Leszek Balcerowicz


Leszek Balcerowicz w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Leszek Balcerowicz we Wrocławiu (2006) Leszek Balcerowicz prowadzący wykład na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2008) Marta Stremecka i Leszek Balcerowicz (2014)

Leszek Henryk Balcerowicz (ur. 19 stycznia 1947 w Lipnie[1][2]) – polski polityk i ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki.

Wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów w rządach Tadeusza Mazowieckiego (1989–1991), Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991) i Jerzego Buzka (1997–2000), poseł na Sejm III kadencji (1997–2000), prezes Narodowego Banku Polskiego (2001–2007). Drugi przewodniczący Unii Wolności (1995–2000). Założyciel i przewodniczący rady think tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju. Kawaler Orderu Orła Białego.

Spis treści

Życiorys | edytuj kod

Wykształcenie i działalność akademicka | edytuj kod

W 1965 został przyjęty na Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie[3]. W 1970 otrzymał z wyróżnieniem dyplom magisterski na tej uczelni (w 1990 przemianowanej na Szkołę Główną Handlową)[4]. W 1972 wyjechał na stypendium do Stanów Zjednoczonych[5]. W 1974 uzyskał tytuł MBA na Saint John’s University w Nowym Jorku[6]. W 1975 obronił w SGPiS pracę doktorską[6] zatytułowaną Koszty przedsięwzięć innowacyjnych[7]. Został następnie na tej uczelni zatrudniony jako adiunkt. Przez 11 lat był związany z Instytutem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGPiS, gdzie zajmował się transferem postępu technicznego do krajów słabo rozwiniętych. W latach 1978–1980 pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu przy KC PZPR, gdzie zajmował się problematyką urynkowienia gospodarki socjalistycznej[8]. W latach 80. odbył kilka stażów naukowych, m.in. na University of Sussex (Anglia) i Uniwersytecie w Marburgu. Habilitował się na SGPiS w 1990[9], przedstawiając rozprawę pod tytułem Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej[7]. W 1992 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego SGH, kierował Katedrą Międzynarodowych Studiów Porównawczych.

Uzyskał członkostwo m.in. w Stowarzyszeniu Naukowym Collegium Invisibile[10]. W latach 2011–2015 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk[11].

Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt publikacji w czasopismach naukowych oraz kilkanaście książek.

Działalność polityczna | edytuj kod

Polska Rzeczpospolita Ludowa | edytuj kod

Od 1969[12] należał do PZPR, z której wystąpił w 1981 po wprowadzeniu stanu wojennego[13]. W latach 1978–1980 kierował zespołem doradców-ekonomistów przy premierze PRL, który opracował raport o stanie państwa prognozujący szybki upadek polityki gospodarczej Edwarda Gierka oraz stwierdził konieczność urynkowienia i zmian strukturalnych w przemyśle[14]. Po powstaniu „Solidarności” został członkiem rady ekspertów ekonomicznych związku, w ramach której uczestniczył w opracowaniu projektu przejścia od gospodarki planowej do gospodarki opartej na samorządach pracowniczych.

Lata 1989–1991 | edytuj kod

 Osobny artykuł: Plan Balcerowicza.

W okresie od 12 września 1989[15] do 12 stycznia 1991 zajmował stanowiska wicepremiera i ministra finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Te same funkcje pełnił także w gabinecie Jana Krzysztofa Bieleckiego (w okresie od 12 stycznia[16] do 5 grudnia 1991).

Jako minister finansów był odpowiedzialny za przeprowadzenie transformacji Polski z gospodarki planowo-socjalistycznej do społecznej gospodarki rynkowej. Plan zmian (określany następnie jako tzw. plan Balcerowicza), przygotowany pod wpływem doktryny Jeffreya Sachsa (z Uniwersytetu Harvarda) umożliwił rozpoczęcie szybkiego programu reform[17]. W ciągu półtora roku doprowadzono do zdławienia hiperinflacji z poziomu 685,8% (1990) do 60% rocznie, urealniono kurs walutowy złotego, wprowadzono jego wewnętrzną wymienialność, przeprowadzono reformę bankowości, zrównoważono detaliczny rynek wewnętrzny, rozpoczęto reformy podatkowe i ubezpieczeniowe, które były później kontynuowane przez kolejnych ministrów. Taki sposób przeprowadzenia transformacji był później naśladowany z różnym skutkiem w innych państwach byłego bloku wschodniego. Pod koniec urzędowania w grudniu 1991 Leszek Balcerowicz podpisał układ stowarzyszeniowy RP z EWG.

„Plan Balcerowicza”, stanowiący przede wszystkim narzędzie antyinflacyjne, utożsamiany bywał z całością transformacji gospodarczej w Polsce. Krytycznie te reformy i ich przeprowadzenie oceniali m.in. późniejszy minister finansów Grzegorz Kołodko[18], Tadeusz Kowalik[19] czy Karol Modzelewski[20]. Na tle niechęci do Leszka Balcerowicza powstał slogan „Balcerowicz musi odejść”.

Jego działalność jako ministra finansów dwukrotnie była przedmiotem sejmowego postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej. W obu przypadkach Sejm umorzył postępowanie: w marcu 1993[21] i czerwcu 1994[22].

Działalność od 1995 | edytuj kod

W 1995 r. powrócił do działalności politycznej, obejmując w maju tego samego roku stanowisko przewodniczącego Unii Wolności, pokonując Tadeusza Mazowieckiego[23]. W wyborach parlamentarnych we wrześniu 1997 z listy tej partii zdobył mandat posła na Sejm III kadencji, uzyskując najlepszy indywidualny wynik w okręgu katowickim[24] (z wynikiem ponad 91 tys. głosów).

W rządzie Jerzego Buzka po raz trzeci objął stanowiska wicepremiera i ministra finansów, zajmując je w okresie od 31 października 1997[25] do 8 czerwca 2000[26], tj. do czasu rozpadu koalicji AWS-UW.

Jesienią 2000 zrezygnował z kandydowania na kolejną kadencję przewodniczącego Unii Wolności. 22 grudnia tego samego roku został wybrany przez Sejm na prezesa Narodowego Banku Polskiego (zrzekł się wówczas mandatu poselskiego)[27]. Pełnił tę funkcję od 10 stycznia 2001 do 10 stycznia 2007 i jako prezes NBP od 1 maja 2004 wchodził z urzędu w skład Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego.

Działalność pozapolityczna | edytuj kod

W latach 1992–2000 przewodniczył radzie naukowej Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). We wrześniu 2007 stanął na czele założonej przez siebie fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

W czerwcu 2008 został przewodniczącym rady nadzorczej europejskiego think tanku Bruegel. W październiku tego samego roku został wiceprezydentem International Atlantic Economic Society[28] oraz członkiem grupy roboczej Unii Europejskiej mającej szukać sposobów wyjścia z kryzysu ekonomicznego[29]. Powołany również w skład kapituły ustanowionej w 2013 Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej[30].

W kwietniu 2016 mianowany przedstawicielem prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki w gabinecie ministrów Ukrainy, a także jego doradcą i współprzewodniczącym – wraz z Ivanem Miklošem – grupy doradców strategicznych do spraw reform[31].

Publikacje | edytuj kod

 • Socjalizm, kapitalizm, transformacja: szkice z przełomu epok, 1997.
 • Wolność i rozwój: ekonomia wolnego rynku, 1995.
 • Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów (wybór tekstów i wstęp), 2012.
 • Trzeba się bić (rozmawia Marta Stremecka), 2014.
 • Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy – analiza porównawcza (red. nauk. z Andrzejem Rzońcą), 2010.
 • Trzeba się bić z PiS o Polskę, 2016.
 • Wolność, rozwój, demokracja, 2017.

Życie prywatne | edytuj kod

Jego rodzicami byli Barbara i Wacław[32]. Gdy miał dwa lata, jego rodzina przeniosła się do Torunia[33]. W czasie nauki w szkole średniej i w pierwszych latach studiów zajmował się wyczynowo lekkoatletyką[3], reprezentował barwy Pomorzanina Toruń[34] i AZS Warszawa. W barwach warszawskiego klubu został w 1966 mistrzem Polski juniorów w biegu przełajowym na 1500 m[35]. Od 3 listopada 1977 żonaty z Ewą Balcerowicz. Ma troje dzieci: Macieja (ur. 1972), Wojciecha (ur. 1980) i Annę (ur. 1984).

Odznaczenia i wyróżnienia | edytuj kod

Ordery i odznaczenia
Nagrody i wyróżnienia
Doktoraty honorowe

Tytuły doktora honoris causa przyznały mu m.in. następujące uczelnie:

Przypisy | edytuj kod

 1. Strona sejmowa posła III kadencji. [dostęp 12 lipca 2016].
 2. W zawartych w wydanej w 2014 książce Trzeba się bić wspomnieniach Leszek Balcerowicz podał nieudokumentowany przekaz swojej matki, według której w rzeczywistości miał się urodzić w domu babki we Włocławku (por. Trzeba się bić. rp.pl, 13 września 2014. [dostęp 29 stycznia 2019].).
 3. a b Stremecka 2014 ↓, s. 23.
 4. Stremecka 2014 ↓, s. 48.
 5. Stremecka 2014 ↓, s. 35.
 6. a b Stremecka 2014 ↓, s. 50.
 7. a b c Doktorzy honoris causa. sgh.waw.pl. [dostęp 12 marca 2016].
 8. Stremecka 2014 ↓, s. 54.
 9. Stremecka 2014 ↓, s. 82.
 10. Lista tutorów Collegium Invisibile. ci.edu.pl. [dostęp 2 kwietnia 2011].
 11. Prezydium. kne.pan.pl. [dostęp 12 lipca 2016].
 12. Kto jest kim w Polsce 1984. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1984, s. 31. ISBN 83-223-2073-6.
 13. Stremecka 2014 ↓, s. 65.
 14. Rząd już prawie gotów. wyborcza.pl, 9 września 1989. [dostęp 20 listopada 2013].
 15. M.P. z 1989 r. nr 32, poz. 243.
 16. M.P. z 1991 r. nr 3, poz. 12.
 17. Stremecka 2014 ↓, s. 101.
 18. Stremecka 2014 ↓, s. 161.
 19. Mateusz Rolski. Krytyka Planu Balcerowicza w ujęciu Grzegorza Kołodki oraz Tadeusza Kowalika. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. Nr 130 Problemy gospodarki rynkowej: Polska i świat, s. 88–100, 2013. [dostęp 7 lipca 2018]. 
 20. Stremecka 2014 ↓, s. 163.
 21. M.P. z 1993 r. nr 13, poz. 86.
 22. M.P. z 1994 r. nr 34, poz. 278.
 23. Stremecka 2014 ↓, s. 208.
 24. Stremecka 2014 ↓, s. 221.
 25. M.P. z 1997 r. nr 81, poz. 787.
 26. M.P. z 2000 r. nr 17, poz. 360.
 27. Dudek 2013 ↓, s. 430.
 28. Balcerowicz wiceprezydentem International Atlantic Economic Society. wirtualnemedia.pl, 13 października 2008. [dostęp 25 maja 2010].
 29. Balcerowicz przyjął zaproszenie do unijnej grupy ds. kryzysu finansowego. wirtualnemedia.pl, 19 października 2008. [dostęp 25 maja 2010].
 30. Znamy nominowanych w konkursie o Nagrodę „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej. fundacjatoranskiej.pl. [dostęp 21 listopada 2015].
 31. Лєшек Бальцерович став представником Президента в Кабінеті Міністрів (ukr.). president.gov.ua, 22 kwietnia 2016. [dostęp 22 kwietnia 2016].
 32. Stremecka 2014 ↓, s. 10.
 33. Stremecka 2014 ↓, s. 11.
 34. Polski Związek Lekkiej Atletyki. Rocznik 1965. Warszawa: Sport i Turystyka, 1966, s. 132.
 35. Polski Związek Lekkiej Atletyki. Rocznik 1966. Warszawa: Sport i Turystyka, 1967, s. 54.
 36. M.P. z 2006 r. nr 2, poz. 19.
 37. Ludzie: Leszek Balcerowicz. „Wprost” nr 13/2000. [dostęp 29 marca 2016].
 38. Eesti Vabariigi teenetemärgid (est.). president.ee. [dostęp 5 grudnia 2014].
 39. Leszek Balcerowicz. umlipno.pl. [dostęp 29 stycznia 2016].
 40. Medal nie zardzewieje. rp.pl, 26 maja 1993. [dostęp 16 lipca 2019].
 41. a b Nagrody Lewiatana. konfederacjalewiatan.pl. [dostęp 20 lipca 2017].
 42. Werdykt Kapituły Medalu św. Jerzego. tygodnik.onet.pl, 2 czerwca 2009. [dostęp 28 czerwca 2010].
 43. Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego 2010. wroclaw.pl, 4 czerwca 2010. [dostęp 4 czerwca 2010].
 44. Profesor Leszek Balcerowicz otrzymał nagrodę im. J. Gajdara. msz.gov.pl, 20 marca 2014. [dostęp 2 kwietnia 2014].
 45. Balcerowicz nagrodzony za „niewyobrażalną reformę gospodarczą”. gazetaprawna.pl, 20 maja 2014. [dostęp 25 lipca 2017].
 46. Wiesław Lewicki: Nagrody Polonicus 2016 przyznane. institut-polonicus.eu, 29 lutego 2016. [dostęp 4 maja 2018].
 47. Doktorzy honoris causa UMK. umk.pl. [dostęp 25 lutego 2011].
 48. Doctor Honoris Causa Ekonomickej Univerzity v Bratislave (słow.). euba.sk. [dostęp 13 października 2015].
 49. Doktorzy Honorowi Uniwersytetu Gdańskiego. ug.edu.pl. [dostęp 25 lutego 2011].
 50. Doktorat honoris causa dla prof. Leszka Balcerowicza. uw.edu.pl, 6 marca 2008. [dostęp 26 maja 2010].
 51. Balcerowicz z doktoratem honoris causa. wprost.pl, 25 maja 2010. [dostęp 25 maja 2010].
 52. Honorary Doctoral Degree Awarded at November 2015 Commencement (ang.). newmedia.ufm.edu, 7 listopada 2015. [dostęp 18 listopada 2015].

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (osoba):
Na podstawie artykułu: "Leszek Balcerowicz" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy