Pomoc:Tabele


Skrót: WP:T, WP:Tabela

Pomoc:Tabele w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Dla każdego Te informacje dotyczą zarówno edytora wizualnego, jak i edytora wikikodu (Czym to się różni?)

Tabele można edytować zarówno w kodzie źródłowym, jak i za pomocą edytora wizualnego. Jeśli chodzi o kod źródłowy, zalecane jest używanie znaczników składni wiki (znaczniki te w większości muszą zaczynać się na początku nowej linii).

Spis treści

W edytorze wizualnym | edytuj kod


W kodzie źródłowym | edytuj kod

Podstawy budowy | edytuj kod

Wersja najprostsza | edytuj kod

Poniższy kod utworzy prostą tabelę bez zarysowanych krawędzi:

{| | wiersz 1, kolumna 1 | wiersz 1, kolumna 2 |- | wiersz 2, kolumna 1 | wiersz 2, kolumna 2 |} 

Efekt poniżej:

Zalecany kod tabeli | edytuj kod

Tabele powinny być skromne, wyraźne i jednolite. Polecenie class="wikitable" ustawia zalecany styl tabeli. Zastosowanie klasy wikitable powoduje, że tabelka jest schludnie sformatowana – z subtelną ramką i standardowym wyróżnieniem pól poprzedzonych wykrzyknikiem (pola nagłówkowe), domyślnie wyrównana do lewej:

{| class="wikitable" ! wiersz 1, kolumna 1 ! wiersz 1, kolumna 2 |- | wiersz 2, kolumna 1 | wiersz 2, kolumna 2 |} 

...co daje:

Wyrównywanie tekstu w poziomie | edytuj kod

Jak widać z przykładów w sekcjach poprzednich, domyślnie (bez podania parametrów) zwykłe komórki są wyrównywane do lewej. Dzięki stylowi text-align:XXX można wymusić wyrównywanie zawartości komórek do prawej lub wyśrodkowanie.

Przykłady
 • Wyrównywanie poszczególnych komórek:
{| class="wikitable" ! Nagłówek kolumny<br>nr 1 ! Nagłówek kolumny<br>nr 2 ! Nagłówek kolumny<br>nr 3 |- | style="text-align:right" | do prawej | style="text-align:center" | wyśrodkowane | style="text-align:left" | do lewej |} 

...co daje:

 • Oto użycie wyrównania raz i tylko raz w nagłówku, gdy chcemy sformatować całą tabelę (lub większość komórek) tak, aby wszystkie były np. wyrównane do prawej:
{| class="wikitable" style="text-align:right" ! Nagłówek kolumny<br>nr 1 ! Nagłówek kolumny<br>nr 2 ! Nagłówek kolumny<br>nr 3 |- | to do prawej | i to do prawej | i to |} 

...co daje:

 • Przykładowe ustawienie wyrównania tekstu raz na nagłówku dla całej tabeli, z wyjątkami w poszczególnych komórkach:
{| class="wikitable" style="text-align:right" ! Nagłówek kolumny<br>nr 1 ! Nagłówek kolumny<br>nr 2 ! Nagłówek kolumny<br>nr 3 |- | to do prawej | i to do prawej | style="text-align:left" | a to do lewej |} 

...co daje:

 • Wyrównanie całej kolumny jest możliwe za pomocą zadeklarowania w nagłówku tabeli stylu col-n-text-align-right, gdzie n oznacza numer kolumny (w zakresie 1–9), w której ma być wprowadzone wyrównanie do prawej.
Np. w celu wyrównania do prawej kolumn 3 i 4 i pozostawienia pozostałych wyrównanych domyślnie, należy użyć nagłówek
| {| class="wikitable col-3-text-align-right col-4-text-align-right" 

...co daje:

Uwaga 1: W metodzie tej wyrównanie obejmuje całą kolumnę, łącznie z wierszem nagłówkowym (zob. kolumna nr 3). Nagłówek kolumny
4 został natomiast wycentrowany za pomocą deklaracji stylu komórki "text-align:center". Podobnie można zmieniać wyrównanie innych pojedynczych komórek w kolumnie. Uwaga 2: ten sposób nie działa, jeśli w tabelce będą komórki, które zajmują więcej niż jedną kolumnę (zob. sekcję #W kilku kolumnach – parametr colspan), natomiast można go używać w tabelach łączących wiersze (parametr rowspan).

Wyrównywanie tekstu w pionie | edytuj kod

Analogicznie do wyrównywania w poziomie.

Oto wyrównywanie parametrem:
(ewentualnie „vertical-align” można zastąpić krótszym „valign”)

{| class="wikitable" ! Nagłówek kolumny nr 1 ! Nagłówek kolumny nr 2 ! Nagłówek kolumny nr 3 ! Nagłówek kolumny nr 4 |- | style="vertical-align:top" | do góry | style="vertical-align:center" | wyśrodkowane | style="vertical-align:bottom" | do dołu | ...<br />...<br />... |} 

...co daje:

Użycie szablonu dla liczb | edytuj kod

W przypadku, gdy tekst w komórce przedstawia liczbę, do jego wyrównywania pomocny może być szablon {{L}}. Opis jego stosowania jest zamieszczony tutaj: Szablon:L/opis.

Nie należy jednak nadużywać tego szablonu, ponieważ powoduje on zarówno wolniejsze przetwarzanie strony, jak i to, że kod strony znacznie się wydłuża!

Tabela z tytułem | edytuj kod

Jeżeli chcemy, aby nad tabelą pojawił się jej tytuł, używamy kodu |+, np.:

{| class="wikitable" style="text-align:right" |+ Tytuł tabeli. Pojawia się bez ramki nad tabelą i jest wyśrodkowany ! Pierwsza kolumna ! Druga kolumna |- | wiersz 1, kolumna 1 | wiersz 1, kolumna 2 |- | wiersz 2, kolumna 1 | wiersz 2, kolumna 2 |- | wiersz 3, kolumna 1 | wiersz 3, kolumna 2 |- | wiersz 4, kolumna 1 | wiersz 4, kolumna 2 |} 

...co daje:

Jak widać szerokość tytułu jest równa tabeli, a nadmiar tekstu się przełamuje.

Kolory | edytuj kod

We współczesnych komputerach nie ma w praktyce ograniczeń co do wyboru kolorów. W starszych niektóre barwy mogą zostać zastąpione zbliżoną lub wyświetlić się ziarniście (zob. dithering). W skrajnych wypadkach, szczególnie, gdy barwy tła i koloru tekstu mają zbliżoną jasność, może się zdarzyć, że kolor tła i tekstu będzie identyczny. Barw o zbliżonej jasności należy unikać również ze względu na osoby z zaburzeniami postrzegania barw.

W większości wypadków powinno się stosować wypracowane zestawienia kolorystyczne np. tabel z class="wikitable", co pomaga zachować spójny wygląd i ułatwia globalne zmiany. W wypadku konieczności wyróżnienia komórek w szczególny sposób, powinno się stosować barwy z tabelek w Pomoc:Kolory. Wprawdzie nie daje to zupełnej pewności stabilnego wyglądu na różnych komputerach, ale istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nowe przeglądarki nie wyświetlą ich źle. Zawsze należy przy tym pamiętać, aby nie bić czytelników po oczach.

Kolorowanie tła | edytuj kod

Żeby uzyskać różne barwy tła komórek, wstawiamy przed każdą komórką style="background-color:LightSteelBlue"|, zamiast LightSteelBlue wpisując odpowiednią nazwę koloru (lista rozpoznawanych nazw podana jest w Pomoc:Kolory). Można również podać barwę jako kombinację trzech szesnastkowych liczb podających jasność poszczególnych składowych koloru (czerwony, zielony, niebieski) z obowiązkowym znakiem # przed liczbą np. style="background-color:#ff0000"|. Dodatkowo można stosować zapis skrócony, podając jedną szesnastkową cyfrę na kolor – i tak zamiast #ff0033 można to zapisać skrótowo #f03.

Barwy samego tekstu reguluje atrybut color:, np. dodanie style="color: PaleGreen" spowoduje, że tekst będzie jasnozielony. Spacja po dwukropku jest opcjonalna, podobnie wielkość liter w nazwie barwy nie ma znaczenia. W przykładach wyróżnienie wielkimi literami zostało zastosowane jedynie dla zwiększenia czytelności.

Określenia barwy tła i tekstu można oczywiście zestawiać razem (przedzielając je średnikiem), np. style="background-color:Maroon; color:White".

Kolorowanie tekstu | edytuj kod

Zastosowanie poniższego kodu...

{| class="wikitable" | style="background-color:PowderBlue" | kolor szaroniebieski | style="background-color:Khaki" | kolor khaki | style="color:DarkKhaki" | ciemny kolor khaki (tekstu) | style="color:#00f" | niebieski podany szesnastkowo |} 

...daje taki efekt:

Jeżeli chcemy ustalić kolor dla całego wiersza, to można zrobić to, wpisując określenie stylu po znakach rozpoczęcia nowego wiersza "|-". Na przykład:

{| class="wikitable" |- style="background-color:PaleGreen" | jeden kolor | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |- style="background-color:Maroon; color:White" | tu kolor wg wiersza | tu też domyślny wybrany | style="background-color:Chocolate" | a tu zmiana domyślnego koloru tła | a tu znowu jest domyślny |} 

...co daje:

Kolorowanie obramowania | edytuj kod

Obramowanie (jednocześnie wszystkie 4 krawędzie) pojedynczej komórki lub całego wiersza kolorujemy poleceniem border-color. Zazwyczaj dla poprawy widoczności trzeba wtedy obramowanie również pogrubić poleceniem border-width, a to z kolei wymusza użycie polecenia border-style określającego rodzaj linii (np. ciągła, przerywana, kropkowana). W efekcie musimy użyć 3 poleceń, np.:

W kodzie tabeli łączymy te polecenia w jedno polecenie stylu:

style="border-style: solid; border-width: 4px; border-color: Red;"

Wygodniej jednak użyć polecenia border, które grupuje wszystkie 3 powyższe parametry, np.:

style="border: solid 4px Red;"

{| class="wikitable" | wiersz 1, kolumna 1 | wiersz 1, kolumna 2 | style="border: solid 4px Red;"| wiersz 1, kolumna 3 |- | wiersz 2, kolumna 1 | wiersz 2, kolumna 2 | wiersz 2, kolumna 3 |- style="border: solid 4px Green;" | wiersz 3, kolumna 1 | wiersz 3, kolumna 2 | wiersz 3, kolumna 3 |- | wiersz 4, kolumna 1 | wiersz 4, kolumna 2 | wiersz 4, kolumna 3 |} 

...co daje:

Wspólne obramowanie kilku komórek wymaga więcej pracy, bo atrybuty trzeba nadawać w każdej komórce kolejno każdej kolorowanej krawędzi (góra/prawo/dół/lewo). Krawędzi, które pozostaną czarne, nie ruszamy. Polecenia dla poszczególnych krawędzi to:

 • border-top, border-right, border-bottom i border-left.
{| class="wikitable" | wiersz 1, kolumna 1 | style="border-top: solid 4px Red; border-bottom: solid 4px Red; border-left: solid 4px Red;"| wiersz 1, kolumna 2 | style="border-top: solid 4px Red; border-right: solid 4px Red; border-bottom: solid 4px Red;"| wiersz 1, kolumna 3 |- | wiersz 2, kolumna 1 | wiersz 2, kolumna 2 | wiersz 2, kolumna 3 |- | style="border-top: solid 4px Green; border-right: solid 4px Green; border-left: solid 4px Green;"|wiersz 3, kolumna 1 | wiersz 3, kolumna 2 | wiersz 3, kolumna 3 |- | style="border-right: solid 4px Green; border-bottom: solid 4px Green; border-left: solid 4px Green;"|wiersz 4, kolumna 1 | wiersz 4, kolumna 2 | wiersz 4, kolumna 3 |} 

...co daje:

W ten sam sposób (formatując w każdej komórce potrzebną krawędź) robimy oczywiście pojedyncze kreski, np.:

O wiele łatwiej (pojedynczym poleceniem) robi się kreskę wzdłuż całego wiersza:

{| class="wikitable" | wiersz 1, kolumna 1 | wiersz 1, kolumna 2 | wiersz 1, kolumna 3 |- style="border-top: solid 4px Red;" | wiersz 2, kolumna 1 | wiersz 2, kolumna 2 | wiersz 2, kolumna 3 |} 

...co daje:

Niestety pionowej kreski po całości nie da się zrobić jednym poleceniem. Trzeba formatować potrzebną krawędź w każdej komórce.

Tabele kolorów | edytuj kod

 Osobna strona: Pomoc:Kolory.

Właściwości tekstu | edytuj kod

Teksty w tabeli da się modyfikować tak samo jak zwykły tekst. Dodatkowo do całego wiersza da się zastosować:

{| class="wikitable" |- style="font-style:italic" | kursywa | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |- style="font-weight:bold" | pogrubienie | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |- style="color:Green" | zielony tekst | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |- style="color:Green" | tu nadany kolor tego wiersza | tu też kolor tego wiersza | style="font-weight:bold"| a tu pogrubienie jednej komórki | a tu znowu jest nadany |- style="font-size:125%" | powiększony (125%) tekst | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |- style="font-size:75%" | pomniejszony (75%) tekst | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |- style="font-weight:bold; font-style:italic" | jednocześnie pogrubiony i kursywa | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |- style="font-weight:bold; font-style:italic; color:Green" | jednocześnie pogrubiony; kursywa i zielony | we wszystkich | czterech komórkach | tego wiersza |} 

Łączenie komórek | edytuj kod

W kilku wierszach – parametr rowspan | edytuj kod

{| class="wikitable" | wiersz 1, kolumna 1 | rowspan=2 | wiersz 1 (oraz 2), kolumna 2 | wiersz 1, kolumna 3 |- | wiersz 2, kolumna 1 | wiersz 2, kolumna 3 |} 

rowspan powoduje rozciągnięcie kolumny na kilka wierszy


W kilku kolumnach – parametr colspan | edytuj kod

{| class="wikitable" | wiersz 1, kolumna 1 | colspan=2 | wiersz 1, kolumna 2 (oraz 3) |- | wiersz 2, kolumna 1 | wiersz 2, kolumna 2 | wiersz 2, kolumna 3 |} 

colspan powoduje rozciągnięcie komórki na kilka kolumn.

Mieszane łączenie | edytuj kod

{| class="wikitable" style="text-align:left" ! kolumna 1 (nagłówek) ! kolumna 2 (nagłówek) ! kolumna 3 (nagłówek) ! kolumna 4 (nagłówek) |- | wiersz 1, kolumna 1 | colspan=2 | wiersz 1, kolumna 2 (oraz 3) | rowspan=2 | wiersz 1 (oraz 2), kolumna 4 |- | colspan="3" | wiersz 2, kolumna 1 (oraz 2 i 3) |- | wiersz 3, kolumna 1 | colspan="3" rowspan="2" | wiersz 3 (oraz 4), kolumna 2 (oraz 3 i 4) |- | wiersz 4, kolumna 1 |} 

Zagnieżdżanie tabel | edytuj kod

poniższy kod...

{| class="wikitable" | komórka 1 | {| class="wikitable" style="background-color:lightblue" | tabela |- | zagnieżdżona |} | komórka 3 |} 

...dodaje tabelę zagnieżdżoną w drugiej komórce tabeli zewnętrznej

Uwaga: kod tabeli zagnieżdżonej musi zaczynać się od nowego wiersza.

Kilka tabel obok siebie | edytuj kod

Metoda zagnieżdżania | edytuj kod

Najprostszą metodą jest stworzenie nadrzędnej gołej tabeli bez formatowania (czyli bez class="wikitable" składającej się tylko z jednego wiersza. W kolejnych komórkach tego wiersza umieszczamy normalne, wikipediowe tabele (czyli zawierające „class="wikitable"”), a najlepiej w co drugiej komórce, przeplatając to komórkami z odstępem (np. z &nbsp;). Innymi słowy kilka tabel sformatowanych osadzamy w jednej tabeli niesformatowanej:

początek tabeli nadrzędnej: {| komórka dla tabeli 1: | początek tabeli 1: {| class="wikitable" ... koniec tabeli 1: |} komórka z odstępem: | &nbsp; komórka dla tabeli 2: | początek tabeli 2: {| class="wikitable" ... koniec tabeli 2: |} koniec tabeli nadrzędnej: |} 

Osadzone tabele bez odstępów mają bardzo mały własny odstęp:

A tak jest po dodaniu komórki z odstępem (np. z &nbsp;)

Metoda ta nie sprawdza się przy komórkach o różnej wysokości (a wysokość może się zmieniać w zależności od szerokości okna przeglądarki). Możemy wtedy uzyskać taki efekt:

Częściowo można poprawić wygląd poprzez justowanie do góry każdej komórki z osadzoną tabelą:

początek tabeli nadrzędnej: {| komórka dla tabeli 1: | style="vertical-align: top"| początek tabeli 1: {| class="wikitable" ... koniec tabeli 1: |} komórka z odstępem: | &nbsp; komórka dla tabeli 2: | style="vertical-align: top"| początek tabeli 2: {| class="wikitable" ... koniec tabeli 2: |} koniec tabeli nadrzędnej: |} 

Metoda zagnieżdżania ma jeszcze jedną wadę – powiększa się nieco interlinia przed i po takiej tabeli:

Poniżej jedna tabela: zwykły odstęp ↓

Poniżej tabele osadzone w tabeli: zwykły odstęp ↑, powiększony odstęp ↓

Nowy akapit: powiększony odstęp ↑

Metoda białej kolumny | edytuj kod

Metodą dającą najlepszy efekt wizualny jest symulacja kilku tabel poprzez użycie tylko jednej tabeli, ale z nadaniem niektórym kolumnom białego koloru. W tym celu pierwszą komórkę w białej kolumnie rozciągamy na wszystkie pozostałe wiersze poleceniem rowspan (podając liczbę wierszy), przez co otrzymamy jedną wspólną pionową komórkę biegnącą przez całą tabelę. Tej komórce nadajemy biały kolor tła, ale również na biało musimy pokolorować jej górną i dolną krawędź. Wszystkie formatowania umieszczamy obok siebie w jednym wierszu kodu, np.:

{| class="wikitable" ! Pierwsza kolumna ! Druga kolumna ! rowspan=4 style="border-top-color: White; border-bottom-color: White; background-color: White;"| Trzecia<br />kol. ! Czwarta kolumna ! Piąta kolumna |- | wiersz 1, kolumna 1 | wiersz 1, kolumna 2 | wiersz 1, kolumna 4 | wiersz 1, kolumna 5 |- | wiersz 2, kolumna 1 | wiersz 2, kolumna 2 | wiersz 2, kolumna 4 | wiersz 2, kolumna 5 |- | wiersz 3, kolumna 1 | wiersz 3, kolumna 2 | wiersz 3, kolumna 4 | wiersz 3, kolumna 5 |} 

...co daje:

Identyczny efekt można uzyskać nieco innymi poleceniami, umieszczając jedną część w pierwszej linii kodu tabeli, a drugą przy wybranej kolumnie:

{| class="wikitable" style="border: none" ! Pierwsza kolumna ! Druga kolumna ! rowspan=4 style="border: none; background-color: White"| Trzecia<br />kol. ! Czwarta kolumna ! Piąta kolumna |- | wiersz 1, kolumna 1 | wiersz 1, kolumna 2 | wiersz 1, kolumna 4 | wiersz 1, kolumna 5 |- | wiersz 2, kolumna 1 | wiersz 2, kolumna 2 | wiersz 2, kolumna 4 | wiersz 2, kolumna 5 |- | wiersz 3, kolumna 1 | wiersz 3, kolumna 2 | wiersz 3, kolumna 4 | wiersz 3, kolumna 5 |} 

...co również daje:

W obu przypadkach szerokość pustej białej kolumny jest dostateczna:

...aczkolwiek można ją powiększyć np. wypełniając encjami twardej spacji (&nbsp;).

Dodatkową zaletą obu tych rozwiązań niby-dzielonej tabeli jest identyczna wysokość wszystkich komórek w wierszu (de facto jest to wciąż jedna tabela), np.:

Kilka tabel z wyrównanymi kolumnami | edytuj kod

Tabele z kolumnami o dynamicznej szerokości

Tabele z wyrównanymi kolumnami stałej szerokości

Kody

Sortowanie danych w tabelach | edytuj kod

Istnieje specjalna opcja, która pozwala na sortowanie danych w kolumnach tabeli. Aby ją uzyskać, należy zastąpić class="wikitable" opcją class="wikitable sortable" tak jak w poniższym kodzie.


Istnieje możliwość wskazania, aby niektóre kolumny nie mogły być użyte do sortowania tabeli:

Efekt uzyskuje się, dodając class="unsortable" w opisie kolumny w pierwszym wierszu (nagłówku) tabeli:

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right" ! width="100px" | Kolumna główna ! width="80px" class="unsortable" | Nie sortujemy ! width="80px" | Sortowanie liczb ... 

Można również wskazać, aby dolne wiersze nie podlegały sortowaniu i zawsze zostawały na dole tabeli:

Tu wystarczy podać atrybut wiersza class="sortbottom":

|- ! Rok 2003 | nie sortujemy | 21 |- class="sortbottom" ! Podsumowanie | Sortowanie tabel nie jest trudne | 45 |} 

Sortowanie liczb | edytuj kod

 Zobacz też: Szablon:L.

W przypadku niewłaściwego sortowania liczb w kolumnie, w jej nagłówku należy wstawić parametr data-sort-type="number":

!Tytuł kolumny!data-sort-type="number"|Tytuł kolumny

Przykład:

Aby prawidłowo sortowały się wyrażenia typu <0,001 można zastosować „łatkę” z wykorzystaniem szablonu {{sortkey}}. Należy podać w nim wartość nieco mniejszą, np. {{sortkey|0,0009}} 0,001, od właściwej. Rozwiązanie to nie ma charakteru systemowego i wymaga uwagi u edytujących, gdyż np. liczba 0,00095 będzie w powyższym przykładzie sortowała się jako większa niż <0,001.

Sortowanie liczb rzymskich

W celu poprawnego sortowania liczb rzymskich, przed daną liczbą rzymską należy wstawić szablon pomocniczy {{sortkey}}, tj. zamiast XIX wpisz {{sortkey|19}} XIX. Przykładowa tabela poniżej zawiera też parametr data-sort-type="number".

Sortowanie dat w tabelach | edytuj kod

 Zobacz też: Szablon:Dts.

Zasadniczo daty w tabelach są prawidłowo sortowane wyłącznie wtedy, gdy podane są w cyfrowym formacie rok-miesiąc-dzień, który nie jest powszechnie używany. W tym celu utworzono szablon {{dts}}, który pozwala prawidłowo sortować daty w tabelach. Przykładowo następujący wiki-kod...

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right" !Kolumna główna !Sortowanie dat<br/>(szablon dts) !Sortowanie dat<br/>(rrrr-mm-dd) !Sortowanie liczb |- ! Pozycja 1 | {{dts|01|01|1999}} | 1999-01-01 | 245 |- ! Pozycja 2 | {{dts|03|07|1995}} | 1995-07-03 | 127 |- ! Pozycja 3 | {{dts|07|03|1997}} | 1997-03-07 | 21 |} 

...produkuje następującą tabelę, w której daty są prawidłowo wyświetlone i mogą być sortowane:

Sortowanie nazwisk w tabelach | edytuj kod

 Zobacz też: Szablon:Sortname.

Problemy może sprawiać również sortowanie biogramów w tabelach według nazwisk, ponieważ biogramy w Wikipedii są nazywane w formacie imię-nazwisko. W celu prawidłowego sortowania nazwisk utworzono szablon {{sortname}}, który rozwiązuje ten problem. Przykładowo kod...

{| class="wikitable sortable" !Imię i nazwisko !Dziedzina !Rok |- |{{sortname|Greg|Walden}} |polityk |1991 |- |{{sortname|Wes|Cooley}} |działacz |1996 |- |{{sortname|Smith|Dennis|Denny Smith}} |aktywista |1994 |- |{{sortname|Pete|Sampras}} |sportowiec |1993 |} 

...daje tabelę, w której nazwiska mogą być sortowane według nazwisk:

Sortowanie tabel zawierających grafiki | edytuj kod

Szablon {{sortkey}} pozwala na poprzedzenie zawartości komórki kluczem sortowania i uczynienie go niewidzialnym. Jest to przydatne, kiedy kolumna zawiera np. grafiki, a nie nazwiska. Przykładowe zastosowanie: polskie lotniska.

Automatyczne numerowanie w pierwszej kolumnie | edytuj kod

Do automatycznego numerowania w pierwszej kolumnie, np. liczby porządkowej, można wykorzystać szablon {{Numerowanie w tabeli}}:

Kod źródłowy:

{{Numerowanie w tabeli| class{{=}}"wikitable" ! Lp. !! Opis |- |#|| jeden |- |#|| dwa |- |#|| trzy }} 

Wynik:

Aby w takiej tabeli zastosować sortowanie z zachowaniem Lp. w pierwszej kolumnie, należy zastosować kod:

{{Numerowanie w tabeli| class{{=}}"wikitable sortable" !class{{=}}"unsortable ordinal"| Lp. !! Opis |- |#|| jeden |- |#|| dwa |- |#|| trzy }} 

Wynik:

Zestawienie i objaśnienia kodów tabeli | edytuj kod

Szablony do użycia w tabelach | edytuj kod

Wszystkie szablony do zastosowania w tabelach można znaleźć w odpowiedniej kategorii. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nadużywanie tych szablonów może znacznie spowolnić generowanie stron i niepotrzebnie obciążać serwery.

Zwijanie/rozwijanie tabeli | edytuj kod

Tabele można zdefiniować jako zwijalne (lub inaczej ukrywające zawartość) z użyciem klasy css "collapsible". Domyślnie klasa ta przy pierwszym wywołaniu strony z daną tabelę wyświetla ja jako rozwiniętą. Można wymusić, aby przy pierwszym wyświetleniu tabela była zwinięta – należy w tym celu użyć kolejnej klasy "collapsed". Użycie obu klas ma jedno uwarunkowanie – funkcjonują prawidłowo tylko wtedy, gdy w definicji tabeli jest zdefiniowany wiersz nagłówkowy, w którym umieszczony jest przełączalny przycisk "Pokaż/Ukryj". Brak wiersza nagłówkowego powoduje niedziałanie obu klas i tabela jest wyświetlana bez ich funkcjonalności (nie jest zwijalna). Ponadto wg stanu na listopad 2017 r. w trybie edycji kodu źródłowego na podglądzie dana tabela nie ma dostępnej funkcji zwijania/rozwijania, ale po zapisaniu zmian funkcja ta jest dostępna.

Należy pamiętać, że w przypadku gdy tabela ma więcej niż jedną kolumnę, to wiersz nagłówkowy powinien być rozciągnięty na daną liczbę kolumn, czyli jeśli tabela ma trzy kolumny, to definicja wiersza nagłówkowego powinna być następująca
! colspan=3 | Nagłówek zwijalnej tabeli
– w przeciwnym przypadku nagłówek z przyciskiem będzie się rozciągał tylko na pierwszą kolumnę. Ponadto gdy w wielokolumnowej tabeli zdefiniujemy tyle samo nagłówków ile jest kolumn, to przycisk "Pokaż/Ukryj" będzie umieszczony w nagłówku (komórce) pierwszej kolumny.

Poniższy kod:

{| class="wikitable collapsible collapsed" style="text-align: center" ! Nagłówek zwijalnej tabeli |- |Zwijalna |- |zawartość |} 

daje w rezultacie tabelę zwijaną/rozwijaną w postaci zwiniętej przy pierwszym wyświetleniu:

Inną klasą oferującą ww. funkcje jest "mw-collapsible". Można jej używać z klasą "mw-collapsed". Klasa "mw-collapsible" różni się od klasy "collapsible" tym, że:

 • przełączane przyciski mają nazwy "zwiń/rozwiń"
 • nie wymaga zdefiniowania w tabeli wiersza nagłówkowego – przy jego braku przycisk "zwiń/rozwiń" jest umieszczany w ostatniej komórce pierwszego wiersza
 • działa też na podglądzie w trybie edycji kodu źródłowego
 • zdefiniowanie dla tabeli wielokolumnowej tyle samo nagłówków ile jest kolumn spowoduje umieszczenie przycisku "zwiń/rozwiń" w nagłówku (komórce) ostatniej kolumny

Poniższy kod obrazuje przypadek wyżej wymieniony (kod &nbsp; w ostatnim nagłówku jest dodany do wymuszenia odstępu przed przyciskiem w postaci zwiniętej):

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center" ! Nagłówek zwijalnej ! tabeli&nbsp; |- | Zwijalna | tabela |- | z klasą | "mw-collapsible" |} 

i daje w rezultacie poniższą tabelę zwijaną/rozwijaną:

Informacje dla osób znających znaczniki (X)HTML | edytuj kod

Wszystkie podane powyżej elementy formatowania Wiki należy zawsze zaczynać w nowym wierszu, w przeciwnym wypadku nie zostaną rozpoznane. Można jednak wstawiać wiele komórek w jednym wierszu, wówczas kolejne komórki są oddzielane podwójną kreską pionową (lub wykrzyknikami w wypadku nagłówka).

Spacje przed i po znakami formatowania Wiki nie mają znaczenia, jednak (podobnie jak wcześnie) przed pierwszym elementem (tutaj "|" lub "!") muszą znajdować się znaki nowego wiersza. Innymi słowy muszą być pierwszym znakiem w wierszu.

Jak przerobić istniejącą tabelę na format wiki | edytuj kod

Jeśli tabela jest w formacie (X)HTML | edytuj kod

Pomocne będą następujące narzędzia:

Jeśli tabela jest w formacie arkusza kalkulacyjnego | edytuj kod

 • Można zapisać tabelę jako (X)HTML i skorzystać z konwerterów (powyżej)
 • Można skorzystać z Open Office w wersji 2.4 i wyższej i wybrać Plik → Eksport, a następnie z listy formatów: MediaWiki. Uwaga! W wersji 3.2 możliwość eksportu została przeniesiona do rozszerzenia Sun Wiki Publisher.
 • Dla bardzo prostych tabel, można skorzystać z narzędzi: Copy & Paste Excel-to-Wiki Converter lub Tab2Wiki – wklejamy komórki i naciskamy przycisk.

Uwaga: po skorzystaniu z takich narzędzi i wklejeniu tabeli do artykułu, warto zawsze użyć przycisku "Pokaż podgląd".

Zobacz też | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Pomoc:Tabele" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy