Polskie tablice rejestracyjne


Tablice rejestracyjne w Polsce w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Polskie tablice rejestracyjne) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Tablica rejestracyjna zwyczajna używana w Polsce – wzór wydawany od 10 lipca 2020
WA – Warszawa Białołęka. Tablica rejestracyjna zwyczajna używana w Polsce – wzór wydawany od 1 stycznia 2018 do 9 lipca 2020
WI – Warszawa Śródmieście.

Polskie tablice rejestracyjnetablice rejestracyjne wprowadzone 31 marca 2000, po reformie podziału administracyjnego kraju w 1999, wydawane od 1 maja 2000.

Zastąpiły tablice starszego typu, czarne z białymi znakami[1].

Obowiązujący od 1 stycznia 2018 wzór tablic określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych[2], znowelizowane Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury zmieniającymi rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (ostatnia nowelizacja z 19 grudnia 2019)[3].

Tablice rejestracyjne zwyczajne używane w Polsce
u góry: wzór wydawany od 1 maja 2006 do 31 grudnia 2017
u dołu: wydawane od 1 maja 2000 do 30 kwietnia 2006
ERA – powiat radomszczański. Oznaczenia tablic rejestracyjnych według województw Oznaczenia tablic rejestracyjnych według powiatów

Spis treści

Opis systemu tablic rejestracyjnych w Polsce | edytuj kod

Wyróżnia się osiem rodzajów tablic rejestracyjnych:

 • zwyczajne
 • indywidualne
 • zabytkowe
 • dla pojazdów o napędzie elektrycznym lub wodorowym
 • tymczasowe
 • tymczasowe badawcze
 • profesjonalne
 • dyplomatyczne

Jedna, dwie lub trzy pierwsze litery tworzą wyróżnik miejsca. Pierwsza litera oznacza województwo, a jedna lub dwie następne – powiat. Jeżeli jest to jedna litera, jest to miasto na prawach powiatu (lub dzielnica Warszawy), jeżeli dwie – powiat ziemski, ale istnieją odstępstwa od tej reguły. Po wyróżniku powiatu (a w przypadku tablic samochodowych zmniejszonych – województwa) następuje wyróżnik pojazdu. Nie można w nim jednak stosować liter B, D, I, O, Z[4], zbyt podobnych do cyfr 8, 0, 1, 0, 2. Według rozporządzenia z 22 lipca 2002, litery M i W mają nieco inne kształty niż poprzednio. Numery są zapisywane krojem pisma podobnym do DIN 1451.

Pod koniec 2003 roku nowe tablice miała już ponad połowa pojazdów poruszających się po polskich drogach. Tablice wz. 1976 tracą ważność po zmianie właściciela pojazdu wyposażonego w takie tablice, zmianie miejsca zamieszkania właściciela lub sprzedaży pojazdu do innego powiatu. Nie ma jednak terminu ani obowiązku zmiany tablic na białe.

Niektóre powiaty, a także miasta na prawach powiatu, stosują rejonizację tablic. Zdaniem niektórych pasjonatów tablic, jest to najlepszy sposób na wykorzystywanie pojemności rejestracyjnej, ułatwia także rejestrowanie pojazdów.

Dla oznaczenia poszczególnych typów pojazdów używa się następujących typów tablic:

 • dla samochodu – dwóch tablic samochodowych jednorzędowych lub jednej samochodowej jednorzędowej i jednej samochodowej dwurzędowej (zgodnie z przepisami tablicę dwurzędową zakłada się jako tylną);
 • dla przyczepy do samochodu lub ciągnika rolniczego – jednej tablicy samochodowej jedno- lub dwurzędowej;
 • dla motocykla – jednej tablicy motocyklowej;
 • dla ciągnika rolniczego – jednej tablicy motocyklowej lub samochodowej jednorzędowej, jeżeli ciągnik posiada warunki konstrukcyjne do umieszczenia takiej tablicy;
 • dla motoroweru – jednej tablicy motorowerowej lub motocyklowej, jeżeli motorower został zarejestrowany jako pojazd zabytkowy.

Na wniosek użytkownika wydaje się także dodatkową jednorzędową tablicę rejestracyjną dla samochodu, którą mocuje się do bagażnika rowerowego, jeżeli zasłania on tablicę umieszczoną z tyłu samochodu[5].

1 maja 2006 roku wprowadzono unijny (Euroband) wzór tablic rejestracyjnych, gdzie 12 gwiazdek Unii Europejskiej zastąpiło polską flagę[6]. Istnieje możliwość wymiany tablic z polską flagą na tablice z gwiazdkami UE przy zachowaniu starego numeru.

Od 1 lipca 2018 roku do oznaczania pojazdów silnikowych posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, z wyłączeniem motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej i pojazdów rodzaju „samochodowy inny” stosuje się tablice jednorzędowe zmniejszone.

Od 11 lipca 2019 roku weszły do użycia tablice „profesjonalne” ze znakami w kolorze zielonym.

Od 1 stycznia 2020 roku dla pojazdów z silnikiem elektrycznym lub napędzanych wodorem wydaje się tablice z jasnozielonym tłem.

Od 10 lipca 2020 roku na tablicach umieszcza się elementy naniesione techniką laserową, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie tablicy przed fałszerstwem.

Dodatkowe elementy rejestracji pojazdu | edytuj kod

Nalepki | edytuj kod

Nalepka legalizacyjna na zwyczajnej tablicy rejestracyjnej samochodowej.

Nalepka legalizacyjna składa się z 3 części: 2 hologramowych nalepek naklejanych na tablice (30×20 mm) oraz jednej, wklejanej do dowodu rejestracyjnego (30×10 mm). Jeżeli pojazd ma tylko jedną tablicę, drugą nalepkę na tablicę umieszcza się w dowodzie. Na wszystkich nalepkach znajduje się taki sam numer legalizacyjny. Napis na nalepce ma postać NL/ następnie 3 litery i 7 cyfr. Nalepki legalizacyjne umieszcza się na wszystkich tablicach, oprócz tymczasowych, pomiędzy wyróżnikiem miejsca a wyróżnikiem pojazdu. Nalepka pojazdu elektrycznego posiada czerwony otok, a pojazdu napędzanego wodorem – żółty otok.

Nalepka ważności tablicy rejestracyjnej tymczasowej (wzór obowiązujący od września 2006 r.).

Nalepka ważności tablicy tymczasowej ma kształt koła (średnica – 44 mm). Do września 2002 była koloru czerwonego z żółtymi cyframi, natomiast od września 2002 jest przezroczysta, z czerwonymi cyframi. Na nalepce pośrodku znajdują się cyfry oznaczające rok, a po zewnętrznej stronie – liczby oznaczające miesiąc ważności tablicy. Nalepkę umieszcza się pomiędzy wyróżnikiem miejsca a wyróżnikiem pojazdu.

Nalepka kontrolna na szybę ma kształt prostokąta (50×100 mm). Nalepka jest wydawana do tablic zwyczajnych, indywidualnych i zabytkowych (tylko dla samochodów). Pełni rolę trzeciej tablicy. Znajduje się na niej:

 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • litery PL,
 • flaga Polski.
Nalepka kontrolna do tablicy rejestracyjnej samochodowej zwyczajnej. WA – Warszawa Białołęka.

Właściciel pojazdu powinien umieścić nalepkę kontrolną w prawym dolnym rogu przedniej szyby. Pomimo że obowiązujące obecnie tablice rejestracyjne mają zamiast polskiej flagi 12 gwiazdek Unii Europejskiej, to wzoru nalepki nie zmieniono – znajduje się na niej nadal polska flaga.

Elementy naniesione techniką laserową | edytuj kod

Wizerunek orła na polskiej tablicy rejestracyjnej. Oznaczenia certyfikatu producenta polskiej tablicy rejestracyjnej: u góry – bez wytłoczonego numeru rejestracyjnego, u dołu – z wytłoczonym numerem rejestracyjnym.

Na tablicy rejestracyjnej techniką laserową nanosi się:

 • oznaczenie miejsca na umieszczenie nalepki legalizacyjnej,
 • obrys wizerunku orła z godła państwowego,
 • nazwę i numer certyfikatu producenta tablicy.

Miejsca na umieszczenie nalepki legalizacyjnej nie oznacza się na tablicach tymczasowych, a obrysu wizerunku orła nie nanosi się na tablice tymczasowe i motorowerowe.

Wymiary tablic | edytuj kod

Dwurzędowa tablica rejestracyjna dla samochodów, wydana pomiędzy 2002 a 2006 rokiem (flaga Polski, nowy krój litery W). WI – Warszawa Śródmieście. Tablica rejestracyjna zmniejszona zwyczajna – wzór wydawany od 1 lipca 2018 C – województwo kujawsko-pomorskie.
 • samochodowe jednorzędowe – 520×114 mm
 • samochodowe dwurzędowe – 305×214 mm
 • samochodowe zmniejszone – 305×114 mm
 • motocyklowe – 190×150 mm
 • motorowerowe – 140×114 mm


Zasoby numerów na tablicach zwyczajnych | edytuj kod

Tablice standardowe | edytuj kod

Powiaty z wyróżnikiem dwuliterowym | edytuj kod

 • I zasób – 2 litery + 5 cyfr (od 00001 do 99999) – 99 999 kombinacji (np. XY 12345)
 • II zasób – 2 litery + 4 cyfry (od 0001 do 9999) + 1 litera – 199 980 kombinacji (np. XY 1234A)
 • III zasób – 2 litery + 3 cyfry (od 001 do 999) + 2 litery – 399 600 kombinacji (np. XY 123AC)
 • IV zasób – 2 litery + 1 cyfra + 1 litera + 3 cyfry (od 001 do 999) – 179 820 kombinacji (np. XY 1A234) Pierwszą cyfrą nie może być 0.
 • V zasób – 2 litery + 1 cyfra + 2 litery + 2 cyfry (od 01 do 99) – 356 400 kombinacji (np. XY 1AC23) Pierwszą cyfrą nie może być 0.

Łączna pojemność rejestracyjna – 1 235 799 kombinacji dla każdego z dwuliterowych wyróżników.

Powyższe zasoby są stosowane wyłącznie na tablicach samochodowych i przyczepowych.

Powiaty z wyróżnikiem trzyliterowym | edytuj kod

 • I zasób – 3 litery + 1 litera + 3 cyfry (od 001 do 999) – 19 980 kombinacji (np. XYZ A123)
 • II zasób – 3 litery + 2 cyfry (od 01 do 99) + 2 litery – 39 600 kombinacji (np. XYZ 12AC)
 • III zasób – 3 litery + 1 cyfra + 1 litera + 2 cyfry (od 01 do 99) – 17 820 kombinacji (np. XYZ 1A23) Pierwszą cyfrą nie może być 0.
 • IV zasób – 3 litery + 2 cyfry (od 01 do 99) + 1 litera + 1 cyfra – 17 820 kombinacji (np. XYZ 12A3) Ostatnią cyfrą nie może być 0.
 • V zasób – 3 litery + 1 cyfra + 2 litery + 1 cyfra – 32 400 kombinacji (np. XYZ 1AC2) Żadną z cyfr nie może być 0.
 • VI zasób – 3 litery + 2 litery + 2 cyfry (od 01 do 99) – 39 600 kombinacji (np. XYZ AC12)
 • VII zasób – 3 litery + 5 cyfr (od 00001 do 99999) – 99 999 kombinacji (np. XYZ 12345)
 • VIII zasób – 3 litery + 4 cyfry (od 0001 do 9999) + 1 litera – 199 980 kombinacji (np. XYZ 1234A)
 • IX zasób – 3 litery + 3 cyfry (od 001 do 999) + 2 litery – 399 600 kombinacji (np. XYZ 123AC)
 • X zasób – 3 litery + 1 litera + 2 cyfry (od 01 do 99) + 1 litera – 39 600 kombinacji (np. XYZ A12C)
 • XI zasób – 3 litery + 1 litera + 1 cyfra + 2 litery – 72 000 kombinacji (np. XYZ A1CE) Cyfrą nie może być 0.

Łączna pojemność rejestracyjna – 978 399 kombinacji dla każdego z trzyliterowych wyróżników.

Zasoby od I do VI są stosowane na wszystkich tablicach zwyczajnych, od VII do IX – wyłącznie na tablicach samochodowych i przyczepowych, a X i XI – wyłącznie na tablicach motocyklowych i motorowerowych.

Większość powiatów ziemskich wydaje zasoby niezgodnie z kolejnością ich wymienienia w rozporządzeniu (najpierw I, potem II, III itd.).

Tablice zmniejszone | edytuj kod

 • I zasób – 1 litera + 3 cyfry (od 001 do 999) – 999 kombinacji (np. X 123)
 • II zasób – 1 litera + 2 cyfry (od 01 do 99) + litera – 1980 kombinacji (np. X 12A)
 • III zasób – 1 litera + 1 cyfra + 1 litera + 1 cyfra – 1620 kombinacji (np. X 1A2) Żadną z cyfr nie może być 0.
 • IV zasób – 1 litera + 1 litera + 2 cyfry (od 01 do 99) – 1980 kombinacji (np. X A12)
 • V zasób – 1 litera + 1 cyfra + 2 litery – 3600 kombinacji (np. X 1AC) Cyfrą nie może być 0.
 • VI zasób – 1 litera + 2 litery + 1 cyfra – 3600 kombinacji (np. X AC1) Cyfrą nie może być 0.
 • VII zasób – 1 litera + 1 litera + 1 cyfra + 1 litera – 3600 kombinacji (np. X A1C) Cyfrą nie może być 0.

Łączna pojemność rejestracyjna – 17 379 kombinacji dla każdego wyróżnika województwa.

Wyróżniki województw | edytuj kod

Tablice zwyczajne i zabytkowe

Większość wyróżników województw znalazła zastosowanie w oznaczeniach operacyjnych samochodów Państwowej Straży Pożarnej.

Tablice tymczasowe i indywidualne

 • B0–B9 – podlaskie
 • C0–C9 – kujawsko-pomorskie
 • D0–D9 – dolnośląskie
 • E0–E9 – łódzkie
 • F0–F9 – lubuskie
 • G0–G9 – pomorskie
 • K0–K9 – małopolskie
 • L0–L9 – lubelskie
 • N0–N9 – warmińsko-mazurskie
 • O0–O9 – opolskie
 • P0–P9 – wielkopolskie
 • R0–R9 – podkarpackie
 • S0–S9 – śląskie
 • T0–T9 – świętokrzyskie
 • W0–W9 – mazowieckie
 • Z0–Z9 – zachodniopomorskie

Wykaz tablic | edytuj kod

Polskie tablice rejestracyjne

Inne typy tablic | edytuj kod

Zwyczajne motocyklowe i motorowerowe | edytuj kod

Tablica rejestracyjna motocyklowa. WK 4701–5000 – Warszawa Ursus Tablica rejestracyjna motorowerowa. WZ – powiat warszawski zachodni

Tablice zwyczajne motocyklowe i motorowerowe w miastach na prawach powiatu mają 6 znaków, a w powiatach – 7 znaków. Zasoby numerów wyglądają następująco:

 • Powiaty z wyróżnikiem dwuliterowym:
  • I zasób – 2 litery + 4 cyfry (od 0001 do 9999) – 9 999 kombinacji (np. XY 1234)
  • II zasób – 2 litery + 3 cyfry (od 001 do 999) + 1 litera – 19 980 kombinacji (np. XY 123A)
  • III zasób – 2 litery + 2 cyfry (od 01 do 99) + 1 litera + 1 cyfra – 17 820 kombinacji (np. XY 12A3) Ostatnią cyfrą nie może być 0.
  • IV zasób – 2 litery + 1 cyfra + 1 litera + 2 cyfry (od 01 do 99) – 17 820 kombinacji (np. XY 1A23) Pierwszą cyfrą nie może być 0.
  • V zasób – 2 litery + 1 litera + 3 cyfry (od 001 do 999) – 19 980 kombinacji (np. XY A123)
  • VI zasób – 2 litery + 2 cyfry (od 01 do 99) + 2 litery – 39 600 kombinacji (np. XY 12AC)
  • VII zasób – 2 litery + 1 cyfra + 2 litery + 1 cyfra – 32 400 kombinacji (np. XY A12C) Żadną cyfrą nie może być 0.
  • VIII zasób – 2 litery + 2 litery + 2 cyfry (od 01 do 99) – 39 600 kombinacji (np. XY AC12)

(zasoby od III do VIII stosuje się od 1 lipca 2018 r.)

 • Powiaty z wyróżnikiem trzyliterowym:

Tak jak na tablicach samochodowych od I do VI zasobu oraz zasoby X i XI.

Do września 2002 na tablicach motorowerowych były dopuszczone tylko układy 2 litery + 4 cyfry i 3 litery + 1 litera + 3 cyfry.

Tablice tymczasowe | edytuj kod

Tablica rejestracyjna tymczasowa (2000–2006). F – województwo lubuskie. Tablica rejestracyjna tymczasowa od 2006. D – województwo dolnośląskie. Tablica rejestracyjna tymczasowa zmniejszona – wzór wydawany od 1 lipca 2018 W – województwo mazowieckie. Tablica rejestracyjna tymczasowa badawcza. S – województwo śląskie.
 • Tablice tymczasowe mają białe tło i czerwone znaki i są wydawane dla pojazdów rejestrowanych czasowo. Do września 2002 r. były obowiązkowe przy zmianie właściciela pojazdu. Obecnie wydaje się je tylko na wniosek właściciela.
 • Tablice tymczasowe badawcze były wydawane do 11 lipca 2019 roku dla pojazdów testowanych, np. w celu badań homologacyjnych. Oprócz tablic badawczych pojazd musi posiadać z przodu i z tyłu czerwone tabliczki z napisem Jazda próbna.

Na tablicach tymczasowych o standardowym wymiarze pierwsza litera i cyfra są wyróżnikiem województwa. Układ znaków może być dwojaki:

 • I zasób – 1 litera + 1 cyfra + 4 cyfry (od 0001 do 9999)
 • II zasób – 1 litera + 1 cyfra + 3 cyfry (od 001 do 999) + 1 litera (jeżeli litera B – tablice badawcze; w tym przypadku litera jest oddzielona spacją)

W przypadku tablic samochodowych zmniejszonych stosuje się ten sam zestaw znaków, co na tablicach zwyczajnych.

Tablice profesjonalne | edytuj kod

Tablica rejestracyjna profesjonalna jednorzędowa samochodowa. P27 – powiat poznański.

Od 11 lipca 2019 roku weszły do użytku tablice dla profesjonalistów: producentów pojazdów, ich sprzedawców lub jednostek badawczych testujących pojazdy. Instytucje takie mogą składać wnioski do urzędu o uznanie ich podmiotem uprawnionym do profesjonalnej rejestracji. Na tej podstawie mogą uzyskać potrzebną ilość kompletów tablic rejestracyjnych i blankietów dowodów rejestracyjnych. W zależności od potrzeb (jazdy próbne, testowe, promocyjne) tablice te mogą być zakładane w konkretnym czasie na kolejne pojazdy, dzięki czemu unika się potrzeby każdorazowego rejestrowania każdego z tych pojazdów w urzędzie od nowa[7].

Tablice profesjonalne mają rozmiar i krój czcionek jak na tablicach standardowych; są koloru białego, a litery i cyfry – w kolorze zielonym. Stosuje się następujące zasoby:

 • I zasób – 1 litera i 2 cyfry (wyróżnik powiatu) + 2 cyfry (od 00 do 99) + litera P + 2 cyfry (od 01 do 99)
 • II zasób – 1 litera i 2 cyfry (wyróżnik powiatu) + 2 cyfry (od 00 do 99) + litera P + 1 cyfry (od 1 do 9) + 1 litera

Tablice dla pojazdów elektrycznych oraz napędzanych wodorem | edytuj kod

Tablica rejestracyjna dla pojazdu elektrycznego lub napędzanego wodorem jednorzędowa samochodowa. GD – Gdańsk .

Tablice z jasnozielonym tłem i czarnymi znakami.

Tablice te są wydawane dla pojazdów, w których źródłem energii nie jest spalanie węglowodorów. Mogą być wydawane dla samochodów (jako jedno- lub dwurzędowe albo zmniejszone), ciągników, motocykli i pojazdów pokrewnych oraz motorowerów – również jako tablice indywidualne (poza motorowerowymi). Nie przewiduje się dla nich odrębnych zasobów numeracyjnych. Posiadacz takiego pojazdu, jeżeli wcześniej zarejestrował go z użyciem tablic zwyczajnych, może wnioskować o wydanie tablic o jasnozielonym tle, bez zmiany numeru rejestracyjnego[8].

Tablice indywidualne | edytuj kod

Tablica rejestracyjna indywidualna. P – województwo wielkopolskie.

Tablice indywidualne mogą być wydane na wniosek właściciela pojazdu, zamiast tablic zwyczajnych (za dopłatą). Właściciel sam ustala treść wyróżnika pojazdu. Indywidualny wyróżnik pojazdu nie może zawierać treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Numer składa się z litery i cyfry oznaczających województwo oraz wyróżnika pojazdu w postaci 3, 4 lub 5 liter, z czego maksymalnie 2 ostatnie mogą być zastąpione cyframi.


Tablice zabytkowe | edytuj kod

Tablica rejestracyjna zabytkowa (2000–2006). SZ – Zabrze. Tablica rejestracyjna zabytkowa (2006–2018). GD – Gdańsk.

Tablice zabytkowe są wydawane do samochodów i motocykli, które mają ponad 25 lat, nie są produkowane od co najmniej 15 lat i są wpisane do rejestru dóbr kultury. Mogą również zostać wydane na młodszy pojazd prototypowy, który nie wszedł do produkcji seryjnej. Mają żółte tło, a po prawej stronie symbol pojazdu zabytkowego (samochodu lub motocykla).

Na tablicach zabytkowych miejsce rejestracji jest oznaczane tak samo, jak na tablicach zwyczajnych. Numer może mieć postać:

 • w powiatach z wyróżnikiem dwuliterowym:
  • 2 litery + 2 cyfry (od 01 do 99) + 1 litera
  • 2 litery + 3 cyfry (od 001 do 999)[9]
 • w powiatach z wyróżnikiem trzyliterowym:
  • 3 litery + 1 cyfra + 1 litera Cyfrą nie może być 0.
  • 3 litery + 2 cyfry (od 01 do 99)[9]
  • 3 litery + 1 litera + 1 cyfra Cyfrą nie może być 0[9].


Tablice dyplomatyczne | edytuj kod

Tablica rejestracyjna pojazdu należącego do ambasady Wenezueli (kod 043), wydana pomiędzy 2000 a 2002 rokiem (dawny krój litery W). Tablica rejestracyjna pojazdu należącego do ambasady Niemiec (kod 005), wydana po 2002 roku (nowy krój litery W).

Tablice dyplomatyczne są wydawane dla pojazdów przedstawicielstw i misji dyplomatycznych i konsularnych państw obcych i organizacji międzynarodowych w Polsce oraz ich personelu, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych. Jako jedyne nie mają eurobandu. Ewidencję tych tablic prowadzi wojewoda mazowiecki. Numer składa się z litery oznaczającej województwo (w praktyce używana jest tylko W) i 6 cyfr, z których pierwsze 3 są wyróżnikiem państwa lub organizacji, następne 3 określają przeznaczenie pojazdu.

Kody na tablicach dyplomatycznych określające państwo lub organizację (pierwsza trójka cyfr):

Kody na tablicach dyplomatycznych określające przeznaczenie pojazdu (druga trójka cyfr):

 • 001–099 – prywatne pojazdy personelu dyplomatycznego
 • 200–299 – prywatne pojazdy attaché wojskowego
 • 300–499 – prywatne pojazdy personelu niedyplomatycznego
 • 500–501 – służbowy pojazd szefa misji
 • 502–699 – służbowe pojazdy ambasady
 • 700–799 – prywatne pojazdy personelu dyplomatycznego konsulatu generalnego
 • 801 – służbowy pojazd konsula
 • 800, 802–899 – służbowe pojazdy personelu dyplomatycznego konsulatu generalnego
 • 900–999 – służbowe pojazdy konsulatu generalnego

Tablice wojskowe | edytuj kod

Tablica rejestracyjna wojskowa Tablica rejestracyjna wojskowa w postaci namalowanej na pojeździe

Na tablicach wojskowych wyróżnik miejsca jest zastąpiony wyróżnikiem przeznaczenia pojazdu. Pierwszą literą jest zawsze U, następna określa przeznaczenie pojazdu. Jako druga litera nie mogą być użyte litery O i U. Numer wojskowych pojazdów gąsienicowych, transporterów kołowych oraz samochodów opancerzonych może być wykonany bezpośrednio na pojeździe (namalowany lub wykonany jako naklejka).

Istnieją dwa zasoby, z których tworzone są numery pojazdów wojskowych:

 • I zasób – dla pojazdów kołowych
  • samochodowy – 2 litery (pierwsza U) + 5 cyfr (99 999 kombinacji);
  • motocyklowy – 2 litery (pierwsza U) + 4 cyfry, obowiązuje od 1 kwietnia 2005 (9 999 kombinacji);
 • II zasób – 2 litery (pierwsza U) + 4 cyfry + litera T – dla pojazdów gąsienicowych.

Podział pomiędzy rodzaje pojazdów na tablicach wojskowych (w latach 2000–2011):

 • Zasób I:
  • UA – samochody osobowe, osobowo-terenowe oraz specjalne na podwoziu osobowym (osobowo-terenowym);
  • UB – pojazdy bojowe;
  • UC – samochody osobowo-ciężarowe (dostawcze);
  • UD – autobusy;
  • UE – samochody ciężarowe i ciężarowo-terenowe o przeznaczeniu transportowym;
  • UG – pojazdy specjalne na podwoziu ciężarowym (ciężarowo-terenowym);
  • UI – przyczepy transportowe;
  • UJ – przyczepy specjalne;
  • UK – motocykle;
  • UL – pojazdy przyjmowane z gospodarki narodowej podczas mobilizacji (pojazdy posiadające obecnie „cywilne” numery rejestracyjne).
 • Zasób II:
  • UA ....T – czołgi;
  • UC ....T – bojowe wozy piechoty;
  • UE ....T – wozy zabezpieczenia technicznego;
  • UF ....T – wyrzutnie rakiet;
  • UG ....T – mosty czołgowe;
  • UH ....T – działa samobieżne;
  • UI ....T – wozy inżynieryjne;
  • UJ ....T – wozy ewakuacji medycznej;
  • UL ....T – wozy dowodzenia;
  • UN ....T – samobieżne działa przeciwlotnicze;
  • UR ....T – wozy rozpoznawcze.

Tablice instytucji strzegących bezpieczeństwa, porządku publicznego itp. | edytuj kod

Tablica rejestracyjna Policji. HPP – Śląska Komenda Wojewódzka. Tablica rejestracyjna Straży Granicznej.

Na tablicach służb wyróżnik miejsca jest zastąpiony wyróżnikiem służby. Pierwszą literą jest zawsze H. Druga litera oznacza służbę lub urząd:

Dawniej także:

Trzecia litera oznacza:

 • na tablicach pojazdów Policji – jednostkę rejestrującą;
 • na tablicach pojazdów Służby Celno-Skarbowej i Służby Celnej – izbę celną;
 • na tablicach pojazdów kontroli skarbowej – województwo;
 • na tablicach pojazdów pozostałych służb – część wyróżnika pojazdu.

Istnieją dwa zasoby, z których tworzone są numery pojazdów służb specjalnych:

 • I zasób – 3 litery (pierwsza H) + 1 litera + 3 cyfry
 • II zasób – 3 litery (pierwsza H) + 2 cyfry + 2 litery

Litery B, D, I, O, Z mogą być użyte jako seryjne.

Pojazdy nieoznakowane służb mogą mieć zamiast tablic specjalnych tablice zwyczajne.

Wyróżniki Policji:

 • HPA Komenda Główna
 • HPB Dolnośląska Komenda Wojewódzka
 • HPC Kujawsko-Pomorska Komenda Wojewódzka
 • HPD Lubelska Komenda Wojewódzka
 • HPE Lubuska Komenda Wojewódzka
 • HPF Łódzka Komenda Wojewódzka
 • HPG Małopolska Komenda Wojewódzka
 • HPH Mazowiecka Komenda Wojewódzka
 • HPJ Opolska Komenda Wojewódzka
 • HPK Podkarpacka Komenda Wojewódzka
 • HPL A001–C999, HPL 01AA–99CZ Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • HPL D001–E999, HPL 01DA–99EZ Szkoła Policji w Pile
 • HPL F001–G999, HPL 01FA–99GZ Szkoła Policji w Słupsku
 • HPL H001–J999, HPL 01HA–99JZ Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • HPL K001–L999, HPL 01KA–99LZ Szkoła Policji w Katowicach
 • HPM Podlaska Komenda Wojewódzka
 • HPN Pomorska Komenda Wojewódzka
 • HPP Śląska Komenda Wojewódzka
 • HPS Świętokrzyska Komenda Wojewódzka
 • HPT Warmińsko-Mazurska Komenda Wojewódzka
 • HPU Wielkopolska Komenda Wojewódzka
 • HPW Zachodniopomorska Komenda Wojewódzka
 • HPZ Komenda Stołeczna Policji

Wyróżniki Izby Celnej:

 • HCA Izba Celna w Olsztynie
 • HCB Izba Celna w Białymstoku
 • HCC Izba Celna w Białej Podlaskiej
 • HCD Izba Celna w Przemyślu
 • HCE Izba Celna w Krakowie
 • HCF Izba Celna w Katowicach
 • HCG Izba Celna we Wrocławiu
 • HCH Izba Celna w Rzepinie
 • HCJ Izba Celna w Szczecinie
 • HCK Izba Celna w Gdyni
 • HCL Izba Celna w Warszawie
 • HCM Izba Celna w Toruniu
 • HCN Izba Celna w Łodzi
 • HCO Izba Celna w Poznaniu
 • HCP Izba Celna w Opolu
 • HCR Izba Celna w Kielcach

Układ znaków na tablicach dwurzędowych | edytuj kod

Dwa rzędy znaków występują na tablicach o wymiarach 305 × 214 mm, wydawanych na samochody i przyczepy, oraz na wszystkich tablicach motocyklowych (w tym wydawanych na ciągniki rolnicze) o wymiarach 190 × 150 mm i motorowerowych o wymiarach 140 × 114 mm.

W niemal wszystkich przypadkach w górnym rzędzie umieszcza się wyróżnik miejsca (lub przeznaczenia pojazdu w przypadku tablic wojskowych albo służby w przypadku tablic dla instytucji strzegących bezpieczeństwa), a w dolnym – wyróżnik pojazdu. Wyjątek stanowią tablice dyplomatyczne, na których w górnym rzędzie umieszcza się wyróżnik miejsca i dwie pierwsze cyfry wyróżnika pojazdu, a w dolnym – pozostałe cyfry wyróżnika pojazdu.

Na tablicach dwurzędowych poza motorowerowymi nalepkę legalizacyjną lub nalepkę ważności tablicy tymczasowej umieszcza się w górnym rzędzie po prawej stronie znaków, a na tablicach motorowerowych – w dolnym rzędzie po lewej stronie znaków. Euroband na tablicach dwurzędowych umieszcza się w lewym górnym rogu.

Krój znaków | edytuj kod

Krój znaków alfanumerycznych został określony w Załącznikach nr 13 i 16 do rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. W ramach kroju stosuje się następujące wzory:

 • wzory liter i cyfr do tablic samochodowych – wysokość 80 mm, szerokość liter – do 47 mm[c], szerokość cyfr – do 43 mm[c], szerokość pokrycia barwnego znaku – 9 mm;
 • wzory liter z czcionką niezwężoną do tablic samochodowych – wysokość 80 mm, szerokość liter – do 54 mm[c], szerokość pokrycia barwnego znaku – 10 mm;
 • wzory liter i cyfr do tablic motocyklowych – wysokość 45 mm, szerokość – do 28 mm[c], szerokość cyfr – do 28 mm[c], szerokość pokrycia barwnego znaku – 7 mm;
 • wzory liter z czcionką niezwężoną do tablic motocyklowych – wysokość 45 mm, szerokość liter – do 32 mm[c], szerokość pokrycia barwnego znaku – 7 mm;
 • wzory liter i cyfr do tablic motorowerowych – wysokość 30 mm, szerokość liter – do 20 mm[c], szerokość cyfr – do 16 mm[c], szerokość pokrycia barwnego znaku – 5 mm.

Do 30 czerwca 2018 r.:

 • wzory liter z czcionką niezwężoną były stosowane na:
  • jedno- i dwurzędowych siedmioznakowych tablicach samochodowych i sześcioznakowych tablicach motocyklowych zwyczajnych – w wyróżniku miejsca,
  • dwurzędowych ośmioznakowych tablicach samochodowych zwyczajnych – w wyróżniku miejsca,
  • wszystkich tablicach tymczasowych, badawczych, zabytkowych, dyplomatycznych, wojskowych i dla służb strzegących bezpieczeństwa publicznego – w wyróżniku miejsca, przeznaczenia pojazdu lub służby,
  • pięcio- i sześcioznakowych tablicach indywidualnych – w obu wyróżnikach,
  • siedmioznakowych dwurzędowych tablicach indywidualnych (w tym motocyklowych) – w wyróżniku miejsca,
  • tablicach badawczych – w wyróżniku pojazdu;
 • w opisanych powyżej przypadkach użycia czcionki niezwężonej zwykłe wzory liter były stosowane w wyróżniku pojazdu na wszystkich tablicach samochodowych i motocyklowych zwyczajnych, tymczasowych, zabytkowych i dla służb strzegących bezpieczeństwa publicznego.

Od 1 lipca 2018 produkuje się wyłącznie tablice ze zwężonymi wzorami liter. Tablice z czcionką niezwężoną mogą być wydawane do wyczerpania ich zapasów.

Opłaty za wydanie tablic | edytuj kod

 • samochodowe – 80 zł
 • motocyklowe – 40 zł
 • motorowerowe – 30 zł
 • indywidualne – 500 zł za sztukę (potrzeba dwóch dla samochodu, jednej dla motocykla)
 • zabytkowe samochodowe – 100 zł
 • zabytkowe motocyklowe – 50 zł
 • tymczasowe samochodowe – 30 zł
 • tymczasowe motocyklowe – 12 zł
 • tymczasowe motorowerowe – 12 zł

Opłaty dodatkowe:

 • znaki legalizacyjne – 12,50 zł
 • nalepka na szybę pojazdu – 18,50 zł
 • dowód rejestracyjny tymczasowy (z urzędu) – 13,50 zł
 • dowód rejestracyjny – 54 zł
 • karta pojazdu – 75 zł

Opłaty ewidencyjne za wydanie:

 • dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł
 • pozwolenia czasowego – 0,50 zł
 • zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych – 0,50 zł
 • nalepki kontrolnej – 0,50 zł
 • karty pojazdu – 0,50 zł

Odstępstwa od zasad oznaczania powiatów | edytuj kod

Miasta na prawach powiatu z wyróżnikami trzyliterowymi | edytuj kod

Wcześniej wyróżniki trzyliterowe miały też Konin (PKO) i Ruda Śląska (SRS), jednak w grudniu 2001 Konin dostał wyróżnik PN, a Ruda Śląska SL.

Powiaty z wyróżnikami dwuliterowymi | edytuj kod

Powiaty i miasta na prawach powiatu uprawnione do wydawania dwóch lub więcej różnych wyróżników | edytuj kod

 • powiat bocheński (KBC, KBA[d])
 • powiat cieszyński (SCI – na wszystkie rodzaje pojazdów, SCN – na pojazdy zabytkowe)
 • Kalisz (PK, PA[d])
 • powiat kartuski (GKA – na wszystkie rodzaje pojazdów, GKY – na pojazdy zabytkowe)
 • Konin (PKO, PN)
 • Kraków (KR – na wszystkie rodzaje pojazdów, KK – na motocykle, ciągniki, motorowery oraz przyczepy)
 • powiat krakowski (KRA, KRK[d])
 • Łódź (EL – na wszystkie rodzaje pojazdów, ED – na motocykle, ciągniki i motorowery)
 • powiat piaseczyński (WPI – na wszystkie rodzaje pojazdów, WPA – na pojazdy zabytkowe)
 • powiat pruszkowski (WPR – na wszystkie rodzaje pojazdów, WPP – na pojazdy zabytkowe, WPS[d])
 • Poznań (PO – na wszystkie rodzaje pojazdów, PY – na motocykle, ciągniki i motorowery)
 • powiat poznański (PZ – na wszystkie rodzaje pojazdów oprócz motorowerów, POZ – na wszystkie rodzaje pojazdów, ale od wprowadzenia wyróżnika PZ tylko na motorowery i pojazdy zabytkowe – w połowie 2018 zasoby na pojazdy zabytkowe zostały wyczerpane)
 • Ruda Śląska (SRS – na wszystkie rodzaje pojazdów, ale od wprowadzenia wyróżnika SL tylko na przyczepy, motorowery i pojazdy zabytkowe, SL – na samochody, motocykle i ciągniki)
 • Wrocław (DW – na wszystkie rodzaje pojazdów, DX – na motocykle i motorowery)
 • Szczecin (ZS, ZZ[d])
 • powiat wejherowski (GWE – na wszystkie rodzaje pojazdów, GWO – na pojazdy zabytkowe)
 • powiat wodzisławski (SWD, SWZ[d])
 • powiat wołomiński (WWL – na wszystkie rodzaje pojazdów, WV – na pojazdy zabytkowe)

Tablice rejestracyjne Warszawy | edytuj kod

[10]

Historyczne tablice rejestracyjne | edytuj kod

 Osobny artykuł: Historyczne tablice rejestracyjne w Polsce.

Pierwszy polski wzór tablic rejestracyjnych wprowadzono w 1922[11]. Kolejne wzory wprowadzano w 1937[12], 1944[13], 1946 (dwukrotnie)[14][15], 1950[16], 1956[17] i 1976[18].

Liczba samochodów w Polsce na przestrzeni dziejów | edytuj kod

    Liczba samochodów w Polsce na przestrzeni dziejów
     W Polsce w 1926 roku było ok. 16,5tys. samochodów, do tego rejestracji niewiele – np. w marcu 1927 r. w Warszawie zarejestrowano 92 samochody. Stosunkowo niewiele, nawet jak na tamte czasy, w 1926 w USA poruszały się po drogach 22 miliony samochodów (na jeden samochód w USA przypadało 5,4 mieszkańca), zaś pozostałe państwa na świecie, to nieco ponad 5 milionów. Mimo I wojny to druga w statystykach była Wielka Brytania z 984 tys. samochodów i 1 samochodem na 45,6 mieszkańców[19].

 • 1 stycznia 1937 – 37 468 (1 samochód na 1000 mieszkańców)
 • 1 stycznia 1956 – 82 680 (3 samochody na 1000)
 • 1 stycznia 1970 – 479 400 (15 samochodów na 1000)
 • 1 stycznia 1976 – 1 321 040 (39 samochodów na 1000)
 • 1 stycznia 1990 – 5 244 000 (138 samochodów na 1000)
 • 1 stycznia 2000 – ok. 10 mln (265 samochodów na 1000)
 • 1 stycznia 2006 – 13 384 229 (350 samochodów na 1000)
 • 1 stycznia 2008 – 16 079 533 (420 samochodów na 1000)
 • 1 stycznia 2010 – 17 239 800 (450 samochodów na 1000)
 • 1 stycznia 2012 – 18 744 412 (490 samochodów na 1000)
 • 1 stycznia 2014 – 20 003 863 (530 samochodów na 1000)

Polska zajmuje drugie miejsce na świecie w liczbie samochodów na gaz (2,5 mln aut)[20]

Uwagi | edytuj kod

 1. Tablice z tym wyróżnikiem zachowują ważność dla pojazdów Służby Celnej do czasu ich zmiany lub wydania nowych, jednak nie dłużej niż do 1.03.2020 r.
 2. Tablice z tym wyróżnikiem zachowują ważność do czasu ich zmiany lub wydania nowych, jednak nie dłużej niż do 1.03.2020 r.
 3. a b c d e f g h Litery I, J i cyfra 1 we wszystkich wzorach, litera L we wszystkich wzorach poza zwykłymi dla tablic motocyklowych oraz litera T we wszystkich wzorach niezwężonych nie wypełniają całego pola znaku na danym typie tablicy. Dla zachowania przewidzianych przepisami odstępów pomiędzy znakami producent tablic jest obowiązany stosować prostokąty zastępcze opisane na tych znakach.
 4. a b c d e f Starostwo powiatu obecnie nie stosuje jeszcze tego wyróżnika.

Przypisy | edytuj kod

 1. Dostawa tablic rejestracyjnych – www.przetargipubliczne.pl.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2483).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, § 22 ust. 1 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1038).
 5. Trzecia tablica rejestracyjna wreszcie dostępna – koniec udręki miłośników rowerów – Blog autoDNA. Blog autoDNA. [dostęp 2016-03-01].
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, § 1 pkt 13 oraz zał. nr 5 (Dz.U. z 2006 r. nr 70, poz. 489).
 7. KP: Zielone tablice i profesjonalne dowody rejestracyjne. Od dziś można je wyrabiać. moto.pl, 2019-07-11. [dostęp 2019-07-11].
 8. Telewizja Polska S.A: Nowe tablice rejestracyjne! Na nich dozwolona jazda na buspasach i darmowy parking. bydgoszcz.tvp.pl. [dostęp 2020-01-11].
 9. a b c Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2010 r. nr 14, poz. 72).
 10. PTR – praktyka. www.wptr.pl. [dostęp 2016-03-09].
 11. Dz.U. z 1922 r. nr 65, poz. 587
 12. Polskie tablice rejestracyjne - przed 1956 rokiem - tablice 1937. Wortal Polskie Tablice Rejestracyjne. [dostęp 2021-02-04].
 13. Polskie tablice rejestracyjne - przed 1956 rokiem - tablice 1944. Wortal Polskie Tablice Rejestracyjne. [dostęp 2021-02-04].
 14. Polskie tablice rejestracyjne - przed 1956 rokiem - tablice 1946/IV. Wortal Polskie Tablice Rejestracyjne. [dostęp 2021-02-04].
 15. Polskie tablice rejestracyjne - przed 1956 rokiem - tablice 1946/XII. Wortal Polskie Tablice Rejestracyjne. [dostęp 2021-02-04].
 16. Polskie tablice rejestracyjne - przed 1956 rokiem - tablice 1950. Wortal Polskie Tablice Rejestracyjne. [dostęp 2021-02-04].
 17. M.P. z 1956 r. nr 70, poz. 858
 18. M.P. z 1976 r. nr 14, poz. 67
 19. Motoryzacja w Polsce w XX-leciu międzywojennym. 05-03-2012.
 20. Motoryzacja: Polska bije rekordy w ilości samochodów na gaz – Raporty surowcowe – Forsal.pl – Biznes, Gospodarka, Świat.

Bibliografia | edytuj kod

 • Neil Parker, John Weeks, Registrations Plates Of The World. Wyd. 4; Wyd. „Europlate” 2004.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Polskie tablice rejestracyjne" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy