Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi


Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) – akt prawny regulujący zasady prowadzenia postępowania administracyjnosądowego, to znaczy mającego za przedmiot kontrolę działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne pod względem legalności.

Struktura ustawy | edytuj kod

 • Dział I: Przepisy wstępne (art. 1–24)
 • Dział II: Strony (art. 25–44)
  • Rozdział 1: Zdolność sądowa i procesowa (art. 25–31)
  • Rozdział 2: Strony i uczestnicy postępowania (art. 32–33)
  • Rozdział 3: Pełnomocnicy (art. 34–44)
 • Dział III: Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym (art. 45–172)
  • Rozdział 1: Pisma w postępowaniu sądowym (art. 45–49)
  • Rozdział 2: Skarga (art. 50–62)
  • Rozdział 3: Wniosek o wszczęcie postępowania (art. 63–64)
  • Rozdział 3a: Sprzeciw od decyzji (art. 64a–64e)
  • Rozdział 4: Doręczenia (art. 65–81)
  • Rozdział 5: Terminy (art. 82–84)
  • Rozdział 6: Uchybienie i przywrócenie terminu (art. 85–89)
  • Rozdział 7: Posiedzenia sądowe (art. 90–114)
  • Rozdział 8: Postępowanie mediacyjne i uproszczone (art. 115–122)
  • Rozdział 9: Zawieszenie i podjęcie postępowania (art. 123–131)
  • Rozdział 10: Orzeczenia sądowe (art. 132–167a)
  • Rozdział 11: Prawomocność orzeczeń (art. 168–172)
 • Dział IV: Środki odwoławcze (art. 173–198)
 • Dział V: Koszty postępowania (art. 199–263)
  • Rozdział 1: Zwrot kosztów postępowania między stronami (art. 199–210)
  • Rozdział 2: Koszty sądowe (art. 211–238)
   • Oddział 1: Przepisy ogólne (art. 211–229)
   • Oddział 2: Wpis (art. 230–233)
   • Oddział 3: Opłata kancelaryjna (art. 234–236)
   • Oddział 4: Wydatki (art. 237–238)
  • Rozdział 3: Zwolnienie od kosztów sądowych (art. 239–263)
   • Oddział 1: Przepisy ogólne (art. 239–242)
   • Oddział 2: Prawo pomocy (art. 243–263)
 • Dział VI: Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 264–269)
 • Dział VII: Wznowienie postępowania (art. 270–285)
 • Dział VIIA: Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 285a–285l)
 • Dział VIII: Wykonywanie orzeczeń sądowych (art. 286–287)
 • Dział IX: Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (art. 288–298)
 • Dział X: Przepisy z zakresu postępowania w obronie zagranicznym (art. 299–300)
 • Dział XI: Przepis końcowy (art. 301)

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

Na podstawie artykułu: "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy