Polskie Towarzystwo Historyczne


Polskie Towarzystwo Historyczne w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Tablica pamiątkowa na Rynku Starego Miasta w Warszawie

Polskie Towarzystwo Historyczne (PTH) – stowarzyszenie historyków polskich, skupiająca zarówno zawodowych historyków, jak i miłośników historii. Utworzone w 1886 we Lwowie z inicjatywy Ksawerego Liskego jako lokalne towarzystwo naukowe. Po 1925 stało się towarzystwem ogólnopolskim.

PTH organizuje i inicjuje prace badawcze oraz od 1890 r. co 5 lat powszechne zjazdy historyków polskich. Od 1974 roku PTH jest organizatorem olimpiad i konkursów historycznych. Popularyzuje historię powszechną, dzieje Polski i poszczególnych miast oraz regionów. Towarzystwo posiada 46 oddziałów i 16 kół terenowych, 8 komisji i ponad 3 tys. członków. Od 2005 roku PTH ma status organizacji pożytku publicznego.

Towarzystwo wydaje m.in. „Małopolskie Studia Historyczne”, „Rocznik Kaliski”, „Rocznik Łódzki”, „Rocznik Lubelski”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Spis treści

Historia Towarzystwa w skrócie | edytuj kod

 • 1886 – utworzenie Towarzystwa Historycznego we Lwowie, zalążka PTH, a jego celami było: utrzymywanie kontaktów między historykami zamieszkałymi w zaborach i za granicą, popularyzacja historii narodowej
 • 1890 – pierwszy zjazd historyków polskich organizowany przez PTH (za pierwszy Powszechny Zjazd Historyków Polskich PTH uznało zjazd w 1880 roku w Krakowie, zorganizowany przez Akademię Umiejętności w rocznicę śmierci Jana Długosza)
 • 1913 – utworzenie oddziału w Krakowie
 • 1925 – przekształcenie Towarzystwa Historycznego w stowarzyszenie ogólnopolskie pod nazwą Polskie Towarzystwo Historyczne
 • 1925 – utworzenie oddziału w Poznaniu[1]
 • 1927 – powołano Oddział PTH w Łodzi; w 1958 ukazał się pierwszy tom „Rocznika Łódzkiego
 • 1945 – przeniesienie siedziby Zarządu Głównego PTH ze Lwowa do Krakowa
 • 1950 – przeniesienie siedziby Zarządu Głównego PTH z Krakowa do Warszawy
 • 1955 – powołano Oddział PTH w Kaliszu; w 1968 ukazał się pierwszy tom „Rocznika Kaliskiego
 • 1974 – zorganizowanie przez Ministerstwo Oświaty i PTH pierwszej olimpiady historycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • 1993 – pierwsza edycja Konkursu Wiedzy o Parlamentaryzmie – organizator PTH i kancelaria Sejmu RP
 • 2003 – wybór nowych władz centralnych PTH; prezes – prof. Krzysztof Mikulski z Torunia, sekretarz generalny – Tadeusz Radzik
 • 2004 – XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie
 • 2006 – Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pułtusku
 • 2009 – XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich oraz Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie
 • 2014 – XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Szczecinie „Polska – Bałtyk – Europa”[2]
 • 2019 – XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Lublinie Wielka zmiana, historia wobec wyzwań...[3]

Prezesi Polskiego Towarzystwa Historycznego | edytuj kod

Sekretarze generalni Polskiego Towarzystwa Historycznego | edytuj kod

Powszechne Zjazdy Historyków Polskich | edytuj kod

 • I Powszechny Zjazd Historyków Polskich (oficjalnie: Zjazd historyczny imienia Jana Długosza), Kraków, 18–21 maja 1880 w 400, rocznicę śmieci Jana Długosza
 • II Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Lwów, 17–19 lipca 1890, poświęcony zagadnieniom metodycznym i wydawniczym
 • III Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Kraków, 4–6 czerwca 1900, poświęcony znaczeniu historii literatury, historii sztuki, archeologii i etnografii
 • IV Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Poznań, 6–8 grudnia 1925, na temat roli historii politycznej, historii prawa i historii gospodarczej
 • V Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Warszawa, 28 listopada-4 grudnia 1930, w 100-lecie Powstania Listopadowego
 • VI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wilno 17–20 września 1935,na temat stosunków polsko-litewskich
 • VII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 19–22 września 1948, poświęcony dziejom polskich ziem zachodnich
 • VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Kraków, 14–17 września 1958, w 9 sekcjach tematycznych i chronologicznych
 • IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Warszawa 13–15 września 1963, poświęcony historii kultury średniowiecznej Polski, Powstaniu Styczniowemu i dziejom Polski Ludowej
 • X Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Lublin, 9–13 września 1969, poświęcony 50 rocznicy odzyskania niepodległości i powstaniu Polski Ludowej
 • XI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Toruń, 9–12 września 1974, pod hasłem „U źródeł współczesności – dzieje społeczeństwa i kultury”
 • XII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Katowice, 17–20 września 1979, pod hasłem „Człowiek – Praca – Środowisko”
 • XIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Poznań, 6–9 września 1984, pod hasłem „Historia i społeczeństwo”
 • XIV Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Łódź 7–10 września 1989, pod hasłami „Rewolucje u schyłku XVIII wieku”, „Wielkie aglomeracje miejskie XIX i XX wieku”, „Druga wojna światowa”
 • XV Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Gdańsk, 19–21 września 1994, pod hasłem „Wielkie i małe ojczyzny”
 • XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 15–18 września 1999, pod hasłem „Przełomy w historii”
 • XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Kraków, 15–18 września 2004, pod hasłem „Tradycja a nowoczesność – tożsamość”
 • XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Olsztyn, 16–19 września 2009, pod hasłem „Powrót do źródeł”.
 • XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Szczecin, 17–21 września 2014, pod hasłem „Polska-Bałtyk-Europa”
 • XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Lublin, wrzesień 2019, pod hasłem „Wielka zmiana, historia wobec wyzwań...”

Publikacje | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Wydarzenia (s. 67) (pol.). Kronika Miasta Poznania 3/1925. [dostęp 2012-07-09].
 2. http://pthszczecin.pl/ XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Szczecin 2014.
 3. XX Powszechny Zjazd Historyków Polskich | Lublin 2019 [dostęp 2019-10-30]  (pol.).

Bibliografia | edytuj kod

 • Historia. pth.net.pl. [dostęp 2014-09-16].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (stowarzyszenie):
Na podstawie artykułu: "Polskie Towarzystwo Historyczne" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy