Krzywa


Krzywa w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spis treści

Parabola – prosty przykład krzywej.

Krzywa – uogólnienie linii prostej. Mimo intuicyjnej prostoty, pojęcie krzywej okazało się bardzo trudne do ścisłego zdefiniowania[1]. Poprawna definicja powinna obejmować „dowolną linię” (w szczególności na płaszczyźnie lub przestrzeni trójwymiarowej), w tym także linię prostą, która mogłaby się rozgałęziać i przerywać.

Definicje formalne | edytuj kod

Definicje historycznie odleglejsze | edytuj kod

 • Komentatorzy Euklidesa określali krzywą jako „długość bez szerokości” oraz „ograniczenie powierzchni”. Nie są to jednak definicje w sensie matematycznym.
 • Kartezjusz definiował krzywą jako zbiór punktów spełniających pewne równanie. Definicja ta nie obejmuje jednak wszystkich przypadków.
 • Kolejna definicja określała krzywą jako sumę skończonej liczby łuków, z których żadne dwa nie mają wspólnych punktów oprócz swych końców. Okazało się jednak, że definicja ta nie obejmuje niektórych przypadków, np.
{ ( x , y ) : y = sin 2 π x ,   0 < x 1 } {\displaystyle \left\{(x,y)\colon y=\sin {\tfrac {2\pi }{x}},\ 0<x\leqslant 1\right\}} z dołączonym odcinkiem { ( x , y ) : x = 0 ,   1 y 1 } . {\displaystyle \left\{(x,y)\colon x=0,\ -1\leqslant y\leqslant 1\right\}.}

Definicje topologiczne | edytuj kod

Szereg definicji topologicznych używa pojęcia continuum (kontinuum), czyli przestrzeni zwartej i spójnej.

 • Camille Jordan w XIX wieku zdefiniował krzywą jako zbiór punktów płaszczyzny ( φ ( t ) , ψ ( t ) ) , {\displaystyle \left(\varphi (t),\psi (t)\right),} gdzie φ {\displaystyle \varphi } i ψ {\displaystyle \psi } funkcjami ciągłymi, zaś t {\displaystyle t} jest parametrem przebiegającym przedział liczb rzeczywistych. Innymi słowy krzywa to obraz przedziału (równoważnie: odcinka) w odwzorowaniu ciągłym. Okazało się wszakże, że definicja ta jest zbyt szeroka. W 1890 roku Giuseppe Peano pokazał, że obraz tak rozumianej krzywej może wypełniać kwadrat wraz z wnętrzem (tzw. krzywa Peana). Obecnie krzywą Jordana nazywa się homeomorficzny obraz okręgu.
 • Pod koniec XIX wieku Georg Cantor podał następującą definicję: krzywa płaska to takie continuum na płaszczyźnie, które nie zawiera żadnego koła o dodatnim promieniu. W przypadku płaszczyzny jest ona równoważna przytoczonej niżej definicji podanej przez Urysohna.
 • Krzywą nazywa się continuum o wymiarze 1. Innymi słowy jest to zbiór, w którym każdy jego punkt ma dowolnie małe otoczenia o zerowymiarowym brzegu. Jest to wtedy zbiór zwarty i spójny.
 • Krzywą nazywamy continuum, w którym dla każdego jego punktu i dowolnego jego otoczenia istnieje pewne otoczenie wspomnianego punktu zawarte w poprzednim, którego brzeg nie zawiera żadnego continuum złożonego z więcej niż jednego punktu. Definicja ta, sformułowana przez rosyjskiego matematyka Pawła Urysohna, pochodzi z końca lat 20. XX wieku.
 • Często przez krzywą rozumie się homeomorficzny obraz odcinka (domkniętego lub otwartego).

Definicje geometryczne | edytuj kod

W przypadku geometrii różniczkowej definicje krzywej, jako obrazu odcinka otwartego przy odwzorowaniach różniczkowych, zakładają zawsze, że pierwsza pochodna jest różna od zera w każdym punkcie odcinka.

 • Ważne klasy krzywych definiuje się, nakładając dodatkowe warunki na funkcję f : ( a , b ) R 2 , {\displaystyle f\colon (a,b)\rightarrow \mathbb {R} ^{2},} odwzorowującą przedział w płaszczyznę, na przykład dla funkcji różniczkowalnych otrzymuje się łuk regularny, a dla przedziałami liniowychlinię łamaną.
 • W geometrii różniczkowej płaszczyzny lub przestrzeni przez krzywą rozumie się na ogół odwzorowanie r {\displaystyle r} razy różniczkowalne przedziału otwartego na płaszczyznę f : ( a , b ) R 2 {\displaystyle f\colon (a,b)\rightarrow \mathbb {R} ^{2}} lub f : ( a , b ) R 3 , {\displaystyle f\colon (a,b)\rightarrow \mathbb {R} ^{3},} gdzie r {\displaystyle r} -ta pochodna jest ciągła (tak zwane krzywe klasy C r {\displaystyle {\mathcal {C}}^{r}} ). Często, aby uniknąć dyskusji o klasie gładkości zakłada się, że funkcje te mają wszystkie pochodne (tak zwane krzywe klasy C ; {\displaystyle {\mathcal {C}}^{\infty };} oczywiście wtedy wszystkie pochodne są ciągłe). Obrazy tych funkcji nie są wtedy zwarte[2].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Krzywa, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-30] .
 2. Jacek Gancarzewicz, Barbara Opozda: Wstęp do geometrii różniczkowej. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2003, s. 11. ISBN 83-233-1768-2.
Kontrola autorytatywna (pojęcie geometryczne):Encyklopedia internetowa:
Na podstawie artykułu: "Krzywa" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy