Miejska Rada Narodowa w Poznaniu (1945-1990)


Miejska Rada Narodowa w Poznaniu (1945–1990) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Miejska Rada Narodowa w Poznaniu (1945-1990)) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Miejska Rada Narodowa w Poznaniu (także Miejska Rada Narodowa stołecznego miasta Poznania) – rada narodowa powstała 26 marca 1945 i funkcjonująca do 1990 w Poznaniu.

Spis treści

Kadencja (1945–1950) | edytuj kod

 • przewodniczący: Zygmunt Piękniewski[a][1] (PPR) (rezygn. 1 października 1945), Franciszek Kowalewski (PPS) (8 listopada 1945-8 kwietnia 1948[2]), Edward Stokowski (PPS) (od 5 maja 1948)
  • wiceprzewodniczący: Jan Sulczyński (Stronnictwo Demokratyczne) (rezygn. 5 grudnia 1949), Stefan Marzec[3]
 • Prezydium: Michał Cuprych (Okręgowa Komisja Związków Zawodowych)[4], Czesław Bartczak[5], Czesław Grajek (PPS)[6], Bogusław Seydlitz (PPS)[7], Zygmunt Wolniewicz[8], Stanisław Piotrowicz[9], Zygmunt Piękniewski (PPR)[10], Maksymilian Bartz[11], Józef Marchewczyk[12], Bogdan Grzybowski[13]

Miejska Rada Narodowa została założona 26 marca 1945 i składała się z 58 radnych. 3 lipca 1945 liczba radnych została powiększona do 72[14], a w 1946 do 80.

Podziału mandatów dokonał tymczasowy prezydent miasta Feliks Maciejewski. Mandaty przyznawane organizacjom społecznym wielokrotnie ulegały zmianom wynikającym z łączenia się tych organizacji lub zrzeczenia się mandatu i przyznania go innemu stowarzyszeniu.

Pierwsze posiedzenie odbyła 20 marca 1945. Ogółem odbyło się 99 posiedzeń: 1945 (16), 1946 (19), 1947 (18), 1948 (16), 1949 (19), 1950 (11), jednak z uwagi na rozłożenie drugiego posiedzenia na dwa dni (12 i 16 kwietnia 1945) przyjęto że w kadencji 1945-1950 odbyło się 100 posiedzeń Rady. Posiedzenia odbywały się siedzibie Zarządu Miasta (ul. Matejki 49), a od 25 maja 1945 w Sali Królewskiej Ratusza, od 6 października 1949 w Nowym Ratuszu (przy ul. Czerwonej Armii). Kworum ustalone zostało na niskim poziomie 1/3, co miało znaczenie przy wysokiej absencji radnych (frekwencja 52–97%) lub opuszczania obrad przed ich zakończeniem.

Działalność Rady: wybór prezydenta miasta Feliksa Maciejewskiego (PPR) i wiceprezydentów (11 kwietnia 1945), wybór prezydenta Stanisława Sroki (16 lipca 1945), wybór prezydenta Leona Murzynowskiego (11 grudnia 1948) oraz prezydenta Franciszka Frąckowiaka (1950), potępienie organizacji Wolność i Niepodległość (29 września 1947), włączenie się w "Akcję O" (zrzeczenie się diet na stałe, 28 lipca 1949), działalność w zakresie przeprowadzenia reformy rolnej, nacjonalizacji przemysłu, odbudowy zniszczeń po wojnie, reaktywacja szkolnictwa, nazewnictwo ulic.

Lista radnych | edytuj kod

 1. Stefan Blachowski (PPR)
 2. Marian Borucki (PPR)
 3. Wincenty Chyla (PPR)
 4. Michał Cuprych (OKZZ)
 5. Franciszek Danielak (PPR)
 6. Leon Dizman (PPR)
 7. Roman Dziubiński (PPR)
 8. Stefan Feldebel (PPR)
 9. Piotr Gellert (PPS)
 10. Marian Gorączniak (OKZZ)
 11. Czesław Grajek (PPS)
 12. Maksymilian Jankowski (SD)
 13. Zofia Jasiewiczówna (OKZZ)
 14. Franciszek Klause (SD)
 15. Damazy Kopczyński (SD)
 16. Franciszek Kowalewski (PPS)
 17. Sylwester Kucharski (PPR)
 18. Józef Kukurenda (OKZZ)
 19. Marian Kulisiewicz (OKZZ)
 20. Ludwik Lange (PPR)
 21. Zbigniew Maciejewski (PPS)
 22. Dionizy Madajewski (OKZZ)
 23. Józef Majchrzak (PPR)
 24. Brunon Miałkas (OKZZ)
 25. Jan Michalak (PPS)
 26. Alfons Mielcarek (SD)
 27. Edmund Mularczyk (PPR)
 28. Wojciech Nawrocki (PPR)
 29. Feliks Nowakowski (PPS)
 30. Wiktoria Nowicka (PPR)
 31. Dobromir Osiński (OKZZ)
 32. Antoni Paszkowiak (OKZZ)
 33. Stanisław Pawlak (PPR)
 34. Józef Pietrzak (PPS)
 35. Zygmunt Piękniewski (PPR)
 36. Ludwik Postaremczak (SL)
 37. Marcin Prętki (PPR)
 38. Antoni Roesler (PPR)
 39. Leon Bogacki (OKZZ)
 40. Michał Rychter (PPR)
 41. Bogusław Seydlitz (PPS)
 42. Jan Sulczyński (SD)
 43. Walenty Surma (PPR)
 44. Władysław Szukała (PPS)
 45. Jan Taberski (OKZZ)
 46. Maria Turtoniowa (PPS)
 47. Andrzej Twardowski (PPR)
 48. Bogdan Wieczorowski (OKZZ)
 49. Tadeusz Żynda (OKZZ)

Radni Michał Cuprych, Franciszek Danielak, Roman Dziubiński, Józef Kukurenda, Dionizy Madajewski, Alfons Mielcarek, Antoni Paszkowiak i Józef Pietrzak posiadali mandaty radnych Miejskiej Rady Narodowej przez całą kadencję.

Kadencja (1950–1954) | edytuj kod

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. z 1950 r. nr 14, poz. 130) Miejska Rada Narodowa przejęła zadania z zakresu administracji samorządowej. Urzędy zostały zastąpione nowymi (np. funkcję prezydenta miasta pełnił odtąd Przewodniczący Prezydium MRN). Aby wprowadzić przepisy w życie, 3 czerwca 1950, po setnym posiedzeniu MRN, na uroczystej sesji w auli Uniwersytetu Poznańskiego przyjęte zostały sprawozdania z pracy Rady Narodowej w okresie 1945-1950, a następnie posiedzenie Rady które określiło obecnym zasadę funkcjonowania nowego porządku organizacyjnego. Delegatem Komsomołu na to posiedzenie był Smirnow, a z ramienia Wojewódzkiej Rady Narodowej z referatem wystąpił jej Przewodniczący Włodzimierz Migoń; sesji przewodniczył Czesław Bartczak, a sekretarzem został Aleksander Rozmiarek. W tajnym głosowaniu wybrane zostało Prezydium MRN, które rozpoczęło pracę od 6 czerwca 1950.

Kadencja (1954–1957) | edytuj kod

 • przewodniczący: Franciszek Frąckowiak
  • wiceprzewodniczący[20]: Zygmunt Wolniewicz, Stefan Marzec, Władysław Rybski (dołączył, następnie zastąpiony), Edward Bliński (za Wł. Rybskiego)
 • sekretarz: Czesław Adamski
 • Prezydium: Edmund Krzymień, Czesław Kołodziejczak, Czesław Lesiński, Alojzy Łuczak, Dionizy Madajewski, Leon Stajkowski, Franciszek Szalek, Zdzisław Walczak, Stanisław Biczysko[21], Halina Latowska[22], Henryk Nowak[23], Stanisław Piasecki[24], Zygmunt Stańko[25]

W 1954 na skutek uchwalenia nowej ordynacji wyborczej wybory do rad narodowych miałby być powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Wybory odbyły się 5 grudnia 1954. W skład Rady weszło 149 radnych. Podczas tej kadencji Rady liczbę wiceprzewodniczących zwiększono z 2 do 3.

Jednocześnie na podstawie uchwały Prezydium Rządu z 7 października 1954 została zatwierdzona uchwała WRN o podziale Poznania na dzielnice i utworzeniu Dzielnicowych Rad Narodowych (wybory 5 grudnia 1954; działały od 1 stycznia 1955).

Kadencja (1957–1961) | edytuj kod

 • przewodniczący: Franciszek Frąckowiak
  • wiceprzewodniczący: Edmund Krzymień, Stefan Marzec
 • sekretarz: Czesław Adamski
 • Prezydium: Edward Hałas, Jan Nalepka, Dobromir Osiński, Wacław Piaskowski

Rada liczyła 80 radnych. Na podstawie Dekretu Rady Państwa z dnia 31 grudnia 1956 r. o wyłączeniu z województw miast Krakowa, Poznania i Wrocławia oraz nadaniu Miejskim Radom Narodowym tych miast uprawnień wojewódzkich rad narodowych, od 1 stycznia 1957 Poznań pozostawał poza granicami województwa, jednocześnie zyskał rangę jednostki podziału administracyjnego szczebla wojewódzkiego. Rada Narodowa posiadała kompetencje władz wojewódzkich.

Lista radnych | edytuj kod

 1. Zbigniew Rudnicki

Kadencja (1961–1965) | edytuj kod

 • przewodniczący: Jerzy Kusiak
 • sekretarz: Czesław Adamski
 • Prezydium: Bolesław Drogomirecki, Czesław Kołodziejczak, Jerzy Łangowski, Wacław Piaskowski

Kadencja (1965–1969) | edytuj kod

 • przewodniczący: Jerzy Kusiak
  • wiceprzewodniczący: Henryk Kędziora, Władysława Klawiter, Zbigniew Rudnicki, Jerzy Łangowski (od 23 grudnia 1965)[28]
 • sekretarz: Czesław Adamski
 • Prezydium: Franciszek Kosmowski, Wacław Piaskowski, Maria Roszczak

Rada zainaugurowała działalność 11 czerwca 1965 w sali Odrodzenia Ratusza. Podczas tej kadencji Rady liczbę wiceprzewodniczących, za zgodą prezesa Rady Ministrów, zwiększono z 3 do 4.

Kadencja (1969–1973) | edytuj kod

 • przewodniczący: Jerzy Kusiak (do 2 lipca 1970)[29], Stanisław Cozaś (od 5 września 1970)
 • sekretarz: Józef Świtaj
 • Prezydium: Wiktor Kozłowski, Stanisław Królikowski, Maria Roszczak, Danuta Wawrzyńczyk-Szplit

Była to ostatnia kadencja podczas której przewodniczący Prezydium pełnił obowiązki prezydenta Poznania. Przeprowadzona w 1973 reforma rozdzielała funkcje prawodawcze (Rada Narodowa) od wykonawczych (prezydent miasta).

Lista radnych | edytuj kod

 1. Czesław Adamski
 2. Stanisław Andrzejewski
 3. Anna Balcerek
 4. Sabina Bednarek
 5. Tadeusz Bekas
 6. Aniela Boge
 7. Janina Czternasta
 8. Maria Dakowska
 9. Teodor Działowski
 10. Longina Dzierzkiewicz
 11. Stanisław Gagracz
 12. Izabela Gałuszka
 13. Jerzy Goździk
 14. Paweł Górski
 15. Janina Jabłonka
 16. Tomasz Jakubowski
 17. Iwona Jasińska
 18. Zygmunt Jesionowski
 19. Zygmunt Józefczak
 20. Małgorzata Kaczmarek
 21. Jan Kałamarz
 22. Franciszek Kamiński
 23. Marian Kania
 24. Henryk Kędziora
 25. Władysława Klawiter
 26. Józef Klemenczak
 27. Stanisław Konieczny
 28. Czesław Kończal
 29. Marian Koper
 30. Kazimierz Kosmowski
 31. Janusz Kostaniak
 32. Stanisław Królikowski
 33. Wiktor Kozłowski
 34. Bożena Kubala
 35. Stanisław Kubiak
 36. Florian Kubiś
 37. Jerzy Kusiak
 38. Zbigniew Kurzawa
 39. Jerzy Łangowski
 40. Alojzy Łuczak
 41. Maria Macko
 42. Włodzimierz Malinowski
 43. Ryszard Małkiewicz
 44. Jadwiga Mankiewicz
 45. Stanisław Marczyński
 46. Marian Mikołajczyk
 47. Stanisław Mytko
 48. Jan Nalepka
 49. Zenon Nalipiński
 50. Władysław Napierała
 51. Stanisław Nowak
 52. Marta Ochocińska
 53. Wacław Olszewski
 54. Helena Osses
 55. Eugeniusz Pacia
 56. Marian Paluchowski
 57. Janina Pałyska
 58. Jan Pluciński
 59. Urszula Przybylak
 60. Edward Ranke
 61. Maria Roszczak
 62. Leszek Rudkowski
 63. Zbigniew Rudnicki
 64. Marian Rum
 65. Bohdan Siciarz
 66. Anna Sekierska
 67. Janina Skałecka
 68. Kazimierz Sobczak
 69. Bożena Stachowiak
 70. Barbara Stodolska
 71. Henryk Stolbiak
 72. Antoni Swiderski
 73. Józef Świtaj
 74. Bronisław Szaj
 75. Józef Waszkis
 76. Danuta Wawrzyńczyk-Szplit
 77. Wacław Wilczyński
 78. Aleksander Wilkoszewski
 79. Helena Witczak
 80. Elżbieta Zerbe

Kadencja (1973–1975) | edytuj kod

 • przewodniczący: Alfred Kowalski
 • Prezydium: Stanisław Andrzejewski, Jan Filipiak, Stanisław Konieczny, Stanisław Mytko, Maria Roszczak, Kazimierz Wieczorowski, Ryszard Witkowski

Wybory odbyły się 9 grudnia 1973. Rada liczyła 120 członków, którzy uczestniczyli w 8 sesjach Rady. Od 1 stycznia 1975 Radzie Miasta podporządkowany został powiat poznański.

Z uwagi na zmianę przepisów Rada działała w skróconej kadencji.

Lista radnych | edytuj kod

 1. Hanna Suchocka

Kadencja (1975–1977) | edytuj kod

 • przewodniczący: Józef Świtaj (PZPR)
  • wiceprzewodniczący: Józef Cichowlas, Stanisław Antczak, Maria Chróścińska

1 czerwca 1975 weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa i o zmianie Ustawy o Radach Narodowych. Zlikwidowany został podział miasta na dzielnice i Dzielnicowe Rady Narodowe. Od 1 czerwca radnymi zostało 359 członków byłych Dzielnicowych Rad Narodowych. Miejska Rada Narodowa w Poznaniu przejęła funkcje terenowego organu władzy państwowej w Poznaniu. Wielu radnych Rady Narodowej zostało radnymi Wojewódzkiej Rady Narodowej

Inauguracja prac odbyła się 7 czerwca 1975 w Sali Wielkiej Pałacu Kultury. I sekretarz KW PZPR Jerzy Zasada przedstawił kandydatów do Prezydium Rady, których radni przyjęli z aprobatą. Rada odbyła 11 sesji na których zostały przyjęte 44 uchwały. Prezydium Rady odbyło 35 posiedzeń poświęconych 84 zagadnieniom. Działalność Rady: uwzględnienie w Planie Społeczno-Gospodarczym Rozwoju Poznania wodociągu na Podolany (1977), wniosek o przydzielenie dla Poznania 10 pawilonów handlowych, prace remontowe w budynkach miejskich[30], realizacja budów Trasy Katowickiej oraz zachodniego odcinka trasy E-8[31], modernizacje ul. Czerwonej Armii, Garbary, Solnej, Obornickiej, Dzierżyńskiego, przygotowania gruntów pod Pracownicze Ogródki Działkowe w Krzesinach, Sypniewie, przy ul. Słupskiej i Gorajskiej, Park im. J. Gagarina, program budownictwa mieszkaniowego, handlowo-usługowego i oświatowego[32], rozbudowanie Szpitala MSW przy ul. Wrzoska oraz Szpitala Kolejowego w Niwce, budowa krytego basenu KS Posnania, rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Chwiałkowskiego, budowa 6 domów studenckich[33], rozbudowa zakładów przemysłowych[34]

Lista radnych | edytuj kod

 1. Chlebosław Adamczyk
 2. Julia Adamczyk
 3. Stanisław Adamski
 4. Czesława Andrzejewska
 5. Władysław Anioła
 6. Stanisław Antczak
 7. Barbara Antoniewicz
 8. Aleksander Badurski
 9. Władysław Banaś
 10. Mieczysław Bar
 11. Zofia Baranowicz
 12. Mieczysław Bartczak
 13. Bogumiła Bartkowiak
 14. Bronisław Bartkowiak
 15. Czesława Bartkowiak
 16. Jerzy Bauma
 17. Jan Bausmer
 18. Maria Bączkowska
 19. Henryk Bednarek
 20. Teodor Bergandy
 21. Zofia Behr
 22. Józef Bitner
 23. Jerzy Błaszczyński
 24. Janusz Bociański
 25. Adam Bogacki
 26. Andrzej Borczyński
 27. Tadeusz Borski
 28. Edmund Bruch
 29. Maria Brychcy
 30. Barbara Brzezińska
 31. Bogusław Bubicz
 32. Józef Buczkowski
 33. Wojciech Budzyński
 34. Czesława Bytowska
 35. Norbert Celiński
 36. Maria Chróścińska
 37. Jan Chrzanowski
 38. Marcin Chudzik
 39. Józef Cichowlas
 40. Władysław Ciechanowski
 41. Zbigniew Cyprych
 42. Tadeusz Czajka
 43. Leszek Czarnota
 44. Urszula Czekała
 45. Aleksandra Darna
 46. Józef Dobosz
 47. Ignacy Domagała
 48. Jolanta Domek
 49. Wacław Dregier
 50. Jerzy Drygas
 51. Józef Duchaiski
 52. Czesław Dudziński
 53. Józefa Dul
 54. Henryk Durzyński
 55. Anna Dworak
 56. Józef Dybysławski
 57. Janusz Englert
 58. Zdzisław Filipiak
 59. Henryk Florysiak
 60. Helena Frymus
 61. Stanisław Galasiński
 62. Tadeusz Galiński
 63. Władysław Garasz
 64. Eliza Garncarczyk
 65. Wojciech Garstkiewicz
 66. Franciszek Garwoliński
 67. Jolanta Gensler
 68. Henryk Giziński
 69. Franciszek Głowacki
 70. Wacław Głowiński
 71. Barbara Gruszkiewicz
 72. Jerzy Grześkowiak
 73. Józef Gut
 74. Mieczysław Guzikowski
 75. Felicja Halbsguth
 76. Tadeusz Hanysz
 77. Wiesław Hołowiecki
 78. Witold Ignatowicz
 79. Wojciech Jabłkowski
 80. Wiktor Jabłonka
 81. Andrzej Jakubowski
 82. Antoni Jałoszyński
 83. Edward Janicki
 84. Jan Janiszewski
 85. Barbara Jankowska
 86. Władysława Jeneralczyk
 87. Tadeusz Jesse
 88. Mieczysław Juchacz
 89. Włodzimierz Juskowiak
 90. Mirosław Juszkis
 91. Czesław Kabaciński
 92. Czesław Kaczmarek
 93. Zdzisław Kaczmarek
 94. Kazimierz Kaizer
 95. Mieczysław Kaliszewski
 96. Władysława Kamińska
 97. Leon Kamiński
 98. Sylwester Kamiński
 99. Irena Kanonowicz
 100. Marian Kapała
 101. Henryk Kara
 102. Zygmunt Kasprowicz
 103. Zdzisław Kasprzak
 104. Mirosława Kaźmierczak
 105. Eugenia Kaźmierczak-Pientka
 106. Emilia Kiełpińska
 107. Bogdan Klejdziński
 108. Elżbieta Kliks
 109. Marian Klimecki
 110. Zofia Klops
 111. Tadeusz Klotschke
 112. Edmund Kokociński
 113. Zygmunt Kolasiński
 114. Henryk Komin
 115. Gabriela Konieczna
 116. Jerzy Kopiński
 117. Józef Kordys
 118. Eugeniusz Korwel
 119. Bogdan Kościański
 120. Jan Kościelniak
 121. Bogdan Kotecki
 122. Janina Kowalska
 123. Włodzimierz Kowalski
 124. Aleksy Krokowicz
 125. Władysława Krystyniak
 126. Hieronim Krzyżaniak
 127. Janina Książkiewicz
 128. Stefan Kubanek
 129. Tadeusz Kuczyk
 130. Maria Kudła
 131. Krzysztof Kulcenty
 132. Józefa Kulczyk
 133. Irena Kwiatkowska
 134. Stanisław Kwiatkowski
 135. Edmund Lamczyk
 136. Maria Lanckowska
 137. Bronisława Lefik
 138. Jerzy Lehmann
 139. Józef Lewandowski
 140. Roman Lewandowski
 141. Zdzisław Liburski
 142. Stanisław Lisiecki
 143. Stefan Lisiecki
 144. Władysław Litewka
 145. Wojciech Luty
 146. Stanisław Łakomy
 147. Zofia Ławniczak
 148. Irena Łochyńska
 149. Stanisław Łosiewicz
 150. Florian Łukaszewicz
 151. Ludwika Łukaszewicz
 152. Wacław Łukaszewicz
 153. Michał Łukaszewski
 154. Kazimierz Łukaszyk
 155. Janina Łyczkowska-Goetz
 156. Ignacy Łyczyński
 157. Stanisław Maj
 158. Zdzisław Majchrowicz
 159. Seweryn Majchrzak
 160. Stefania Malesza
 161. Hieronim Małecki
 162. Lech Małecki
 163. Tomasz Marciniak
 164. Kazimierz Masłowski
 165. Jan Matelski
 166. Tadeusz Mateiski
 167. Genowefa Matyja
 168. Zbigniew Matysiak
 169. Elżbieta Mazurek
 170. Hieronim Michalak
 171. Krystyna Michalak
 172. Aleksander Michałowski
 173. Kazimierz Mielec
 174. Lucjan Mikołajczak
 175. Marek Mikołajczak
 176. Zbigniew Mikołajczyk
 177. Kazimierz Mikuła
 178. Genowefa Mirska
 179. Albin Mis
 180. Krystyna Misiewicz
 181. Roman Mocek
 182. Stanisław Modzelewski
 183. Henryk Możuch
 184. Bronisław Mroczyk
 185. Władysław Mrozik
 186. Kazimierz Mulczyński
 187. Aleksander Musiał
 188. Barbara Muszyńska
 189. Bogdan Mytko
 190. Zenon Nadolny
 191. Marian Nawrocki
 192. Halina Naumann
 193. Janina Niedośpiał
 194. Zygmunt Niewiada
 195. Maria Nowacka
 196. Andrzej Nowak
 197. Franciszek Nowak
 198. Henryk Nowak
 199. Urszula Nowak
 200. Czesław Nowicki
 201. Maciej Nowicki
 202. Stefan Nowicki
 203. Stefan Nowicki
 204. Marian Olejniczak
 205. Jan Olejnik
 206. Włodzimierz Olejnik
 207. Irena Orłowska
 208. Jadwiga Osada
 209. Kazimierz Ozór
 210. Zdzisław Pałka
 211. Jan Pańczak
 212. Emilia Parnasowska
 213. Bronisław Pasierski
 214. Stanisława Pasternak
 215. Wiktoria Paszak
 216. Lidia Patalas
 217. Kazimierz Pawlaczyk
 218. Janusz Pawlak
 219. Leszek Perz
 220. Elżbieta Pfeil
 221. Barbara Pflaum
 222. Eugeniusz Piechocki
 223. Henryk Piechota
 224. Franciszek Pietrzak
 225. Antoni Pietrzykowski
 226. Andrzej Piotrowski
 227. Władysław Polak
 228. Leokadia Polasik
 229. Maria Polcyn-Kempara
 230. Bogdan Połącarz
 231. Urszula Poreda
 232. Jacek Przybyła
 233. Ewa Przybysz
 234. Wanda Puk
 235. Feliks Purol
 236. Kazimierz Purol
 237. Antoni Radajewski
 238. Czesław Radomiński
 239. Władysław Radoń
 240. Ryszard Raszewski
 241. Franciszek Raś
 242. Henryk Ratajczak
 243. Jan Ratajczak
 244. Stefan Ratajczak
 245. Zenon Ratajczak
 246. Gwidon Remlein
 247. Zdzisław Remlein
 248. Jerzy Rogacki
 249. Helena Rojewska
 250. Stefania Roszczenko
 251. Tadeusz Rozmiarek
 252. Jan Rozmus
 253. Stanisław Rozpiętkowski
 254. Henryk Rożnowski
 255. Marian Różański
 256. Zenon Rubczak
 257. Leokadia Rutkowska
 258. Anna Rybarczyk-Palczewska
 259. Urszula Rybkowska
 260. Marceli Rydliński
 261. Eugenia Ryglewicz
 262. Stefan Rzepa
 263. Henryk Rześka
 264. Henryk Rzetelski
 265. Iwona Rzucidło
 266. Bogdan Sajna
 267. Andrzej Sieiński
 268. Roman Silski
 269. Krystyna M. Siudowska
 270. Wiesław Siwiński
 271. Hanna Skalisz
 272. Hieronim Skorupiński
 273. Ryszard Skrobała
 274. Barbara Skrzypiec
 275. Ryszard Smogór
 276. Halina Smól-Bor
 277. Radomir Sobczyk
 278. Irena Sobkowiak
 279. Zygmunt Sokołowski
 280. Władysław Sroka
 281. Edward Stachowiak
 282. Maria Stachurska
 283. Stefan Staniewski
 284. Roman Stańko
 285. Hieronim Stawicki
 286. Stanisław Stencel
 287. Kazimierz Stróżyk
 288. Stanisław Strzelewicz
 289. Henryk Suwalski
 290. Edward Szafranek
 291. Mieczysław Szafrański
 292. Tadeusz Szafrański
 293. Edward Szczepański
 294. Jan Sznajder
 295. Zofia Sznajder
 296. Romuald Szpingier
 297. Bronisław Szymaniak
 298. Andrzej Szymankiewicz
 299. Edmund Szymankiewicz
 300. Czesław Szymański
 301. Edmund Szymański
 302. Jan Szymański
 303. Longina Szymoniak
 304. Danuta Śliwińska
 305. Zbigniew Ślosarczyk
 306. Czesław Śniady
 307. Zenon Sron
 308. Józef Świtaj
 309. Mieczysław Tarzyński
 310. Bolesław Tecław
 311. Kazimierz Tkaczyk
 312. Seweryn Toboła
 313. Helena Tomaszewska
 314. Zbigniew Tomkowiak
 315. Barbara Tuliszka
 316. Stanisława Tworowska
 317. Mirosława Tylkowska
 318. Ewa Urban
 319. Teodor Wandas
 320. Aleksandra Walkowiak
 321. Józef Waśko
 322. Marian Weigt
 323. Józef Wenc
 324. Wojciech Wenc
 325. Halina Widerska
 326. Kazimierz Widerski
 327. Jan Wiertelak
 328. Halina Wierzbińska
 329. Bożena Więcławska
 330. Edmund Wiśniewski
 331. Jerzy Witkowski
 332. Danuta Wojciechowska
 333. Antoni Wojciechowski
 334. Jan Wojciechowski
 335. Paweł Wojciechowski
 336. Ryszard Wojciechowski
 337. Tadeusz Wojcieszak
 338. Hieronim Wojtkowiak
 339. Kazimierz Wolnikowski
 340. Józef Woźniak
 341. Zofia Woźniak
 342. Mieczysław Wojtowicz
 343. Henryk Wrześniacki
 344. Ryszard Wyrwa
 345. Jerzy Wyszanowski
 346. Maria Zajczyk
 347. Ewa Zakrzewska
 348. Eleonora Zaraś
 349. Alicja Zarzecka
 350. Henryk Zasada
 351. Romana Zawadzka
 352. Jerzy Zech
 353. Jacek Zientarski
 354. Barbara Zimna
 355. Leon B. Zimny
 356. Urszula Ziołecka
 357. Ryszard Zwanzig
 358. Maria Zwierzykowska

VII Kadencja (1978–1984) | edytuj kod

 • przewodniczący: Józef Świtaj (PZPR)
  • wiceprzewodniczący: Hanna Skalisz, Miron Kolasiński, Stanisław Antczak

Wybory do Rady Narodowej odbyły się 5 lutego 1978. Frekwencja wyborcza wyniosła 98,3% (416 689 upoważnionych do głosowania). Na Front Jedności Narodu oddano prawie 100% głosów. Wybranych zostało 150 radnych.

Pierwsza uroczysta sesja Rady miała miejsce w siedzibie WRN przy ul. Stalingradzkiej (obecnie al. Niepodległości) 13 lutego 1978. Skład Prezydium zaproponował I Sekretarz KW PZPR Jerzy Zasada, został on następnie zatwierdzony w jawnym głosowaniu.

Lista radnych | edytuj kod

 1. Mirosław Adamczyk
 2. Maria Adamek
 3. Stanisław Antczak
 4. Danuta Antkowiak
 5. Jerzy Bauma
 6. Barbara Begier
 7. Andrzej Borczyński
 8. Eugeniusz Bortkiewicz
 9. Alina Brońska
 10. Józef Buczkowski
 11. Zygmunt Chmielewski
 12. Jan Chrzanowski
 13. Józef Cichowlas
 14. Aleksandra Darna
 15. Józef Dobosz
 16. Irena Dombek
 17. Zdzisław Filipiak
 18. Stanisław Galasiński
 19. Alina Giel
 20. Andrzej Gruszczyński
 21. Tadeusz Hanysz
 22. Wiesław Hołowiecki
 23. Wojciech Jabłkowski
 24. Jan Janiszewski
 25. Małgorzata Jankowska
 26. Józef Januszewski
 27. Zenon Jaśkowiak
 28. Zofia Józefek
 29. Zdzisław Jóźwiak
 30. Mieczysław Juchacz
 31. Henryka Kaczmarek
 32. Kazimierz Kaiser
 33. Hieronim Kalina
 34. Irena Kanonowicz
 35. Zbigniew Kaplicki
 36. Marianna Kempara-Polcyn
 37. Janina Kiełbasiewicz
 38. Kazimierz Kluczyński
 39. Michał Klaba
 40. Bogdan Klejdziński
 41. Kazimierz Kluczyński
 42. Edmund Kokociński
 43. Miron Kolasiński
 44. Barbara Konieczka
 45. Kazimiera Konieczna
 46. Mirosław Kopiński
 47. Józef Kordys
 48. Eugeniusz Korwel
 49. Jerzy Kosicki
 50. Włodzimierz Kowalski
 51. Aleksy Krokowicz
 52. Edmund Król
 53. Władysława Krystyniak
 54. Maria Kudła
 55. Danuta Kurpisz
 56. Krystyna Laskowska
 57. Monika Leonowicz
 58. Zofia Bogumiła Lis
 59. Robert Luterek
 60. Wojciech Luty
 61. Teodor Lajp
 62. Elżbieta Łopatka
 63. Stanisław Łosiewicz
 64. Wacław Łukaszewicz
 65. Ignacy Łyczyński
 66. Iwona Łykowska
 67. Danuta Maćkowiak
 68. Seweryn Majchrzak
 69. Stefania Malesza
 70. Tadeusz Matelski
 71. Krystyna Mazurek
 72. Wanda Mazurek
 73. Marian Miałkas
 74. Kazimierz Mielec
 75. Łucjan Mikołajczak
 76. Genowefa Mirska
 77. Alfons Motała
 78. Henryk Możuch
 79. Bronisław Mroczyk
 80. Elżbieta Napierała
 81. Janusz Nędzarek
 82. Hanka Nowak
 83. Leszek Nowak
 84. Marian Nowak
 85. Czesław Nowicki
 86. Kazimierz Z. Nowicki
 87. Maciej Nowicki
 88. Włodzimierz Olejnik
 89. Barbara Paluszkiewicz
 90. Wojciech Pankowski
 91. Stanisława Pasternak
 92. Maria Pastuszewska-Włoch
 93. Bogdan Pewiński
 94. Eugeniusz Piechocki
 95. Antoni Pietrzykowski
 96. Andrzej Piotrowski
 97. Henryk Piwosz
 98. Jan Pluciński
 99. Urszula Poreda
 100. Jolanta Przybylska
 101. Piotr Przybyszewski
 102. Hipolit Rakowski
 103. Franciszek Raś
 104. Stefan Ratajczak
 105. Tadeusz Ratajczak
 106. Bogdan Sajna
 107. Stanisław Serba
 108. Roman Silski
 109. Henryk Sitarek
 110. Halina Siwa
 111. Wiesław Siwiński
 112. Hanna Skalisz
 113. Halina Smól-Bor
 114. Zbigniew Sobczak
 115. Radomir Sobczyk
 116. Zygmunt Sokołowski
 117. Iwona Stachowiak
 118. Marek Staszak
 119. Jerzy Stefański
 120. Władysława Stryjkowska
 121. Zofia Sznajder
 122. Tadeusz Szostek
 123. Bogusław Szydłowski
 124. Edmund Szymankiewicz
 125. Danuta Śliwińska
 126. Czesław Śniady
 127. Józef Świtaj
 128. Zbigniew Theus
 129. Danuta Tomecka
 130. Benedykt Twardecki
 131. Stanisław Uram
 132. Iwona Urbaniak
 133. Ryszard Uta
 134. Henryk Wachowiak
 135. Kazimierz Widerski
 136. Zdzisław Wieczorek
 137. Bronisław Wochelski
 138. Bolesław Wojciechowski
 139. Jan Wojciechowski
 140. Stanisław Wojsznis
 141. Ligia Wojtkowiak
 142. Stanisław Wojtkowiak
 143. Mieczysław Wojtowicz
 144. Henryk Wrześniacki
 145. Danuta Wysocka
 146. Stanisław Wysocki
 147. Maria Zajczyk
 148. Ewa Zakrzewska
 149. Jerzy Zech
 150. Danuta Żywiecka

VIII Kadencja (1984–1987) | edytuj kod

Przewodniczący Stanisław Antczak
 • przewodniczący: Stanisław Antczak

Rada została wybrana w wyborach 17 czerwca 1984. Frekwencja wyborcza wyniosła 74%. Działalność zainaugurowała 27 czerwca 1984 w Sali Białej Urzędu Miejskiego.

Lista radnych | edytuj kod

 1. Andrzej Byrt
 2. Grzegorz Jaworowicz
 3. Marek Klimecki
 4. Jerzy Kodur
 5. Paweł Kośmider
 6. Wacław Łukaszewicz
 7. Wiesław Majchrzyk-Łuczak
 8. Władysław Mielcarek
 9. Kazimierz Z. Nowicki
 10. Włodzimierz Palacz
 11. Alina Puchała
 12. Andrzej Rakowski
 13. Jarosław Rura
 14. Wojciech Rybarczyk
 15. Franciszek Szymański
 16. Stanisław Uram
 17. Kazimierz Bulczyński
 18. Ryszard Paterek
 19. Przemysław Gronek
 20. Jacek Silski
 21. Aleksander J ankiewicz
 22. Jerzy Sołowiej
 23. Aleksander Janus
 24. Walenty Sudolski
 25. Roman Kaczmarek
 26. Stanisław Szuder
 27. Mieczysław Maksimczyk
 28. Stanisław Wojtkowiak
 29. Włodzimierz Olejnik
 30. Roman Bober
 31. Edward Grabowski
 32. Wacław Borucki
 33. Bronisław Cenker
 34. Jan Moszyński
 35. Wiesław Dzięcioł
 36. Teodor Papis
 37. Danuta Paprzycka
 38. Krystyna Rogacz
 39. Miłosz Stankiewicz
 40. Tadeusz Starnowski
 41. Tadeusz Sydow
 42. Felicja Szczublewska
 43. Edward Woźniak
 44. Danuta Antkowiak
 45. Barbara Begier
 46. Krystyna Charłampowicz-Marcinkowska
 47. Jeremi Gajewski
 48. Helena Kocielska
 49. Barbara Korbik
 50. Teresa Krause
 51. Marek Ługowski
 52. Elżbieta Łopatka
 53. Wojciech Pankowski
 54. Teresa Płotkowiak
 55. Marek Staszak
 56. Danuta Żywiecka
 57. Tomasz Baszkowski
 58. Ryszard Błaszkiewicz
 59. Józef Dobosz
 60. Teresa Dudek
 61. Bogumiła Gendera
 62. Andrzej Gierczyk
 63. Czesław Knoll
 64. Zenon Korbik
 65. Maria Kudła
 66. Zbigniew Łangowski
 67. Bronisław Nowak
 68. Grzegorz Owczarzak
 69. Paweł Pikosz
 70. Hanna Pile
 71. Anna Radwan
 72. Andrzej Rothe
 73. Bogdan Banasiak
 74. Jerzy Bauma
 75. Ryszard Geliert
 76. Stanisław Maj
 77. Seweryn Majchrzak
 78. Mieczysław Meroniuk
 79. Maria Ratajczak
 80. Danuta Stopińska
 81. Zenon Szulc
 82. Czesław Śniady
 83. Jan Wystrach
 84. Ewa Zakrzewska
 85. Maria Buksińska
 86. Eugeniusz Czajkowski
 87. Tadeusz Kordana
 88. Olech Kruś
 89. Marian Paluszkiewicz
 90. Stefan Ratajczak
 91. Bogusław Szydłowski
 92. Mieczysław Zając
 93. Mieczysław Broński
 94. Bolesław Brzeziński
 95. Mieczysław Duszyński
 96. Wojciech Luty
 97. Anna Łosińska
 98. Andrzej Marków
 99. Ryszard Matuszyk
 100. Maciej Mocek
 101. Andrzej Baraniecki
 102. Jan Bujakiewicz
 103. Zdzisław Filipiak
 104. Anna Hoffman
 105. Janusz Kupka
 106. Franciszek Ławniczak
 107. Tadeusz Pawłowski
 108. Leszek Różański
 109. Wiktor Wysłouch
 110. Zbigniew Rembowski
 111. Jan Słonka
 112. Karol Staśkiewicz
 113. Danuta Wojciechowska
 114. Feliks Ziomek
 115. Zenon Zygmunt

IX Kadencja (1988–1990) | edytuj kod

Wybory do Rady odbyły się 30 czerwca 1988 na podstawie nowych przepisów Ustawy z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie Ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

Radzie Narodowe została powierzona część kompetencji i zadań Wojewódzkiej Rady Narodowej[35]. Z uwagi na zmianę prawa działalność Rady zakończyła się w 1990. Od tego czasu funkcjonowała Rada Miasta Poznania I kadencji (1990-1994).

Lista radnych | edytuj kod

 1. Stanisław Antczak
 2. Andrzej Baraniecki
 3. Henryk Bartczak
 4. Ryszard Bartosik
 5. Barbara Begier
 6. Elżbieta Belchnerowska
 7. Ryszard Bernat
 8. Róża Blaszka
 9. Ryszard Błaszkiewicz
 10. Marian Borowiak
 11. Piotr Borowicz
 12. Jan Budzyła
 13. Bogumił Chełkowski
 14. Grzegorz Chudak
 15. Jan Cichocki
 16. Helena Czajka
 17. Bogdan Czarnecki
 18. Mirosław Czechowski
 19. Zygmunt Dembiński
 20. Ryszard Dobosz
 21. Leszek Dolata
 22. Paweł Dominiak
 23. Michał Downarowicz
 24. Teresa Dudek
 25. Mieczysław Duszyński
 26. Roman Figas
 27. Lucyna Flieger
 28. Marian Flieger
 29. Waldemar Gałęski
 30. Bogumiła Gendera
 31. Ewa Giętkowska
 32. Jan Górski
 33. Dariusz Grabowski
 34. Edward Grabowski
 35. Ignacy Grzelka
 36. Paweł Gulczyński
 37. Stanisław Iwański
 38. Eugeniusz Jachimowicz
 39. Dorota Janicka
 40. Henryk Jankowski
 41. Michał Jaworski
 42. Katarzyna Jęchorek
 43. Maria Kaniewska
 44. Grażyna Kaysiewicz
 45. Aniela Kaźmierska
 46. Stanisław Kędzierski
 47. Bernard Kmieć
 48. Zygmunt Kołodziejczak
 49. Barbara Korbik
 50. Zenon Korbik
 51. Grażyna Kosiorek
 52. Maciej Kościeiski
 53. Paweł Kośmider
 54. Mirosława Kowalska
 55. Wojciech Kozakiewicz
 56. Urszula Krawczak
 57. Czesław Kubacki
 58. Grażyna Maria Kubas
 59. Wiesław Kubiak
 60. Maria Kudła
 61. Władysław Kulczak
 62. Kazimierz Kwiatkowski
 63. Paweł Kwiatkowski
 64. Florian Kycler
 65. Mariola Landzianowska
 66. Stanisław Laskowski
 67. Tadeusz Lewicki
 68. Zdzisław Libera
 69. Maria Lipka
 70. Maria Łbik
 71. Anna Łosińska
 72. Romuald Łukaszewski
 73. Piotr Maciejewski
 74. Wiesława Majchrzyk-Łuczak
 75. Marek Majewski
 76. Zenon Makowski
 77. Elżbieta Mantaj
 78. Władysław Michalak
 79. Władysław Mielcarek
 80. Krzysztof Misiek
 81. Maciej Mocek
 82. Ryszard Modzelewski
 83. Jan Moszyński
 84. Marlena Musiał
 85. Bogdan Mytko
 86. Paweł Niwiński
 87. Andrzej Nowaczewski
 88. Iwona Nowak
 89. Bogumiła Nowicka
 90. Włodzimierz Olejnik
 91. Juliusz Owczarzak
 92. Danuta Paprzycka
 93. Krystyna Pawlak
 94. Hanna Pile
 95. Stanisław Polcyn
 96. Jacek Przybylski
 97. Stefan Ratajczak
 98. Zbigniew Rembowski
 99. Jan Sibilski
 100. Leszek Sieńko
 101. Zygmunt Sobczak
 102. Krystyna Stachowska
 103. Jerzy Stefański
 104. Władysław Stopa
 105. Maria Szuszczyńska
 106. Marek Światłowski
 107. Przemysław Tomaszewski
 108. Zbigniew Tomaszkiewicz
 109. Bolesław Topolski
 110. Hanna Turek
 111. Andrzej Wawrzyniak
 112. Aneta Wiśniewska
 113. Irena Włodarczyk
 114. Danuta Wojciechowska
 115. Jerzy Wojciechowski
 116. Zdzisława Wolna
 117. Piotr Wróblewski
 118. Jerzy Wysocki
 119. Ewa Zakrzewska
 120. Marek Zakrzewski

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. kierował pracami Rady do 1.10.1945 (rezygnacja z powodu objęcia funkcji przewodniczącego WRN); w składzie Prezydium MRN pozostał do 10 lipca 1946, a jako radny do MRN do 30 czerwca 1947

Przypisy | edytuj kod

 1. Sarnowski Andrzej: Skład i organy Miejskiej Rady Narodowej (26 III 1945 – 3 VI 1950). Aneks: Skład Miejskiej Rady Narodowej w 1945 r. (Według listy na posiedzeniu konstytucyjnym), w: Kronika Miasta Poznania 1/1979. Poznań: 1979.
 2. zrzekł się
 3. za J. Szulczyńskiego
 4. zrezygnował 15 września 1949
 5. w miejsce M. Cuprycha; w okresie po 15 września 1949
 6. odwołany
 7. ustąpił 8 kwietnia 1948
 8. w miejsce B. Seydlitza; w okresie 5 maja 1948-31 maja 1949
 9. w miejsce Z. Wolniewicza; od 31 maja 1949
 10. w miejsce Cz. Grajka; w okresie 19 listopada 1945-10 lipca 1946
 11. w miejsce Z. Piękniewskiego; w okresie 10 lipca 1946-16 czerwca 1947
 12. w miejsce M. Bartza; w okresie 30 lipca 1947-29 grudnia 1947
 13. w miejsce J. Marchewczyka; od 26 stycznia 1948
 14. PPR – 5 mandatów (zrzekła się 2 na rzecz Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych) PPS – 4, SD – 2, SL – 1; cofnięto 8 mandatów Związkom Zawodowym przyznając je organizacjom społecznym: ZWM – 2, po 1 dla: ZHP, Miejski Kom. Pomocy Społecznej, Zw. Inwalidów Wojennych, Izba Rolnicza, Izba Przemysłowo-Handlowa, Związek Rewizyjny Spółdzielczości R.P.
 15. ZHP, Miejski Kom. Pomocy Społecznej, Zw. Inwalidów Wojennych, Izba Rolnicza, Izba Przemysłowo-Handlowa, Związek Rewizyjny Spółdzielczości R.P.
 16. Miejski Kom. Pomocy Społecznej,Zw. Inwalidów Wojennych, ZHP, Izba Rolnicza, Izba Przemysłowo-Handlowa, Związek Rewizyjny Spółdzielczości R.P., Związek b. Więźniów Politycznych, Izba Rzemieślnicza, ZNP, Dowództwo Okręgu Wojskowego
 17. fotografia
 18. fotografia
 19. fotografia
 20. w kadencji 1954-1957 liczbę zastępców zwiększono do 3
 21. w okresie 1955-1956
 22. w okresie 1953-1956
 23. w 1956
 24. w okresie 1954-1956
 25. w okresie 1954-1955
 26. 29 września 1964 zrezygnował
 27. powołany 12 listopada 1964 w miejsce D. Balasiewicza
 28. zwiększenie liczby wiceprzewodniczących do 4
 29. zmiana ze względu na powierzenie stanowiska przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości w Warszawie
 30. np. w 1977 – 280 budynków
 31. wraz z nowo wybudowanym nowotelem
 32. np. w latach 1975-1977 oddano do użytku 10 przedszkoli w nowo wybudowanych budynkach i 13 w ramach działalności pozainwestycyjnej
 33. 3800 miejsc
 34. m. in. HCP, FOS "Ponar-Wiepofama", Centra, WZT "Teletra", ZR "Predom-Romet", PFMŻ "Agromet"
 35. Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 16 maja 1988 r. w sprawie przekazania Miejskiej Radzie Narodowej niektórych spraw należących do właściwości Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz rozgraniczenia zadań między Miejską Radą Narodową a radami dzielnicowymi

Bibliografia | edytuj kod

 1. Tadeusz Świtała: Władze miasta Poznania, w: Kronika Miasta Poznania 2/1974. Poznań: 1974, s. 7.; on-line: [1]
 2. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, w: Kronika Miasta Poznania 2/1950. Poznań: 1950, s. 157.
 3. Sarnowski Andrzej: Skład i organy Miejskiej Rady Narodowej (26 III 1945 – 3 VI 1950). Aneks: Skład Miejskiej Rady Narodowej w 1945 r. (Według listy na posiedzeniu konstytucyjnym), w: Kronika Miasta Poznania 1/1979. Poznań: 1979.
 4. Tadeusz Świtała: Wyniki wyborów do Rad Narodowych w Poznaniu (na podstawie obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych); Radni Rady Narodowej miasta Poznania., w: Kronika Miasta Poznania 4/1969. Poznań: 1969, s. 15-23.; on-line: [2]
 5. Tadeusz Świtała: Wybory nowego przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. Poznania [Stanisława Cozasia], w: Kronika Miasta Poznania 2/1971. Poznań: 1971, s. 5-13.; on-line: [3]
 6. Tadeusz Świtała: Poznańska Miejska Rada Narodowa po podziale administracyjnym kraju (1 czerwiec 1975 r.), w: Kronika Miasta Poznania 4/1975. Poznań: 1975, s. 5-11.; on-line: [4]
 7. Józef Łopaczyk: Miejska Rada Narodowa i jej organy w latach 1975-1977, w: Kronika Miasta Poznania 3/1978. Poznań: 1978, s. 23-30.; on-line: [5]
 8. Tadeusz Świtała: Inauguracyjna sesja Miejskiej Rady Narodowej (13 lutego 1978 r.). Aneks: Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z wyborów radnych sporządzony dnia 6 lutego 1978 r.; Wykaz radnych Miejskiej Rady Narodowej (kadencja 1978 – 1982), w: Kronika Miasta Poznania 3/1978. Poznań: 1978, s. 5-22.; on-line: [6]
 9. Tadeusz Świtała: Inauguracja Miejskiej Rady Narodowej VIII kadencji w dniu 27 czerwca 1984 r., w: Kronika Miasta Poznania 3-4/1984. Poznań: 1984, s. 5-21.; on-line: [7]
 10. Marian Genowefiak: Składy osobowe stałych Komisji Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu., w: Kronika Miasta Poznania 2/1985. Poznań: 1985, s. 150-152.; on-line: [8]
 11. Marian Genowefiak: Radni IX Kadencji (wybrani w dniu 30 VI 1988 r.); Komisje Miejskiej Rady Narodowej IX Kadencji., w: Kronika Miasta Poznania 2/1989. Poznań: 1989, s. 138-140.; on-line: [9]
 12. Marian Genowefiak (przyg. do druku): Program Miejskiej Rady Narodowej na lata 1988-1992. Na podst. Uchwały Miejskiej Rady Narodowej nr II/11/88 z dnia 30 IX 1988 r., w: Kronika Miasta Poznania 3/1989. Poznań: 1989, s. 5-14.; on-line: [10]
Władze miasta Poznania

Na podstawie artykułu: "Miejska Rada Narodowa w Poznaniu (1945-1990)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy