Konflikty zbrojne w historii Polski


Konflikty zbrojne w historii Polski w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Bitwa pod Grunwaldem – jedna z najsłynniejszych bitew w historii Polski

Lista konfliktów zbrojnych w dziejach Polski w układzie chronologicznym i podziale na okresy.

Legenda:

     zwycięstwo Polski

     klęska Polski

     inny wynik – konflikt nierozstrzygnięty, wynik nieustalony z różnych względów

     Konflikt trwający

Spis treści

Polska Piastów | edytuj kod

Polska Jagiellonów | edytuj kod

Rzeczpospolita Obojga Narodów | edytuj kod

Zabory | edytuj kod

Czasy współczesne | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. Czas przyłączenia terenów dzisiejszego Pomorza Gdańskiego do rodzącej się monarchii Piastowskiej jest niepewny. Pierwszym dokumentem informującym nas o fakcje przynależności Pomorza Gdańskiego do Polski jest dokument Dagome Iudex, sporządzony na krótko przed śmiercią Mieszka I, który zmarł 25 maja 992 roku.
  2. Sprawa odebrania przez Włodzimierza I Wielkiego Grodów Czerwieńskich Polsce jest bardzo niejasna. Jedynym źródłem informującym nas o tym wydarzeniu jest Powieść lat minionych ruskiego mnicha Nestora z XII wieku. Poza tym sam Nestor podaje pod datą roku 981, że wymienione wyżej grody odebrane zostały Lachom, nie udało się do dziś bezdyskusyjnie ustalić czy wspomniane słowo odnosiło się do państwa Mieszka I czy plemion zamieszkujących te tereny, a znanych nam pod nazwą Lędzianie. W tym drugim wypadku nazwa Lachy mogła być zniekształconą nazwą plemienia nie istniejącego już w czasach Nestora i przeniesionego jako nazwa na całe państwo pierwszych Piastów.
  3. Trudno wojnę z Gdańskiem uznać za sukces króla i Rzeczypospolitej. W układzie zawartym 12 XII 1577 Gdańsk za niewielką cenę 220 tys. zł i uznanie Batorego za króla Rzeczypospolitej otrzymał monarsze przebaczenie oraz zniesienie restrykcji nałożonych jeszcze przez Zygmunta Augusta.
  4. Powstanie wykazało, że żadna ze stron nie może zadać decydującego ciosu przeciwnikowi. Na skutek tego Bohdan Chmielnicki oddał się w styczniu 1654 roku pod opiekę cara Rosji. Wydarzenie to doprowadziło do wybuchu nowej wojny polsko-rosyjskiej.
  5. Po zakończeniu rokoszu Lubomirski przeprosił króla Jana Kazimierza, po czym udał się na emigrację. Ze swej strony monarcha musiał zrezygnować z elekcji vivente rege.
  6. De facto konflikt zakończył się statusem quo narzuconym obu stronom przez ZSRR. Ostatecznym końcem konfliktu była umowa graniczna, regulująca spory terytorialne, między Polską a Czechosłowacją z roku 1958.
  7. Interwencja wojsk polskich w Afganistanie dobiega powoli końca. Zaczęto wycofywać sprzęt wojskowy i żołnierzy.

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Konflikty zbrojne w historii Polski" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy