PKP Przewozy Regionalne


Na mapach: 52°13′25,1″N 20°58′14,0″E/52,223639 20,970556

Polregio w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z PKP Przewozy Regionalne) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Siedziba spółki przy ul. Kolejowej 1 w Warszawie Bilet na pociąg kategorii Regio Automat biletowy wykorzystywany przez przewoźnika

Polregio (identyfikator literowy – PREG[5]) (dawniej Przewozy Regionalne, w latach 2001-2009 PKP Przewozy Regionalne) – polskie przedsiębiorstwo transportowe, prowadzące działalność w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych. Powstało przez formalne wydzielenie z Polskich Kolei Państwowych[a].

Przedsiębiorstwo należy do Agencji Rozwoju Przemysłu (większościowy pakiet udziałów) i samorządów wszystkich województw.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Spółka powstała na bazie Sektora Przewozów Pasażerskich PKP (1998-2001), wcześniej dawnych stacji pasażerskich oraz wagonowni obsługujących wagony osobowe.

Spółka obsługuje pociągi osobowe i przyspieszone[6] (pod nazwą Regio) oraz segment pociągów Interregio[7] oraz komercyjnych superREGIO. Międzywojewódzkie pociągi pospieszne zostały 1 grudnia 2008 r. przejęte przez spółkę PKP Intercity. POLREGIO organizuje także transport związany z imprezami masowymi, koloniami oraz pociągi na zamówienie indywidualne.

PKP Przewozy Regionalne formalnie zmieniły 8 grudnia 2009 r. nazwę, usuwając z niej skrótowiec PKP. Nowa firma spółki została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nazwą Przewozy Regionalne[8].

Obecnie POLREGIO to największy w Polsce przewoźnik pasażerski – dziennie wyjeżdża na tory ok. 1900 pociągów, z których korzysta ok. 270 tys. pasażerów. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 26%, następnych w kolejności Kolei Mazowieckich 20,65%, trójmiejskiej SKM 14,54%, a PKP InterCity 13,12%. Od końca 2008 do końca 2012 r. liczba pracowników przedsiębiorstwa spadła z 16,4 do 11,8 tys. osób[9], a w 2019 roku wyniosła około 6500. Według szacunków w 2009 praca eksploatacyjna POLREGIO wyniosła ok. 64 mln pociągokilometrów, a praca przewozowa odpowiednio ok. 10 mld pasażerokilometrów[10].

Przewozy Regionalne w 2010 r. uruchomiły internetowy kanał dystrybucji swoich biletów. W pierwszej kolejności została wdrożona możliwość zakupu biletów na relacje bezpośrednie, obsługiwane przez pociągi kategorii InterRegio i Regioekspres.

Historia Spółki Przewozy Regionalne:

1.10.2001: Stworzenie na bazie Sektora Przewozów Pasażerskich PKP spółki PKP Przewozy Regionalne świadczącej usługi w całym kraju w oparciu o 16 zakładów.

1.12.2008: Przekazanie całego segmentu międzywojewódzkich połączeń pospiesznych do PKP Intercity.

22.12.2008: W wyniku przeniesienia udziałów z PKP SA właścicielami PKP PR zostały samorządy wszystkich województw. Tym samym spółka opuściła Grupę PKP.

8.12.2009: Usuwając skrótowiec PKP, firma formalnie zmieniła nazwę na Przewozy Regionalne spółka z o.o. Zmianie tej towarzyszył rozpoczęty w połowie listopada 2009 r. rebranding: nowe logo, nowe barwy korporacyjne (błękit, granat, zieleń).

1.01.2014: W miejsce zakładów utworzono 14 oddziałów i Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu.

4.11.2015: Agencja Rozwoju Przemysłu przejęła większość udziałów w spółce (50% i jeden udział). Pozostała część udziałów przypadła samorządom wszystkich województw.

10.11.2016: Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o wprowadzeniu na rynek nowej marki konsumenckiej POLREGIO. 8 grudnia 2016 r. Przewozy Regionalne oficjalnie zaprezentowały elementy nowej identyfikacji wizualnej, m.in. logotyp i barwy firmowe.

31.12.2016: Po raz pierwszy w swojej 15-letniej historii Przewozy Regionalne odnotowały dodatni wynik finansowy na wszystkich poziomach, osiągając zysk wynoszący ponad 51,2 mln zł.

23.01.2020: Przewozy Regionalne sp. z o.o. zmieniło nazwę na POLREGIO sp. z o.o[11].

Restrukturyzacja | edytuj kod

30 września 2015 r., w obliczu groźby upadłości przewoźnika, 50%+1 udział w Przewozach Regionalnych objęła Agencja Rozwoju Przemysłu, w zamian za co spółka miała otrzymać 770 mln zł pomocy publicznej, z których 600 mln zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę wszystkich długów (głównie wobec PKP PLK), a resztę na inwestycje w tabor i restrukturyzację. Jednocześnie likwidacji uległy wszystkie komercyjne pociągi interRegio (pozostało sześć par pociągów kursujących na trasie Łódź – Warszawa – Łódź, które zamawia i finansuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) oraz autobusy obsługiwane przez PR[12].

26 października 2015 r. przewoźnik podpisał umowę na 5-letnie świadczenie usług przewozowych z województwem warmińsko-mazurskim[13], 9 grudnia z województwem opolskim[14], a 10 grudnia z województwem wielkopolskim[15]. 20 listopada natomiast podpisano roczną umowę z województwem zachodniopomorskim[16], a 22 grudnia z województwem podkarpackim[17]. 13 grudnia 2015 spółka przejęła od Arrivy obsługę tras zelektryfikowanych w województwie kujawsko-pomorskim[18]. Na początku marca 2016 spółka miała 7 umów 5-letnich oraz 3 umowy 4-letnie[19]. 5 grudnia 2016 spółka podpisała 4-letnią umowę z województwem zachodniopomorskim[20], a pod koniec miesiąca z województwem lubelskim[21]. W październiku 2018 roku województwo małopolskie poinformowało o zamiarze zawarcia 10 letniej umowy z PR na obsługę wybranych połączeń wewnątrzwojewódzkich oraz stykowych[22]. W ramach działań naprawczych zaplanowano również program dobrowolnych odejść, do marca 2016 r. skorzystało z niego 500 osób (we wrześniu 2015 r. planowano, że odejdzie z PR dzięki niemu około 2000 pracowników)[23].

23 stycznia 2018 Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie pomocy państwa w restrukturyzacji[24].

Odnowa taboru i nowa marka konsumencka | edytuj kod

28 września 2016 r. spółka podpisała z konsorcjum banków komercyjnych i BGK umową na udzielenie 629 mln złotych kredytu na odnowę taboru[25]. W grudniu zawarto umowę z Newagiem na dostawę 3 sztuk 4-członowych EZT Impulsów[26][27], z Pesą na dostawę 4 sztuk 2-członowych EZT Elf II[28][29] oraz z ZNTK „Mińsk Mazowiecki” umowę na modernizację 36 EN57[30]. Pod koniec lutego 2017 podpisano z Pesą umowę na dostawę 3 sztuk 2-członowych SZT Link (później rozszerzoną o dodatkowe 2 egzemplarze)[31][27]. 30 października 2017 spółka podpisała ze spółkami Polskim Taborem Szynowym i H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych umowę na dzierżawę 14 zmodernizowanych EN57 Feniks[32]. W czerwcu 2018 spółka 8 z nich wykupiła na własność[33].

Na przełomie 2016 i 2017 roku spółka rozpoczęła wprowadzanie nowej marki konsumenckiej – Polregio (zapis stylizowany: POLREGIO)[34]. 10 stycznia uruchomiono nową stronę internetową polregio.pl[35]. 19 października przewoźnik rozpoczął sprzedaż biletów przez salony prasowe Kolportera[36]. 21 czerwca 2018 rozpoczęto sprzedaż biletów przez aplikację e-podróżnik.pl[37]. 22 marca 2019 przewoźnik uruchomił nowy system sprzedaży biletów on-line oraz nową aplikację mobilną do sprzedaży biletów[38].

W 2019 r. większościowy udziałowiec Agencja Rozwoju Przemysłu podjął procedurę przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną, jednak województwa śląskie, mazowieckie i łódzkie nie przedłożyły wymaganych prawem oświadczeń o przystąpieniu do przekształconej spółki i wobec nieprzystąpienia do nowej spółki właścicieli posiadających co najmniej 90% udziałów, procedura została porzucona[39].

Profil działalności | edytuj kod

Przewozy Regionalne są największym w Polsce pasażerskim przewoźnikiem. W ciągu doby na tory w całej Polsce wyjeżdża blisko 1900 pociągów przewoźnika, z których każdego dnia korzysta około 230 tys. osób. Przewozy Regionalne wykonują usługi w zakresie pasażerskiego transportu kolejowego. Zdecydowana większość realizowanych przez przewoźnika zadań to działalność o charakterze służby publicznej, która świadczona jest na zamówienie urzędów marszałkowskich – organizatorów regionalnego transportu kolejowego, w oparciu o umowy zawierane na świadczenie usług publicznych. W ramach misji publicznej spółka realizuje przewozy kolejowe krajowymi i przygranicznymi pociągami Regio oraz pociągami międzynarodowymi zamawianymi przez ministra właściwego ds. transportu. Do końca sierpnia 2015 spółka uruchamiała dalekobieżne połączenia Interregio o charakterze komercyjnym, stanowiącym uzupełnienie podstawowej oferty przewozowej, a także połączenia autobusowe interregiobus. Spółka współpracuje także z innymi przewoźnikami w zakresie: wzajemnej sprzedaży biletów, bieżącej informacji pasażerskiej oraz obsługi technicznej taboru. Od 2019 roku Spółka rozwija komercyjny segment działalności pod nową nazwą superREGIO. Pociągi sR kursują obecnie pomiędzy Krakowem/Katowicami i Zatorem oraz Ostrowcem Świętokrzyskim i Wrocławiem[40].

Udział przedsiębiorstwa w polskim rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi około 27%, jeżeli chodzi o liczbę przewożonych pasażerów, i około 50%, jeżeli chodzi o pracę eksploatacyjną mierzoną pociągokilometrami[41].Praca eksploatacyjna w 2017 roku wyniosła 51,1 pockm, w 2018 r. 49,7 pockm.

Struktura właścicielska w latach 2008–2015 | edytuj kod

22 grudnia 2008 wszystkie udziały należące dotąd do PKP S.A. zostały przeniesione na Skarb Państwa i mocą ustawy, w tym samym dniu, na rzecz samorządów województw[42].

Liczba udziałów poszczególnych samorządów województw w kapitale zakładowym Przewozów Regionalnych na dzień 29 października 2010[43]:

 • dolnośląskie – 112 464 udziałów (7,3%)
 • kujawsko-pomorskie – 89 355 udziałów (5,8%)
 • lubelskie – 84 733 udziałów (5,5%)
 • lubuskie – 55 462 udziałów (3,6%)
 • łódzkie – 87 815 udziałów (5,7%)
 • małopolskie – 98 599 udziałów (6,4%)
 • mazowieckie – 207 982 udziały (13,5%)
 • opolskie – 52 381 udziałów (3,4%)
 • podkarpackie – 75 490 udziałów (4,9%)
 • podlaskie – 58 543 udziałów (3,8%)
 • pomorskie – 109 383 udziałów (7,1%)
 • śląskie – 141 735 udziałów (9,2%)
 • świętokrzyskie – 46 218 udziałów (3,0%)
 • warmińsko-mazurskie – 81 652 udziałów (5,3%)
 • wielkopolskie – 149 439 udziały (9,7%)
 • zachodniopomorskie – 89 355 udziałów (5,8%)

Struktura organizacyjna | edytuj kod

Baza Toruń-Kluczyki – Sekcja Utrzymania Taboru Trakcyjnego

Struktura regionalna | edytuj kod

Spółka ma 15 zakładów:

Spółka Przewozy Regionalne do stycznia 2008 była współwłaścicielem Kolei Mazowieckich Sp. z o.o. w Warszawie.

We wrześniu 2008 część majątku spółki (taboru i obiektów), oraz część pracowników, wydzielono tworząc Oddział Przewozów Międzywojewódzkich w Poznaniu, który 1 grudnia 2008 został przekazany przez ówczesnego właściciela (PKP S.A.) do istniejącej spółki PKP Intercity.

Siedziba | edytuj kod

Z dniem 23 lutego 2009 siedzibę spółki (w Warszawie) przeniesiono z ul. Grójeckiej 17 na ul. Wileńską 14a. Szereg komórek organizacyjnych centrali spółki zlokalizowanych jest również w Poznaniu przy ul. Kolejowej 5, a także w Olsztynie. 29 marca 2018 roku spółka poinformowała o sprzedaży budynku centrali spółki, zlokalizowanej przy Wileńskiej 14a. Nowym właścicielem została spółka deweloperska Bouygues Immobilier Polska. Do końca września 2018 roku nie było wiadomo gdzie miała znajdować się nowa siedziba centrali spółki[44] ale w październiku 2018 roku podpisano umowę na wynajem biur dla centrali spółki. Od 1 grudnia 2018 siedziba Spółki mieści się przy ul. Kolejowej 1 w dzielnicy Wola, w bezpośrednim sąsiedztwie dworca Warszawa Zachodnia[45][46]

Tabor | edytuj kod

Elektryczne zespoły trakcyjne | edytuj kod

(stan na dzień 24 czerwca 2021 r.)

Spalinowe zespoły trakcyjne i autobusy szynowe | edytuj kod

(stan na dzień 15 czerwca 2020 r.)

Lokomotywy elektryczne | edytuj kod

(stan na dzień 15 Czerwca 2020 r.)[potrzebny przypis]

Lokomotywy spalinowe | edytuj kod

(stan na dzień 15 czerwca 2020 r.)

Czynne wagony | edytuj kod

(stan na dzień 15 czerwca 2020 r.)

Stan taboru na rok 2009
Stan taboru na rok 2007

Przed usamorządowieniem i wydzieleniem ze spółki PKP Przewozy Regionalne Oddziału Przewozów Międzywojewódzkich dysponowały następującym tabor (na dzień 31 lipca 2007):

Finanse i wyniki przewozowe | edytuj kod

źródła[47][48][49][50][51][52][53][54][55][56]:

źródła[47][48][49][57][58][4]:

źródła[47][48][49][58][59]:

Dodatkowe informacje | edytuj kod

 • W przeciągu 18 lat pomiędzy 1990 a 2008 długość polskich linii kolejowych dostępnych i obsługiwanych przez pociągi pasażerskie zmalała o ponad 25%[60][61].
 • Od połowy 2006 Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych dysponował sprawnym parowozem TKt48-18 stacjonującym w lokomotywowni Wrocław. Maszyna stanowi własność Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej i była eksploatowana w PR na mocy specjalnej umowy. Parowóz prowadził przez tydzień w każdym miesiącu planowe pociągi rozkładowe na trasie Wrocław – Jelcz Laskowice i Wrocław – Jaworzyna Śląska oraz pociągi okolicznościowe.
 • W lipcu 2013 roku sąd uznał roszczenia Przewozów Regionalnych dotyczące pokrycia deficytu za przewozy międzywojewódzkie za lata 2006–2008[62], kwota ta pozwoliłaby na spłatę zadłużenia względem PKP PLK S.A. (spółka została przekazana samorządom z zadłużeniem, mimo obietnic, że będzie inaczej)[63].

Prezesi | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Utworzenie samodzielnej spółki działającej według Prawa Handlowego.

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Artur Martyniuk nowym prezesem Polregio - Wszystko na temat branży kolejowej: PKP, Intercity, przewozy regionalne, koleje mazowieckie, rozkłady jazdy PKP, Kolej, www.rynek-kolejowy.pl [dostęp 2020-07-09] .
 2. Zarząd i Rada Nadzorcza (pol.). Polregio. [dostęp 2020-04-16].
 3. Edyta Bryła: Erozja Przewozów Regionalnych, Gazeta Wyborcza z 7 września 2018, s. 14
 4. a b PolRegio z 51 mln zł zysku i zapowiedzią patriotyzmu gospodarczego. rynek-kolejowy.pl, 2017-04-05. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-15)].
 5. Paweł Rafalski: Wykaz aktualnie uzgodnionych z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego identyfikatorów literowych VKM. utk.gov.pl, 2015-04-02. [dostęp 2015-06-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-04-02)].
 6. Przewozy stricte Regionalne (pol.). przewozyregionalne.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-09-07)].
 7. MAŁOPOLSKIE Aktualności. przewozyregionalne.pl. [dostęp 2010-01-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-05-27)].
 8. Jacek Zawadzki: Ostateczne pożegnanie z PKP. biznes.onet.pl, 2009-12-08. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-15)].
 9. Przewozy Regionalne mogą się nieźle przejechać, „Express Bydgoski” 19 sierpnia 2011.
 10. Piotr Szeliga: Interpelacja nr 6337 do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie projektu strategii rozwoju przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne (pol.). 2012-06-27. [dostęp 2017-08-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-03)].
 11. Przewozy Regionalne zmieniają nazwę, money.pl [dostęp 2020-02-27]  (pol.).
 12. ARP objęła większościowy pakiet udziałów w Przewozach Regionalnych. rynek-kolejowy.pl, 2015-09-30. [dostęp 2015-09-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-30)].
 13. Przewozy Regionalne podpisały 5-letnią umowę z warmińsko-mazurskim (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2015-10-26. [dostęp 2015-10-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-10-29)].
 14. Przewozy Regionalne z pięcioletnią umową w Opolskim, ma być niezawodnie i nowocześnie (pol.). inforail.pl, 2015-12-09. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-15)].
 15. Wielkopolska zawarła 5-letni kontrakt z Przewozami Regionalnymi (pol.). kurier-kolejowy.pl, 2015-12-10. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-12-13)].
 16. Zachodniopomorskie podpisało umowę z Przewozami Regionalnymi (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2015-11-20. [dostęp 2016-01-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-01-05)].
 17. Usługi – 455501-2015 (pol.). ted.europa.eu, 2015-12-22. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-15)].
 18. Arriva wycofała wnioski rozkładowe z linii zelektryfikowanych. Pojadą Przewozy Regionalne (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2015-12-08. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-01-05)].
 19. Michał Szymajda: Przewozy Regionalne: Przetargi na zakupy taborowe z końcem roku (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2016-03-09. [dostęp 2016-03-09]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-16)].
 20. Przewozy Regionalne mają czteroletnią umowę z Zachodniopomorskim. rynek-kolejowy.pl, 2016-12-05. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-14)].
 21. Lubelskie z Przewozami Regionalnymi przynajmniej do końca 2020 roku. rynek-kolejowy.pl, 2016-12-30. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-31)].
 22. https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1506034,ogloszenie-o-zamiarze-bezposredniego-zawarcia-umowy-na-swiadczenie-uslug-w-zakresie-publicznego-tran.html
 23. Michał Szymajda: Z Przewozów Regionalnych odeszło już 500 pracowników (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2016-03-10. [dostęp 2016-03-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-16)].
 24. Komisja Europejska wszczyna formalne postępowanie ws. pomocy Przewozom Regionalnym. rynek-kolejowy.pl, 2018-01-23. [dostęp 2018-02-27].
 25. Przewozy Regionalne z ponad półmiliardowym kredytem na tabor. rynek-kolejowy.pl, 2016-09-28. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-15)].
 26. Newag podpisał umowę na dostawę trzech ezt-ów dla PR. inforail.pl, 2016-12-13. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-21)].
 27. a b Wiemy, gdzie wyjadą Feniksy Przewozów Regionalnych. rynek-kolejowy.pl, 2017-07-04. [dostęp 2017-08-17].
 28. Dostawy – 460235-2016. ted.europa.eu, 2016-12-22. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-15)].
 29. W PESIE trwa budowa pierwszych Elfów 2. inforail.pl, 2017-03-28. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-15)].
 30. Umowa na modernizację ezt-ów do standardu Polregio podpisana. inforail.pl, 2016-12-29. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-01-01)].
 31. PESA z umową na dostawę trzech szt-ów dla Przewozów Regionalnych. inforail.pl, 2017-03-16. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-15)].
 32. Przewozy Regionalne podpisały umowy z Polskim Taborem Szynowym i FPS. inforail.pl, 2017-11-16. [dostęp 2017-12-09].
 33. Przewozy Regionalne kupiły z FPS osiem zmodernizowanych EN57 Feniks. rynek-kolejowy.pl, 2018-08-31. [dostęp 2018-10-23].
 34. O nas (pol.). polregio.pl. [dostęp 2017-08-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-03)].
 35. Polregio.pl – nowa strona internetowa Przewozów Regionalnych. kurier-kolejowy.pl, 2017-01-10. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-15)].
 36. Bilety PolRegio (i nie tylko) dostępne w salonikach prasowych Kolportera. rynek-kolejowy.pl, 2017-10-19. [dostęp 2018-01-03].
 37. Bilety Polregio dostępne w aplikacji e-podróżnik.pl. rynek-kolejowy.pl, 2018-06-21. [dostęp 2018-10-14].
 38. Polregio z nowym systemem sprzedaży biletów online i aplikacją mobilną, www.rynek-kolejowy.pl [dostęp 2019-03-25]  (pol.).
 39. Polregio: Nie będzie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną, www.rynek-kolejowy.pl [dostęp 2019-12-20]  (pol.).
 40. Zamiast Interregio będzie Superregio. Przewozy Regionalne uruchamiają komercyjną markę, www.rynek-kolejowy.pl [dostęp 2020-01-28]  (pol.).
 41. Pomoc państwa – Polska – Pomoc państwa nr SA.43127 (2015/NN) (ex 2015/N) – Restrukturyzacja polskich kolei regionalnych (CELEX: 52018XC0504(04)).
 42. Samorządy województw udziałowcami spółki PKP Przewozy Regionalne (pol.). Ministerstwo Infrastruktury, 2008-12-22. [dostęp 2011-04-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-08-05)].
 43. Struktura własnościowa samorządów województw (pol.). bip.umwp.wrotapodlasia.pl. [dostęp 16 lipca 2013].
 44. Przewozy Regionalne sprzedały siedzibę. Deweloper już oferuje tu mieszkania – Wszystko na temat branży kolejowej: PKP, Intercity, przewozy regionalne, koleje mazowieckie, rozk..., www.rynek-kolejowy.pl [dostęp 2018-04-05] .
 45. Przewozy Regionalne wyprowadzają się na warszawską Wolę, www.kurierkolejowy.pl [dostęp 2018-10-13] .
 46. Zmiana adresu Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o, polregio.pl [dostęp 2018-12-03]  (pol.).
 47. a b c https://www.przewozyregionalne.pl/sites/default/files/pliki/131/raport-roczny-pkp-pr-2004.pdf.
 48. a b c https://www.przewozyregionalne.pl/sites/default/files/pliki/131/raport-roczny-pkp-pr-2005.pdf.
 49. a b c Leszek Baj: Przewozy regionalne do poprawki. Od stycznia reorganizacja (pol.). wyborcza.biz, 2013-12-23. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-21)].
 50. Liczba pasażerów rośnie, ale nie w PKP Intercity (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2014-04-01. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-12-21)].
 51. PKP IC: 5,2 mln pasażerów mniej w roku 2014. Grudzień bez rewelacji (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2015-01-30. [dostęp 2015-01-31]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-31)].
 52. Łukasz Kuś: Pasażerowie wracają do kolei (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2016-01-29. [dostęp 2017-01-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-03)].
 53. Przewozy pasażerskie w roku 2016 (pol.). utk.gov.pl. [dostęp 2017-01-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-02-02)].
 54. Przewozy pasażerskie w roku 2017. Urząd Transportu Kolejowego. [dostęp 2018-01-31].
 55. Przewozy pasażerskie w roku 2018. Urząd Transportu Kolejowego. [dostęp 2019-02-02].
 56. Dane eksploatacyjne w 2019. Urząd Transportu Kolejowego. [dostęp 2020-02-02].
 57. Spółka Przewozy Regionalne po raz pierwszy w historii z zyskiem (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2017-01-10. [dostęp 2017-08-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-03)].
 58. a b https://www.przewozyregionalne.pl/sites/default/files/pliki/131/prz-raportww28-09-4.pdf.
 59. Polregio, www.przewozyregionalne.pl [dostęp 2020-07-09]  (pol.).
 60. 19 201 km w 2008 – Raport grupy PKP za 2008 rok strona 56.
 61. 26 228 km w 1990 – [1].
 62. Sąd uznał roszczenia Przewozów Regionalnych wobec Skarbu Państwa (pol.). finanse.wp.pl, 2013-07-13. [dostęp 2017-08-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-03)].
 63. Koleje regionalne w opinii marszałków (pol.). konwent.slaskie.pl, 2008-01-24.
 64. Maria Wasiak (pol.). rynek-kolejowy.pl. [dostęp 2016-03-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-05-03)].
 65. Z Biegiem Szyn.
 66. Jan Tereszczuk nowym prezesem PKP Przewozy Regionalne (pol.). pb.pl, 2006-01-11. [dostęp 2017-08-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-03)].
 67. Zmiany we władzach PKP Przewozy Regionalne (pol.). transport-komunikacja.pl, 2009-04-08. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-17)].
 68. PKP PR – Jerzy Kriger odwołany – Wszystko na temat branży kolejowej: PKP, Intercity, przewozy regionalne, koleje mazowieckie, rozkłady jazdy PKP, Kolej, www.rynek-kolejowy.pl [dostęp 2017-12-03] .
 69. Przewozy Regionalne tracą prezesa (pol.). tvn.24, 2010-05-27. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-07-17)].
 70. Małgorzata Kuczewska-Łaska (pol.). rynek-kolejowy.pl. [dostęp 2016-03-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-04-30)].
 71. Małgorzata Kuczewska-Łaska odwołana (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2013-04-10. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-17)].
 72. Kim jest nowy prezes Przewozów Regionalnych? (pol.). kurier-kolejowy.pl, 2013-07-02. [dostęp 2017-08-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-03)].
 73. Jakub Madrjas: Kolejna rezygnacja. Przewozy Regionalne bez prezesa (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2016-03-11. [dostęp 2016-03-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-11)].
 74. Michał Szymajda: Krzysztof Mamiński pokieruje Przewozami Regionalnymi (pol.). rynek-kolejowy.pl. [dostęp 2016-03-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-18)].
 75. a b Przewozy Regionalne: Krzysztof Mamiński został prezesem Przewozów Regionalnych (pol.). rynek-kolejowy.pl. [dostęp 2016-04-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-04-13)].
 76. Krzysztof Mamiński nowym prezesem PKP. rynek-kolejowy.pl, 2017-03-03. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-15)].
 77. a b Krzysztof Zgorzelski pełniącym obowiązki prezesa Przewozów Regionalnych. rynek-kolejowy.pl, 2017-03-16. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-15)].
 78. a b Krzysztof Zgorzelski prezesem Przewozów Regionalnych. rynek-kolejowy.pl, 2017-04-03. [dostęp 2017-05-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-05-15)].
Spółki Grupy PKP

Przewoźnicy kolejowi w Polsce

Kontrola autorytatywna (przedsiębiorstwo kolejowe):
Na podstawie artykułu: "PKP Przewozy Regionalne" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy