Karbon14


Karbon14 w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Karbon 14 – program do tworzenia grafiki wektorowej, rozwijany przez społeczność KDE. Może przetwarzać typowe figury geometryczne i pozwala tworzyć proste rysunki i ilustracje. Program ten można znaleźć w pakiecie Calligra dla systemu Linux.

Spis treści

Obsługiwane formaty | edytuj kod

Formaty importu grafiki | edytuj kod

 • Dokument Karbon14 (Format KOffice)
 • Skalowalna Grafika Wektorowa (SVG)
 • Plik XML
 • Obraz EPS
 • Plik obrazu MSOffice
 • Dokument Adobe Illustrator

Formaty eksportu grafiki | edytuj kod

 • Dokument Karbon14 (Format KOffice)
 • Dokument Karbon14 (Nieskompresowany XML)
 • Obraz PNG
 • Skalowalna Grafika Wektorowa (SVG)
 • Obraz EPS
 • Format obrazu programu GIMP
 • Metaplik Windows
 • Dokument Adobe Illustrator

Interfejs programu | edytuj kod

1 – pasek rozwijalnych menu 2 – pasek pliku 3 – pasek widoku 4 – pasek ustawień kolejności obiektów 5 – pasek narzędzi 6 – podgląd edycji 7 – pasek wtyczek 8 – pasek wyrównania obiektów 9 – pole edycji rysunku 

Wtyczki | edytuj kod

 • Flatten Path – spłaszczenie figury (poprzez usunięcie części węzłów)
 • Insert Knots – dodanie węzła na ścieżce
 • Round Corners – zaokrąglenie kątów
 • Shadow Effect – rzucenie cienia pod figurą
 • Whirl/Pinch – skręcenie figury

Kolejność obiektów | edytuj kod

Bring to Front – ustaw na wierzchu Raise – ustaw wyżej Lower – ustaw niżej Send to Back – ustaw na spodzie

Wyrównanie obiektów | edytuj kod

 • Align Left – wyrównanie do lewej
 • Align Center (Horizontal) – wyrównanie do środka, horyzontalnie
 • Align Right – wyrównanie do prawej
 • Align Top – wyrównanie do góry
 • Align Center (Vertical) – wyrównanie do środka, wertykalnie
 • Align Bottom – wyrównanie do dołu

Overview – podgląd edycji | edytuj kod

Domyślnie okno to zlokalizowane jest z prawej strony, obok okna edycji rysunku.

Document – zakładka z podglądem rysunku. Można, prócz wyglądu miniaturki całego rysunku, sprawdzić jego wielkość, liczbę warstw, oraz format kartki na jakiej jest rysowany.

Layers – w zakładce tej możliwy jest podgląd poszczególnych warstw, grup obiektów i pojedynczych obiektów. Po kliknięciu na którąś z gałęzi zaznaczony zostanie odpowiedni obiekt, lub ich grupa, w oknie edycji rysunku. Można tu także dodawać lub usuwać warstwy.

History – zakładka, w której ukazane są wszystkie dokonane zmiany. Historię zmian można, dla wygody, pogrupować.

Narzędzia | edytuj kod

1 – narzędzie wyboru 2 – narzędzie obracające obiekty 3 – narzędzie rysujące spirale 4 – narzędzie rysujące czworokąty 5 – narzędzie rysujące sinusoidy 6 – narzędzie rysujące wielokąty 7 – narzędzie wyboru deseniu 8 – narzędzie dodające obrazy (png, jpg, gif) 9 – narzędzie rysujące krzywe łamane 10 – okno wyboru obramowania i wypełnienia 11 – narzędzie do edycji węzłów 12 – shear 13 – narzędzie rysujące prostokąty z zaokrąglonymi rogami 14 – narzędzie rysujące gwiazdy 15 – narzędzie rysujące elipsy 16 – narzędzie do wstawiania tekstu 17 – narzędzie do edycji gradientów 18 – narzędzie powiększania a – brak wypełnienia b – wypełnienie kolorem c – wypełnienie gradientem d – deseń 

Okno wyboru obramowania i wypełnienia

1 – ustawienie koloru konturu 2 – ustawienie koloru wypełnienia 

Opcje i ustawienia poszczególnych narzędzi | edytuj kod

Po wybraniu odpowiedniego narzędzia, używamy go, klikając i przeciągając kursorem po polu edycji obrazu. Opcje narzędzi będą wówczas ustawione na domyślne, lub takie z jakich skorzystano przy poprzednim użyciu narzędzia.

Okno opcji i ustawień narzędzia otwieramy

 • podwójnym kliknięciu na przycisk narzędzia
 • po wybraniu narzędzia kliknięcie na pole edycji obrazu (bez przeciągania)

Narzędzie wyboru

 • Select in current layer – wybór w aktualnej warstwie
 • Select in visible layers – wybór w widocznej warstwie
 • Select in selected layer – wybór w wybranej warstwie
Rysowanie spiral
typy i okno ustawień

Spirale

 • Type – typ spirali
  • Round – okrągła
  • Rectangular – wielokątna
 • Radius – odstępy między poszczególnymi punktami a środkiem figury
 • Segments – liczba segmentów, z których zrobiona będzie spirala
 • Fade – wartość odpowiedzialna za stopień skręcenia spirali
 • Orientation – kierunek skręcenia spirali
  • Clockwise – kierunek zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
  • Counter Clockwise – kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara

Czworokąty

 • Width – szerokość czworokąta
 • Height – wysokość czworokąta

Sinusoidy

 • Width – szerokość sinusoidy
 • Height – wysokość sinusoidy
 • Periods – okresy (powtórzenia)

Wielokąty

 • Radius – odstępy między poszczególnymi punktami a środkiem figury
 • Edges – liczba wierzchołków

Deseń

 • New (png jpg gif) – nowy deseń z pliku
 • Delete – usuń deseń

Czworokąty o zaokrąglonych rogach

 • Width – szerokość figury
 • Height – wysokość figury
 • Edge radius X – zaokrąglenie, odstęp od wierzchołka, współrzędna X
 • Edge radius Y – zaokrąglenie, odstęp od wierzchołka, współrzędna Y
Rysowanie gwiazd
typy i okno ustawień

Gwiazdy

 • Type star – typ gwiazdy
  • Outline – obrys
  • Spoke – szprychowany wielokąt
  • Wheel – koło (szprychy bez obramowania)
  • Polygon – wielokąt (samo obramowania)
  • Framed Star – ramka (obrys w obramowaniu)
  • Star – gwiazda (pn. pentagram, heksagram itp.)
  • Gear – przekładnia, podstawa trójkąta tworzącego ramię gwiazdy, jest mniejsza niż ramię tegoż trójkąta (trójkąty tworzące ramiona gwiazdy są trójkątami równoramiennymi, a nie, jak poprzednio, równobocznymi)
 • Outer radius – odstępy między poszczególnymi punktami zewnętrznymi a środkiem figury
 • Inner radius – odstępy między poszczególnymi punktami wewnętrznymi a środkiem figury
 • Edges – liczba wierzchołków
 • Inner angle – kąt przesunięcia wewnętrznych punktów względem punktów zewnętrznych
 • Roundness – zaokrąglenie wierzchołków
Rysowanie elips
typy i okno ustawień

Elipsy

 • Type – typ elipsy
  • Full – pełna
  • Section – figura powstała poprzez usunięcie odcinka elipsy
  • Pie – figura powstała poprzez usunięcie wycinka elipsy
  • Arc – łuk elipsy
 • Width – szerokość elipsy
 • Height – wysokość elipsy
 • Start angle – kąt początkowy
 • End angle – kąt końcowy

Gradient

 • Type – typ gradientu
  • Linear – gradient liniowy
  • Radial – gradient kołowy
  • Conical – gradient stożkowy
 • Repeat – powtarzanie gradientu
  • None – brak powtarzania
  • Reflect – powtarzanie przez odbicie lustrzane
  • Repeat – zwykłe powtarzanie
 • Target – element docelowy
  • Stroke – kontur obiektu
  • Fill – wypełnienie obiektu
 • Overall opacity – stopień widoczności (przezroczystość)
 • Add to Predefinied Gradients – dodaj do zdefiniowanych gradientów
 • Predefinied – zdefiniowane gradienty
  • Delete – usuń
  • Import – importuj z pliku

Zobacz też | edytuj kod

 • Inkscape – program do obróbki grafiki wektorowej oparty na bibliotece graficznej GTK+
Na podstawie artykułu: "Karbon14" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy