10 milionów pasażerów przejechało Pomorską Koleją Metropolitalną. Na stacji Gdańsk Strzyża PKM były upominki i podziękowania[129][130].

Pomorska Kolej Metropolitalna rozstrzygnęła przetarg na przygotowanie planu budowy łącznika bajpasu kartuskiego[131][132].

Z okazji 30 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 na przystanku PKM Gdańsk Strzyża powstał specjalny mural[133].

19 czerwca na realizowanym przez PKM S.A. 1,5-kilometrowym odcinku tzw. "bajpasa kartuskiego" pomiędzy trójmiejską obwodnicą i Kokoszkami - na wysokości dzielnicy Gdańsk Karczemki - rozpoczęły się prace saperskie.

5 lipca na stacji PKM Gdańsk Strzyża odsłonięto mural „Kobiety Wolności”[134][135].

13 sierpnia podpisano porozumienie pomiędzy Województwem Pomorskim, PKM i PKP PLK w sprawie „bajpasa kartuskiego”[136][137].

Pomorska Kolej Metropolitalna w liczbach[138] | edytuj kod

 • Budowana długość linii – 19,5 km (18 km dwutorowej linii w kierunku Gdyni + 1,5 km łącznik w kierunku Kościerzyny)
 • Długość całkowita torów – 33 km (bez rozjazdów)
 • Liczba rozjazdów – 21
 • Liczba obiektów inżynierskich – 41, w tym:
  • wiadukty kolejowe – 17
  • wiadukty drogowe – 5
  • kładki dla pieszych – 4
  • przepusty i przejścia pod torami – 15
 • Liczba przystanków – 8 (+ 3 dodatkowe na linii 201: Gdańsk-Osowa, Gdynia-Karwiny, Gdynia-Stadion)
 • Liczba torów odstawczych – 3 (w rejonie stacji Gdańsk Wrzeszcz – 2 tory należące do PKP PLK oraz w rejonie stacji Gdańsk Rębiechowo – 1 tor należący do PKM)
 • Maksymalna liczba pociągów na linii w jednym kierunku – 9-12 (przy funkcjonującym systemie ERTMS)
 • Różnica wysokości w metrach pomiędzy punktem początkowym, a końcowym linii wynosi 134 m
 • Punkty styczne z liniami kolejowymi PKP PLK – 3 (Gdańsk-Wrzeszcz, Gdańsk-Osowa, Rębiechowo)
 • Zastosowany system prowadzenia i kontroli ruchu – ETCS poziomu 2
 • Maksymalny spadek (w promilach) – 34 (na podjeździe toru nr 1 na wiadukt WK 2)
 • Maksymalna prędkość pociągów na linii PKM – 120 km/h
 • Na całej linii PKM wbudowanych zostało 28 970 podkładów. Gdyby wszystkie te podkłady ustawić jeden na drugim, to miałyby wysokość 8,5 tys. m
 • Na torach PKM wykonano ponad 2,4 tysiąca spawów szyn.
 • W trakcie budowy PKM przeprowadzono ponad 58 tysięcy badań laboratoryjnych.
 • Łącznie wykorzystano ponad 55 tys. m³ betonu co oznacza transport betonu ponad 6200 betonowozami
 • Użyty do budowy PKM beton waży łącznie ok. 137 500 ton
 • Przy budowie obiektów mostowych wykorzystano ponad 7 300 000 kg (7,3 tys. ton) zbrojenia. Zbrojenie przyjechało na budowę 365 samochodami. Łączna długość prętów zbrojeniowych to ok. 3000 km
 • Na budowę przywieziono 270 tys. ton pospółki (materiał sypki) i 172 tys. ton kruszywa. Gdyby tym materiałem wypełnić towarowe wagony kolejowe, to zebrałoby się 2370 wagonów
 • Ponad 8,5 tysiąca osób odwiedziło Dni Otwarte na budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. W tym 4 tysiące na Matarni – 1 maja 2014 r., 2,5 tysiąca na Strzyży i ponad 2 tysiące na Niedźwiedniku – kolejno 6 i 13 września 2014 r.
 • Długość kabli telekomunikacyjnych położonych na terenie PKM to 134 km, czyli tyle ile wynosi odległość z Gdańska do Miastka.
 • Na trasie PKM zainstalowane będą 2 smarownice, czyli bezobsługowe urządzenia przytorowe, które w chwili najazdu pojazdu w sposób mechaniczny dozują smar i spryskują go na powierzchnie szyny.
 • Na trasie PKM położono 197 km kabli i przewodów energetycznych
 • Na trasie PKM wbudowano około 1700 sztuk pali wspierających obiekty mostowe, ich łączna długość to ok. 25 km, czyli tyle co odległość z Kolbud do Kartuz.
 • W sumie objętość wszystkich wykopów, nasypów i dowozów gruntu wyniosła ok. 3 mln m³, czyli 0,003 km³. Dla porównania Morze Bałtyckie ma 21 721 km³.
 • W ramach tzw. nasadzeń zastępczych (za blisko 20 tys. drzew i krzewów wyciętych w związku z budową) Pomorska Kolej Metropolitalna posadziła niemal 75 tysięcy drzewek i sadzonek leśnych na terenie Gdańska i okolic. Wśród nich znalazły się sosna pospolita, buk pospolity, dąb bezszypułkowy, brzoza brodawkowata, modrzew oraz lipa drobnolistna.
 • Do obsypania i podbicia torów zużyto niemal 60 tys. ton tłucznia, co przekłada się na pojemność około 3,5 tys. ciężarówek
 • Najdłuższy obiekt mostowy na linii PKM, to 940-metrowa estakada obok gdańskiego lotniska, oznaczona symbolem WK 36. Podzielony jest on na 25 przęseł, opartych na 26 podporach.
 • 248 – numer przyznany nowej, dwutorowej linii PKM w prowadzonym przez PKP PLK wykazie wszystkich linii kolejowych w Polsce (oraz 253 dla jednotorowej łącznicy w kierunku Kościerzyny)

Przypisy | edytuj kod

 1. Ulotka informacyjna. pkm-sa.pl, 2009-10-08. [dostęp 2015-05-25].
 2. Podstawy działania Spółki. pkm-sa.pl, 2010-05-31. [dostęp 2010-05-31].
 3. 500 mln zł unijnego dofinansowania dla projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. pkm-sa.pl, 2012-05-14. [dostęp 2012-05-14].
 4. Ostatni przemarsz trasą PKM już za nami. pkm-sa.pl, 2012-10-02. [dostęp 2012-10-02].
 5. Decyzja lokalizacyjna dla PKM jest już ostateczna. pkm-sa.pl, 2012-10-19. [dostęp 2012-10-19].
 6. Wojewoda Pomorski wręczył Marszałkowi Województwa pozwolenie na budowę PKM. pkm-sa.pl, 2012-12-18. [dostęp 2012-12-18].
 7. PAP: Rozpoczęły się wyburzenia pod budowę pomorskiej kolei (pol.). wnp.pl, 03-01-2013. [dostęp 04/01/2012].
 8. Ruszyły wyburzenia budynków na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. pkm-sa.pl, 2013-01-03. [dostęp 2013-01-03].
 9. Trwają rozbiórki i wycinka drzew na trasie PKM. pkm-sa.pl, 2013-01-16. [dostęp 2013-01-16].
 10. Polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Budimex S.A. i FERROVIAL AGROMAN S.A. zwycięzcą przetargu na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. pkm-sa.pl, 2013-03-07. [dostęp 2013-03-07].
 11. Patryk Siedliński: W miejscu Mostu Weisera powstanie nowy most, nawiązujący do oryginału. gdansk.naszemiasto.pl, 2013-03-25. [dostęp 2013-03-25].
 12. Pożegnają most Weisera. gdansk.naszemiasto.pl. [dostęp 2017-05-18].
 13. a b Romuald Szymański: Stuletni Most Weisera Dawidka w Gdańsku przeszedł do historii fotorelacja. gdansk.naszemiasto.pl, 2013-06-11. [dostęp 2013-06-11].
 14. a b Ewa Kowalska: Mikołaj Sobczak. Moje związki ze Strzyżą. ibedeker.pl, 2017-04-14. [dostęp 2017-04-15].
 15. Mikołaj Sobczak: Kronika budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej [zdjęcia, wideo, wizualizacje. gdansk.naszemiasto.pl. [dostęp 2019-11-03].
 16. Mikołaj Sobczak: Jak Gdańsk żegnał Most Weisera. gdansk.naszemiasto.pl. [dostęp 2018-01-30].
 17. Gosia Kowalska: Most Weisera Dawidka - ostatnie pożegnanie. ibedeker.pl, 2013-04-22. [dostęp 2016-02-24].
 18. Kamil Zwięgeła: Pożegnaliśmy most Weisera Dawidka. ibedeker.pl, 2013-04-28. [dostęp 2013-04-28].
 19. Tomasz Strug: Tłumy żegnały Most Weisera. staraoliwa.pl, 2013-04-28. [dostęp 2016-10-05].
 20. Romuald Szymański: Stuletni Most Weisera Dawidka w Gdańsku przeszedł do historii fotorelacja. gdansk.naszemiasto.pl, 2013-06-11. [dostęp 2013-06-11].
 21. a b Tłumy na pożegnaniu mostku Weisera oraz niespodzianki od PKM. pkm-sa.pl, 2013-04-29. [dostęp 2013-04-29].
 22. Pożegnanie mostku Weisera - 27.04.2013 r.. facebook.com/PomorskaKolejMetropolitalna, 2013-04-27. [dostęp 2016-03-12].
 23. Symboliczne pożegnanie mostu nazwanego imieniem Weisera Dawidka. gdansk.tvp.pl, 2013-04-28. [dostęp 2013-04-28].
 24. Rada Dzielnicy Strzyża 2011-2015, bip.gdansk.pl [dostęp 2020-11-21]  (pol.).
 25. Album Archive, picasaweb.google.com [dostęp 2020-07-08]  (ang.).
 26. Romuald Szymański: Pomorska Kolej Metropolitalna: Stulatki do rozbiórki. gdansk.naszemiasto.pl, 2013-03-14. [dostęp 2013-03-14].
 27. Ocalić mosty od zapomnienia. gdansk.tvp.pl, 2013-03-30. [dostęp 2013-03-30].
 28. Mostek Weisera zburzony po widowiskowej bitwie. pkm-sa.pl, 2013-06-06. [dostęp 2013-06-06].
 29. Huczne pożegnanie Mostu Weisera Dawidka. gdansk.tvp.pl, 2013-06-06. [dostęp 2013-06-06].
 30. Pożegnanie wiaduktu na Dolnym Migowie 01.05.13. prusy.fora.pl, 2013-05-07. [dostęp 2013-05-07].
 31. Umowa na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej podpisana. pkm-sa.pl, 2013-05-07. [dostęp 2013-05-07].
 32. Budowa PKM idzie pełną parą. pkm-sa.pl, 2013-06-20. [dostęp 2013-06-20].
 33. Premiera książki Henryka Jursza „Koleją z Wrzeszcza na Kaszuby”. pkm-sa.pl, 2013-06-26. [dostęp 2013-06-26].
 34. Oficjalna inauguracja budowy PKM. pkm-sa.pl, 2013-07-03. [dostęp 2013-07-03].
 35. Budowa PKM: stare wiadukty wyburzone. trojmiasto.pl, 2013-08-18. [dostęp 2013-08-19].
 36. Trzy dodatkowe przystanki PKM na odcinku linii 201 z Osowej do Gdyni. pkm-sa.pl, 2013-10-23. [dostęp 2013-10-23].
 37. a b Wiecha na budynku Lokalnego Centrum Sterowania PKM. pkm-sa.pl, 2013-10-23. [dostęp 2013-10-23].
 38. Pierwszy tor Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (12.12.2013 r.). youtube.com, 2013-12-12. [dostęp 2013-12-12].
 39. Budowa PKM czwartym najważniejszym wydarzeniem 25-lecia na Pomorzu. pkm-sa.pl, 2014-02-14. [dostęp 2014-02-14].
 40. Raport PKM – część 1 (V-XII 2013). pkm-sa.pl, 2014-03-30. [dostęp 2014-03-30].
 41. Ostateczne nazwy przystanków PKM. pkm-sa.pl, 2014-04-29. [dostęp 2014-04-29].
 42. Dzień otwarty na budowie PKM odwiedziły tłumy Pomorzan. pkm-sa.pl, 2014-05-05. [dostęp 2014-05-05].
 43. PKM projektem 10-lecia w województwie pomorskim. pkm-sa.pl, 2014-05-01. [dostęp 2014-05-01].
 44. Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na półmetku. pkm-sa.pl, 2014-05-08. [dostęp 2014-05-08].
 45. PKM, metro i tramwaj w Olsztynie-najlepsze inwestycje według Polityki. rynek-kolejowy.pl, 2014-05-09. [dostęp 2014-05-09].
 46. Najlepsze inwestycje 10-lecia. polityka.pl, 2014-05-02. [dostęp 2014-05-02].
 47. Gdańsk wybuduje węzły integracyjne przy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. pkm-sa.pl, 2014-05-28. [dostęp 2014-05-28].
 48. Nagroda Główna Targów COSTERINA 2014 dla książki Henryka Jursza. pkm-sa.pl, 2014-07-14. [dostęp 2014-07-14].
 49. Pesa dostarczy pociągi dla linii PKM. Odwołanie Newagu oddalone. trojmiasto.pl, 2014-07-22. [dostęp 2014-07-22].
 50. 36 mln zł na infrastrukturę towarzyszącą PKM. Podpisano kontrakt [ZDJĘCIA. dziennikbaltycki.pl, 2014-08-04. [dostęp 2014-08-04].
 51. Raport PKM – część 2 (I-VI 2014). pkm-sa.pl, 2014-08-18. [dostęp 2014-08-18].
 52. MediaKreator 2014 rozstrzygnięty!. kurier-kolejowy.pl, 2014-08-25. [dostęp 2014-08-25].
 53. Pojazdy PESA obsłużą pasażerów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. pkm-sa.pl, 2014-09-03. [dostęp 2014-09-03].
 54. Tłumy miłośników PKM na niebie i ziemi – dzień otwarty na Strzyży. pkm-sa.pl, 2014-09-08. [dostęp 2014-09-08].
 55. Pierwszy przejazd drezyną po torze PKM 12 września 2014 roku. youtube.com, 2014-09-12. [dostęp 2014-09-12].
 56. 400 pierwszych pasażerów. pkm-sa.pl, 2014-09-17. [dostęp 2014-09-17].
 57. Rozpoczęły się próby obciążeniowe wiaduktów PKM. Apel do mieszkańców o niewchodzenie na teren budowy!. pkm-sa.pl, 2014-10-20. [dostęp 2014-10-20].
 58. Odtwarzanie terenów leśnych na Matarni. pkm-sa.pl, 2014-11-05. [dostęp 2014-11-05].
 59. Test na wiadukcie WK 11 zaliczony. pkm-sa.pl, 2014-11-21. [dostęp 2014-11-21].
 60. Na torach PKM praca wre – trwają spawania i podbicia. pkm-sa.pl, 2014-11-26. [dostęp 2014-11-26].
 61. Trzy nagrody za działania promocyjne dla PKM. pkm-sa.pl, 2014-12-11. [dostęp 2014-12-11].
 62. Komisja Europejska zatwierdziła zwiększenie dofinansowania projektu PKM do 85 procent!. pkm-sa.pl, 2015-02-12. [dostęp 2015-02-02].
 63. Raport PKM – część 3 (VII-XII 2014). pkm-sa.pl, 2015-02-25. [dostęp 2015-02-25].
 64. Rozpoczął się montaż masztów GSM-R wzdłuż linii PKM. pkm-sa.pl, 2015-02-25. [dostęp 2015-02-25].
 65. Tak będzie wyglądał przystanek PKM Gdańsk Osowa. pkm-sa.pl, 2015-03-02. [dostęp 2015-02-03].
 66. PKM pośród top inwestycji komunalnych. pkm-sa.pl, 2015-04-21. [dostęp 2015-04-21].
 67. Testy na PKM z dużą prędkością. rynek-kolejowy.pl, 2015-04-20. [dostęp 2015-04-20].
 68. Finał budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. pkm-sa.pl, 2015-05-05. [dostęp 2015-05-05].
 69. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. pkm-sa.pl, 2015-05-20. [dostęp 2015-05-20].
 70. Olśniewające przystanki PKM. pkm-sa.pl, 2015-06-02. [dostęp 2015-06-02].
 71. Pociągi SKM będą woziły pasażerów PKM. kurier-kolejowy.pl, 2015-06-11. [dostęp 2015-06-11].
 72. Pierwszy szynobus na torach PKM. pkm-sa.pl, 2015-06-15. [dostęp 2015-06-15].
 73. Kolejna statuetka MediaKreator dla PKM. pkm-sa.pl, 2015-06-18. [dostęp 2015-06-18].
 74. Budowa Roku. pkm-sa.pl, 2015-06-24. [dostęp 2015-06-24].
 75. PKM S.A. w nowej siedzibie. pkm-sa.pl, 2015-07-03. [dostęp 2015-07-03].
 76. Linia PKM testowana przez … lokomotywę SM42. inforail.pl, 2015-07-15. [dostęp 2015-07-15].
 77. Szynobus testuje linię PKM. inforail.pl, 2015-07-28. [dostęp 2015-07-30].
 78. Niesamowite maszyny: szlifierka torowa. trojmiasto.pl, 2015-07-25. [dostęp 2015-07-30].
 79. Rozpoczęły się testy na linii PKM. Pociągi przejadą kilka tysięcy kilometrów. trojmiasto.pl, 2015-08-03. [dostęp 2015-08-03].
 80. Krótka wycieczka z Pawłem Huelle. draftcloud.jursz.pl, 2015-08-07. [dostęp 2015-08-08].
 81. [tt_news=585&tx_ttnews[backPid]=1 Odcinek Gdańsk Główny Gdańsk Port Lotniczy - Gdynia Główna po linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej]. skm.pkp.pl, 2015-08-12. [dostęp 2015-08-12].
 82. PKM ze świadectwem bezpieczeństwa. Można wozić pasażerów. rynek-kolejowy.pl, 2015-08-12. [dostęp 2015-08-13].
 83. Pomorska Kolej Metropolitalna gotowa do startu. Pierwsi pasażerowie chwalą komfort jazdy [WIDEO. dziennikbaltycki.pl, 2015-08-18. [dostęp 2015-08-19].
 84. Inauguracja PKM. Tłumy pasażerów podczas dnia otwartego. trojmiasto.pl, 2015-08-30. [dostęp 2015-09-03].
 85. Ewa Kopacz w Gdańsku: Premier na inauguracji PKM. Obejrzała też nowy terminal lotniska. dziennikbaltycki.pl, 2015-08-30. [dostęp 2015-09-03].
 86. PKM-ka już na torach. Linia imponuje, ale są kłopoty z rozkładem i biletami. trojmiasto.pl, 2015-09-01. [dostęp 2015-09-03].
 87. Zwycięzcy MediaKreatora nagrodzeni!. kurier-kolejowy.pl, 2015-09-23. [dostęp 2015-10-05].
 88. XII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. pomorskie.eu, 2015-09-28. [dostęp 2015-10-05].
 89. Raport PKM – część 4 (I-IX 2015). pkm-sa.pl, 2015-11-07. [dostęp 2017-12-21].
 90. Sąd rozstrzygnął przyszłość Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. trojmiasto.pl, 2015-12-09. [dostęp 2015-12-18].
 91. Pomorska Kolej Metropolitalna najważniejszą inwestycją 2015 roku [GŁOSY SŁUCHACZY. radiogdansk.pl, 2016-01-16. [dostęp 2016-03-12].
 92. Pomorskie Sztormy. Inwestycja Roku - PKM. Trafiliśmy w dziesiątkę!. trojmiasto.wyborcza.pl, 2016-03-12. [dostęp 2016-03-12].
 93. Ogromne utrudnienia w Trójmieście po ulewach (aktualizacja). rynek-kolejowy.pl, 2016-07-15. [dostęp 2016-07-16].
 94. PKM po ulewach - kiedy pociągi zaczną normalnie funkcjonować?. koscierski.info, 2015-09-01. [dostęp 2016-07-19].
 95. PKM po ulewach - kiedy pociągi zaczną normalnie funkcjonować?Pociągi PKM dojeżdżają do Portu Lotniczego od strony Osowy. 2015-07-19. [dostęp 2016-07-24].
 96. Dwa miesiące utrudnień na trasie PKM. Wszystkie naprawy zakończą się w listopadzie. kurierkolejowy.pl, 2016-09-14. [dostęp 2016-09-24].
 97. Linia PKM przechodzi testy. Szynobusy wyjadą 4 września?. trojmiasto.pl, 2016-08-31. [dostęp 2016-09-01].
 98. Trójmiasto: Pociągi już na torach do portu i PKM [filmy. rynek-kolejowy.pl, 2016-09-05. [dostęp 2016-09-24].
 99. Umowa na budowę przystanków PKM Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion podpisana. pkm-sa.pl, 2016-09-22. [dostęp 2016-09-24].
 100. Ponad 2 miliony pasażerów po roku funkcjonowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. pkm-sa.pl, 2016-10-06. [dostęp 2016-10-06].
 101. Koniec napraw PKM po ulewie z lipca. rynek-kolejowy.pl, 2016-10-28. [dostęp 2016-11-09].
 102. Ponad ćwierć miliona pasażerów na linii PKM w marcu!. pkm-sa.pl, 2017-04-12. [dostęp 2017-04-12].
 103. Utworzenie SMKK. facebook.com, 2017-05-04. [dostęp 2017-05-05].
 104. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 111/2017 (5248) - Pozycja 160266 (Stowarzyszenie Miłośników Kolei Kokoszkowskiej). krs-online.com, 2017-06-09. [dostęp 2017-08-01].
 105. XV. Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (Stowarzyszenie Miłośników Kolei Kokoszkowskiej). imsig.pl. [dostęp 2017-08-01].
 106. Stowarzyszenie Miłośników Kolei Kokoszkowskiej. mojepanstwo.pl. [dostęp 2018-02-14].
 107. Stowarzyszenie Miłośników Kolei Kokoszkowskiej. krs-pobierz.pl. [dostęp 2018-02-14].
 108. Blisko 1,5 mln pasażerów na linii PKM w pierwszej połowie 2017 r.. pkm-sa.pl, 2017-07-11. [dostęp 2017-07-31].
 109. Jak to dawniej z linią PKM było. Dowiedz się więcej o historii linii kolejowej Wrzeszcz – Kokoszki. pomorskie.eu, 2017-09-13. [dostęp 2017-09-13].
 110. PKM eksponuje relikty dawnej Kolei Kokoszkowskiej. staraoliwa.pl, 2017-10-03. [dostęp 2017-10-03].
 111. Rekordowy październik kartuskich pociągów na linii PKM. pkm-sa.pl, 2017-11-07. [dostęp 2017-11-08].
 112. Czerwona wstęga połączyła Gdynię i Gdańsk. Otwarcie nowych przystanków Gdynia Stadion i Gdynia Karwiny. pomorskie.eu, 2017-12-08. [dostęp 2017-12-08].
 113. Bilet na peron i na stadion. Dzień otwarty przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdyni. pomorskie.eu, 2017-12-09. [dostęp 2017-12-10].
 114. Z nowych przystanków PKM Gdynia Stadion i Gdynia Karwiny już korzystają pasażerowie. pkm-sa.pl, 2017-12-18. [dostęp 2017-12-19].
 115. Ponad 3 miliony pasażerów na linii PKM w 2017 roku. pkm-sa.pl, 2018-01-10. [dostęp 2018-01-10].
 116. Nowe przystanki PKM w Gdyni przyciągają coraz więcej pasażerów. pkm-sa.pl, 2018-02-12. [dostęp 2018-02-17].
 117. PKM z unijnym dofinansowaniem na elektryfikację i dodatkowy przystanek Gdańsk Firoga. pkm-sa.pl, 2018-03-13. [dostęp 2018-03-13].
 118. Kolejny rekord na linii PKM – ponad 324 tysiące pasażerów przewiezionych w marcu 2018!. pkm-sa.pl, 2018-04-05. [dostęp 2018-04-05].
 119. Modernizacja linii kolejowej nr 201 z Gdyni do Kościerzyny. W Kartuzach zwierają szyki w obronie kolejowego połączenia z Gdańskiem. dziennikbaltycki.pl, 2018-05-13. [dostęp 2018-05-15].
 120. Przejazd Gdańsk Kokoszki - Kartuzy (13.05.2018) - widok z kabiny maszynisty. youtube.com, 2018-06-12. [dostęp 2018-06-13].
 121. Trójmiejska PKM z pieniędzmi na elektryfikacje. Umowa podpisana. rynek-kolejowy.pl, 2018-05-30. [dostęp 2018-05-30].
 122. Michał Jamroż: Mamy to! PKP zmodernizuje linię do Kokoszek. Będzie nowa linia kolejowa. 2018-07-25. [dostęp 2018-08-01].
 123. Od 3 lat Pomorska Kolej Metropolitalna zmienia komunikację w Trójmieście i na Pomorzu. pkm-sa.pl, 2018-09-01. [dostęp 2018-09-02].
 124. Cykl "Weekend z PKM" Dziennika Bałtyckiego z nagrodą specjalną za zasługi dla rozwoju turystyki w województwie pomorskim [wideo,zdjęcia. dziennikbaltycki.pl, 2018-10-04. [dostęp 2018-10-04].
 125. Umowa na wykonanie projektu elektryfikacji linii PKM i nowego przystanku Gdańsk Firoga podpisana!. pkm-sa.pl, 2019-01-11. [dostęp 2019-01-11].
 126. Ruszyły przygotowania do budowy tzw. „bajpasa kartuskiego”. pkm-sa.pl, 2019-02-18. [dostęp 2019-02-18].
 127. Czas na bajpas kartuski. Ruszają prace przy nowej linii kolejowej. trojmiasto.wyborcza.pl, 2019-02-18. [dostęp 2019-02-18].
 128. Szybsza i wygodniejsza podróż dla setek tysięcy mieszkańców. Jak w ciągu trzech lat PKM zmieniła komunikację na Pomorza. pomorskie.eu, 2019-03-27. [dostęp 2019-03-28].
 129. Już 10 milionów pasażerów przejechało Pomorską Koleją Metropolitalną. Na stacji Gdańsk Strzyża PKM były upominki i podziękowania. pomorskie.eu, 2019-04-03. [dostęp 2019-04-03].
 130. Z linii PKM skorzystało już 10 milionów pasażerów. pkm-sa.pl, 2019-04-04. [dostęp 2019-04-04].
 131. Już wiadomo, kto przygotuje budowę łącznika bajpasu kartuskiego dla PKM. Ale będzie drożej niż zakładano. radiogdansk.pl, 2019-04-03. [dostęp 2019-04-05].
 132. Umowa na przygotowanie koncepcji pierwszego odcinka tzw. „bajpasa kartuskiego” podpisana. pkm-sa.pl, 2019-05-15. [dostęp 2019-05-16].
 133. Mural-symbol „Kobiety Wolności” powstaje na przystanku PKM Gdańsk Strzyża. pkm-sa.pl, 2019-06-03. [dostęp 2019-06-05].
 134. Kobiety Wolności - niezwykły mural na stacji PKM Strzyża przypomina polskie opozycjonistki. pkm-sa.pl, 2019-07-05. [dostęp 2019-07-06].
 135. „Kobiety Wolności” – niezwykły mural na przystanku PKM Gdańsk Strzyża odsłonięty przez jego bohaterki. pkm-sa.pl, 2019-07-08. [dostęp 2019-07-10].
 136. Porozumienia pomiędzy Województwem Pomorskim, PKM i PKP PLK w sprawie „bajpasa kartuskiego”. pkm-sa.pl, 2019-08-13. [dostęp 2019-08-13].
 137. „Bajpas kartuski” – będzie kolejowe połączenie Kaszub z Trójmiastem podczas modernizacji linii Maksymilianowo – Kościerzyna – Gdynia nr 201. plk-sa.pl, 2019-08-13. [dostęp 2019-08-15].
 138. Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na finiszu. pkm-sa.pl, 2014-12-30. [dostęp 2014-12-30].

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Historia budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy