Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe


Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (MOPR) – polska organizacja skupiająca ratowników wodnych na Mazurach. MOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym w dniu 10 lutego 1999. Funkcjonuje na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych[1].

Działalność MOPR jest współfinansowana ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Spis treści

Historia | edytuj kod

MOPR powstał w dniu 10 lutego 1999 pod nazwą Mazurskiego WOPR (MWOPR) jako połączenie byłych oddziałów WOPR z Giżycka i Węgorzewa[2]. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 14 kwietnia 1999 MWOPR uzyskał osobowość prawną. MWOPR funkcjonował następnie jako jednostka terenowa WOPR[3], jednak 10 maja 2009 uchwałą Zarządu WOPR Województwa Warmii i Mazur został skreślony z listy członków WOPR. Od tamtej pory MWOPR funkcjonował jako samodzielna organizacja na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2010[3]. W 2011 roku nastąpiła zmiana nazwy na MOPR[4] a od 17 stycznia 2013 MOPR funkcjonuje na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych[1].

Kalendarium | edytuj kod

 • 10.02.1999 – powstanie Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • 14.04.1999 – wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach
 • 10.05.2009 – skreślnenie MWOPR z listy członków WOPR
 • 16.07.2010 – decyzja MSWiA w sprawie MWOPR
 • listopad 2011 – zmiana nazwy MWOPR na MOPR
 • 17.01.2013 – decyzja MSW w sprawie MOPR

Obowiązki i cele działalności MOPR | edytuj kod

Obowiązkowe wyposażenie wyznaczonych obszarów wodnych, w tym miejsc przeznaczonych do kąpieli, w sprzęt ratunkowy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny określa art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych[5].

ROZDZIAŁ II – CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§9 – Celem działalności MOPR jest:

 • organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi,
 • organizowanie pomocy osobom, które narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

§10 – MOPR realizuje swoje cele w szczególność poprzez:

 • Organizowanie wodnej specjalistycznej służby ratowniczej oraz gaszenia pożarów obiektów pływających.
 • Kierowanie, koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych w ramach ratownictwa wodnego.
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych i ochrony środowiska wodnego.
 • Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych, oraz rejestru działań ratowniczych.
 • Ujawnianie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych i przekazywanie informacji o tych zagrożeniach właściwej radzie gminy.
 • Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami do obowiązków, których należy zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na obszarach wodnych oraz ochrona środowiska wodnego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.
 • Występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą.
 • Wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego.
 • Wykonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń.
 • Nadawanie stopni ratowniczych, wydawanie dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia oraz określenia uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji.
 • Prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych.
 • Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania.
 • Egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania.
 • Opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym.
 • Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków.
 • Popularyzowanie celów statutowych.
 • Wymianę doświadczeń i współpraca z pokrewnymi organizacjami.
 • Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
 • Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego.
 • Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu.
Cele MOPR zgodnie ze statutem:[6]:

Obowiązki ratownika | edytuj kod

Obowiązki ratowników, w tym ratowników MOPR, narzucają art. 13 i 16 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych[5].

Ustala się minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego:

 1. w przypadku kąpielisk:
  • śródlądowych na każde 100 m linii brzegowej – jeden ratownik wodny od strony lądu i jeden ratownik wodny od strony lustra wody, przebywający na łodzi lub platformie umożliwiającej obserwację i umieszczonej poza strefą dla umiejących pływać,
  • nadmorskich na każde 100 m linii brzegowej – trzyosobowe zespoły ratowników wodnych, w tym co najmniej jeden ratownik wodny od strony lustra wody;
 2. w miejscach przeznaczonych do kąpieli – dwóch ratowników wodnych;
 3. w przypadku pływalni:
  • dysponującej nieckami basenowymi o długości do 25 m – jeden ratownik wodny,
  • dysponującej nieckami basenowymi o długości 25-50 m – dwóch ratowników wodnych,
  • dysponującej nieckami basenowymi o długości powyżej 50 m – trzech ratowników wodnych;
 4. w przypadku innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m² i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m – co najmniej jeden ratownik wodny.
Ponadto rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 stycznia 2012[7] narzuca minimalne normy zatrudnienia ratowników w miejscach przeznaczonych do kąpieli:

Przyrzeczenie ratownika MOPR | edytuj kod

Dziś w pełni świadomy odpowiedzialności, przyrzekam i słowo honoru dobrowolne składam.
Dopóki siły i zdrowie mnie nie opuszczą, bez względu na pogodę w dzień i w nocy, przez okres całego roku,
będę niósł pomoc ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty zdrowia i życia.
Gdy zaistnieje potrzeba, rękę pomocną każdemu podam, nikomu nie odmówię profesjonalnej pomocy i wsparcia.
Będę rozwijał swój umysł i siłę, aby ratować ludzkie życie.
Za swe godło z dumą przyjmuję błękitny krzyż maltański oraz kotwicę ze złotą liną.
Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe będę reprezentował godnie i z honorem.

Tekst przyrzeczenia ratownika MOPR[8]:

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Decyzja MSW w sprawie wykonywania ratownictwa wodnego przez MOPR. mopr.com.pl, 2013-01-17, DRiOL-NRGW-0272-17/2012 [dostęp 2014-01-08].
 2. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia MWOPR. modn.elk.pl, 2003-03-23. [dostęp 2014-01-08].
 3. a b Decyzja MSWiA w sprawie wykonywania obowiązków i uprawnień w zakresie ratownictwa wodnego przez MWOPR. mopr.com.pl, 2010-07-16, DAiN-III-0272-3-4846/09/10 s. 3. [dostęp 2014-01-08].
 4. MOPR zamiast WOPR?. mikolajki24.com, 2011-11-17. [dostęp 2014-01-08].
 5. a b Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 350)
 6. Statut MOPR, rozdział II. mopr.com.pl. [dostęp 2014-01-08].
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 108)
 8. Tekst przyrzeczenia ratownika MOPR. mopr.com.pl. [dostęp 2014-01-08].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy